Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2008 ~ Zápis z Rady 3.3.2008

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis z Rady 3.3.2008

Zápis ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 3. března 2008.

Rada města:
a
1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady
a
2. č.j. 371/08 projednala opětovnou stížnost p. Petry Slavíkové ohledně neoprávněného záboru, jedná se o chodník před pozemkem p. Brožové. Rada města rozhodla v souladu se zápisem přestupkové komise č.j. 03/07/PK nejedná se o zábor.
a
3. č.j. 391/08 projednala žádost o úpravu plochy pozemku p.č. 463/7 firmy Jokospeed v areálu dolních kasáren, pověřila vedení města dalším jednáním
a
4. č.j. 400/08 potvrzuje rozhodnutí č. j. 46/08 zatím neprodávat pozemek č.p. 236/31 p. Karlu Hořánkovi do doby vyřešení dešťových vod
a
5. č.j. 467/08 žádost o odkoupení pozemku p. Dany Kalfařové a pověřila vedení města místním šetřením
a
6. č.j. 484/08 vzala na vědomí výzvu MÚ Brandýs n. L. – Stará Boleslav odbor životního prostředí k odstranění nedostatků v podání žádosti o povolení s nakládáním s vodami. Nedostatky odstraní vedení města.
a
7. č.j. 544/08 projednala návrh statutu Fondu pro kulturní akce města Klecany a předala finančnímu výboru


Příští Rada se bude konat 10. března 2008.


Ivo KurhajecaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaLadislav Němeček
starostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamístostarostaK tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis z Rady 3.3.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-05-21 06:25:16

Hlavně by si měla rada uvědomit, co je zájem chráněný zákonem 200/90sb jestli mít záborů co nejméně, aby bylo veřejné prostranství pro všechny občany, nebo bylo využívaná kýmkoli jakkoli.Toto rozhodnutí nabádá ostatní občany, aby dělali toté.

Odpovědět

Udělejme pořádek ve všech záborech

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-18 06:17:39

Odpovědět

Udělejme si v této kauze pořádek!

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-13 11:45:55

Sloup tam je. Ne že není. Pravda je, že sloup tam je. (chodit se kolem něho nedá, i pokud tam kačírek nebude.) Na chodníku, po kterém se nedalo chodit se chodit dá, pokud tam nebude kačírek, který je vlastně neoprávněná skládka valounů. Chodník je v tomto stavu nepoužitelný, ale bez valounů (díra s obrubníky) je vhodný ke korzování. Rodiny B+B si tu klidně uskladnili valouny, které jsou asi kačírek a v budoucnu z něj budou dělat mozaiku, případně výhodně prodávat a město by nemělo trpět toto uskladnění, naopak, by jej mělo brát jako zábor. (na to, že by se mohlo jednat o dobrý úmysl - zkulturnění nedodělaného chodníku vůbec nemyslím, protože to je určitě blbost). (Možná by šlo, aby město valouny, nebo kačírek - to polde toho jak to kdo bere, odvezlo a znovu navezlo. Pak by to nebyl zábor ne?) Pokud kolem jede auto nelze na valouny šlapat (já jsem to zkusil a jde to), ale když tam nebudou, může do příkopu skočit chudák chodec před zlým řidičem bez jakýchkoli problémů. A nejveselejší na této kauze je fakt, že za to může pan SCH.

Odpovědět

re: Udělejme si v této kauze pořádek!

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-13 13:49:39

Ano naprostý souhlas,
Nazveme kačírek a valouny materiálem
Chodník veřejné prostranství
Oprostíme se od sloupů betonůa co by kdyby a zkrášlování(každému se to líbit nemusí bez projektu)A zjistíme:
Byl složen materiál a po té rozložen na plochu veřejného prostranství.
Majitel materiálu tuto plochu zabral pro své využití.
Jde o Zábor veřejného prostranství.
Ten může být ohlášený nebo neohlášený.
Je - li ohlášený podle OVZ by měl být zpoplatněný,a je li neohlášený mělo by se použít sankcí dle oné vyhlášky.
Jak prosté a jednoduché.

Odpovědět

re: Udělejme si v této kauze pořádek!

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-13 13:16:04

Omyl,za věc nemůže pan SCH,za věc mohou ti,kteří umožňují dělat si vybraným jedincům co chtějí.Možná z neznalosti norem,nebo z jiných zájmů.

Odpovědět

Zápis z Rady 3.3.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-11 14:21:56

Podobným způsobem si provedl v té ulici zabrání, né sice chodníku,ale veřejného prostranství pan Scneider,a nakonec došlo k odstranění, sice jen části záboru, na náklady pana Kříže.Ono to nebude s tvrzením,že nejde o zábor tak jednoznačné.

Odpovědět

Zápis z Rady 3.3.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-11 06:32:33

K bodu 2.
Je dobré ,že rada uznala ,že jde o chodník.
Nejde - li tedy zábor,je způsobena závada ve schůdnosti.(nelze použít k chůzi)Zajisté se dá
na tento skutek vyhledat právní norma.Bude rada tuto respektovat?Nejde v neuznání záboru
spatřovat jakési změkčování právní normy?
Nebo má osoba, co zabrala chodník(ať jde o jakýkoli účel)nějakou imunitu?Mohou si v Klecanech takto upravit okolí i ostatní občané?To by bylo dobré říci, vážená rado a zábor, jednoznačně pro Klecany definovat.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 3.3.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-11 09:07:35

Nevím, zda jste byl - byla v této ulici a viděl - la tento chodník. Je tam uprostřed sloup - moc daleko nedojdete i když tam nebudou valouny. Vaše úvahy jsou dost směšné.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 3.3.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-11 11:54:30

Když je to tak směšné,mohla by přestupková komise,nebo členové přestupkové komise v radě města, citovat z příslušné právní normy co se považuje za zábor veřejného prostranství?

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 3.3.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-11 14:06:08

Podle zákona o obcích, jde o veřejné prostranství,na ně byla umístěna skládka kamení,i když po té rozmístěna na plochu.
Zábor + polatky.

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 3.3.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-11 17:37:24

A opravdu se jedná o zábor? Pokud se ten kačírek přeleje betonem, je to chodnik jedna báseň. Kačírek tam nikdo neskladuje, vyplňuje díru, která měla dávno být zabetonovaná. Co je zábor? Pokud si tam vyklopím Tatrovku hlíny pro svou potřebu je to zábor, ale tohle? Na druhou stranu je o čem kecat...

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis z Rady 3.3.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-14 09:09:41

Tak pozor,chodník byl ve stejné úrovni jako okolní chodníky a po nich se jít dá,pokud tam nestojí auta.
Chodník s valouny si asi vzala soudružka do socialistické péče a chce zkrášlit okolí vám všem.ZASLUHOVALA BY SI VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ.

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis z Rady 3.3.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-12 09:07:52

Prosím ,neklamte,kačírek má zrnitost max.do 60 mm,pak už jde o valouny oválné 100až 150mm.Co je zábor?Skládka jakéhokoli materiálu na veřejném prostranství.Jinak by bylo tedy dobré,kdyby přestupková komise zdůvodnila své rozhodnutía o co se v něm opírala,když se na ni odvolává rada,která nabízí vložení komentáře k jejich rozhodnutí.
Pro Vás kecy.

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: Zápis z Rady 3.3.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-12 09:24:43

Co je zábor?Skládka jakéhokoli materiálu na veřejném prostranství. To ten chodník určitě není... Podle Vás je tedy lepší, mít obrubníky a díru... Výsledek je stejný, chodník se nedá používat. Dobrý. :o)

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: re: Zápis z Rady 3.3.2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-12 12:19:59

Veřejné prostranství určitě je,složen materiál z důvodu pohnutky jedné osoby též je,využíván
jednou osobou je,neboť toto místo nemůže již jinak využít nikdo jiný,je tedy zabráno ve prospěch jedné osoby.Tak,že zábor veřejného prostranství a tím horší,že jde o chodník,ač nedokončený,ale dříve schůdný.
Úvahy, zda jde o zábor či ne,mohou být jen v Klecanech.Zkuste takto zabrat chodník v jiném městě třeba Roudnici nebo v Praze.Nebude - li ohlášen,příjde policie a dostanete pokutu a nebo půjdete na správní řízení.Tak, jak ukládají společenské normy.

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: re: re: Zápis z Rady 3....

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-12 12:47:54

...ač nedokončený,ale dříve schůdný... to je lež. To víte sama. :o) Ta osoba tam ty valouny nedala k uskladnění. Podle mého je tam dala z toho důvodu, že se na ten bordel kolem obrubníku nemohla dívat. Po nedokončeném chodníku nikdo nikdy nešel, ani jej nepoužíval, protože se prostě používat nedal. Navíc je v této ulici postaven opravdu jako v kocourkově. Je krátký, úzký a v půli je sloup. Začněte uvažovat hlavou. To je to nahoře. Pokud tam složí náklaďák šutrů, je to zábor. Šup kolečko, chodník dobetonujte a bude po záboru i po problému. Juchů to je nápad!

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: re: re: re: Zápis z Rad...

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-12 14:06:26

Lež je to,že uprostřed je sloup ,není, je na kaji,když připustím,že chodník dříve nebyl schůdný,tak bylo alespoň místo kam bezpečně uhnout před projíždějícími auty.Nyní není kam,a kyž, tak si tam člověk může vyvrátit kotník.Byl by zajímavý postoj úřadu,kdyby se na tomto veřejném místě stal úraz.Schůdnost chodníku byla upravena navežením valounů a chodník je zcela nepoužitelný k účelu kterému má sloužit.Za jakým účelem osoba na místo navezla, nebo dala valouny je úplně jedno.Místo jednoduše zabrala.
Snažíte se zde obhájit zábor veřejného prostranství a jednání, které by umožňovalo dělat si, co chce každému.Aby k tomu nedocházelo je třeba dodržovat právní normy.
Jinak i v tomto ohledu bude platit příměr Kocourkova.Je pravda,že v Klecanech se lidé
znají,není to jako ve velkém městě a tak se hledá různé změkčování,zavádí se pochyby,z valounů je kačírek a věci se řeší stylem záboru pana SCH.Tak je to správné?

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: re: re: re: re: Zápis z...

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-13 11:13:36

Je to správné,vedení města rozhodlo a nejde o zábor a nezpochybňujte toto rozhodnutí !!!!!!

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: re: re: re: re: re: Záp...

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-14 06:21:10

Ano rada města rozhodla v souladu se zápisem z přestupkové komise.Jinak to být ani nemohlo,vžyť jsou tam ti samí lidé.A možná oni přehlasovali názor předsedy komise - osoby s právním vzdělánim.A tak je to, jak je to.

Odpovědět

Úvaha...

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-27 12:27:25

Bylo by zajímavé,kdybychom měli v městě městskou policii,jako mají ve Veltěži,strážník by kvalifikoval jednání podle zákona jako zábor,a jemu nadřízený,že zábor není.Měl by se nechat ovlivnit nadřízeným,nebo jednat podle zákona?Jak by se jednou nechal ovlivnit,byl by ovlivnitelný stále a sloužil by vlastně vedení města a né všem občanům.Tak že je lépe jednat podle zákona a být neovlivnitelný.Nebo máte jiný názor?


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.