Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
MěÚ - zápisy z jednání ~ Zápisy 2008 ~ Zápis z Rady 1.12. 2008

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis z Rady 1.12. 2008

Zápis ze zasedání Rady města Klecany, ze dne 1. prosince 2008

Rada města:

1.    Prověřila plnění  úkolů z minulé rady – bod č. 8 schválení  členové školské rady, p. Pavla Šebková nebude další 3 roky v této radě pracovat na základě svého rozhodnutí, Rada města předloží nové kandidáty Zastupitelstvu města.

2.    Č.j. 2652/08 vzala na vědomí  výpověď z nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku Českému svazu ochránců přírody, zast. p. Bratkou.

3.    Č.j. 2640/08 schválila žádost o povolení pro provoz 2 ks výherních hracích přístrojů v restauraci U sv. Václava, hrací automat Dohers Gold v.č. S498573, Majot MG. v.č. 9070507000872.

4.    Č.j. 2444/08 vzala na vědomí zápis z kontrolního výboru, který se konal dne 18. října 2008.

5.    Č.j. 2443/08 vzala na vědomí rámcový program kontrol v roce 2009, které bude provádět kontrolní výbor

6.    Č.j. 2657/08 seznámila se s dopisem od občanského sdružení Pravý Hradec, zástupci sdružení budou pozvání na příští zasedání Rady, materiál bude předán Zastupitelstvu města.

7.    Č.j. 2660/08 vzala na vědomí zprávu f. VKM  a.s. o změně cen – vodné, stočné  68,56 s DPH, nové ceny budou účtovány od 1.1.2009.

8.    Č.j. 2653/08 vzala na vědomí výzvu K.ú. o doložení stanoviska St.ú. Klecany k žádosti o změnu v rejstříku škol z důvodu navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ.

9.    Č.j. 2654/08 vzala na vědomí  Usnesení o přerušení řízení  ve věci zápisu změny v rejstříku škol z důvodu navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ.

10.    Schválila  části komunikací na kterých bude docházet průběžně k měření rychlosti Obecní policií Zdiby. ulice Do Klecánek , ČSl. Armády, Topolová, Na Skalkách, V Boleslavce , Povltavská, Na Hradišti.

Příští zasedání Rady se bude konat 8. prosince  2008

Ladislav NěmečekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec
místostarostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta


č.j. 2668/08

                            
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-19 06:57:07

Strážníci městské policie budou od ledna moci měřit rychlost aut jen na území obce, která jejich sbor zřizuje, na úsecích, které jim k měření vytyčila státní policie, a za použití přenosných výstražných značek „Pozor radar“.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-01 16:12:32

Oprávnění měřit rychlost vozidel. Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií. Obecní policie může měřit rychlost výhradně v úseku určeném policií, jehož počátek je ve směru silničního provozu označen přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem "MĚŘENÍ RYCHLOSTI". Konec tohoto úseku je označen přenosnou dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem "KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI".

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: milan16647@seznam.cz - neregistrovaný - 2008-12-11 10:45:02

Dobrý den.Je to jen takový nápad.Co třeba najmout za mírný poplatek,pár nezaměstnaných/to nemyslím ty bez zájmu o práci,nebo aktivní důchodce/krátce po šedesátce/.Mohli by z pověření obce hlavně v noci obcházet Klecany.Fotoaparát pro záznam a telefon pro spojení s policií.Určitě by to šlo sladit i po právní stránce.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Tomáš Klecker - neregistrovaný - 2008-12-24 13:10:09

No,nevím,jestli to je dobrý nápad, tuším,že zde již kdysi něco takového bylo, říkalo se jim "Pomocná stráž veřejné bezpečnosti"...

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: milan16647 - neregistrovaný - 2008-12-26 21:25:10

Tome,co mi do toho vrtáš.Kdo nás má ohlídat když policie nestojí za nic.Na rozdíl od tebe mám jenom starý prak.zdraví soused.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Tomáš Klecker - neregistrovaný - 2009-01-20 13:50:01

Myslím, že by se to se vší pravděpodobností zvrtlo v "občanské upozorňování" na kdejakou kravinu a důležité věci by se stejně nevyřešily.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-11 14:54:34

Nechci kazit iluze, ale když se něco stane, kde vezmete policii ?

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-11 11:29:31

Členové přestupkové komise mohou nejen řešit,ale i odhalovat přestupky a nemusí mít žádné zmocnění.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: milan16647@seznam.cz - neregistrovaný - 2008-12-11 11:38:42

Členové př.komise nebudou hlídat po nocích pořádek.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: milan16647@seznam.cz - neregistrovaný - 2008-12-11 10:34:22

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Pozorovatel - neregistrovaný - 2008-12-10 18:02:04

To je vončo, začíná nám to tu vřít. Potřeboval bych si k občance přiložit i dohodu, abych věděl jaká jsou pravidla. Zatím jsem však DOHODU na úřední desce nenašel!!!

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2008-12-10 20:51:44

Nevím jakou dohodu potřebujete, ale můžete se podívat na stránky Obecní policie Zdiby www.policiezdiby.cz a podívat se i třeba za týden. Uvidíte co strážníci vykonávají za činnost.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-11 06:57:49

Pane zastupiteli,prosím sdělte:
Jak se občané Klecan doví,že je již uplatněn z čl.2 odst 2 z veřejnoprávní smlouvy s Klecanama,bude o tom zápis z jednání mezi starostou a vedoucím strážníkem a bude zveřejněn?
Nebo se to doví občané,až když budou řešit strážníci třeba občanské soužití a jedna strana bude tvrdit,že strážníci nemájí zmocnění a druhá bude s nimi souhlasit,protože to pro ni bude výhodné.Předmětem smlouvy je pouze výkon úkolů na úseku kontrolního měření rychlosti pouze k tomu bude mít strážník v městě Klecany zmocnění,ale po požadavku pana starosty Klecan a dohodě s vedoucím strážníkem a odsouhlasení pana starosty Zdib,
se rozšíří úkoly(tedy i zmocnění)na § 2 čl.a,b,c,d,e,Zákona o obecní policii.Po tomto požadavku(DOHODĚ)bude dodatek smlouvy,
nebo vše proběhne pouze ústně,a občané Klecan se nic nedoví,Nebo o tom bude pouze zápis který se zveřejní nebo nezveřejní?
Strážníci na území Klecan nemohou vykonávat
vešketou činnost podle zákona o obecní policii,pouze tu,na kterou mají zmocnění a to vychází z předmětu smlouvy tedy úkolu.
Předmět mluví o rychlosti,ale použije li se
čl 2.odst.2 smlouvy rozšíří se úkoly a nikdo nebude vědět,kdy k tomu dojde.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Policista ČR - neregistrovaný - 2008-12-11 14:50:37

Jen pro upřesnění se zde hovoří o měření a i o řešení přestupků zjištěných obecní policií.

Čl. 2
Smluvní rozsah činnosti obecní policie

1. Obecní policie Zdiby, úřadovna - Na Lada 144, Zdiby (dále jen Obecní policie Zdiby) bude vykonávat úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným v § 2, písm. c) v souladu s písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, též na území města Klecany a to minimálně 5 hod. měsíčně. Rozsah úkolů bude spočívat v provádění kontrolního měření rychlosti na území města Klecany a v řešení přestupků uvedených v § 86 písm. d), zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zjištěných Obecní policií Zdiby.

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-12 07:00:14

§ 86

V blokovém řízení mohou projednávat

a) policie též přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle § 22, proti pořádku ve státní správě podle § 23 odst. 1 písm. a), f), g), i), j), s) a t) § 23a odst. 1 písm. c), § 24 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 1 písm. a) až j), § 42 odst. 1 písm. a) až c), § 42b odst. 1 písm. c) a e), § 43 odst. 1 písm. a) a b), § 44 a § 44a, jakož i podle § 46, pokud k nim došlo na úseku státní správy v jejich působnost i nebo na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému pořádku podle
§ 47 písm. b) až d) a 48, přestupky proti občanskému soužití podle § 49 a přestupky proti majetku podle § 50, b) orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce
přestupky proti pořádku ve státní správě podle § 21 odst. 1 písm. b), d) a f), § 30 odst. 1 písm. g), h) a i) a § 46, pokud jimi byly porušeny zvláštní právní předpisy
o bezpečnosti práce, dopustil-li se některého z těchto přestupků pracovník organizace nebo podnikatel v jejich prostorách nebo na jejich pracovištích, c) orgány ochrany veřejného zdraví přestupky na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. a), b), d), f), g) a i) až k), d) obecní policie přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a přestupky proti pořádku ve státní správě spáchané 1. neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením, 2. prodáním, podáním nebo jiným umožněním požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou nebo osobě mladší 18 let, 3. prodáváním tabákových výrobků osobám mladším 18 let, 4. nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích.

Tak stále nevím,§ 86 hovoří o tom,co může police,není specifikováno zda i městská,řešit blokově,co řeší obecní policie je specifikováno právě §2 zákona o obecní polici,který je ve smlouvě zůžen jen na na c
v souladu s d.

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-12 11:02:13

Některé přestupky lze řešit v blokovém řízení,jiné jen ve správním řízení,paragraf 86 říká,které může policie řešit v blokovém řízení,neříká však které může řešit obecní policie.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-11 09:17:31

Dobrý den pane starosto,mohl byste prosím udělat nějaké vyjádření k článku:
neregistrovaný - 2008-12-11 06:57:49 NOVÉ
Děkuji občan Klecan

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-10 17:33:55

Zastupitel Zdiby....docela by mi zajimalo co stoji to blikajici divadlo za rok a co radeji ty penize dat na ten vas tankodrom co tomu rikate hlavni ulice.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2008-12-10 20:58:51

Divadlo možná vidíte u Vás, já bohužel to divadlo vůbec u nás nevidím. Je jednoduché si dohledat náklady na činnost Obecní policie Zdiby. Co se týče Průběžné komunikace, nepatří Obci Zdiby, ale je ve správě Kraje, resp. v přenesené působnosti Brandýsa nad Labem - Stará Boleslav. Dle sdělení Krajského úřadu Stř. kr. měla rekonstrukce proběhnou do konce roku 2008, což se nestalo. Další termín byl stanoven na 1/2 roku 2009.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-10 17:24:43

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Hlupák z Klecan - neregistrovaný - 2008-12-10 08:23:33

Lidi nebuďme hloupí, jak to, že se Zdibům vypladí kvůli Klecanům přibrat strážníka. Myslíte, že to dělají z lásky k nám? Dají si tu práci, protože se jim ta Policie s.r.o. vyplácí. Pokud nebudeme mít městskou policii, státní to tady nevytrhne. Dolínek není jen přes pole, ale přes více polí a obávám se, že Obecní policie Zdiby pro nás bude opravdu společnost s ručením omezeným s komerčním záměrem za účelem jen zisku!!!

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2008-12-10 20:49:30

Obecní policie Zdiby nebude přibírat žádného strážníka. Jak zde uvádíte komerční využití obecní policie to jsem bohužel ještě nezažil.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-10 09:10:23

A o tom to je,zisk z pokut,jde na Zdiby,nevyberou li v dopravě,horlivě začnou řešit i jiné přestupky a budou operovat s požadavkem starosty vedeným na vedoucího strážníka a občan ač poškozený nebo přestupce,
nebude vědět, zda dohoda existuje nebo né.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2008-12-10 20:47:08

O zisk vůbec nejde, obecní policie si na sebe vůbec nemůže vydělat. Čísla v účetnictví hovoří sama za sebe. Obecní policie Zdiby má rozpočet postavený tak, že vůbec není závislý na vybírání pokut. Z naší strany jde zejména o prevenci a v případě, že selže o represi.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-10 06:47:51

§ 2 Zák 553/91

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:


a)
přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,


b)
dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,


c)
přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,


d)
odhaluje přestupky a jiné správní delikty,


e)
upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.
Zdibská obecní policie bude mít tedy zmocnění
plnění úkolů podle § 2 odst.c a d,budou li strážníci řečit i odst.a b e ,je třeba s tím seznámit veřejnost,jednak z toho důvodu,aby se občané mohli na policii obracet i v těchto věcech,a na druhou stranu,aby bylo zřejmé,že si policie nedělá v Klecanech co chce.
Nikdo nebude titiž vědět,zda byl již požadavek našeho pana starosty vůči vedoucímu strážníkovi vznesen a věc odsouhlasena starostou Zdib nebo né.
Může dojít k jakési horlivosti plnění úkolů,
která bude až po té,"posvěcena"náležitými
osobami.Bude k tété problematice písemný dodatek ke smlouvě?

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-10 11:05:45

Ne,ne,jen c.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-09 11:46:46

Jak se občané Klecan doví,že je již uplatněn z čl.2 odst 2,bude o tom zápis z jednání mezi starostou a vedoucím strážníkem a bude zveřejněn?

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Ivo Kurhajec - 2008-12-09 10:57:23

Smlouva s O.P.Zdiby je zveřejněna na ú.desce Mě.ú.,automaty jsou zpoplatněny a peníze jdou do fondu kultury,sportu a volného času.O vlastní Mě.P. zatím Změ neuvažují, od toho je Policie ČR. Pokud se změní názor na tuto problematiku,budeme řešit zřízení Mě.P..

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: článek 2 bod 7 - ? - neregistrovaný - 2008-12-09 16:22:54

článek 2, bod 7, "Vedoucí OP Zdiby 1xměs. předá st. m. Kl. písemnou zprávu o činnosti na území města Klecany."
Bude tato smlouva zveřejňovaná pro "veřejnost"? např. na www.
dík.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-10 08:34:35

Jednou jsem zde žádal o zveřejnění,jakými přestupky se zabývala přestupková komise,
bohužel nic, asi tajemství,možná to tak bude i c činností policie.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-09 11:05:40

AŤ klikám jak klikám,žádnou smlouvu nevyklikám.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-09 11:15:40

Už je

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: z jinýho soudku... - neregistrovaný - 2008-12-09 07:40:45

bod č.3 schválení provozování 2ks automatů u Václava...
Každé město dbající o slušnou úroveň tyto přístroje a provozovny co nejvíce omezuje, popř. zpoplatňuje a určuje podmínky tohoto podnikání - jak je tomu v Klecanech , kolik máme za automaty a na co peníze jdou? Náměstí je jedna velká hrůza a vostuda...tygr,herna,ubykace...

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-09 09:15:33

Výherní automaty jsou nastaveny, aby pro hráče byly proherní.Je jasné,že zde hráči přichází o peníze.Je otázkou,do jaké míry jsou na nich hráči závislí a kde a nebo jak obstarávají peníze pro prohru.Zřejmě se Klecanům vyplatí, aby zde bylo takové množství automatů.Pro některé hráče může být automat i drogou,a jak si dneska pořídit peníze na nutnou dávku?No přeci poctivou prací.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: aa - neregistrovaný - 2008-12-08 19:15:06

56 odkazu a dotazu na naseho pana starostu nebo i mistostarostu nebo radni ohledne policie je nezajima .tak jdete tedy do haje protoze jste poserove kdyz nedokazete kloudne napsat cele jak to tady bude a chovate se jako nase vlada .pred volbama skemrate o po nich uz na nas kaslete..........nazdar ..

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Občan Klecan - neregistrovaný - 2008-12-08 08:33:46

Vážená rado,nebylo by lépe mít svou MP.Zastupitel zde popsal široký rozsah činností OP Zdiby.Z vyplývající diskuse mi vychází,že jakmile je v platnosti smlouva
s předmětem měření rychlosti ,mohou strážníci
zdibské policie řešit na území Klecan jakýkoli přestupek dle zákona o OP.JE tomu tak?Obracím se na kohokoli z rady s odbornými předpoklady otázku zodpovědít.
Děkuji.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: realita - neregistrovaný - 2008-12-08 17:14:34

Každá Městská a obecní policie má a bude mít široký rozsah činnosti. A bude hůř. Od Policie ČR odchází mnoho lidí. Každý starosta řeší jak zajistit bezpečnost pro svoje občany. Od 1. ledna 2009 má obec možnost podepsat s Policií ČR koordinační smlouvu a stanovit možné úkoly pro policisty. Pochopitelně, ale za úplatu. V našem regionu je katastrofální nedostatek policistů. Nebo si zřídit vlastní obecní policii. Zde v poslední době narazíte na jeden problém. Od 1.ledna 2009 se strážníkem může stát občan pouze z maturitou. Jsou zde další omezujicí faktory ze strany novelizovaného zákona o obecní policii a nové vyhlášky Ministerstva vnitra o obecní policii. Sehnat nové strážníky je téměř nemožné, v případě, že nemůžete nabídnou super platy a super byty, včetně příspěvku na vybavení.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-09 06:53:25

Realito nepřeháněj,myslím,že se najdou lidé na
strážníky,kteří by splnili požadavky,a nejen lidé aby službu proleželi na služebně ,ale lidé se skutečným zájmem vyhledávat protiprávní jednání ostatních.Lidé jímž na
vlasní obci záleží mají místní znalost,a službu konají nestranně,přesně podle zákona .
Jsem též pro vlastní MP,město potřebuje službu hlavně v nočních hodinách,ničení majetku je způsobeno hlavně pod vlivem alkoholu a občany
mnohdy né místními.Nějakých pět hodin od Obecní policie Zdiby ještě vedne je málo.
A je vůbec tato policie pro Klecany vhodná?
Jaké jsou s ní zkušenosti?

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-09 06:27:00

To slyším poprvé,že by měla obec podepsat smlouvu s Policií české republiky,možná na nějaké kulturní akce,ale na úkoly dané jim
zákonem o policii?Je jedině správné,že se strážníkem může stát jen občan s maturitou,
alespoň se zvedne úroveň.Proč odchází od policie mnoho lidí,vždyŤ se ministr na kongresu tvářil spokojený se svým ministerstvem.To jen úvaha.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: milan16647@seznam.cz - neregistrovaný - 2008-12-11 10:25:55

Nemyslím že by obecní/či státní/ strážník musel mít maturitu.Smysl pro právo a pořádek většinou přichází "od boha",nebo výchovy.Těžko se získá maturitou.S

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Neorientovaný - neregistrovaný - 2008-12-08 11:37:37

Tak taky nevím,smlouva by měla obsahovat:
určení rozsahu úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, které bude obecní policie vykonávat na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a které jsou smluvními stranami této smlouvy, jakož i den, od kterého bude obecní policie tyto úkoly vykonávat.
Jestliže bude v úkole měření rychlosti,strážník by měl pouze měřit rychlost a né řešit veřejný pořádek,neboŤ to není úkol vyplývající ze smlouvy,i když mu zákon přikazuje řešení třeba veřejného pořádku.Jednal by iniciativně avšak né v rámci smlouvy.Smlouva mu oprávnění k řešení
jiných úkolů nedává.Nevíte jak je to pane starosto?

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: aa - neregistrovaný - 2008-12-07 16:06:08

kdyz nevi nas pan starosta co nam napsat k tomuto problemu tak jeste pozadame treba mistostarostu pana nemecka nebo zastupitele treba oni nam neco napisi o obecni policii ktera zde bude ale bohuzel pres den.. ale mozna ze pro same svetlka na aute a na motorkach asi uz nemaji na baterky a proto navrhuji sbirku na nakup baterek a policie se nebude vecir bat...

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Policista ČR - neregistrovaný - 2008-12-07 17:04:12

Asi to nechápate, nebo nechcete pochopit, obecní policii platí Zdiby, ne Klecany, Obecní policie Zdiby v Klecanech nebude stále přes den, nebo v noci. Dle smlouvy obec Zdiby garantuje pouze 5 hodin měsíčně ! Vámi uváděná světelka mají všechna policejní auta na světě v různých modifikacích.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Gauner - neregistrovaný - 2008-12-06 21:00:58

Mě se to líbí, když starosta mlčí, tak se asi bojí a lidi z Klecan ať se bojí taky. Ta "Dětská policie" ze Zdib nebude za Klecaňáky zbytečně nasazovat kejhák. Vždyť nemají ani na svých autech porádně homologované vybavení a proto to někdo správně nazval pojízdná diskotéka. Jo přestupkům a zločinům nastávají "zlatý časy"!!!

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: bb - neregistrovaný - 2008-12-06 21:40:09

Nechápu, příště si ověř aspoň fakta, než nás zase ztrapníš. Homologace a k čemu to je ?

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2008-12-06 21:31:25

Nechci Vám nabourat Vaše fórum. Ale oba dva naši strážníci nejsou již řadu let děti. Prvnímu táhne na 40 let a druhému na 50 let. Oba dva mají děti......... Chovejte se slusne !

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-08 09:06:35

Mají strážníci na autě a motorkách nápisy Obecní policie Zdiby?

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-08 09:46:49

(1) Jednotnými prvky označení dopravního prostředku obce určeného dočasně k plnění úkolů obecní policie podle zákona nebo jiného právního předpisu1) (dále jen „dočasné vozidlo”) jsou:

a) nápis „OBECNÍ POLICIE” nebo „MĚSTSKÁ POLICIE” modré barvy tvořený velkým kolmým tiskacím písmem o výšce nejméně 40 mm,
b) název; písmo nesmí být větší než nápis podle písmene a),

umístěné na bílém podkladu přiměřené velikosti, tak aby nápis a název nepřesahoval bílý podklad.

(2) Nápis, název a podklad podle odstavce 1 mohou být provedeny i v reflexní barvě.

(3) Nápis se umístí na bočních stranách dočasného vozidla.

(4) Název se umístí na bočních stranách dočasného vozidla pod nápis.

(5) Pokud výrobní provedení dočasného vozidla neumožňuje použít nápis nebo název o stanovené výšce písma nebo je nelze umístit na stanovených místech podle odstavce 3 nebo 4, platí ustanovení odstavců 1, 3 a 4 přiměřeně

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: vlasta - neregistrovaný - 2008-12-06 21:36:56

To asi již nejsou děti, spíše tátové od rodin. Proč si Klecany nezřídí svoji policii ?

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: vlasta - neregistrovaný - 2008-12-06 21:20:31

To mě zajímá, co nemají v pořádku ? A proč jsou dětská policie, kolik je jim let, to s
jsou děti ?

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: aa - neregistrovaný - 2008-12-06 18:54:27

tak se vas zeptam jeste jednou na to vecerni hlidani protoze nak nerozumim tomu ze kdyz ve vasi obci a zaroven v nasi obci budou straznici hlidat vecer tak to bude stat nekolik milionu na provoz ale kdyz budou hlidat pres den tak je to snad levnejsi..ja si myslim ze i vasi obcani by radeji kdyz budou davat pozor vecer a ne pres den ale podle meho nazoru je to o tom ze....vecir nejezdi mnoho aut a proto se vybere malo penez... ps.nemam problem s vasi policii ale od 7-do16 to vazne postrada smysl.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2008-12-07 10:23:20

To je ten problém, že každá obec,každé město mají svoje specifika. Zdiby - v ranních hodinách kontrola před školou a školkou, v dopoledních hodinách po odjezdu občanů do práce vloupání do obydlených chat, rodinných domů, dopravní nehody, pytláci, toulavý psy, Husinec - v ranních hodinách problémy před školou, nedodržování zákazové značky, během rána, dopoledne a po obědě nedodržování rychlosti zaměstanci Výzkumného ústavu, Klecany - večer alkohol, rušení nočního klidu, krádeže, vloupání, sobota diskotéka. Služba strážníka není jen venku, pracuje často i na úřadovně, sepisuje úřední záznamy a podání vysvětlení, události, zpracovává spisy na přestupkovou komisi, dělá statistiky a zprávy o činnosti, chystá podklady pro soudní řízení ve věci nezaplacených pokut, doručuje dopisy pro trestní soudy, asistuje při soudních exekucích, chodí přednášet do škol, zpracování hlášení do bodového systému, má pozvané občany na úřadovnu, zárověň má být stále venku a jezdit hlídkovou službu. Pochopitelně je řešení a to navýšit počet strážníků. To jsou další náklady řadově v milionech.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: ne-chápavý? - neregistrovaný - 2008-12-07 20:44:42

Takže jestli je tomu dobře rozumět,přitlačí li Klecany nějaké to "mega", tak bude na další policisty, byť třeba bez světýlek na hundaji, a ti se budou zaobírat spíše klecanskou problematikou na klecanskym teritoriu? To je přece hozená rukavice pro Klecany - co tomu říká někdo z odborníků na radnici? ...Hmm...no mlčení je taky druh souhlasu...

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: bb - neregistrovaný - 2008-12-06 21:57:05

Já tomu taky nerozumim, můžete to někdo vysvětlit.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: vlasta - neregistrovaný - 2008-12-06 21:24:08

Proč musíme platit obecní policii Zdiby, kdž jí zaplatí Zdiby a budou u nás jezdit tak jak chceme mi ?

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-08 13:44:28

Protože je to služba,kterou si město kupuje,
spíš jde o to,aby za ty peníze byla kvalitní a městu prospěšná,prováděná v rámci zákona.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Vlasta - neregistrovaný - 2008-12-08 17:01:15

A není lepší si zřídit svoji policii ? Kolik nás to bude přibližně stát ? Manžel voják říkal, že potřebujeme k nepřetržité službě tak 15 strážníků, včetně velení.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: aa - neregistrovaný - 2008-12-05 19:48:24

je hodne smutne ze se tady rozjela debata o zdibske jizdni policiia a nas pan starosta jenom mlci a pritom byl jednim kdo schvalil tu pojizdnou diskoteku co nam tady bude projizdet..stale nechapu na co nam zde bude kdyz pracuji od 7 do 16.to je nam vazne platny at delaji vecir a dostanou od obce dotace pak me to vadit nebude.pane starosto docela zhave tema tak nam prosim napiste svuj nazor a nebo si uz nepamatujete kdo vas volil..

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2008-12-05 20:14:34

Dobře otevřelo se téma obecní policie. Nemáme problém rozšířit řady strážníků Obecní policie Zdiby na odpolední a noční služby. Máme Obecní policii zřízenou, spolupracujeme s Krajským úřadem, Policií ČR, soudy, exekutory, atd. Máme veškeré možné vybavení a máme uzavřenou smlouvu s Hasičských záchraným systémem pro celý náš region. Zatím nemáme žádný podnět od okolních starostů na financování regionální obecní policie. Každopadně se musíme bavit o příspěvku několika miliónech na provoz.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-05 11:49:31

V obci ,de je obecní police
obecní policii řídí starosta, pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením obecní policie jiného člena obecního zastupitelstva.
Chci se zeptat,zda na klecanský pan starosta,nebo jiný člen zastupitelstva bude mít nějaký vliv na výkon služby zdibských obecních strážníků na území měta Klecany?

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Policista ČR - neregistrovaný - 2008-12-05 14:49:39

Podle běžných smluv si může starosta strážníky, po domluvě s vedoucím strážníkem objednat na určité kulturní akce, problémy v obci a pochopitelně i zaplatit. Oprávnění strážníka se nedají smlouvou omezit. Strážník bude vždy postupovat dle zákona o obecní policii a může sám řešit vše co odhalí. Smlouva pouze vymezuje úkoly (ne oprávnění), které může starosta požadovat za úplatu. Obecní policie může v rámci součinnosti plnit i úkoly pro Policii ČR a pro Hasičský záchranný sbor. Což Obecní policie Zdiby řádně plní.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-08 06:49:22

Mám tomu rozumět,že při cestě na měření rychlosti,strážník spatří neoprávněný zábor a bude jej řešit?Budou - li mít (nebo mají li strážníci zmocnění pro Klecany)je možné oznamovat všechny přestupky na OP zdiby a budou řešeny, v rámci veřejnoprávní smlouvy,
kde předmětem smlouvy bude pouze výkon úkolů na úseku kontrolního měření rychlosti ?

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Vizionář - neregistrovaný - 2008-12-05 02:47:19

Vážení, určitě už máte mnozí své zkušenosti, většinou špatné, z okolí s Obecní policií Zdiby nebo Měšice. Výsledek kontrol tzv. "za křovím" spíše přinášejí přínosy zájmům a rozpočtům obcí než bezpečnost. Zaměřme se raději na spolupráci s Odolenou Vodou http://www.odolenavoda.cz/cs/bezpecnost/ je to trochu o něčem jiném a navíc pod Odolku i spadáme v oblasti správní.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Policista ČR - neregistrovaný - 2008-12-05 16:37:57

Ano můžete se domluvit s jinou obecní policií, ale na to jste měli myslet dřív. Výpovědní doba veřejnoprávní smlouvy je 3 měsíční, je třeba usnesení zastupitelstva. Výpověď se odesílá na krajský úřad. Uzavření nové smlouvy a její schvalování trvá cca 4 měsíce. Vámi navrhovaná Městská policie Odolena Voda, má dva strážníky a nemá vlastní vozidlo, používá Městského úřadu. Takže strážník by k Vám jezdil jednou za měsíc autobusem.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Realista - neregistrovaný - 2008-12-05 02:09:10

Zapomeňte, že vám STÁT NĚCO DÁ NEBO ZAJISTÍ! Z toho už snad každý vystřízlivěl!!! Službu bezpečnosti neboli policii si musí Klecany zajistit sami. Uvidíte, železo zlevnilo a tak se bude více krást a co se děje na silnici je bez komentáře. Slušný člověk aby se bál!

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Policista ČR - neregistrovaný - 2008-12-04 23:19:07

Realita je špatná. Hlídková služba Policie ČR (linka 158, v Praze PMJ) Brandýs nad Labem byla ke dni 1.12.2008 zrušena. Hlídková služba projížděla vesnice v regionu PČR Praha - venkov. Policisté odešli na jednotlivé Obvodní oddělení, mimo Obvodního oddělení Odolena Voda, kam spadáme. Obvodní oddělení Odolena Voda, nemá policisty, resp. hledá nové uchazeče. Zřízení služebny Policie ČR - Klecany není vůbec reálné.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Vzpomínáte? - neregistrovaný - 2008-12-04 22:53:28

Člen RM p. Kříž v rozhovoru pro klecanský zpravodaj o bezpečnosti v Klecanech 12/06 :

"Do komunální politiky mě přivedla nabídka kandidovat za SNK, kterou jsem po důkladném zvážení přijal. Překvapilo mě, kolik jsem dostal ve volbách hlasů. Chtěl bych tímto poděkovat za důvěru, kterou mi občané Klecany dali. Jedním z problémů, kterým bych se rád zabýval během svého funkčního období je zajištění lepší bezpečnosti občanů a majetku. Budu se snažit prosadit zřízení služebny Policie ČR v Klecanech." ...no coment...

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-05 06:29:35

Bylo to těsně po volbách a když uvedená osoba vedla tato slova zajisté nevěděla která bije,
neboť nic o zřizování služeben PČR nevěděla,ale slibovala bezpečnost občanům.
Nenechme se příště klamat.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Dobrý člověk ještě žije - neregistrovaný - 2008-12-04 21:50:44

Když MĚŘENÍ RYCHLOSTI, tak transparentní a SE ZÁZNAMEM!!! Na co buzeraci na silnici, to je jen chvilková záležitost!!!!!

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Klecanský právní reflektor - neregistrovaný - 2008-12-04 21:47:05

Obecní policie Zdiby je omezena působností je v katastrálním území Zdiby
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/bezpecnost/spr_rad_op.pdf

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-05 06:50:59

Obecní policie Zdiby je omezena působností je v katastrálním území Zdiby a přesto strážníci projíždějí Klecanama.Jeden strážník byl i va Veteranrallye a vůbec žádná smlouva nebyla.
Byl na služebním motocyklu zřejmě v pracovní době,která měla být věnována obci Zdiby,a na místě kde neměl co řešit,neboť tam neměl žádné pravomoce.Strážníci zdibské policie si jedí kde chtějí i když se mají věnovat pouze policejní práci
v katastru obce Zdiby.Za cedelí nemaj pravomoce,pouze v případě veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností a to se ještě musí prokázat zmocněním podle uastanovení Zákona o obecní policii.
Proto je důležité zveřejnit smlouvu s obcí Zdiby,oby lidé věděli jaký výkon pravomocí
mohou strážníci u nás vykonávat.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Policista ČR - neregistrovaný - 2008-12-05 14:36:30

Nemáte pravdu, strážník na motocyklu zde byl na žádost Policie ČR, protože policisté, kteří měli zajišťovat tuto akci, museli odjet na jinou akci u dálnice D1. Závod se jel rovněž přes obec Zdiby.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-08 07:35:57

Tak ,že když se dohodne PČR s jakoukoli obecní policií, může strážník jakékoli OP ,provádět služební zakrok nebo úkon na jakémkoli území?

Odpovědět

re: re: re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-08 08:28:04

Strážník, ale i policista může požadovat od každého věcnou a osobní pomoc.

Odpovědět

re: re: re: re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Občan Klecan - neregistrovaný - 2008-12-08 08:47:40

Tak že vlastně nepotřebujeme žádné smlouvy mezi obcemi,stačí dohovor strážníka a příslušníka PČR a strážník může pracovat kdekoli i bez přítomnosti PČR.Nebo se mýlím?

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-08 09:37:29

A co ostatní přítomnost OP Zdiby v Klecanech,
též vyžádáno PČR?Třeba projíždění v Bolestlavce,jak tu někdo uvedl.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Klecanská domobrana - neregistrovaný - 2008-12-04 21:26:36

Zásah kvalifikovaných policistů/problémystů aneb tohle opravdu NE http://www.youtube.com/watch?v=O3YfG9_6qoM

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Klecaňák - neregistrovaný - 2008-12-04 21:07:39

KAŠPAŘI, po kterých jde TRANSPARENSY INTERNATIONAL kvůli ÚPLATKŮM http://www.youtube.com/watch?v=1nkyQ-RHTwE&NR=1

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: aa - neregistrovaný - 2008-12-04 21:07:20

co se tyce you tube to me nezajima... ale to je skoda to by vas melo zajimat..no nic tak zatim

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2008-12-04 20:49:28

Bohužel o žádných 500,- Kč, nevíme, i tak by to byla směšná částka. Z mého pohledu jsou občané Zdib spokojený. Nevím na jaké stránky se díváte. Obecní policie má stránky www.policiezdiby.cz , co se týče you tube to mě nezajímá. Bude si hold muset zridit svoji městskou policii. Když zítra začnete tak ve druhé polovině roku budete mít aspoň strážníka.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-08 07:07:57

Pane zastupiteli,Vaše obecní policie při provádění služebního zákroku či služebního úkonu nemusí mít uniformu a odznak?Strážníci mohou konat jen v saku a vyzývat jménem zákona?

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Policista ČR - neregistrovaný - 2008-12-08 08:33:13

Policista, voják, celník, strážník postupují podle svých zákonů 24 hod. Strážník vykonává svoji práci na základě osvědčení, které vydává Ministerstvo vnitra. Strážník jednal v době mimopracovní dle zákona o obecní policii a na místo přivolal hlídku Policie ČR, která pokračovala v zákroku strážníka.

Odpovědět

re: re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Občan Klecan - neregistrovaný - 2008-12-08 08:52:45

TO jste velice zjednodušil.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: aa - neregistrovaný - 2008-12-04 19:28:08

jak to pane zastupitel nas pan starosta psal ze dostanou na kazdy den 500 kc.nekdo nas tu asi houpe.napiste nam prosim jak jsou vasi obcane s praci obecni policii spokojeni ja koukal na you tube zdiby a na vase stranky a zadna slava pane zastupitel....

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: zastupitel Zdiby - neregistrovaný - 2008-12-04 18:49:12

Bohužel nikdo z Vás neuvedl, že Obecní policie Zdiby je financována pouze z rozpočtu Obce Zdiby. Z rozpočtu Klecan nebyl poskytnut žádný finanční příspěvek. Pokuty vybrané za porušení rychlosti v Klecanech jdou do rozpočtu Obce Zdiby. Jedná se však o velmi malou částku a z 90 % vypsanou na složenku, později složitě vymáhanou za vynaložení dalších nákladů Obcí Zdiby. Přesto strážníci preventivně projíždějí i Klecanama.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-05 09:07:00

Projíždění Klecanama je zbytečné,neboť nemají co řešit,řešili by něco bez smlouvy a nebo mimo
smlouvu,dopouštěli by se zneužití pravomoci.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: aa - neregistrovaný - 2008-12-04 18:01:22

obecni policie nemuze kontrolovat a hlavne merit tam kde bude chtit protoze to jim musi doporucit statni policie a hlavne tam museji dat znacku -mereni rychlosti-a dale pan starosta nedavno psal ze obecni policie zde bude chytat dvakrat do mesice ale napsal 7 ulic kde budou chytat takze to znamena ze treba v ulici na hradisti budou az za 7mesicu .hovadina ze starosto ale to jste napsal..policie je zde nutna vecer a ne odpoledne.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Policista ČR - neregistrovaný - 2008-12-05 16:44:13

Toto ustanovení má platit až od 1.1.2009, zatím nebylo schváleno senátem a poté bude zákon schalovat prezident. Již několik let dopravní a obvodní policie úzce spolupracuje na měření rychlosti v obcích. Často jsou nasazovány společné hlídky policista a strážník. V měření rychlosti nevidíme žádný problém. Je třeba jezdit dle předpisů a nebudete platit žádné pokuty. V německu by jste nikdo nediskutoval.

Odpovědět

re: re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Tomáš Klecker - neregistrovaný - 2008-12-24 13:34:05

V Německu? V jakém Německu?! Tady jsme v Čechách milej pane!

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-05 11:28:59

Vžyť měření schválila rada dokonce části komunikací,že by to nebylo v souladu se zákonem?

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: Ahoj - neregistrovaný - 2008-12-04 16:11:52

Nevím, zda některý zastupitel byl někdy v ulici Na Hradišti. Je to ulice, kde se každou minutu prohání stovky aut a porušují dopravní předpisy... Navíc je v neprůjezdné oblasti.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-04 12:27:04

Byl jsem svedkem, jak Obecni policie projizdi Boleslavkou odpoledne v 15:00. Nevim co kontrolovali v tuto dobu nebo jaky tam maji ukol. V teto dobe, myslim si, ze Boleslavka je dosti pod kontrolou jak stavebniku, kteri jsou nepretrzite na stavenistich, tak maminkami s malymi detmi v kocarcich. Klecany je potreba kontrolovat v noci a hlavne nad ranem a nejvice v dobe diskotek a to hlavne podnapile ridice a nenechavce.

Odpovědět

re: Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-05 11:19:41

Jediné co mohli kontrolovat je to,nedějeli se nějaký trestný čin,pouze ten by mohli řešit tak ,že by jej předali PČR.(Ale to je povinností každáho občana.)Možná mají ve Zdibech vše OK,a nemají tedy co dělat.Možná by se měli podívat jak jim vytéká voda z čističky do potoka a jak je tam ucpaná kanalizace ,která zaplavuje louku.

Odpovědět

Zápis z Rady 1.12. 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-04 06:35:41

Dobrý den pane starosto,chtěl bych se zeptat na toto:
Rozsah úkolů ve veřejnoprávní smlouvě s Obecní policií Zdiby se vstahuje pouze k měření rychlosti?Můžete tuto smlouvu zveřejnit?


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.