Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2006 ~ Klecanský zpravodaj 12/2006

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 12/2006Ročník XXV. Prosinec 2006 / číslo 12.

 


„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu
a blahu zcela závisí naše vlastní štěstí.“

Albert Einstein


Vánoční čarování.

Zatímco děti netrpělivě počítají dny, které ještě zbývají do Štědrého dne, mnozí rodiče si říkají: „Už aby ten zmatek byl za námi“. Čeká na ně mnoho práce a shánění, aby zajistili rodině bohaté vánoční svátky. Napečou mnoho druhů cukroví, snaží se poklidit celý byt, snesou domů hory toho nejlepšího jídla a pití a hlavně hodně dárků! Nic proti tomu, děláme to tak skoro všichni, ale mělo by nám zůstat ještě trochu sil a času věnovat se dětem, rodičům nebo přátelům. Povídat si, hrát, číst, jít na procházku, zkrátka být spolu. A třeba také čarovat.

O Vánocích si můžeme přičarovat lásku, ženicha, zdraví, peníze, bohatou úrodu obilí i ovoce a dokonce i přízeň živlů. Vánoce začínají Štědrým večerem, jakmile se na obloze objeví první hvězda a končí příchodem Tří králů 6. ledna.

Těchto dvanáct nejdelších nocí je plných magie a kouzel. Kdo se na Štědrý den od rána nepostil, neuvidí zlaté prasátko. Než se prostře stůl ke štědrovečerní hostině, vymete se dům novým březovým koštětem, aby v něm nebyly myši. Slavnostní ubrus má zůstat na stole až do Štěpána. U večeře nemá sedět lichý počet stolovníků, jedno místo se prostírá navíc. Má se podávat devět druhů jídel a všechna by měla být od začátku hostiny na stole, aby hospodyně nevstávala. Mohla by se jí rozutéci drůbež. A nikdo by neměl od večeře odcházet, mohl by brzy odejít navždy. Rybí polévka se jí pomalu, prodlužuje to život. Nejpomaleji se jí poslední sousto, je v něm největší síla. Drobky od večeře se hází do ohně. Snězte trochu okoralého chleba, bude se vás držet štěstí. Nepijte hned po polévce, všichni by poznali, že rádi lžete! Budete mít hodně peněz, když si při večeři dáte pod talíř drobnou minci. A ještě účinnější je držet minci v levé ruce po celou dobu večeře. Velkou magickou moc má snad i med. Na Štědrý den si namažte skráně medem a všichni vás budou mít po celý rok rádi. Ořech, který si večer připravíte k posteli a na Štědrý den ráno ho nalačno sníte, zbaví vás na celý rok blech a štěnic. Děvče, které se chce vdávat, musí během Štědrého dne sníst devět patek od vánoček a do roka je pod čepcem. Nejznámější vánoční kouzlo je pouštění lodiček z ořechů, lití olova, házení pantoflem a třesení bezem.

Nesmíme zapomenout na novoroční kouzla. Na Nový rok musíte mít něco nového na sobě, abyste chodili stále jako ze škatulky. Nesmíte se pohádat, potom by byl celý rok jeden nekonečný konflikt. Hlídejte první novoroční návštěvu, protože vstoupí-li žena, rok se nevyvede. Muž naopak věští rok plný úspěchů. Nemějte rozvěšené prádlo, jinak se usoužíte! Pojezte hrách a čočku kvůli dostatku peněz. Pojezte ovaru, prasátko nosí štěstí! Na Nový rok načněte vánočku, kterou maminka upekla již před Štědrým dnem. Kdo najde zrnko hrachu, které do ní zapekla, toho celý rok štěstí neopustí.

A kouzlo poslední. Podle starého obyčeje se má vánoční stromek odstrojit den po Třech králích, rozřezat, přiložit do kamen a uvařit si silnou kávu.

Jak je vidět, o Vánocích má všechno zvláštní význam. Při tom pohanském čarování bychom však neměli zapomenout, že o Vánocích slaví křesťané po celém světě narození Ježíše Krista. Před dvěma tísíci lety vstoupilo do dějin něco zvláštního a vzácného jako výzva celému lidstvu. Snažme se, aby i letošní Vánoce byly jedinečné, i když je slavíme už pokolikáté.

-ZT-
20.11. 2006

Rozhovor se starostou

Pan Ivo Kurhajec je ve své funkci jen pár týdnů. Stále usměvavý, pracovitý a plný elánu. Přesto ho není snadné zastihnout. Zajímalo mě, jak vnímá město, ve kterém žije, a jaké jsou jeho plány v nové funkci.

Klecany leží blízko hlavního města. V čem spatřujete výhody a v čem naopak nevýhody? Myslím si, že lidé tu mají daleko méně problémů se zaměstnaností a hledáním práce než v jiných regionech. Lidé pracují převážně v Praze a okolí, i když jsou firmy, které neopustí katastr Klecan nebo jiné, které přijíždějí naopak k nám. Nevýhoda je to pro obchodníky, protože konkurence hypermarketů je velká, ale s tím nic nenaděláme. Můžeme být rádi, že jsou lidé, kteří přese všechno nacházejí odvahu tady podnikat.

Vaše Sdružení nezávislých kandidátů Klecany 2006 uspělo, získalo 8 z 15 křesel.
Očekával jste takové výsledky?

Musím upřímně říct, že nás úspěch ve volbách příjemně překvapil. Potvrdil naše snažení o získání nových tváří do zastupitelstva. Potěšil mě kladný ohlas u spoluobčanů.

Co myslíte, že naše město teď nejvíc potřebuje? Které změny byste tu rád prosadil?

Už před volbami trápila spoluobčany nejvíc otázka školství. Záležitosti, které se týkají fungování školy, zajímaly lidi i na předvolebních schůzích. Z těch dalších jsou to opravené komunikace, dopravní značení, bezpečnost v obci, otázky týkající se kulturního a sportovního vyžití .

V Klecanech se hodně staví. Jak se díváte na novou výstavbu?

Já jsem rád, že se tu hodně staví, přicházejí noví lidé a doufám, že se jim bude v našem městě líbit. Přeji si, aby se stali občany s trvalým bydlištěm v Klecanech a aktivně se zapojili do dění a života ve městě.

Ve Vašem programu mimo jiné prosazujete zlepšení komunikace mezi občany a MěÚ. Jak toho chcete dosáhnout?

Lepší komunikaci s občany chceme dosáhnout navázáním a podporou rozjetého internetového programu, širší informovaností nejenom přes úřední desku, ale komunikací se spolky, se sdruženími a s aktivními jednotlivci. A samozřejmě, tak jak dosud byli otevřeni pracovníci městského úřadu i v neúřední dny k svým spoluobčanům, tak se chceme snažit být připraveni a vyhovět v rámci možností a v rámci legislativy i nadále.

Před volbami jste podnikal, vedl Skauta a věnoval se aktivně hokeji. Co stíháte dnes
kromě práce?

I nadále jsem vedoucím střediska Junák, rekreačně chodím hrát hokej a v podnikání vytvářím kroky, abych se naplno mohl věnovat práci starosty v Klecanech.

Jaké budou u Vás doma letos Vánoce? Máte doma nějaké zvláštní zvyky?

Na letošní Vánoce se těším obzvlášť. Pracovní vytížení po převzetí funkce, musím být upřímný, je náročné hlavně časově. Takže doufám, že využiji vánoční svátky k užití klidu a pohody v kruhu rodiny. Protože už mám dospívající děti, tak je u nás atmosféra Vánoc léta zaběhlá a užíváme si ji všichni dohromady. Zvláštní zvyky nemáme, sejdeme se u Štědrovečerní večeře, máme zapálený krb, zpíváme koledy, rozbalujeme dárky těšíme se z nich a hodujeme. Střevícem raději neházíme, co kdyby se náhodou otočil špičkou ke dveřím a dotyčný musel odejít z domu.

Když odhlédneme od politiky a voleb, co Vám osobně přinesl tento rok?

Stabilitu v mé podnikatelské činnosti a spoustu nápadů. Vše se pěkně rozběhlo a to hrálo důležitou roli při zvažování, zda přijmout či nepřijmout funkci ve vedení města. Takže převážilo misku vah k rozhodnutí ano.

Blíží se rok 2007. Co byste popřál našim spoluobčanům?
Všem bych popřál hlavně hodně zdraví. Přál bych jim, aby se radovali ze života. Protože i když nám klade pod nohy překážky v různých formách a nedá nám nic zadarmo, tak je krásné tady být, scházet se s lidmi, řešit problémy a žít s nimi. A k tomu všemu potřebujeme to zdravíčko, abychom tady mohli být a dál rozdávat úsměv a radost kolem sebe.

Rozhovor připravila Dagmar Kapustová

Z Rady

7. listopadu

Rada města Klecany projednala organizační opatření k zabezpečení usnesení ZMě. Návrh předal starosta.

Rada města vzala na vědomí žádost společnosti PDI a.s. o urychlené dopracování a schválení územního plánu v části „Na Vlasini“..

Rada projednala žádost pana Martina Kubíčka o udělení souhlasu města Klecany s přístavbou rod. domu na pozemku č.p. 309/15 v Klecánkách. Město Klecany s přístavbou souhlasí.

Rada města souhlasí s pokácením vzrostlého smrku před rodinným domem manž. Drastilových Na Vinici 358, Klecany, na základě doložených dokladů.

Rada města projednala žádost Úřadu Městské části Praha 7 o provedení sociálního šetření v bydlišti slečny Martiny Maškové, nar.12.4.1988. Jmenovaná se zdržuje na adrese Klecany109. RM předá sociální komisi.

RM vzala na vědomí výpověď z nájmu v objektu Dolní Kasárna k 31.10. 2006 pana Pavla Kříže. Město Klecany předloží jmenovanému fakturu za montáž elektr. přípojky.

Rada města vzala na vědomí snížení hladiny toku Vltavy za účelem napojení nemovitostí v Klecánkách na veřejný vodovod. Proběhlo dne 23.10. 2006.

RM vzala na vědomí žádost Krajského úřadu Středočeského kraje, Sborovská 11 Praha 5, o předložení veškerého spisového materiálu spojeného s oznámením paní Petry Slavíkové a předala v rámci správního řízení JUDr. V. Berkovi.

Rada města projednala žádost sl. Marcely Břendové o poskytnutí pracovní příležitosti na MěÚ Klecany – jmenovaná bude pozvána k osobnímu jednání.

RM vzala na vědomí prodloužení smlouvy v DPS pana Miroslava Kříže a žádost předala sociální komisi.

Rada města projednala žádost p. Miloslava Buchara o pronájem zahrádky – v tuto dobu není žádná volná k pronájmu.

Rada města schválila účast p. Ladislava Němečka na pracovním setkání ČSAD Střední Čechy s.r.o. a odboru dopravy KÚ Středočeského kraje, které se koná 28.11.2006 v Brandýse n. Lab.

Rada pověřila vedení města účastí na projednávání návrhu Zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Roztoky dne 16.11.2006.

Rada města vzala na vědomí vrácení faktury firmy LESTAV Praha s.r.o. a ukládá zjistit u p. Herdicse způsob ubytování a hlavně způsob objednávek jmenované firmy. Dopis předán JUDr. Berkovi.

13. listopadu

Rada města vzala na vědomí uzavření cesty u Černé Skály dne 22.11.2006 z důvodu připojení kanalizačního řadu.

Rada města projednala žádost o prořezání vzrostlého topolu za restaurací U Rytíře. Bude zařazeno do celkového plánu údržby a prořezání zeleně.

Rada města projednala žádost o pokácení stromu na pozemku parc. č. 401 a odložila rozhodnutí po provedení místního šetření.

Rada města projednala žádost o pronájem pozemku č. 608 a žádosti o odkoupení pozemků č. 236/45, 236/41, 236/2 a parcely 236/45. Rada pověřila vedení města prošetřením situace.

Rada města odsouhlasila stávající výši poplatku za pobyt v DPS v Klecanech a domovní řád.

Rada města schválila odměny pro členy jednotky SDH navržené náčelníkem.

Rada města vzala na vědomí dopis p. Bratky ze sdružení ochránců přírody. Rada podá informaci Zastupitelstvu města.

Rada města schválila opravu střechy v DPS - provede firma Karel Hořánek.

Rada města stanovila termín zasedání Zastupitelstva města na čtvrtek 14.12.2006 v 18,15 hod.v zasedací místnosti MÚ.

20. listopadu

Rada města vzala na vědomí průběh místního šetření a předběžně domluvila postupné odkoupení a prodej pozemků ing. Gunty Kymplové. Současně bude řešen pozemek pí Kopčové.

Rada města souhlasí s variantou č. 2 pronájmu parcely č. 626/4 sousedící s pozemkem p. Gruncla.
Rada města vzala na vědomí žádost o poražení stromu na pozemku rodiny Zoulovy. Rada provede místní šetření.

Rada města projednala umístění vánočního stromu a odsouhlasila nákup světelného řetězu a náklady s tímto spojené. Malý stromek ozdobí děti z MŠ.

Rada města souhlasí s výstavbou studny rodiny Kneblových.

Rada města se zabývala situací městského rozhlasu – vyzve dodavatele k odstranění závad.

Rada města projednala zprávu ing. Zemana o územním plánu. Ing. Zeman předloží stav konceptu

Zastupitelstvu města. RM odpoví na dopis manželů Maňákových týkající se územ. plánu města.
Rada města přijala Výroční zprávu za školní rok 2005, 2006 ZŠ a MŠ Klecany schválenou Radou školy dne 31. 10. 2006.

Školská rada

Zápis ze zasedání Školské rady dne 31. října 2006

1) Školská rada dostala od paní ředitelky k posouzení Výroční zprávu školy 2005/2006, kterou prostudovala a následně schválila.

2) Zástupce firmy Target Media s.r.o. představil Školské radě nové webové stránky města Klecany, seznámil ŠR s jejich obsahem a obsluhou redakčního systému. Nabídl možnost prezentace činnosti rady na těchto stránkách a zároveň převést i současné, již nedostačující, stránky školy na tento web města. To vše nabízí firma zcela bezplatně, na základě konzultací se zástupci města. Školská rada souhlasí s tímto návrhem a zcela ho podporuje, z důvodu zvýšení reprezentativnosti školy, lepší a přehlednější informovanosti občanů a rodičů žáků školy.

 

Napsali nám

Jsem matkou dvanáctileté dcery a pětiletého syna. Chtěla bych reagovat na diskuzi, která probíhá na webových stránkách Klecan, protože mám k tomuto tématu docela blízko. Nejdřív bych chtěla pochválit celý kolektiv mateřské školy za jejich přístup k dětem a atmosféru, ve které naše děti začínají svojí kariéru a zvládají přípravu na školní léta.

A teď k tématu škola. Dceru jsme z důvodů, které uvedu následně, dali do školy do Prahy. Už při první návštěvě na nás dýchla škola přátelskou atmosférou a pozitivní energií. To je to, co podle mého názoru chybí naší škole v Klecanech.

V Klecanské škole pracuje a pracovalo mnoho učitelů, kteří se snažili něco změnit, ale vždy to byla jenom snaha jednotlivců. Pokud kolektiv nebude pracovat jako tým, pak se dá těžko něco změnit. Jenomže jsme u jádra věci. Každý tým potřebuje pořádného kouče. Šest let jsem pracovala velmi aktivně v SRPŠ a musím konstatovat, že z mého pohledu chybí právě ten správný kouč. Nechci snižovat kvality paní ředitelky z lidské stránky, ale myslím si, že není obdařena manažerskými schopnostmi.

Po odvolání paní ředitelky Pocové byla potřeba někoho, kdo by celý kolektiv stmelil a poskytnul kvalitní prostředí pro práci. To se ale nestalo. Místo konkrétních drobných počinů směřujících ke zkvalitňování výuky, mimoškolních aktivit a pracovních podmínek učitelů, se zvýšila nesmyslná administrativa a řešily se stále dokola nereálné plány ve smyslu rekonstrukce celé školy a vybudování atletické dráhy atd. Přece existuje rozpočet města a rozpočet školy a každý člověk dojde selským rozumem k tomu, že takové plány nelze realizovat, byť na nich byla postavena kandidatura p. ředitelky. S finančními prostředky, které má škola k dispozici by byly nasnadě méně vzdušné plány. Přestala jsem v SRPŠ pracovat, protože moje práce neměla žádný smysl. Velké plány se plánovaly, ale ty malé věci trvalo měsíce prosadit. Bylo těžké si smluvit schůzku, bylo těžké něco udělat, i přesto se nakonec některé dobré věci dotáhly dokonce. Co mi hodně vadilo, že v SRPŠ bylo přihlášeno dvacet rodičů (zástupců tříd) a na schůzky jich chodilo pět.

Dceru jsem dala do jiné školy proto, že jsem chtěla, aby mohla být na školním hřišti po vyučování, abych nemusela podepisovat nesmyslné dotazníky, aby byla ve třídě, kde může pracovat učitel kreativně a nebude zato perzekuován, aby jezdila na výlety, na školy v přírodě, na hory bez toho, že bychom neustále vyplňovali s manželem nějaké papíry. A to se nám všechno vyplnilo.

Váhám kam se synem. Klecany, když máme školu „u nosu“ nebo zase Praha. Mám tady ke škole citový vztah. Všechny paní učitelky, které učily dceru byly skvělé. Určitě tady ve škole není nikdo, kdo by sám o sobě měl být jiný než je „někde v Praze“. Jsou tu kvalitní lidé a bylo zde mnoho dobrých lidí, kteří byli odejiti aniž za ně byla adekvátní náhrada. Nelze nezmínit skvělou práci dam ve školní jídelně, v sekretariátu p. Císařové, práci paní učitelek v družině, kde se pořád něco děje. A přesto váhám, to je zvláštní.

Napsala jsem toho už dost, ale ještě jednu věc mám na srdci. Chci říct Všem, kteří pořád brblají, že se mohli aktivně zúčastnit chodu školy a neudělali to. Je to pořád stejné, jakmile byste si měli utrhnout zadarmo ze svého volného času, tak to pro Vás není zajímavé.

Ale vězte, že jsou rodiče a hlavně paní učitelky, které si ještě pořád kvůli Vašim dětem ze svého volného času utrhnou. Opravdu mě štve, když někdo říká, že se nic neděje. Byli jste se někdy podívat ve školní družině, kam chodí Vaše děti, jak je náročné vyrobit z tolika dětmi třeba jenom dárek pro maminku. Jak je náročné sladit časově kroužky v ZUŠ, odjezdy autobusů a jít třeba jenom na procházku mimo areál školy. Pořád je někdo, komu to vadí. A že se toho děje málo? Z příspěvků SRPŠ se udělají sotva dvě akce za rok. Tyto akce využívají většinou menší děti, což je samozřejmé. Vzhledem k tomu, že mám doma puberťáka, tak vím o čem mluvím.

Co byste chtěli aby se ve škole dělo? Navrhněte, přijďte, udělejte a nebrblejte. „Předem upozorňuji bude to zadarmo a ve Vašem volném čase“, tak, jak to dělá spousta dalších lidí v tomhle městě bez očekávání nějaké vděčnosti. Nemůžu je jmenovat, protože bych na někoho zapomněla, a to nechci. Děkuji Všem.

D. Horová

Co se psalo před 100 lety

Kde čmárají děti po zdech a plotech?

Jenom v Itálii, kdež jest školství velice ještě zanedbáno, a pak v – Čechách! Tak tvrdí všichni, kdož navštívili cizí země. Je to smutné vysvědčení pro českou mládež, a bylo by záhodno, kdyby cizinci, kteří navštěvují naši vlast, přesvědčili se brzy, že čeští školáci dovedou si již vážiti čistoty a nezohyzďují stavby ostudnými čmáranicemi. Kdo znečišťuje plochy stavební, dílo to nákladné práce a určené – ne-li vždy k ozdobě tedy alespoň k zvýšení úhlednosti – osvědčuje, že má zlé srdce.

Noviny mládeže, číslo 1. ročník III, 1906
Pořádají Václav štech a Dr. R. J. Kronbauer
Nakladatelské družstvo Máje,
Zapsané společenstvo s ručením omezeným v Praze.

Ze Zastupitelstva

Z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. listopadu 2006
za přítomnosti 14 členů zastupitelstva (1 člen omluven)

Zastupitelstvo na svém ustanovujícím zasedání po ověření platnosti volby a schválení
navrženého programu:

I. VOLÍ
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích:

1. Starostou města: Ivo Kurhajce
2. Místostarostou města: Ladislava Němečka
3. Další členy rady města: Jiřího Medka, Zuzanu Kudláčkovou, Miroslava Kříže

II. SCHVALUJE
Podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích:

1. Starostu a místostarostu města jako dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva

III. BERE NA VĚDOMÍ:

1. Složení slibů členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
2. Písemnou omluvu nepřítomnosti jednoho člena zastupitelstva, ing. Petra Krse

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Klecany ze dne 2. listopadu 2006 č. 2, v souladu
s ustanovením § 84, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
Zastupitelstvo města:

I. ZŘIZUJE:

1. Finanční výbor
2. Kontrolní výbor

II. VOLÍ DO FUNKCE:

1. Předsedy finančního výboru: Zuzanu Kudláčkovou
2. Předsedy kontrolního výboru: Jarmilu Brožovou
3. Členů finančního výboru: ing. Jiřího Bendla, Václava Kuchtu
4. Členů kontrolního výboru: Martina Lemona, ing. Petra Krse

Ve své činnosti se výbory řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
dalšími zákony, jednacím řádem výborů a stanovenou náplní činnosti výborů.

Co se šustlo v naší škole

… v říjnu a listopadu

Dravci a sovičky na klecanském hřišti

Na zeleném trávníku, každý na svém bidýlku. Tak nějak to vypadalo v pondělí 23. října na fotbalovém hřišti v Klecanech. Z moravské Lednice se tam slétli dravci a sovy spolu se svými opatrovateli ze společnosti na ochranu dravých ptáků Zayferus. Prohlédnout si je přišli žáci z prvního i druhého stupně a také děti z mateřské školy. Nejprve dostali výklad o tom, čím je který dravec zajímavý, čím se živí a kde se vyskytuje. Pak byli diváci přezkoušeni z toho, co zajímavého si z výkladu zapamatovali. Nejlepší a nejrychlejší z dotazovaných získali dokonce i pěkné odměněny. A pak to začalo. Lety. Nebo spíš nálety. Několik dravců předvedlo svůj instinkt při lovení potravy v podobě atrap zvířat tažených navijákem. Jiní si zaletěli
zmapovat místní terén. Celkem si děti mohly prohlédnout asi 30 dravců: např. výra velkého - naši největší sovu, který chytal veverku, raroha velkého, dřemlíka tundrového, sokola loveckého, sovu pálenou, jestřába lesního a další sovy a dravé ptáky. Našli se dokonce dva odvážlivci z řad žáků, kteří podstoupili nebezpečný nálet dravce zakončený přistáním na jejich ruce. Byli to žáci skutečně odvážní. I přes konstatování instruktora o velmi špatných zkušenostech z předchozích programů pro základní školy, které byli pro některé žáky i učitele jejich posledními, tuto náletovou akci podnikli a přežili. Za svůj statečný výkon si vysloužili malou odměnu a velký aplaus. A ti méně odvážní si mohli alespoň pohladit výra po bříšku.

Sedm divů vesmíru

Vesmír je místo, které je pro člověka stále velkou záhadou. Je nekonečný? Jak vznikl? Existuje další planeta, na které je život? Jsme jedinou inteligentní civilizací v kosmu? Takových otázek napadá jistě každého z nás spousta.

Poslední školní den před podzimními prázdninami vyrazila výprava osmé a deváté třídy hledat odpovědi na tyto otázky do pražského planetária. Shlédli zajímavý pořad Sedm divů vesmíru, který upozornil na některé zvláštnosti a zajímavosti v kosmu. Dokument začal shrnutím monumentů, které lidé nazývají tzv. sedm divů světa. A pak se děj přesunul do vesmíru.

Alespoň si tak žáci mohli uvědomit měřítko chápání života na planetě Zemi a jeho význam v rámci celého kosmu. Pořad byl velmi poučný a zajímavý, a pokud nezodpověděl všechny otázky, které se divákům honily hlavou, alespoň inspiroval k dalšímu zamyšlení o zákonitostech v nekonečném a záhadném vesmíru.

Co je doma, to se počítá a U nás na Zemi

Ekologická farma Toulcův dvůr se stala oblíbeným cílem pro návštěvy žáků a učitelů naší školy. V měsíci říjnu se tam vypravili třikrát (druhá a třetí třída, sedmá třída a osmá třída). Součástí programů, které jsou směrovány k zamyšlení nad chováním člověka na naší planetě a jeho soužití s přírodou, je také prohlídka farmy, jejích prostor a hospodářské části, kde si děti mohou prohlédnout místní hospodářská zvířata, pohladit si je a dokonce i podojit kozu, pokud si na to troufají.

Sedmá třída se zúčastnila programu „U nás na Zemi“. Jeho hlavní náplní byla diskuse o globálních problémech Země a o člověku, který je jejich součástí – tvůrcem i obětí. Pořad byl veden zábavnou formou, kdy si sedmáci zahráli také různé hry zaměřené na ekologické chování. V přestávce se vydali na exkurzi po statku. V místním špejcharu viděli historické pracovní nástroje používané při polních pracích a při zpracování obilí a hádali, pro jaký účel byly používány. Pak se vydali za zvířecími obyvateli. Největší úspěch a pozornost si zasloužila flekatá prasnice Blažena, která se ráda nechá drbat za ouškem.

Osmáci se učili v Toulcově dvoře poznávat značky na obalech výrobků, aby věděli, zda se dají použité obaly těchto výrobků recyklovat. Seznámili se také s výrobky, které jsou označené tzv. ekoznačkou. I pro ně byl program „Co je doma, to se počítá“ veden zábavnou formou spojenou s diskusí. Po pořadu se šli také projít po areálu dvora, navštívili špejchar a místní zvířata.

Největší úspěch však tentokrát měla téměř plyšová kráva Jitka, která se pásla na louce za statkem.

„Je Slunce v naší zásuvce?“ a „Co vypráví kolovrátek“

Dalším oblíbeným místem, kam jezdí naši žáci a jejich vyučující na ekologické programy je sdružení Tereza, sídlící v Haštalské ulici v Praze. V listopadu se tam vydala osmá třída na výukový program „Je Slunce v naší zásuvce?“ a speciální třída na příběh kolovrátku, který vyprávěl o cestě vlny od ovečky až k pletenému svetříku.

Program o energiích, jejich úspoře a možnostech, jak se vyrábí elektřina byl sponzorován společností Pražská energetika, a tak byl pro žáky zdarma. Probíhal především formou skupinové práce. Ve skupinkách se řešily teoretické problémy o výhodách a nevýhodách jednotlivých elektráren, a také praktické záležitosti (měření teploty v místnosti, venku a v prostoru mezi okny, měření příkonu při vaření vody rychlovarnou konvicí, zkoumání umístění žárovek a zářivek v místnosti). Výsledkem zkoumání byly závěry, co je možné udělat, aby člověk šetřil energie a zbytečně je neplýtval.

Žáci speciální třídy s několika spolužáky ze sedmé a osmé třídy měli možnost si vyzkoušet, jak se v dávných dobách předlo na kolovrátku a jak si doma mohou sami pomocí kartonu a vlny utkat malý kobereček. Součástí programu bylo také seznámení s jednotlivými materiály, ze kterých se vyrábí oblečení a textil. Každý si mohl osahat pravou ovčí a kozí vlnu i bavlnu, hedvábí a další materiály. Domů si mohli odnést svůj pěkný utkaný výtvor.

Co podnikli naši malí spolužáci

Na konci měsíce října žáci druhé a třetí třídy navštívili velmi zajímavé vzdělávací pořady ve Středisku ekologické výchovy v Toulcově dvoře v Hostivaři. Zatímco druháčci se seznamovali s živými ovečkami a s jednoduchým postupem zpracování vlny, třeťáci si připravovali vše potřebné k pečení chleba. Během tříhodinového programu si vlastnoručně vyzkoušeli mlácení obilí cepy, drcení zrna na mouku i zpracování těsta. Při zpáteční cestě byl autobus provoněný čerstvě upečenými bochánky chleba. Druháci se zase pochlubili vlastnoručně vyrobenými „kouzelnými“ kuličkami z ovčí vlny. Děti se již teď velmi těší na další návštěvu Toulcova dvora, kterou plánujeme na jaro. Středisko ekologické výchovy v Toulcově dvoře nabízí bohatý výběr programů pro školy, školky i veřejnost (www.toulcuvdvur.cz).

V listopadu děti z druhé a třetí třídy navštívily Planetárium v Praze. S velkým zaujetím shlédly pořad „Raketou do vesmíru“. Nejen chlapci, ale i děvčata byla nadšena projekcemi noční oblohy a vesmírných těles na 15m vysoké kopuli planetária.

Jednou za měsíc nabízí mateřská školka divadelní představení i pro mladší školní děti. Prvňáčci i druháčci s velkou oblibou „divadélka“ v mateřské školce navštěvují. A protože pěkných klasických i hudebních pohádek není nikdy dost, všichni se těší na další zajímavá představení.

V polovině měsíce října oslavily děti ze druhé třídy spolu s rodiči první narozeniny jejich stromu – lípy. V loňském roce stromek společně zasadili v areálu školy a děti se o něj celý rok pečlivě staraly. Letos se druháčci se svými rodiči opět ve škole sešli a společně strávili příjemné sobotní dopoledne. Tatínkové pomohli dětem s výrobou papírových draků a maminky odměňovaly děti za splněné „dračí“ úkoly. Protože bylo pěkné slunečné počasí, mohly děti své draky vzápětí vyzkoušet. A někteří draci skutečně létali!

Kateřina Rychlá


Staré pověsti české

Ve středu 15. listopadu navštívily třídy 5.A, 6.A a 7.A představení „Staré pověsti české“ v divadle Jiskra v Praze. Viděli zdramatizované pověsti O Přemyslovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Křesomyslu a Horymírovi a O Bivojovi. V divadelním představení starých českých pověstí účinkovali tři herci, pro zpestření využívali pro některé postavy loutky. Dramatizaci dobře doplňovaly vybrané rekvizity a hudební efekty. Pověsti byly pojaty a předvedeny velmi humorně.

Až mi bude 25, tak budu …

Jak budu vypadat ve dvacetipěti letech? Čím se budu zabývat, co mne bude zajímat? Takovými a podobnými otázkami se zabývali naši žáci při vyhlášení výtvarné mezitřídní soutěže 1. stupně. Téma soutěže znělo „Až mi bude 25, tak budu …“.

Zda si naše děti věděly se zadaným úkolem rady? Přijďte se přesvědčit sami do pavilonu C naší základní školy. Najdete zde v prostorách chodeb vystaveny práce všech tříd a na čestném místě v přízemí uvidíte vítězné práce všech tří věkových kategorií.

I. kategorie 6-7 let:
sokolník Martin Bezányi obsadil 1. místo
fotbalista Adam Kmenta si doběhl pro 2. místo
sestřička Tereza Zajícová si vysloužila 3. místo
II. kategorie 8 –9 let:
záchranářka Adéla Kubíčková si doletěla pro 1. místo
veterinářka Adéla Poživilová získala 2. místo
cvičitelka v cirkuse Pavla Seyfriedová se vybičovala na 3. místo
III. kategorie 10–11 let:
pilot Martin Švec si vyletěl na 1. místo
advokátka Karolína Lukášová si obhájila 2. místo
punk rock. zpěvák Lukáš Beneš si vyzpíval 3. místo


Nechť se představy dětí vyplní a motivují je k ještě pilnější práci ve školních lavicích.

Kateřina KnorováZa poskytnuté informace děkuji paní učitelce Rychlé, Knorové, Staňkové a Rauschové.

Alena Dočkalová

Vítání občánků

Dne 11. listopadu 2006 jsme za přítomnosti pana starosty přivítali
v obřadní síni Městského úřadu nové občánky.

Slavnostního obřadu se zúčastnila Základní umělecká škola, které touto cestou děkujeme.

Do našeho města jsme přivítali:

Stellu Sklenaříkovou
Danielu Bartošovou
Nelu Dajbychovou
Nicol Ollé
Alžbětu Palovou
Danielu Annu Divišovou
Amélii Smolíkovou
Richarda Bauera
Matyáše Vlacha
Matěje Fimbingera
Matěje Krále
Dominika Hokeše
Jana Relicha
a Filipa Gabriela


Všem zúčastněným děkujeme za účast a našim občánkům přejeme
do života hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

I.S. & L.K.

Zprávy z MŠ v Klecanech

Martinský průvod

Ve čtvrtek 9. 11. 2006 od 17 hodin jste mohli v okolí ZŠ a MŠ, narazit na postavu v červeném plášti jedoucí na bílém koni. Za jeho zády se pohyboval průvod rodičů a malých človíčků s vlastnoručně vyrobenými lucerničkami. Přestože se počasí rozhodlo kazit naše plány pořádným fujavcem a deštěm, nikoho to neodradilo.

Průvod vyšel od vrat ZŠ přes sídliště až do areálu naší školky. Zde jsme si společně s dětmi zazpívali písničku ,,Na svatého Martina“ a připomněli jsme si kdo to byl sv. Martin.

Děti se pak rozběhly s lucerničkami hledat po ztmavlé školní zahradě překvapení, které dětem zanechal sv. Martin. Pohybující se svítící lucerničky po zahradě vypadaly jak v pohádce o broučcích pana Karafiátka. Za velkého nadšení byl poklad objeven. Každý malý brouček dostal sladkost a perníčkový rohlíček.

Po odměně následovalo fotografování na schodech MŠ. Děti byly nadšené nejen průběhem večerního setkání, ale i celotýdenní přípravou ve školce (pečení perníčků, výroba lucerniček, nácvik písně, seznámení se s příběhem sv. Martina a tradicemi s tímto spojenými).

Ani velká nepřízeň počasí nedokázala zmenšit nadšení těch nejmenších účastníků průvodu. Odměnou pro nás dospělé bylo pozorování bezprostředních projevů malých světlušek.

Doufáme, že se Martinský průvod stane každoroční součástí vítání příchodu opravdové zimy v MŠ. Na příští rok již máme pár nápadů jak tuto akci ještě více obohatit.

A co na závěr? Poděkování všem zúčastněným, Kristýně a Kačence Kvítkovým a jejich koni.

Za rok nashledanou, kolektiv MŠ.

Předzvěst Adventu

Vánočním svátkům předchází období zvané advent. Počátky jeho dodržování sahají až do dávné historie, do let 768 – 814. Advent je období čtyř neděl před 25. prosincem. Letos toto období začíná třetího prosince. S příchodem adventu nastává opravdová příprava vánočních svátků. S tímto krásným obdobím souvisí i množství příprav a zvyků. Mějme na mysli, že se jednalo o období roku, které bylo pro hospodáře obdobím většího klidu a odpočinku a naši předci se na toto období velmi těšili. Asi nejznámějším adventním zvykem je výroba adventního věnce. Domnívala jsem se, že jde o starobylý zvyk, ale není. Prý vznikl na počátku dvacátého století. Ovšem v severní Evropě byl zelený věnec ozdobený stuhou a různými bobulemi věšen na dveře domů mnohem dříve. K adventním a tedy i vánočním zvykům patří barborky. Jsou to snítky ovocných stromů uříznuté na svátek sv. Barbory. Rozkvetlá barborka právě na Vánoce prý znamená zdraví a zdar. Dalším zvykem adventní doby je obchůzka sv. Mikuláše, čerta a anděla. Jeho uctívání v Evropě sahá až do 10. století. Samozřejmě, že je s tímto obdobím spjata spousta dalších zvyků a obyčejů, ale v současné době jsou ty výše zmíněné asi nejvíce slavené a dodržované.

S přáním krásného adventního času Vám všem Vás zdraví
I.N.

Skauti v Klecanech

Junák – svaz skautů a skautek ČR - Středisko „Havran“ Klecany slavíme 70. let od založení Junáka v Klecanech!!!!

Naše oslavy probíhají vlastně už od začátku kalendářního roku 2006. Součástí byl ples, který se konal 31. 3. v sále ve Veltěži, na to navazovalo pořádání 2 kol skautského závodu vlčat a světlušek. Také 22. 4. – okresní kolo, kterého se zúčastnilo 150 skautů a skautek a kde se Klecanské hlídky umístily, jak chlapecké tak dívčí, na 1. místech a vzápětí krajské kolo s 250 skauty a skautkami (17. 6. 2006), kde dívčí hlídka skončila na krásném 5. místě.

Další část našich oslav, se konala v klubu El Paso, dne 24. 11. 2006 od 18 hodin, kde jsme zavzpomínali na celých 70. let a předali nějaká ta poděkování za skautskou činnost.

Co se událo:
20. – 22. října
se 3 skautky z dívčího oddílu, konkrétně Borůvka, Martina a Vlaďka zúčastnily okresního motivačního rádcovského kurzu, kde načerpaly mnoho inspirace a motivace.

10. – 12. listopadu proběhla výprava světlušek, které se zúčastnilo (díky nemoci ostatních) jen 4 světlušky a já jako vedoucí, ale i tak jsme si to báječně užily. Program zaměřený na slib světlušek a rozvíjení samostatnosti se nám celkem podařil a já doufám, že si to holky užily stejně jako já. Obsahem programu bylo zamyšlení se nad zákonem, který by se měla světluška snažit dodržovat, na každý bod byl speciální program a hry, dělaly jsme si skautské zápisníky, samy si vařily a samozřejmě jsme poznávaly okolí. Nejvíce nás však stále lákaly kruhy v tělocvičně, ve které jsme spaly…

Dále dívčí oddíl si připravuje program na již zmíněné výročí a výrobky, které bude prodávat
na Vánočním Jarmarku 2. 12.

Roverky

17. – 19. listopadu 2006 se roverský kmen vypravil na Kokořínsko, do takzvaných Roverek – oblast u města Úštěk… Výprava byla za účelem zářezu do Památného stromu, kde je již zářezů 16, každý zářez
představuje jeden rok činnosti Klecanského střediska po revoluci roku 1989.

K Roverkám patří nejen zmíněný zářez, ale také přenocování v přírodních kempech, vaření si
na vařičích a hlavně pobyt v přírodě…

Co chystáme:
22. prosince
se uskuteční střediskové Vánoce, s oddílovými besídkami, předání dárečků
a společného rozjímání se svíčkou nad přáními do dalšího společného roku.

Hledáme schopného člověka (nemusí být skaut, samozřejmě zkušenosti jsou předností), který by měl zájem zapojit se do naší výchovné činnosti, konkrétně člověka pro Roverský kmen.

Chybí tam vůdčí a tvůrčí typ člověka, který by pomohl roverům a rangers (kluci a holky nad 15 let) s činností, zapojil se s nimi do akcí jak charitativních, tak zábavných a společenských. Chceš zažít skautské dobrodružství, pobyty v přírodě? Chceš se podílet na rozvoji dospívajících lidí?

Náš srub chátrá a není nikdo, kdo by měl přehled o tom, co je rozbité, jaké opravy se musí
na srubu provést a jak to zpravit. Proto hledáme správce srubu, ať už z řad rodičů, přátel našeho střediska či úplně cizího člověka, který by měl na starost údržbu našeho srubu.

I takováto práce je důležitá pro náš cíl, kterým je výchova a rozvoj jedinců. A když nebudeme mít zázemí, nebudeme moci posloužit dobré věci.

Neváhej a zavolej: Jana Klausová 775 170 010, janaklausova@centrum.cz

Zpracovala Jana Klausová, člen Junáckého střediska „Havran“ v Klecanech


Výsledky Závodu do vrchu Klecánky – Klecany XII.ročník 2006


Vážení sportovní přátelé a příznivci kol. XII. ročník Závodu do vrchu právě skončil. Byl vcelku podařený, až na tu nízkou účast mládeže. Sluníčko svítilo, nepršelo, nefoukal vítr, pořadatelé připraveni a dorazili pouze skalní závodníci. Nevadí, nevzdáme to a příště se pokusíme o větší propagaci a atraktivitu. Za rok v Klecánkách u pekárny a v cíli u MěÚ na shledanou.
Děkujeme sponzorům, Městskému úřadu Klecany a dobrovolníkům za pomoc.

Výsledky:
Kategorie předškolní
1. Magdaléna Mišoňovár.2001
05:02,28 min.
Kategorie ml. žáci 1. Josef Koktanr.1997
06:26,21 min.
 2. Adam Šebek
r.1998
06:36,41 min.
 3. Matěj Mišoňr.199807:36,24 min.
Kategorie st. žáci1. Michal Seemannr.199405:15,16 min.
 2. Michal Pirčr.199405:40,15 min.
 3. Jiří Koktanr.199505:40,77 min.
Kategorie dorost dívky1. Martina Krsovár.1991
05:48,29 min.
Kategorie dorost chlapci1 Jiří Kulichr.199105:39,24 min.
Kategorie ženy s dětmi1. Pavla Šebková+Hyneček
 09:12,78 min.
Kategorie tandem1. K. Matysková + J. Koktan st. 05:45,75 min.
Kategorie muži1. Přemek Kuchař nový rekord 02:35,38 min.
 2. Ivo Hlaváček 03:19,83 min.
 3. David Seemann 03:21,35 min.
 4. Tomáš Vlk  04:17,57 min.
 5. Lukáš Vojtěchovský 04:38,21 min.
 6. Jan Fafek 05:20,58 min.
 7. Dušan Šebek  06:36,43 min


Všem závodníkům blahopřejeme, novému rekordmanovi se klaníme, před tandemem s nevidomou Katkou smekáme a Pavle Šebkové přejeme, aby Hynek jel příště už sám. Za Junácké středisko Havran Ivo Kurhajec – Fill.

 

Chce se vaše dítě naučit lyžovat? Umí lyžovat a nevíte kam by mohlo letos jet?

Pošlete ho na

Lyžařský výcvik Hřebečná 2007,

který pořádá
Skautské středisko Havran Klecany.

Pro koho? – děti od 6 do 16 let

Kdy? - 27.1. - 3.2. 2007.

Kde? - Hřebečná u Abertam v Krušných horách

Lyžařský areál – Neklid u Božího Daru

Cena? - 3200Kč, která je splatná do 7.1.2007!!!

(při nedodržení termínu se cena zvyšuje na 3500Kč)

Platbu lze posílat na číslo účtu: 205664329/0800, jako variabilní symbol
uveďte rodné číslo dítěte a do poznámky jeho jméno a příjmení

Platit v hotovosti můžete u Jany Klausové,
Na Hradišti 176, 250 67 Klecany

Bojíte se dítě pustit samotné? Chcete si také zalyžovat? Pojeďte s námi!!!

Vedoucí lyžařského výcviku – Lenka Lisá
Zástupce: Jana Klausová

Přihlašujte své dítě na telefonu – 775 170 010

Komunální volby

Výsledky voleb v okolních obcích...
(zdroj: webové stránky www.volby.cz)

 


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.