Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2008 ~ Klecanský zpravodaj 5/2008

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 5/2008

Ročník XXVII, Květen 2008 / Číslo 5.

Zpravodaj 5/2008 ve formátu pdf 5_08sm.pdf (1MB)

Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny,
abychom se probudili k chvále dobrého života. Epikuros

...když se řekne 1. máj

Sluníčko, šeříky, líbání pod rozkvetlými stromy, prvomájové průvody a demonstrace, starší generaci jistě napadnou i jiná slova spojená s naší válečnou historií.

Mně se vždy připomene K. H. Mácha a pár slov z jeho lyrické básně, které si od „základky“ pamatuji a také Bezděz, kam každoročně s rodinou jezdíme a potkáváme se s lidmi, kteří mají stejně romantické představy o Prvním máji jako my

Karel Hynek Mácha
Máj

Byl pozdní večer první máj
večerní máj byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky……


23. dubna 2008 uplynulo 172. let od prvního vydání básně Máj. Je to nejslavnější dílo Karla Hynka Máchy, průkopníka českého romantismu. Karel Hynek Mácha při svých výletech navštěvoval rád místa v okolí dnešního Máchova jezera. Tragický příběh nešťastné lásky a otcovraždy, jenž si nechal vyprávět v hostinci v Doksech, zasadil Mácha právě do tohoto prostředí. Ve stejném roce, kdy byla vydána báseň Máj, Mácha zemřel. Mácha se tak naštěstí nedožil opovržení a odmítání, kterého se dostalo právě „Máji“. Pochopení a slávu si vydobyl „Máj“ až mnohem později.

Ostatky K. H. Máchy byly převezeny z Litoměřic do Prahy na Vyšehrad, kde odpočívá mezi dalšími slavnými lidmi našich dějin.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-DH-

KVĚTEN OD SLOVA KVÉSTI

May, Mai, maggio, maii, mayo. Takhle a podobně označuje většina nám více či méně srozumitelných jazyků jeden z nejhezčích měsíců v roce – KVĚTEN. Dokonce i maďarština používá výraz május, Norové mají mai a Turci Mayis. Troufám si však tvrdit, že výstižností se „našemu“ květnu žádné z uvedených označení nevyrovná.

Probouzející se příroda v této jarní době nevynechá nic, co jí má dopomoci do úplného rozkvětu. Chladná rána se střídají s velmi teplými odpoledny. Krátké májové přeháňky zahalí hladiny rybníků do mlžného, pomalu se rozplývajícího oparu. Mezi 12. a 14. květnem nám pánové Pankrác, Servác a Bonifác dovedou dost zavařit, když vezmou svou odvěkou úlohu vážně a přízemními mrazíky spálí co se nechá. A pak má Žofie plné ruce práce, aby dostatečně zatopila a napravila to, co ti tři napáchali. Ale zpravidla se jí to úspěšně daří. Ve chvíli, kdy rozevře svou vlídnou prohřátou náruč rozkvete většina strání i malebných zákoutí v Klecanech i okolí.

Mezi prvními většinou rozkvétá šeřík (Syringa vulgaris). Přenesme se nyní přes historickou úlohu šeříku související s květnovými událostmi roku 1945 a podívejme se na šeřík jako na velkou, leč rychle pomíjivou krásu. Přestože je šeřík považován za naší původní dřevinu, těšíme se z jeho vůně teprve necelých 500 let. V polovině 16. století byl prvně vysazen do zahrad vídeňského dvora, kam se dostal zásluhou německého císaře Augeria von Busberga, který ho přivezl z Konstantinopole. Díky své mimořádné přizpůsobivosti se šeřík rychle rozšířil do dalekého okolí. Dodnes je vyhledávanou dřevinou pro zpevňování svahů. S jeho šlechtěním se však započalo až začátkem 19. století. Pokud chceme, aby se šeřík každoročně rozvoněl, je dobré mu poskytnout výživnou, vlhkou půdu a odkvetlé laty květů pravidelně odstraňovat. On se nám za to odmění vůní a krásou květů, poskytne útočiště mnoha ptákům, hmyzu a jiným drobným živočichům a především ochrání svahy před sesuvem.

Ještě jeden „vetřelec“ je typickou dřevinou našeho města. Obsadil většinu volných prostor a díky své agresivitě vystrnadil ze své blízkosti vše, co nebylo ochotno snášet toxické látky, které vylučuje do půdy. Pochází ze Severní Ameriky a do Čech se dostal poprvé počátkem 18. století. Jmenuje se celým jménem trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Omamnou vůni jeho květů nelze koncem května až začátkem června nezaznamenat. Akát patří mezi krátkověké stromy, jeho věk zpravidla nepřesáhne 200 let, avšak díky své vitalitě a silné zmlazovací schopnosti nehrozí, že by v našich končinách vyhynul. Ono ani nehrozí, že by se nám ho povedlo účinně vymýtit. Jednak by to byla obrovská škoda, protože jeho květy jsou medonosné a med z akátu je označován za jeden z nejléčivějších a za druhé bychom jeho likvidací ochudili půdu, v níž roste, o hlízkové bakterie, které s kořeny akátu žijí v symbióze, poutají vzdušný dusík a přeměňují ho do anorganické formy, přijatelné pro rostliny.

Zdá se, že jsme květen probrali z hlediska češtiny, počasí, vegetace a potažmo i vlivu na životní prostředí. Zbývá věčné téma – láska. Květen inspiroval řadu spisovatelů k napsání romantických příběhů o lásce. Básníci se od nepaměti předhánějí, kdo výstižněji, romantičtěji a věrohodněji lásku popíše. Je to stejně marný boj jako s těmi akáty. Láska se popsat nedá. Láska se musí žít. Věděl to nepochybně i Jaroslav Vrchlický, když napsal:

„Za trochu lásky šel bych světa kraj, šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý, šel v ledu – ale v duši věčný máj, šel vichřicí – však slyšel zpívat kosy, šel pouští a měl v srdci perly rosy. Za trochu lásky šel bych světa kraj jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.“

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ing. Jitka Homoláčová

Občanské sdružení Pravý Hradec

...pořádá v květnu tyto kurzy

14. 5. Relaxační techniky a práce s energií

18.00-19.30 hodin, 2. díl besedy s Evženií Štěpánkovou a první praktické pokusy. Energie přírody*-Energie čísel *Základy čínské filozofie o těle a léčení *Očistné kúry *Základy ayurvédy *Práce s kyvadlem Pokud Vás informace zaujmou, budeme pokračovat specializovanými kurzy. Přineste si karimatku.

20. 5. Šperky z korálků - pokračování

17.00-20.00 hodin, cena 350,- Kč včetně materiálu. Vhodné pro děti od 10 let. Mladší děti zvládnou techniku za pomoci rodičů. Cena: dítě+rodič dohromady 350,- Kč podle spotřebovaného materiálu, jen dítě 250,- Kč. Lektorka D. Fejtková, www.dari.cz

24. 5. Péče o pleť a líčení

14.00-17.00 hodin, seznámení s kosmetikou Avon, bezplatný kurz líčení, ukázka masáže a zábalu rukou, masky, peeling. Možnost nákupu kosmetických přípravků.

Jestli máte o některý z kurzů zájem, přihlaste se co nejdříve. Kurz se bude konat, jen pokud se sejde min. 5 účastníků. Přihlásit se můžete na tel. 284890873 po 19. hodině, nebo e- mailem na adrese Info@pravy-hradec.cz. Písemnou přihlášku můžete vhodit do schránky na městském úřadě. Elektronickou přihlášku najdete na našich internetových stránkách www.pravy-hradec.cz.

Všechny kurzy se konají v zasedací síni Městského úřadu v Klecanech.

Den Země

Dne 22. dubna si připomínáme každoročně Den Země - mezinárodní svátek celé planety, ekologie a ochrany životního prostředí. První oslavy Dne Země proběhly v San Francisku v roce 1969. Tématem těchto oslav však nebyla ekologie, ale tento den se konal levicově orientovaný protestní happening proti Vietnamské válce. Postupně se na základě kampaní, jejichž snahou bylo dostat otázky ekologie do politických kruhů, podařilo tento svátek přenést do celého světa.

I přes různá politická pozadí a kritické ohlasy na průběh ekologických akcí spojovaných s politickými demonstracemi se v roce 1990 stal Den Země mezinárodním svátkem boje za udržitelný rozvoj naší planety.

Den Země v Klecanech
U příležitosti oslav Dne Země uspořádalo Skautské středisko Havran na sobotu 19. 4. brigádu s cílem vyčistit od odpadků lokality – Mokřad a Černá skála. Akce byla několikrát vyhlášena městským rozhlasem a zveřejněna na internetových stránkách města, i přesto proběhla bez zájmu občanů města. Brigády se zúčastnili pouze členové skautského oddílu a dva dobrovolníci !!!. Z obou lokalit byly vyvezeny tři plné multikáry odpadu. Díky patří všem zúčastněným a p. Šimkovi děkujeme za odvoz odpadu.

Prosíme všechny občany města, aby veškerý odpad ukládali na místa, která jsou k tomu určená, včetně sběrného dvora a neznečišťovali přírodu v Klecanech a okolí.

DIVADLO POD PALMOVKOU - PROGRAM NA KVĚTEN

Příspěvková organizace Magistrátu hlavního města Prahy
Zenklova 34, 180 36 Praha 8 Libeň, tel/fax: 283 011 119, pokladna: 283 011 127
E-MAIL: sykorova@divadlopodpalmovkou.cz
www.divadlopodpalmovkou.cz

Vstupenky v prodeji též v síti TICKETPORTAL.

5. pondělí 19.00 Kočka na rozpálené plechové střeše - T. Williams
7. středa 19.00 Kean - A. Dumas, J.-P. Sartre
13. úterý 19.00 At‘ žije královna! - R. Bolt
14. středa 19.00 KP-22 Přelet nad kukaččím hnízdem - D. Wasserman
15. čtvrtek 19.00 Ještě jednou, profesore - A. Procházka
16. pátek 19.00 K Sliby chyby - N. Simon, B. Bacharach, H. David
19. pondělí 19.00 Ubohý vrah - P. Kohout
20. úterý 19.00 Smutek sluší Elektře - E. O´Neill
21. středa 19.00 Kean - A. Dumas, J.-P. Sartre
22. čtvrtek 19.00 Přelet nad kukaččím hnízdem - D. Wasserman
24. sobota 19.00 KP-21 Edith a Marlene - É. Pataki
26. pondělí 19.00 IK-30 Kočka na rozpálené plechové střeše - T. Williams
27. úterý 19.00 At‘ žije královna! - R. Bolt
28. středa 19.00 Gazdina roba - G. Preissová
29. čtvrtek 19.00 Ještě jednou, profesore - A. Procházka
30. pátek 19.00 O myších a lidech - J. Steinbeck

KP-22, K, KP-21, IK-30 = předplatitelské skupiny
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. dubna 2008 od 10.00 hod.

Diakonie Broumov

V sobotu 19. dubna proběhla Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. Oblečení, obuvi i nádobí se sešlo hodně. Je vidět, že se tato akce opakuje v Klecanech již po několikáté, protože všichni přinesli věci vzorně zabalené. Dokonce se nám tam zatoulala i jedna taška s novými botami, kterou si její majitelka přišla vyzvednout a naštěstí se nám jí v té ohromné haldě podařilo najít.
Výtažek z výroční zprávy Diakonie Broumov:

„Především však musím vyzvednout ochotu mnoha lidí něco ze svého darovat a pomoci tak jiným, kteří se bez pomoci druhým nemohou obejít. Právě dary desítek tisíc našich občanů nám umožňují pro lidi v životní krizové situaci poskytovat nejen bezprostřední materiální pomoc, ale nabídnout jim také nové šance pro znovunalezení důstojného místa ve společnosti. Těšíme se na další spolupráci s Vámi se všemi.“

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel a Jana Klausová

Klecanská štafeta

Petr Elbogen se ptá Vítka Rabiňáka:

Proč jsem si ho vybral? Je trenér klecanských dětí jako já.

Jak jste se dostal k tomu, trénovat děti fotbal?

Ani pořádně nevím, nejspíš mě k tomu přivedlo několik lidí, zejména trenéři žáků Vláďa Apltauer a Honza Černý (nyní trénuje dorost), potom také pozvání Tomáše Bažanta, jestli s ním nechci jet na školení trenérů licence „C“. Pak už to šlo samo.

Kolik dětí v současné době trénujete? Hlásí se vám i holky?

Nyní je v přípravce asi 22 dětí, na trénink jich většinou přichází kolem 15. Holky se nám zatím nehlásí. Ale samozřejmě můžou, zejména v mladších kategoriích s tím není žádný problém. Myslím, že v žákovském mužstvu ještě nedávno nějaká byla.

Vyhovuje vám fotbalové hřiště v Klecanech? Co by se dalo zlepšit?

Naprosto, nyní se začalo budovat tréninkové hřiště za jednou bránou, což si myslím přinese další zlepšení pro trénink všech mužstev.

Jaké máte plány do budoucna?

Největším plánem je přihlášení přípravky do soutěží ČMFS, jelikož zatím pouze trénujeme. Z osobních cílů bych vybral asi zvýšení své trenérské kvalifikace.
.
Co děláte jiného kromě trénování?

Sám aktivně fotbal hraji a studuji.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Příště se bude ptát Vít Rabiňák...

Pro příznivce fotbalu - rozpis utkání na domácím hřišti

Muži

sobota 4. 5. Klecany – Stará Boleslav začátek utkání 17:00 hod
sobota 18. 5. Klecany – Říčany začátek utkání 17:00 hod

Dorost

neděle 11. 5. Klecany – Radonice začátek utkání 10:15 hod
neděle 25. 5. Klecany – Řež začátek utkání 10:15 hod

Žáci

sobota 10. 5. Klecany – Mirošovice začátek utkání 10:15 hod
sobota 24. 5. Klecany – Kostelec n.Č.L. začátek utkání 10:15 hod

UPOZORNĚNÍ

Ve středu 21. května v 18.30 hod. proběhne na nám. VBT (u autobusové zastávky) povinné očkování psů a koček proti vzteklině. V Klecánkách asi v 19.15 hod. před autobusovou zastávkou.Vezměte očkovací průkazy.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMVDr. Irena Sedláčková

Aktuální kulturní kalendář

7. 5. Výročí konce II. světové války

18.00 hod. Vzpomínkové setkání občanů u pomníku obětí I. a II. světové války na náměstí V. Beneše Třebízského. Bude odhalena deska se jmény obětí, které dosud na pomníku chyběly.

8. 5. Slavnostní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie

17.00 hod. Symfonický orchestr Prahy 8
Program: Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez
Vítězslav Novák: Slovácká suita Op. 32
Vstupné dobrovolné

18. 5. Terezínská tryzna 2008
Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce.
Začátek v 10 hod. na Národním hřbitově před Malou pevností. Po dobu konání Terezínské tryzny (asi do 12 hod.) je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena!
Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín.
Český svaz bojovníků za svobodu a kulturní komise Rady města pořádá zájezd na Terezínskou tryznu.
Odjezd z náměstí V. Beneše Třebízského je v 8 hodin, návrat podle dohody. Jízdné je zdarma. Zájemci se mohou přihlásit u paní Jany Klausové na telefonu 28489 0064.

Botanická zahrada – Praha 8, Troja

Ve dnech 10.5. – 25.5. 2008 se koná VÝSTAVA BONSAJÍ
Otevřeno je od úterý do neděle vždy od 9 do 19 hodin

Národní kulturní památka Levý Hradec

Od května do září o sobotách a nedělích od 10 do 18 hodin je k dispozici průvodcovská služba. (Mimo sobotu kdy se koná od 14 do 15 hodin mše). Průvodcovské služby je rovněž možné dojednat předem na telefonech 603 357 306 (Lenka Moravcová),
606 245 198 (František Měchura). Doba trvání prohlídky cca 40 minut.

Dne 18.5.2008 se koná Svatotrojická pouť

Pouť ke kostelu Nejsvětější Trojice v Mělníku Chloumku. Mše, jarmark tradičních řemesel, pouťové vystoupení souboru Nové divadlo Mělník a folklorního souboru Jarošáček. Pořádá Mělnický osvětový a okrašlovací spolek.

Muzeum hraček, Praha 1, Jiřská 6

Zlatý věk hraček - Ve dvou podlažích bývalého purkrabství Pražského hradu je vystaven bezpočet unikátních starých evropských a amerických hraček. Otevřeno denně od 9.30 do 17.30 hod.

Český svaz bojovníků za svobodu pořádá v květnu tyto vzpomínkové akce:

2. května v 15.00 hodin Na Valech. Vzpomínkové shromáždění a pietní akt k 89. výročí úmrtí gen. M. R. Štefánika u památníku na Petříně.

5. května v 10.00 hodin Staroměstská radnice, ve 14.00 hodin most Barikádníků. Uctění památky padlých v Pražském povstání

6. května v 10.00 hodin hřbitov Ďáblice, v 11.00 hodin sídliště Ďáblice. Uctění památky obětí války spojeneckých armád

6. května v 16.00 hodin střelnice Kobylisy. Pietní vzpomínka k uctění památky popravených

7. května v 10.00 hodin Olšanské hřbitovy. Pietní vzpomínka na padlé příslušníky spojeneckých armád

8. května v 15.00 hodin Klárov. Uctění památky obětí 2. světové války

Zapomenutý bojovník

Máme před sebou část zápisu o schůzi Revolučního národního výboru, která se konala ve středu dne 13. 6. 1945 v místnostech obecního úřadu v Klecanech za přítomnosti 23 členů. Stojí v něm: „Na základě předloženého úmrtního listu Magistrátu hlavního města Prahy usneseno vydati pí Stýblové z Klecan čp. 195 potvrzení, že její manžel Karel Stýblo padl v osvobozovacím boji.“ Razítko: Národní výbor Klecany, podpis: F. Heřmánek, předseda. Pod tím poznámka : p. Karel Stýblo padl dne 9. května 1945. (Kniha zápisů obecní rady, rady MNV, ročník 1941 – 1950, strana 57, Kniha č. V.)

Životní příběh Karla Stýbla

Narodil se 28. dubna 1900 v Chlumu u Čáslavi. Jeho otec Václav nemohl sehnat v Čechách práci, a proto se odstěhoval s rodinou do Vídně. Tam jeho synové vychodili školu, Karel se vyučil soustružníkem kovů, František udělal chemickou školu. Když vznikla v roce 1918 Československá republika, vrátila se rodina – na výzvu prezidenta Masaryka – domů. Otec Václav Stýblo vstoupil do služeb Beniesových a stal se hajným, který měl na starosti Brnky a Draháň. Bydleli v Klecánkách. Když se jeho syn Karel oženil s Rosalií rozenou Smolíkovou, bydleli nejdříve v Klecánkách, a potom si postavili domek v Klecanech.

Karel Stýblo pracoval až do konce 2. světové války v Karlíně u firmy Vobořil, která měla generální zastoupení amerických vozů Chevrolet. Měl na starosti výbrusy válců a soustružení pístů. Byl velký odborník-mistr a vyučili se u něj i někteří chlapci z Klecan. Ale když k němu chtěl do učení jeho syn Mirek, odmítl ho. Uvažoval jako moudrý člověk, který nechtěl, aby jeho syn zneužíval této výhody. „A tak jsem musel jinam. Vyučil jsem se soustružníkem v holešovickém Elektrosignálu,“ říká Miroslav Stýblo.

Jak to bylo v květnu 1945

„Můj otec se zúčastnil v Praze něčeho, co souviselo s přípravou květnového povstání. Asi tři dny po vyhlášení revoluce se objevil doma. Matka byla rozrušená, měla strach, pamatuju se, že plakala. Tady v Klecanech se místní muži shromažďovali na četnické stanici (byla v domě u Kocourkových-Novákových). Otec jezdil na motorce jako spojka zjišťovat situaci. A to ráno 9. května, když hlásili, že jede Rudá armáda, poslali ho do Zdib, aby se podíval, jak to tam vypadá.

Mně bylo tehdy šestnáct, sestře Martě dvacet jedna. Z toho, co mi říkali chlapi odtud, vím, že když otec dorazil do Zdib, jela první auta s Rusy směrem na Chabry. Tam ale stála kolona Němců, kteří přijeli od Terezína a nemohli se dostat dál, protože v Kobylisích byla barikáda. Takže když viděli, že Rusové přijíždějí na kopec nad Chabry začala mezi Němci a Rusy přestřelka. Otec jel s Rusy a tam, kde se říká Na čubě, ho zasáhla střela do hlavy. Když Rusové Němce rozprášili a zajali, odvezla otce z Chaber sanitka Červeného kříže do nemocnice na Bulovce.

Pak přijela sanitka k nám a pamatuji se, že přivezli mamince to, co otci patřilo: gumák, dalekohled a pistoli. Taky jí řekli, aby byla klidná, že je otec na Bulovce a že se z toho dostane. Já jsem nemeškal a vypravil se do nemocnice. Musel jsem jet s Rusy - ti mě tam vzali - ale otce jsem už nezastihl naživu. Zranění lidé byli všude, i na chodbách, nemocnice byla raněnými přeplněna. Doktor mi řekl, že otce ošetřili, ale rána krvácela dovnitř a byl by potřeboval ledové obklady, což v té situaci nebylo možné.“

Karel Stýblo zemřel 9. května a 13. května 1945 byl pohřben na hřbitově v Klecanech.

Druhý zápis

Druhý zápis o veřejné schůzi MNV v Klecanech, konané dne 14. 8. 1947 (čtvrtek) v sále u Kuklů za přítomnosti 20 členů a cca 150 občanů.

„Na konec usneseno ohledně pomníku padlých v revoluci dáti zhotoviti desku, která bude připevněna na dosavadním pomníku a provést odhalení 28. října t. r. Usneseno dáti zhotovit desku s tímto textem: „Čest památce umučeným v době nesvobody a padlým v revoluci“ a stanoveno pořadí a jména osob, přicházejících v úvahu na desku. Osoby poznamenal br. Kotrč, který současně vyřídí zhotovení.

Proč se na této desce neobjevilo jméno Karla Stýbla, se můžeme jenom dohadovat. Je přece vyloučeno, že by se už za dva roky od konce války zapomnělo na člověka obecně známého a mimořádně statečného! Odpověď vyplývá pravděpodobně z atmosféry léta 1947. Schylovalo se už k únoru 1948, kdy převzala moc ve státě KSČ.

Nyní máme naději, že se jméno Karla Stýbla po 63 letech konečně objeví se jmény dalších deseti zapomenutých obětí druhé světové války na klecanském pomníku padlým.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaZdena Lomová

Co se šustlo v naší škole…

Každý rok se naše škola účastní mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. V letošním roce se René Grivalský z V.A stal jedním ze tří nejúspěšnějších řešitelů okresu Praha – východ v kategorii Klokánek. Gratulujeme.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lucie Pechová

Robinson Crusoe v Divadle Karla Hackera

8. dubna se třídy IV.A, V.A a VII.A se svými třídními učitelkami vydaly na návštěvu divadelního představení Robinson Crusoe do Divadla Karla Hackera v Praze Kobylisích. Hlavním a kromě loutek jediným profesionálním hercem byl pan Vítek Marčík. Jeho podání Robinsona se dětem velmi líbilo. Dalšími herci byly děti, které měly role pomocníků a kulisáků, a také paní učitelka Knorová, která si zahrála i s dětmi ve finále. Celé představení bylo proloženo písničkami. Prostě jsme z divadla odcházeli nadšení a vřele doporučujeme.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lucie Pechová

Telka nebo noviny – hlava naší rodiny

Média nám umožňují rychlý přehled o událostech, které se staly kdekoliv ve světě, ale mohou nás také někdy ovlivňovat a mást. S devátou třídou jsme se koncem března zúčastnili programu o hromadných sdělovacích prostředcích v prostorách sdružení Tereza. Lektorky různými metodami práce pomohly žákům si uvědomit, čím vším noviny a časopisy lákají své čtenáře, jak se liší bulvární tisk od seriózních deníků, a také jaká je struktura televizních zpráv na českých televizních stanicích. Program doplnil výborně výuku občanské a rodinné výchovy, ve které se vlivem médií a reklamy na člověka poslední měsíc zabýváme. Trochu nás zamrzelo, že jsme si nemohli zkusit napodobit televizní zpravodajství, jak bylo původně v programu nabízeno. To si ale brzy vynahradíme a zahrajeme si na televizní moderátory a reportéry z terénu v některé z příštích hodin.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Alena Dočkalová

Akce třetí třídy

Žáci 3.A mají školní program opravdu nabitý. Musí zvládnout nejenom vyjmenovaná slova, všechny slovní druhy a počítání do tisíce, ale také vstřebat spoustu znalostí o světě kolem nás, o živé i neživé přírodě. A o přírodu se velmi zajímají. Proto jsme si naplánovali na letošní jaro hlavně přírodovědné výukové programy.

Ve středu 27.února celá naše třída vyrazila brzy ráno na výlet do Toulcova dvora na program „Cesta ke chlebu“. Nebyl to výlet pouze za zábavou, ale hlavně za poznáním. Jak dlouhá vede cesta ke chlebu? Co vše musí člověk udělat pro to, aby z pícky mohl vytáhnout čerstvě upečený chleba? Programem děti provedla velice milá a příjemná slečna lektorka. Po celé tři hodiny, které program trval, děti pracovaly s velikým zájmem a chutí. Naučily se rozeznat druhy obilí i druhy mouky. Zrno samy rozemlely na mlýnku, mouku prosily a připravily těsto. Z těsta uhnětly malé chlebíčky, potřely je vodou, posypaly kmínem nebo mákem a daly péci. Čekání na upečené chlebíčky si děti ukrátily návštěvou špýcharu, kde si na chvíli vypůjčily cepy, aby si vzápětí samy vyzkoušely těžkou práci mlatců. Pomáhaly si písničkou ze známé pohádky: "Dnes je žito cepem bito, je to třeba, bude chleba.“ A chleba opravdu byl! A jak voněl! Jak by ne, vždyť byl NÁŠ!

V březnu jsme v pražské zoologické zahradě shlédli výukový pořad „Jsme jedné krve“. Děti vyslechly zajímavé povídání o zvycích a chování některých zvířat, které bylo doplněno ukázkami živých živočichů, na které si mohly sáhnout. Nakonec všichni sebrali odvahu a pohladili si mimo jiné velikou strašilku nebo blavora. Paní učitelka si směla „pochovat“ i hroznýše královského. Všem dětem se program spolu s návštěvou pavilonu goril i procházkou po areálu zahrady velice líbil.

Na začátku dubna přijel do naší školy pan Kolomazník ze „Společnosti na ochranu dravců a sov – Merlin“ s výukovým programem „Lovci a jejich kořist“. Velice poutavě a zajímavě vysvětloval dětem vztahy mezi zvířaty v přírodě, vazby mezi predátory a jejich kořistí a také dětem objasnil některé příčiny a následky necitelných zásahů člověka do těchto vztahů. Děti od mateřské školky až po 9. třídu tak shlédly zajímavé videoprojekce spojené s ukázkami živých zvířat.

Letošní jaro nás při vyučování provázejí sovy. A nejenom v naší třídě. Ve všech ročnících se žáci se svými učiteli pustili do sbírání poznatků o našich sovách. O sovách si povídají při českém jazyce, seznamují se s odbornou literaturou, při ICT se učí vyhledávat informace o sovách na internetu, zpracovávají referáty. V prvouce a přírodovědě se děti seznamují se zákonitostmi živočišné říše, sovy nevyjímaje. A o výtvarné výchově se zapojili do celoškolní soutěže "Portréty našich sov" aneb „Ohrožené královny noci“, která byla vyhlášena právě pro letošní jaro a bude vrcholit v polovině května. Během této soutěže se děti podrobně seznámí s druhy našich sov, s odlišnostmi v jejich vzhledu a s přizpůsobením stavby těla jejich způsobu života.

V polovině května se také uskuteční druhý ročník "Pochodu za sovičkou", letos s novým názvem „Po stopách klecanské sovy“, ve kterém děti uplatní své znalosti a vědomosti právě o sovách. Jak? To se zatím nechte překvapit. Všichni jste srdečně zváni v sobotu 17. května do areálu naší školy.

Doufám, že v závěru našeho "sovího jara" budou naše děti o něco bohatší. Bohatší o zdravý vztah k živým tvorům, jako jsou právě "neviditelné" sovy, ke zvířatům, která tu stále ještě s námi, ale často spíše vedle nás, žijí. Snad právě naše děti jim vytvoří lepší podmínky k životu, než tak dnes činí většina z nás dospělých.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Kateřina Rychlá

Olympiáda v českém jazyce

Ve středu 19. března 2008 se vítězky školního kola Olympiády v českém jazyce (dále jen OČJ) Soňa Herdová a Tereza Skrbková z 9.A vydaly poměřit své „češtinské“ znalosti a dovednosti se svými vrstevníky a gymnazisty do Brandýsa nad Labem. V Gymnáziu J.S.Machara se totiž konalo okresní kolo OČJ. Hodinu se věnovaly jazykovým úkolům, hodinu vymýšlely slohovou práci na zadané téma. Jejich úsilí bylo korunováno skvělým výsledkem. Soňa Herdová obsadila 4. místo,a je tedy náhradnicí pro krajské kolo, Terezka Skrbková skončila jen o bod za ní, tedy na místě 5. Je nutno zdůraznit, že před nimi se umístili jen gymnazisté, a to s minimálním náskokem pouhého půl bodu. Ze žáků základních škol byla naše děvčata nejlepší, za což jim patří velký dík.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dagmar Rauschová

Barevný týden prvních tříd

V týdnu 14. – 18. 4. 2008 si zpestřily děti z obou prvních tříd (1.A a 1.B) školní výuku barevným týdnem. Děti nosily každý den oblečení v jiné barvě. Některé děti si nosily v příslušné barvě i svačiny, pití nebo hračky. A tak nám chodily po škole zelení, modří, hnědí, růžoví a červení prvňáci. Všem dětem to moc slušelo a určitě si zase někdy barevný týden zopakují.

Den otevřených dveří

pořádá v úterý 27. května 2008 Základní škola a Mateřská škola Klecany. Program: prohlídka celého areálu školy -možnost zúčastnit se kterékoli vyučovací hodiny od 8.00 hodin až do odpoledne prohlídka nově zrekonstruované odborné učebny fyziky – chemie s možností zhlédnout prezentaci na interaktivní tabuli a vyzkoušet si nové metody práce seznámení s dalším vývojem a záměry školy.

V rámci Dne otevřených dveří proběhnou konzultační hodiny v době od 16.00 do 18.00 hodin.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaŘeditelství školy

Základní a Mateřská škola Klecany pořádá dne 28.5. a 29.5 2008 od 8.00 do 13.00 hodin

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÉHO CYKLISTY

ve spolupráci s MÚ Klecany, dopravní policií, BESIP a PRAGOMEDIKA

Vjezd na náměstí V.B. Třebízského bude v dopoledních hodinách uzavřen, děkujeme všem řidičům za pochopení.

Naši květnoví jubilanti:

Bednář Augustin (77), Klausová Hana (75), Vysušilová Božena (71), Sekula Josef (80), Vobořilová Olga (87), Pitauerová Anna (76), Chalupová Marie (86), Haragová Jaromíra (82), Polák Rudolf (73), Slánská Liliána (71), Bečicová Miroslava (70), Pitauer Miroslav (75), Čorňák Juraj (71), Kraisingerová Eleonora (85), Ledecký Jaroslav (77), Buchar Miloslav (74), Rudolf František (83), Drábek Václav (70), Malinovský Jaroslav (78), Hladká Ludmila (73), Hašková Emilie (92),

TJ SOKOL KLECANY - KOPANÁ

Jarní část fotbalové sezony 2007/2008 se již utěšeně rozjíždí, adrenalin na klecanském hřišti a v klecanských dresech vyplavují pravidelně žáci, dorost i muži, pod vedením trenérů Vladimíra Apltauera, Honzy Černého a Štefana Križa. Pro další sezonu se uvažuje se zapojením mužstva minikopané též do soutěží OFS – Praha východ, v současnosti trénují nejmenší adepti fotbalového řemesla pod vedením Vítka Rabiňáka. Naopak příležitostí pro již vysloužilé sportovce, či hochy vycházející z dorostu by mohlo být založení „B“ mužstva, o kterém se též diskutuje, tak jako řadu let nazpět…

Díky vyšším nárokům na kvalitnější tréninkové podmínky i možnosti zahrát si kopanou na kvalitní udržované ploše komukoliv z veřejnosti se za západní brankou započalo s budováním tréninkového travnatého hřiště. Věřme, že se činovníkům Sokola podaří hřiště dotáhnout do konce a pohled na sportující děti jim bude tou nejlepší odměnou. V souvislosti s tímto je zřejmé, že se bude nutno zamyslet výrazněji, než kdy předtím, není-li též vhodné instalovat za branky sloupy s ochranými sítěmi.

Hodně diskutovaným a ojedinělým tématem je vystoupení fanklubu při mistrovských utkáních mužů a to jak doma, tak při venkovních utkáních. Pro vyšší komfort fandění borcům v klecanských dresech si fanoušci sami brigádnicky zbudovali konstrukci tribuny, jenž v severním sektoru – vlajkonoši domácí - zdobí náš fotbalový svatostánek!

Podrobnější a o poznání aktuálnější informace včetně momentek a zápisů z utkání žádejte na http://sokol.klecany.cz/ ,nebo ústním podáním.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -tb-

aa Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.