Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2008 ~ Klecanský zpravodaj 2/2008

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 2/2008

Ročník XXVII, Únor 2008 / Číslo 2.

Zpravodaj 2/2008 ve formátu pdf 2_08_tisk.pdf

Zvyk žít prostě a nenákladně přispívá k dokonalému zdraví
a dodává člověku odhodlanosti k nevyhnutelným úkolům životním.
Epikuros

 

První transporty židů před 66 lety

Čeští neonacisté chtěli v Plzni a v Praze 19. ledna demonstrovat. Protože jsou známí svým protižidovským postojem, je jasné, že to zamýšleli k výročí prvních transportů plzeňských židů.

Před 66 lety, v rozmezí od 17. do 26. ledna 1942, byly ve třech velkých skupinách vyvezeny z města víc než dva tisíce plzeňských občanů – dělníků, řemeslníků, živnostníků, učitelů, úředníků, lékařů, právníků a bankéřů. Vyvezeny byly celé rodiny, staří lidé i velmi malé děti. Jediné, čím se na pohled odlišovali od ostatních obyvatel Plzně, byla žlutá šesticípá hvězda přišitá na levé straně kabátu.

Transporty mířily do Terezína, pevnostního města pojmenovaného kdysi po Marii Terezii, vybraného na podzim 1941Reinhardem Heydrichem k soustředění osob židovského původu z území protektorátu Čechy a Morava, později i z dalšího území dobytého Němci.Zima roku 1942 byla tuhá. Na fotografiích z neblahé události jsou dospělí a děti čekající v mrazu a sněhové vánici na odchod k vlakům do Terezína. Předtím museli několik dní strávit v jedné z plzeňských sokoloven. Stovky mužů, žen a dětí trávily dny a noci v hlavním sále a v přilehlých prostorách. Spali na slamnících, tísnili se. Pak je, jako vězně, ve čtyřstupech odváděli ozbrojení němečtí vojáci k vlakům. (Vybráno z publikace Spolužáci, vydané r. 2005 v Plzni.)

Také od nás (z Klecan a ze Drast) museli lidé židovského vyznání odejít do Terezína a dál na východ. Deset jich zahynulo v plynových komorách. Byli to: 61letá Olga Bocková a 21letý Jan Saxl ze Drast, Josef a Hedvika Bondyovi (49 a 40 let), Anna a Arnoštka Felixovy (70 a 62 let) a čtyři děti - Antonín a Jan Bondyovi (14 a 12 let) a Tereza a Herman Teichnerovi (14 a 12 let) – všichni z Klecan.

Letos se jejich jména objeví na pomníku obětem obou světových válek, který stojí na Třebízského náměstí. Dosud tam chyběla.
Jak mohou neonacisté takové utrpení zlehčovat?

Zdena Lomová

Ten letošní je přestupný….

„Únor bílý, pole sílí!“

Kontrolní otázka, vážení. Proč právě únor je nejkratší měsíc v roce? Ano, správně, již staří Římané…. Musíme se vrátit hodně daleko do minulosti, abychom se dobrali, jak to vlastně nejen s únorem, ale s celým naším kalendářem bylo. V současné době je ve světě používáno asi 40 různých kalendářů. Společné mají některé časové jednotky – den, měsíc, rok. Jak se ukázalo, jsou to jednotky navzájem neporovnatelné, respektive nesoudělitelné. Také začátek letopočtu byl vybírán podle nějaké důležité události v dané oblasti.

Ve starém Římě to bylo od založení města, náš letopočet začíná narozením Krista, i když se o tomto datu vedou diskuze. Další komplikace nastávají když si uvědomíme, že třeba úplněk se neopakuje přesně po určitém počtu dnů a také rovnodennost neodpovídá 365 dnům, ani 12 úplňkům. Tuto skutečnost si uvědomili již staří Egypťané, jejichž rok měl pouze 360 dnů a tím se značně rozcházel s rokem, odvozeným od přirozeného ročního cyklu. Již 4000 let před Kristem přidali na konec každého roku 5 dalších dnů, které se slavili jako svátky.

A posléze přidali každé 4 roky jeden den navíc, což už je nám povědomé. Pokud přeskočíme některé další kalendáře, dostaneme se do doby starého Říma k Caesarovi. Kromě toho, že byl vynikající válečník, snažil se dát do pořádku i kalendář, který měl v té době značné nedostatky. Podle něho byl ním reformovaný kalendář označen jako juliánský. Římský kalendář začínal původně v březnu. Až od roku 153 před Kristem se začal nový rok počítat od 1. ledna.

Juliánský kalendář zavedl Caesar 1. ledna 45 před Kristem. A v něm byl už zakotven přestupný rok, který měl být jednou za čtyři roky. Nedopatřením, nebo snad úmyslně ti, kdož měli kalendář na starosti, začali řadit přestupný rok jednou za tři roky. Tak znovu docházelo k nepřesnostem. Do souladu se skutečností uvedl kalendář až císař Octavianus Augustus v roce 8 před Kristem. Po dobu 16 let vyřadil přestupný rok z kalendáře a bylo to.

V původním juliánském kalendáři měly mít liché měsíce 31 dnů a sudé, kromě února, 30. Na Caesarovu počest byl červenec – Quintilis – přejmenován na Julius. I v tehdejší době bylo politicky neúnosné, aby další reformátor Augustus neměl také „svůj měsíc“, který ovšem musel mít také 31 dnů. Tak dostal srpen – původně Sextilis – jeden den ze září a nese od té doby název Augustus. Od té doby se už počet dnů v jednotlivých měsících neměnil.

Pojďme se podívat, jak to tedy je. Kalendářní rok má 365 dní. Tropický rok, z kterého kalendář vychází, má délku 365,24219 dne. Tropický rok (řecky tropos – obrat) je doba, která uplyne mezi dvěma po sobě následujícími průchody středu slunečního disku jarním bodem, jarní rovnodennost. Proto dochází jednou za 4 roky k odchylce jednoho dne. Aby kalendářní rok svou délkou odpovídal tropickému roku, v přestupném roce se vkládá na konec února přestupný den. Ovšem tropický rok je o 11 minut a 14 sekund kratší, než předpokládá juliánský kalendář (365,25 dne). Zpoždění činí 1 den za 128 let. V roce 1582 byl dekretem papeže Řehoře XIII. juliánský kalendář reformován. Vznikl kalendář gregoriánský, který používáme i my. Tehdy byla odchylka starého kalendáře již 9,809 dne. Rozhodnutím papeže bylo v tomto roce vynecháno 10 dní a tak po čtvrtku 4. října následoval pátek 15. října. Tím se vyrovnalo opožďování kalendáře oproti skutečným změnám ročních období. Katolické země ve Svaté říši římské přijaly reformu v létech 1583 – 1584, protestantské až v roce 1700. A ještě ne všechny. Některé země zůstaly u původního – juliánského kalendáře dodnes. V Čechách byl reformovaný kalendář přijat mandátem Rudolfa II, po 6. lednu 1584 následoval 17. leden 1584.

V gregoriánském kalendáři se přestupný den vkládá jako 29.únor každý rok, který je dělitelný čtyřmi – 2004, 2008. Roky dělitelné 100 jsou přestupné pouze tehdy, když jsou dělitelné 400. Tak roky 2000 a 2400 jsou přestupné, zatím co 1700, 1800, 1900, 2100 ne. I v této vylepšené verzi činí chyba kalendáře 1 den za 2620 let. Ovšem z této chyby nás už hlava bolet nemusí. Rozdíl mezi juliánským kalendářem a naším činí dnes 13 dnů, počínaje 1. březnem 2100 naroste na dnů 14. Rusko, Ukrajina, Srbsko a řada dalších zemí, které tento kalendář dosud používají, měly proto vánoce až 6. ledna. Existuje ovšem i kalendář islámský, hebrejský, řada kalendářů indických a další. Například kalendář starých Mayů, který existuje více než 36000 let předpokládá, že 23. prosince 2012 zanikne svět. Co tomu říkáte?

Na závěr několik zajímavostí. Únor začíná vždy stejný den v týdnu jako březen a listopad. V přestupném roce to je ovšem srpen. Při výpočtu úroků podle některých metod má únor 30 dnů. Ostatně i v historii měl únor toto datum třikrát. Stalo se tak
ve Švédsku a v Rusku.

A ještě: 29. února 1920 byla schválena Československá ústava a svátek má Horymír. Těm, kteří se narodili 29. února přeji letos všechno nejlepší!

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- sp -

Ze zasedání Rady města

7. ledna 2008 - Rada města...

1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady

2. č.j. 40/08 schválila aktualizaci Požární poplachové směrnice a č.j. 41/08 Řádu ohlašovny požárů

3. č.j. 39/08 schválila částku ve výši 500,- Kč na Sdružení SOS dětských vesniček

4. č.j. 38/08 schválila příspěvek ve výši 10.000,- Kč středisku „Havran“ Klecany, na pořádání plesu, který se bude konat dne 9. 2. 2008 v 19.00 hod. v sokolovně Veltěž

5. schválila členy komisí RM na další období:

Sociální komise: Ing. J. Bendl, D. Kalfařová, Mgr. L. Szöllösová, M. Stanislavová.

Kulturní komise: Z. Tomášová, J. Klausová, D. Horová, A. Bláhová a P. Borzová.

Komise stavební a územně plánovací: Ing.arch. J. Hůrka, Ing.arch. V. Čermák, Ing. L. Pech, J. Matějka, M. Lemon.

Likvidační komise: J. Medek, J. Valtera, I. Nováková.

Přestupková komise: JUDr. Berka, I. Kurhajec, L. Němeček.

Letopisecká komise: J. Medek, P. Herdics, I. Vojtěchovská, Z. Tomášová, J. Böhm.

Školská komise: Ing. Z. Lahodová, PaeDr. D. Kapustová, R. Dvořáková.

Komise životního prostředí: M. Lemon, J. Bratka, K. Tichý, B. Trnka.

Redakční rada a Zpravodaj:
PaeDr. D. Kapustová, P. Šebková, D. Horová, Z. Tomášová, J. Klausová.

Komise pro dotace a fondy EU: J. Busch, Ing. J. Tomáš, A. Václavíková, M. Lemon, Mgr. D. Rauschová, Z. Tomášová.

6. jmenovala Povodňovou komisi ve složení: předseda: Ivo Kurhajec, členové: Ladislav Němeček, Jiří Kukelka, Miroslav Kodet a Karel Beran .

7. č.j. 37/08 vzala na vědomí složení povodňové komise Husinec-Řež: předseda: M. Těthalová, členové: Ing. J. Kunt, K. Egida, L. Studnička, prap. Kolbábek.

8. byla seznámena s dotazníky pro občany a podnikatele Klecan, které budou použity k vyhotovení Strategického plánu města Klecany. RM žádá spoluobčany o spolupráci při tvorbě návrhu Strategického plánu.


14. ledna - Rada města...

1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady

2. Č.j. 46/08 projednala žádost p. Karla Hořánka o odkoupení části pozemku č.p. 236/31 o výměře 115 m2 a pověřuje
vedení města místním šetřením.

3. Č.j. 59/08 zamítla žádost o prominutí poplatku za TKO p. Vladimíru Sinkemu

4. Č.j. 79/08 projednala žádost M. Koláře a I. Stanislava o pronájem části (200m2) pozemku č.par. 457/8 v k.ú. Klecany
(bývalá střelnice ) za účelem provozování sportovních a kulturních akcí. RM poža-duje doplnění řešení hygieny, odpadů,
úklidu a parkování v areálu

5. byla seznámena s novými informacemi v bodu 6. zápisu z RM z 5.11.2007, č.j. 2264/07 ohledně doplnění obětí II.sv.války z řad židovského obyvatelstva Klecan (6 dospělích a 4 děti). Jsou to: Olga Bocková (Klecany-Drasty), Antonín Bondy, Jan Bondy, Josef Bondy, Hedvika Bondyová (Klecany), Anna Felixová (Klecany), Arnoštka Felixová (Klecany), Jan Saxl (Klecany-Drasty), Herman Teichner (Klecany), Tereza Teichnerová (Klecany). Celé jednání vede pí. Z. Lomová a f. P. Kuneš .

21. ledna - Rada města...

1. prověřila plnění úkolů z m inulé Rady – v bodě č. 2 č.j. 46/08 byla seznámena s výsledkem místního šetření a nedoporučuje prodej části pozemku č.p. 236/31 o výměře 115m2, do doby vyřešení dešťových vod při zpracování Ú.P. Klecany, v bodě č. 5 č.j. 2264/07 byla seznámena s doplněním jmen na pomníku obětem II. sv. války. Práce provede do konce dubna 2008 mistr kamenický p. Kuře

2. byla seznámena se zápisem sociální komise, se situací v DPS, o možném rozšíření ordinačních hodin gynekologie a řešení parkování u zdravotního střediska. Pověřila vedení města dalším jednáním

3. č.j. 107/08 byla seznámena s výsledky kontroly provedené dle ustanovení § 31 a 35 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Do 31.3.2008 budou odstraněny drobné nedostatky. Provede starosta města

4. č.j. 131/08 schválila částku 7.000,- Kč na pořádání III. Ročníku Dopravní soutěže mladého cyklisty pořádaného 28.5.2008
ZŠ a MŠ KLecany

5. č.j. 150/08 schválila žádost pí. Šimsové o snížení ceny z prodejního místa na 200,- Kč za 1 den (sobota), při prodeji knih
v roce 2008 na náměstí V.B.Třebízského.

UPOZORNĚNÍ

Koncem ledna byly na katastru města doplněny další reproduktory místního rozhlasu, pokud i nadále není v některých místech rozhlas slyšet, prosíme občany, aby tyto nedostatky nahlásili na Městském úřadě osobně nebo na tel: 284 890 064.

V případě požáru nebo krizové situace

volejte neprodleně telefonní číslo 150 nebo 112.

CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE

Třídí vaše třída?
První pondělí po vánočních prázdninách se VII.A společně s paní učitelkami Rauschovou a Pechovou vydala do Terezy. Z našich zpráviček už víte, že Tereza je sdružení, které se zabývá ekologickými projekty a naukovými programy. Nás zajímal program: „Třídí vaše třída?“ Celým dopolednem nás provázela sympatická slečna Monika. Při hrách, soutěžích a odborném povídání jsme se naučili lépe třídit odpad a pochopili jsme, že ještě lepší než odpad správně třídit, je ho vůbec zbytečně nevytvářet. Vždyť na nákup se dá jít s vlastní taškou a nedávat jej do igelitky, některé nápoje se dají koupit ve vratných obalech, které se při výrobě opět naplní, a spousta dalších věcí se dá ještě k něčemu použít, než je jen odložit do správného kontejneru.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaLucie Pechova

Oni a my
V pondělí 21.1., o týden později než 7.A, navštívila sdružení Tereza také třída 9.A s paní učitelkou Dočkalovou a opět i paní učitelkou Rauschovou. Program, kterého se zúčastnili, se jmenoval Oni a my. Název prozrazuje, že byl tématicky zaměřen na lidi
a jejich soužití. Deváťáci diskutovali nad otázkami rozdílného náboženského vyznání a způsobu života obyvatel naší planety. Uvažovali nad tím, jestli jsou lidé, kteří nežijí v civilizovaném světě a vyspělých zemích šťastní a spokojení. Pomocí dalších aktivit se dostali k tématu národnostních menšin v České republice. Lektor, který program vedl, se snažil lépe žákům osvětlit pojmy předsudek a azyl a navodit představu o tom, jak se někdy chovají Češi k lidem jiné národnosti a také naopak , když vyjedou do ciziny. Program byl ukončen zajímavou hrou, kdy část žáků hrálo roli úředníků a část emigrantů do České republiky. Na vlastní kůži si tak mohli vyzkoušet, jak náročné je získat v naší republice povolení k pobytu, pojištění či pracovní povolení, které překážky musejí přistěhovalci překonávat a jaká úskalí je při tom potkávají. Program byl velmi zajímavý a zpracovával aktuální problematiku z našeho každodenního života.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Alena Dočkalová

Tři králové

V neděli 6. ledna jste mohli v Klecanech opět potkat Tři krále. Letos se skauti rozdělili a chodili ve dvou skupinách, aby stačili obejít celé Klecany. Celkem vybrali 2403,40 Kč. Organizaci Charita odevzdali 2400,- Kč. 3,40 Kč zůstalo skautům, protože tato suma byla v deseti a dvaceti haléřích, někdo dokonce „ přispěl“ několika pfenigy. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dárcům, kteří přispěli na dobrou věc a doufáme, že se jim zpívání líbilo. Ještě se obracím s prosbou na ty, kteří se chtějí zbavit haléřových mincí, dejte nám příště raději celé koruny a haléře si uschovejte na památku doma ve sklenici.


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Jana Klausová st.

Škola v Klecanech

V loňském roce oslavila naše obec 500 let od prvního jmenování městem. Při této příležitosti si jistě uvědomíme důležitou úlohu školy v tomto místě. Škola byla hlavním a dlouho jediným kulturním zařízením malého města. Zároveň si uvědomíme, že
t.r. nová škola, postavená na sídlišti a otevřená na podzim r. 1967, již slouží vlasti celých 40 let.

K její poctě se poohlédneme trochu dozadu, do historie školy v Klecanech. Dne 6. 12. 1774 byl vydán „všeobecný řád školní“, který stanoví povinnou školní docházku na šest až sedm let. Tím byl odstartován císařovou Marií Terezií závazek státu k péči o vzdělání lidu v českých zemích.

Do vývoje školství zasahovaly události politické, hospodářské, společenské. Dne 24. dubna 1879 u příležitosti 25-tého výročí svatby císaře Fr. Josefa a císařovny Alžběty byly po církevních obřadech zasazeny t.r. stromky císařské - dva před školou, dva před zámkem, dva u schodů před kostelem. 8. června téhož roku byl slavnostně posvěcen školní prapor. Byl věnován příznivci
školních dětí, též na oslavu stříbrné císařské svatby. Dobové záznamy sdělují, že byl z kvalitního hedvábí, červenobílý s obrazy anděla a slavných slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na druhé straně.

Roku 1880 byla provedena velká oprava a výzdoba místního kostela a při té příležitosti byly uloženy do jeho báně na památku mince, časopisy a pamětní listina, na níž byli podepsáni kromě četných úředních osob též oba toho roku mladší učitelové a řídící
učitel Jiří Vlk. Začátkem srpna roku 1880 byla rozšířena zdejší školní budova o jedno poschodí, kde byla zřízena ještě jedna (čtvrtá) třída ke škole dosud trojtřídní.

19. 9. t.r. byla rozšířená škola posvěcena. 20.6. 1884 zemřel zdejší kaplan V. B. Třebízský, který na klecanské škole vyučoval. Roku 1887 byla zřízena poboční první třída aniž byly učiněny patřičné stavební úpravy, takže prostor je nadále málo vyhovující. O svou vlastní školu usilovaly Vodochody, ale ještě jim nebyla povolena.

Roku 1889 vypukl v Klecanech spor o postavení druhého pomníku V.B.T., když Myslbekův „Ukřižovaný“ již stál blíže kostela. Je výsledkem práce družstva českých literátů, ale nestačí místnímu klecanskému spolku „Třebízský“, který chce pomník nový. Ve sporu jde též o chudou klecanskou školní mládež, která by mohla být podporována z „Nadace Třebízského“, kdyby byla zřízena ze sebraných peněz místo pomníku. Spor byl ukončen 24. 7. 1889 položením základního kamene druhému pomníku ve stráni pod kostelem. V září po svátku svatého Václava byla vysvěcena nová škola ve Veltěži - dvoutřídní, aby ulevila škole v Klecanech, která potřebovala rozšířit o dvě řádné místnosti pro obě oddělení 5. třídy.

Roku 1904 odešel do výslužby řídící učitel a regenschori pan Jiří Vlk. Byl po 40 let pokračovatelem svého otce i děda v této funkci. Nový řídící převzal školu i chor, ale pěstování hudby a zpěvu v kostele ve Zdibech bylo svěřeno řediteli veltěžskému. Roku 1911 byla zřízena nová jednotřídní škola v Klíčanech. Roku 1921 byla zřízena expositura (pobočka) na Brnkách.
Příště podrobnější histrický vývoj obce a školy.

Ze starých obecných kronik vybrala a zapsala Jiřina Koktanová, klecanská učitelka v.v.

Občanské sdružení Pravý Hradec

Naše sdružení bylo založeno za účelem probuzení a povzbuzení spolkového života v Klecanech. Chceme být otevřeným sdružením pro každého, kdo bude mít zájem se zapojit do našich aktivit. Chceme se podílet na kulturních a vzdělávacích akcích pro občany města Klecany a okolí a navazovat na historické tradice města.

Z tohoto důvodu jsme si pro naše sdružení „vypůjčili“ historický název Pravý Hradec.

Hlavní cíle našeho sdružení:

• Usilovat o celkový rozvoj kulturního dění, vzdělávání a zachování kulturních tradic města.
• Vytvořit prostor pro setkávání občanů všech věkových kategorií.
• Propagovat a prosazovat principy občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje města Klecany.
• Napomáhat k integraci znevýhodněných skupin občanů do společnosti i k jejich osobnostnímu rozvoji.


Spolupráce s Městským úřadem Klecany:
Ihned po založení sdružení jsme MÚ Klecany nabídli partnerskou spolupráci. Chceme městu pomáhat při organizaci kulturních akcí, které už znáte (masopust, jarmarky apod.), rozšiřovat jejich náplň a navazovat na ně organizací dalších kulturních a vzdělávacích akcí pro občany Klecan a okolí. Do dění v Klecanech jsme vstoupili už v přípravě loňských vánočních oslav, organizovali jsme ve spolupráci s MÚ vánoční jarmark a čistě naší akcí bylo setkání Mikulášů a čertů na klecanském náměstí a nastudování „Vánoční hry se zpěvy“, kterou předvedly soubory Lakomé Barky a Klenota. Další akcí našeho sdružení je Klecanský masopust 2008, který organizujeme společně s kulturní komisí Rady města.

Projekt „Otevřený dům“:
Naším velkým snem je vybudování kulturního a integračního centra. Toto centrum s pracovním názvem „Otevřený dům“, bude sloužit jako základna pro činnost sdružení. Zde chceme vytvořit prostor hlavně pro setkávání lidí všech věkových kategorií.
Až získáme pro svou činnost vhodné prostory, budeme postupně naplňovat další cíle našeho sdružení, což jsou zejména vzdělávací kurzy, workshopy, relaxační aktivity apod.

Při plánování naší činnosti chceme vycházet z přání a námětů občanů Klecan, které očekáváme na naší e-mailové adrese: info@pravy-hradec.cz nebo v nové poštovní schránce umístěné vedle vchodu do radnice. Více informací o našem sdružení najdete na internetové adrese www.pravy-hradec.cz.

Opravdu stojíme o Vaše názory, náměty a přání!!
Srdečně Vás všechny zveme na naše akce a těšíme se na Vás.
Za Pravý Hradec Zdeňka Tomášová, předsedkyně občanského sdružení.

PŘÍRODA KOLEM NÁS - PLANÉ RŮŽE

Snad každý z nás se někdy setkal s názorem, že je růže královnou květin. Je to názor, se kterým lze jen velmi těžko polemizovat. Ale ne každý si při pohledu na „královnu květin“ uvědomí, že po dlouhá léta byla skoro jedinou podnoží pro pěstování velkokvětých růží, všem dobře známá růže šípková (Rosa canina).

Ano, uhodli jste. Mluvím o té nezvedené, v našich kamenitých stráních všudypřítomné, pichlavé, rychle se množící a špatně se likvidující dřevině.

Růže šípková je rozšířena téměř po celé Evropě, západní Asii i severní Africe. Jedná se o mohutný 1-3 m vysoký keř. Její ostny jsou hákovitě zahnuté a slouží jako úchyty. Lístky má lysé, na líci lesklé. Je to rostlina s nepatrnými nároky na kvalitu půdy. Najdeme ji na slunných svazích, zarůstajících pastvinách, ve světlých lesích, ale i na okraji mokřin. To co nás na růži šípkové zpravidla nejvíce zaujme jsou její květy. Mohou být zbarveny od bílé až po sytě růžovou a mají vždy 5 okvětních lístků. Z květní osy kalichovitého tvaru se vyvine šípek, který je vejčitý až kulovitý, cca 2 cm dlouhý, v době zralosti šarlatově červený.
Z hlediska užitku zasluhují šípky naší pozornost nejvíce. Vykazují vysoký obsah vitaminu C, dále obsahují vitaminy B1, B2, P a K, karotenoidy, pektiny, třísloviny a další prospěšné látky. Odvar ze šípků můžeme použít jako podpůrný vitaminový prostředek proti jarní únavě, k posílení imunity a dokonce i při infekčních onemocněních močového ústrojí, neboť flavonoidy obsažené v šípkách působí slabě diureticky.

Při jejich užívání je však třeba mít na zřeteli možnost vyvolání alergické reakce chloupky z čnělek a vnitřků šípků. Kromě léčebných účinků lze šípky použít např. ke zvěřině jako pikantní šípkovou marmeládu. Výborné je také šípkové víno, které svým aroma a chutí připomíná víno tokajské.

V záplavě informací, jež je možné získat o šípkových růžích by bylo nespravedlivé nepřipomenout další plané růže, které můžeme najít na území České republiky. Např. v nejteplejších částech našeho území roste růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia),
která je charakteristická kulovitými tmavě hnědými až černými šípky. Pohoří celého našeho území v pásmu buku a smrku je zastoupena růže převislá (Rosa pendulina).

Je to jediná růže, která u nás vystupuje nad hranici lesa až do pásma kleče. Její šípky mají výrazně lahvicovitý tvar a jsou brzy měknoucí. Z dalších růží, u nás zastoupených, připomeňme ještě alespoň bělokvětou růži polní (Rosa agrestis Savi), růži plstnatou (Rosa tomentosa), jejíž spodní strana listů je hustě chlupatá až plstnatá, bledě růžovou růži malokvětou (Rosa micranta), která má nápadně drobné šípky nebo dnes již téměř vzácnou růži galskou (Rosa gallica) s tmavě růžovými až červenými květy, jejíž výskyt byl potlačen díky neuváženému scelování lánů a s tím souvisejícím úbytkem přirozených biotopů.
Je pouze na uvážení čtenáře, zda bude plané růže vnímat jako obtížný plevel na své zahradě, nebo jako jedinečnou součást naší přírody, která je svým zastoupením důležitou součástí ekosystémů, v nichž co by producent poskytuje konzumentům
organické látky a v nemalé míře poutá energii slunečního záření.

Nezastupitelná je i estetická stránka planých růží, a to nejen v období kvetení, ale např. i v těchto zimních měsících, kdy větvička se šípky naaranžovaná ve váze vnáší do našich domovů klid a rovnováhu venkovního světa.


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ng. Jitka Homoláčová

Vzpomínka

V lednu zemřel pan Ota Zbranek, který nás léta vozil autobusem mezi Máslovicemi a Prahou. Byl to náš řidič. Nejen přesný, pohotový, ale také ochotný a přátelský. Znala ho spousta lidí a on znal je. Mám na něj několik vzpomínek, a všechny dobré.
V dobách, kdy zaměstnané ženy vozily nákup většinou z Prahy, jsem jednu z kabel zapomněla v autobusu. Ale než jsem se doma z nepříjemného překvapení vzpamatovala, už vidím, jak pan Zbranek kráčí s nákupem k nám. To už jel zpátky od Máslovic! Jindy zase klidným, ale rozhodným hlasem vykázal ve Zdibech, při jízdě z Prahy, staršího muže, který byl podnapilý a dělal v autobuse rozruch: „Vystup si!“ Muž ihned poslechl a pan řidič poznamenal s úsměvem k cestujícím: „To ho vytrestá, teď musí až na konečnou pěšky!“


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Je nám velmi líto, že tenhle sympatický člověk tak brzy odešel.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Zdena Lomová

DIVADLO - O perníkové chaloupce

Loutkové divadlo Klecánek, které obnovilo po několika letech činnost, sehrálo v sobotu 19. ledna pohádku O perníkové chaloupce. Herci si přitom pochvalovali výborné diváky!

A takto povzbuzený soubor sehraje pro děti od tří let pohádku O vysvobozené princezně. Představení se koná v Městské knihovně v Klecanech v sobotu 8. března od 14 hodin (podrobněji na plakátech).

Lampiónový průvod

Ke 158. výročí narození Tomáše G. Masaryka, prvního prezidenta ČSR se koná dne 6. 3. 2008 vzpomínkový lampiónový průvod na Černou (Masarykovu) skálu, kterou pan prezident Masaryk navštívil při projížďce na koni pražským okolím.

Lampiónový průvod vyjde od školy v 18 hodin a skončí u vatry, kterou připraví klecanští skauti.


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Kulturní komise městské Rady

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Až do 16. března 2008 potrvá výstava nazvaná DÍTĚ, DĚTSTVÍ, MATEŘSTVÍ, PÉČE O DÍTĚ V OBDOBÍ LET 1850 – 1950. Výstava vás seznámí s oblečením, hračkami, předměty denní potřeby, lékařskou péčí a dalšími zajímavými věcmi, které se používali k péči o dítě od jeho nejrannějšího věku.

Současně si až do 13. dubna 2008 můžete v roztockém muzeu prohlédnout expozici SKLO JAKO OBAL. Tato výstava vás zavede do světa užitkového skla užívaného v běžném životě od poloviny 19. do počátku 21. století. Otevřeno mají denně, kromě pondělí od 10 do 18 hod.

Dětem uděláte radost, když je vezmete na výstavu do Muzea hlavního města Prahy,
Na Poříčí 52, Praha 8. Do 24. února 2008 zde probíhá výstava nazvaná MEDVĚDI, MEDVÍDCI A JEJICH KAMARÁDI. Jedná se o výstavu historických hraček, na které se m.j. dozvíte, kdy a kde se vlastně plyšový medvídek narodil. Otevírací doba je denně kromě pondělí od 9 do 18 hod.

A pokud by někdo rád i přes tuto zimní dobu vyrazil na delší výlet, pak může navštívit Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, kde právě probíhají tyto výstavy:

. 11. – 30. 3. 2008 MERKUR – NESTÁRNOUCÍ STAVEBNICE prodejní výstava
nejznámější české hračky. A budete-li mít dostatek času a trpělivosti, pak si na výstavě s Merkurem můžete i pohrát.

12.1. – 24.2.2008 ZÁPALKOVÝ SVĚT JIŘÍHO MLÁDKA komorní výstava ve vestibulu muzea připomene, že sbírat se dá cokoliv, třeba i krabičky od zápalek

2.2. – 6.4.2008 OD MASOPUSTU K VELIKONOCŮM jako předzvěst jara na nás zapůsobí výstava, která nám přiblíží zvyklosti, obyčeje a tradice tohoto obdobíMuzeum je otevřeno denně kromě pondělí 9-12 a 13-16 hod.


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
JH

Naši únoroví jubilanti

Simulíková Věra(85), Stýblo Miroslav (79), Malečková Libuše(72), Siváková Helena (73), Bílá Květoslava (77), Jechová Anežka (72), Kuneš Pavel (71), Kušnír Mikuláš (71), Smolíková Marie (78), Vašíčková Libuše (72), Hellige Miroslav (78), Plicková Ladislava (70), Dohnalová Alena (71), Mocová Helena (75), Horák Václav (76)

Klecanská štafeta


Na tomto místě mohou klecanští položit otázky osobnosti, kterou si vyberou a která jim bude ochotná odpovědět a pak předá štafetu dál.

Pavla Šebková se ptá Petry Borzové.
Proč jsem si ji vybrala? Pokud někdo pracuje v mateřské škole s dětmi tolik let, pak musí být hodný, milý, veselý i hravý... a Petra je i jedna z mých nejmilejších kamarádek.

Petro, změnilo se něco v MŠ tím, že se otevřela další třída a je tam tolik dětí?

Ve školce se změnil s počtem dětí pouze počet zaměstnanců. Práce s naší drobotinou je stejná, což znamená náročná, ale krásná. Jsem v klecanské školce přes 20 let a musím říct, že v ní vždy pracovali a pracují lidé, kteří umí vytvořit dobrý kolektiv, kde vládne porozumění a dobrá nálada.

Otevření 4. třídy přineslo samá pozitiva. Možnost bez problému umístit všechny klecanské děti, takže rodiče nemusí mít obavy, jestli se jejich dítě dostane do školky. Také se tímto zrušila ubytovna, která nám byla „trnem v oku“ pro svoje nevhodné umístění v areálu MŠ.

Můžeme Tě vidět na všelijakých kulturních akcích v Klecanech. Kde čerpáš inspiraci a co chystáš na Masopust?

Klecanských akcí se účastním ráda, protože se na nich potkávám se spoustou známých, s kterými se vždy dobře pobavím. Mám ráda společnost a jsem klecaňačkou tělem i duší. Klecanské kulturní akce mě nikdy nezklamaly a už se těším na letošní Masopust. A co chystám? Ten kdo je zvědavý, ať se přijde podívat osobně.

Na podzim loňského roku jste si vzali z útulku štěňátko... takže jak se má Matýsek?

Matýsek je lump jako každé štěně. Výchova dětí je těžká, ale výchova psa, z mého pohledu, snad ještě těžší. Když se totiž na Vás podívá váš pes, tím svým pohledem, dokážete mu vše odpustit. Prostě a jednoduše pěkně ho rozmazluji (asi nejvíc z celé rodiny). Jinak s ním prožíváme plno krásných chvilek, které obohacují náš život. Kdo má doma psa, ví o čem mluvím. Přiznám se, že jsem nikdy psa nechtěla. Teď lituji, že jsme si ho nepořídili dříve. Co říct na závěr? Je to prostě NÁŠ Matýsek.


Příští měsíc se ptá Petra Borzová Aleny Václavíkové...


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.