Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2008 ~ Klecansky zpravodaj 11/2008

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecansky zpravodaj 11/2008

Ročník XXVII, Listopad 2008 / Číslo 11.

Zpravodaj 11/2008 ve formátu pdf. 11_08.pdf (1,1MB)

 

„Všechno na světě má svou příčinu.“                  

                                                                 Čingiz  Ajtmatonov

 

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

V našich novodobých dějinách se zapsal datum 17. listopad  hned dvakrát. V posledních letech je toto datum spojováno s událostmi v roce 1989. Není od věci, připomenout si události mnohem starší.          

17. listopad 1939
V roce 1939 v noci ze 16.-17. listopadu došlo k rozsáhlému zatýkání v řadách českých studentů v Praze, v Brně a Příbrami. Studenti, kteří byli zatčeni v Praze byli internováni v bývalých Dělostřeleckých kasárnách v Praze-Ruzyni. Zde došlo k popravě devíti představitelů studentských organizací.

Tomuto dramatickému vývoji předcházelo potlačení tiché demonstrace 28. října 1939 na Václavském náměstí, kterou zorganizovali studenti u příležitosti 21. výročí vzniku Československé republiky. Okupační moc zasáhla proti demonstrantům s použitím pořádkové policie a jednotek SS. Během zásahu došlo ke zranění studenta lékařské fakulty Jana Opletala, který o několik dní později následkům zranění podlehl. Pohřbu Opletala se 15. listopadu zúčastnili tisíce studentů a jejich setkání přerostlo v další protinacistickou demonstraci.   

16. 11. 1939 proběhla v Berlíně za účasti Adolfa Hitlera porada, kde byla schválena akce nesoucí název "Sonderaktion Prag vom 17. November 1939". Výsledkem porady bylo rozhodnutí o uzavření českých vysokých škol na dobu tří let, zatčení a popravení vedoucích představitelů studentské organizace a internace stovek studentů v koncentračních táborech.

Vysokoškolské objekty byly dány k dispozici gestapu, SS, wehrmachtu a německým vysokým školám. Některým českým studentům se podařilo před zatýkáním uprchnout přes Slovensko, Maďarsko a Balkán k naší zahraniční armádě.
Ve Velké Británii došlo u příležitosti prvního výročí tragických událostí v Praze ke schůzi představitelů studentů 26 národů. Tato schůze, konající se v Caxton Hall v Londýně, přijala „Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu“, které je považováno za faktické vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva.

O padesát let později  17. listopad 1989

I v tomto případě hrají hlavní roli studenti, kteří na tento den svolali pokojnou demonstraci k 50. výročí listopadových událostí 1939. Studentský průvod byl zastaven  brutálním zásahem komunistické policie v Praze na Národní třídě. Policejní agrese vyústila v masové protikomunistické demonstrace a následně i v generální stávku.  Postupně byla komunistická strana zbavena politické moci, byla ustavena vláda národního porozumění a prezidentem byl 29. prosince zvolen Václav Havel. Přechod od komunistické totality k demokracii byl završen svobodnými volbami v červnu 1990. Proces, který byl těmito událostmi započat byl později označen jako „Sametová revoluce“.

Pozn.: Kolem Sametové revoluce existuje stále velká řada nezodpovězených otázek a konspiračních teorií, které se zabývají myšlenkou, že tehdejší vládní struktury spolu s StB o celé události věděly a zda nebyla revoluce částečně připravena a brutální zásah měl být nástrojem vnitropolitického boje o moc v komunistické straně.
 
                                                                                      -dh-   (zdroj: Wikipedia)

Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje 17.-18.10. 2008

Výsledky volebního okrsku 1. a 2. v Klecanech
Celkem zapsaných voličů: 1 780
Počet odevzdaných hlasů: 833
Počet platných hlasů: 830
                

Č.strany
Název
Počet hlasů
47ODS306
9Nez. starostové pro kraj210
48 ČSSD159
1KSČM91
18Strana Zelených25
35Koalice Stř. kraj14
42Volba pro pr. blok6
5Středočeši
5
27Národní strana4
32Strana zdravého rozumu
4
28Nejen hasiči 3
37Strana důstojného života2
53Dělnická strana1

 

 

Zasedání městského zastupitelstva

Zastupitelé se sešli na svém zasedání 25. září a jednali – za přítomnosti tří hostů a mizivého počtu klecanských občanů – o jedenácti bodech.

Z množství projednávaných bodů  uvádíme například ten, že bylo dokončeno veřejné osvětlení v Mírové ulici a od 2. září  je v provozu. V příštím roce by se měla opravit ulice U lékárny. Vypracování projektové dokumentace už bylo zadáno.
Město Klecany je členem Sdružení obcí dotčených leteckým provozem letiště Ruzyně. Návrh sdružení je, aby letiště dávalo nějaké platby do okolí, tak jak je to ve světě, ale zatím pro to není ani legislativa, ani vůle, takže příspěvky zůstávají v rovině darů. Letošní částku 368 tis. Kč, která z toho důvodu přišla jako dotace,  lze použít na péči
o zeleň, ochranu proti hluku, ochranu ovzduší a odpadové hospodářství.

Starosta dále sdělil, že podle požadavku Základní a Mateřské školy Klecany je potřeba zajistit od září 2009 větší počet míst ve školce. Na začátku letošního školního roku nebylo v MŠ možno umístit dvacet dětí. Pro seniory v Domě s pečovatelskou službou (dřívějším pavilónu školky) byla vybrána budova v Dolních kasárnách, v těsné blízkosti bytů, v kterých žijí občané postižení povodní. Tu odborní pracovníci upraví tak, aby zde vznikly pokoje se sociálním zařízením, společné prostory a prostory pro pečovatelky. Všechno s ohledem na nové hygienické předpisy a na bezbariérová opatření. Práce proběhnou přes zimu. Pak dojde k postupnému přestěhování seniorů, k opravě a přípravě pavilónu pro děti.

Podle zkušeností v Odolena Vodě kontaktovalo  vedení města Farní charitu Neratovice. Po zprávě k tomuto bodu a po rozpravě  schválili zastupitelé dohodu s FCH Neratovice o poskytování sociálních služeb v Klecanech. Schválili také nákup vozidla (formou leasingových splátek) pro FCH, středisko Klecany, které bude v majetku města Klecany.

Zastupitelé také schválili veřejnoprávní smlouvu s obcí Zdiby na zabezpečení činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany.

Z několika informací, které zazněly před závěrem zasedání, vyjímáme zprávu o podzimní výsadbě stromů, kdy - mimo jiné - v aleji Do kaštan budou vysazeny nové stromky na doplnění aleje, nebo jako  náhrada stromů poškozených  automobilovým provozem a průmyslovými exhalacemi. Zápis ze zasedání je vyvěšen na úřední desce Městského úřadu.

                        Zdena Lomová

PRÁCE  V  OBCI  srpen - říjen 2008

Areál Dolních Kasáren
    - údržba zeleně v celém areálu (sekání trávy, vyřezávání náletových dřevin atd.)
    - malování pokojů a údržbářské práce na ubytovně MěÚ
    - dílna MěÚ - oprava převoznické lodě pro přívoz
    - svářečské práce pro firmy v areálu DK

Boleslavka
Po dlouhých letech práce na inženýrských sítích, komunikaci v této lokalitě a nutnosti v poslední fázi výstavby provést dešťovou kanalizaci v ulici V Boleslavce jsme mohli dokončit pokládku zámkové dlažby. Práce byly zakončeny 25. 8. 2008 a až na drobné nedodělky byla ukončena jedna etapa podpory rozvoje bydlení v Klecanech. Nešlo vždy vše hladce a docházelo i ke konfliktům a různým střetům. Přesto patří poděkování Všem, kteří si touto stavbou prošli, pracovali na ní,  podíleli se na vedení anebo se jich přímo dotýkala jako nových sousedů. Na některých parcelách bude dále docházet
k výstavbě rodinných domů a tak buďme ohleduplní k sousedům, stavebníkům, ale především k samotnému dílu.

Práce v obci
Průběžná údržba zeleně v Klecanech, Klecánkách a na Drastech (sekání trávy, úprava živých plotů, prořezu stromů, vyřezávání náletových dřevin, zálivka nově vysázených dřevin, hrabání listí atd.)

Některá kontejnerová stání prošla rekonstrukcí a rozšířením (nové obrubníky, zámková dlažba, terénní práce, zídka) jako Na Sídlišti, v ulici U Školky (2 stání), Na Vinici a v Pionýrské ulici.

Nově byly zakoupeny koše na psí exkrementy, které jsme rozmístnili po obci a doufáme, že jsou na místech, která vyhovují majitelům psů. Pokud jsou místa, kde může dojít k doplnění těchto košů  uvítáme každý návrh.

V Mírové ulici provedla f. Scom s.r.o. nové VO s 9 lampami a opravu části komunikace. Stavební dozor zde vykonával a vše zařizoval p. Martin Marek, kterému tímto děkujeme.

U zdravotního střediska došlo k pokládce zámkové dlažby před vstupem na dětské oddělení, místo je vylepšeno záhonkem. Prostor za vraty je vyčištěn a nově upraven zámkovou dlažbou se spádem od budovy (dříve zatékalo do sklepení). V zahradě se poklidilo a odvezlo vše nepotřebné.

V Klecánkách
Průběžně se opravuje dešťová  kanalizace v ulici Do Klecánek (odstraňuje se staré vedení vody, které bylo vedeno vně trubek), došlo k opravě poškozeného zábradlí, f. Čakus provedla částečnou opravu komunikace od mlýna směrem k ČOV, před dokončením je napojení domů přes potok do kanalizace, podtlaková kanalizace je dokončena a připravena k předání VKM do předčasného užívání a následné kolaudace a f. Astrapark dokončila práce na opravě spodní části potoka.

                        Ivo Kurhajec, starosta

 

AKTUÁLNĚ

Koncem října proběhla výměna popelnic a to z důvodu změny svozové společnosti. Svoz komunálního odpadu zajišťovala firma Ipodec a od listopadu 2008 toto zajišťuje firma České sběrné suroviny.

Firma Ipodec odebrala nádoby na domácí odpad a kontejnery, které měla ve svém majetku. České sběrné suroviny městu dodaly své nádoby na TKO a kontejnery na tříděný odpad. Pro občany města nenastává žádná změna, všechny nádoby budou vyváženy do konce roku beze změny.

Od 1. ledna 2009 budou vydávány nálepky po zaplacení poplatku za  TKO k označení nádob  s logem České sběrné suroviny. V případě, že poplatek za TKO nebude zaplacen do konce března 2009, nádoby bez nálepky Českých sběrných surovin nebudou vyváženy.

                            MěÚ

Z Rady města

22. září - Rada města:
1.    prověřila plnění úkolů z minulé rady – k bodu č. 10 vedení města projednalo s f. DHV CR snížení ceny o 20 %  tj. 25.000,- na pořízení Strategického plánu

2. č.j. 2074/08 vzala na vědomí žádost o dotaci Judo klubu ZŠ Klecany a pověřila vedení města k zjištění dalších informací ohledně klubu do příští rady

3. č.j. 2078/08 vzala na vědomí nepromi-nutí zmeškaného termínu žádosti o zápis  změny v rejstříku škol a školských zařízení ve školní družině, pověřuje starostu města jednáním na Krajském úřadě Středo-českého kraje

4. č.j. 2067/08 byla seznámena s aktuálním seznamem žáků ZŠ  Klecany, celkový počet žáků je 226

5. byla projednána situace se strážní službou k jednání byl pozván p. Herdisc

6. starosta informoval o jednání s ředitelem firmy Ipodec ing. Karlem Vančurou, bude provedena inventura  nádob na TKO v majetku firmy Ipodec v Klecanech, o termínu budou občané informováni

29. září - Rada města:
1. prověřila plnění úkolů z minulé rady – k bodu č. 10 vedení města projednalo s f. DHV CR snížení ceny o 20 %  tj. 25.000,- na pořízení Strategického plánu

2. č.j. 2074/08 vzala na vědomí žádost o dotaci Judo klubu ZŠ Klecany a pověřila vedení města k zjištění dalších informací ohledně klubu do příští rady

3. č.j. 2078/08 vzala na vědomí neprominutí zmeškaného termínu žádosti o zápis  změny v rejstříku škol a školských zařízení ve školní družině, pověřuje starostu města jednáním na Krajském úřadě Středočeského kraje

4. č.j. 2067/08 byla seznámena s aktuálním seznamem žáků ZŠ  Klecany, celkový počet žáků je 226

5. byla projednána situace se strážní službou k jednání byl pozván p. Herdisc

6.starosta informoval o jednání s ředitelem firmy Ipodec ing. Karlem Vančurou, bude provedena inventura  nádob na TKO v majetku firmy Ipodec v Klecanech, o termínu budou občané informováni     

13. října - Rada města:
1.  Prověřila plnění  úkolů z minulé rady: v bodě č.7 jsou splněny všechny úkoly

2. Č.j. 2276/08 schválila příspěvek na Havelské posvícení  19.10.2008 částku 15.000,- Kč

3. Č.j. 2277/08 schválila příspěvek 500,- Kč  sdružení SOS dětských vesniček

4. Byla seznámena  s  výsledky  inventury nádob na TKO  provedené  6.10.2008 f. IPODEC – Čisté město.  Ing. Karel  Vančura  ředitel společnosti  objasnil úskalí kontroly a navrhl případná řešení vzniklé situace. Do 15.10.2008 budou předloženy  kompletní výsledky

5. Č.j. 2228/08 schválila  žádost o povolení k vypouštění odpadních vod z domácí čističky odpadních vod do vod povrchových pí. Marešové zastoupené MUDr. Hájkem na pozemku par. č. 222/14 v kat. Klecany

6.    Č.j. 2216/08 vzala na vědomí ukončení ubytovací činnosti v penzionu U sv. Václava k 31. srpnu 2008

7.    Schválila finanční odměnu  34.000,- Kč pro Ing. Jana Novotného, který vykonával práci obecního kronikáře v Klecanech od r. 1974 do r. 2008. Děkujeme za práci a přejeme pevné zdraví

20. října - Rada města:
1. Prověřila plnění  úkolů z minulé rady – bod 4 byla seznámena s  výsledky inventarizace nádob na TKO, kterou provedla  f. Ipodec a.s.

2. Schválila změnu svozové společnosti  od 1. 11. 2008, svoz komunálního odpadu bude zajišťovat f. České sběrné suroviny a.s., výměna nádob na TKO bude probíhat od 27. 10. do 31. 10. 2008.

3. Vzala na vědomí protokol o kontrole č. 16  z kontrolního výboru

4. Vzala na vědomí zrušení pozemkové parcely č. 517 v k.ú. Hoštice u Vodochod Katastrálním úřadem. Tento pozemek byl zapsán duplicitně na Kat. úřadě.

5. Byla seznámena s kontrolou matriční agendy, která proběhla dne 9. 10. 2008. Kontrolu provedla pracovnice MěÚ  Brandýs n. L., práce matriky je v souladu s právními předpisy.

6. Vzala na vědomí výkaz majetku ZŠ a MŠ Klecany za leden až září 2008, předá finančnímu výboru města.

7. Vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007/2008.

8. Schválila prodej kolového bagru  Bělorus, na základě výsledku druhého kola výběrového řízení za částku 32.000,- Kč.
O učitelích v Základní umělecké škole Klecany

 

 

 

Charakter školy vytváří lidé tedy učitelé, kteří v ní působí. Proto Vás stručně seznámím se všemi, kteří tu naši ZUŠKU vytváří. Aby neměl někdo pocit, že někomu nadbíhám, vezmu to hezky podle abecedy: Jan Aleš – učí od září kromě hudební nauky také hru na flétnu, saxofon a klávesy. Pan učitel je univerzální hudebník – je výborný dechař, klavírista a navíc na filozofické fakultě dokončuje studium teorie hudby a současně studuje na Ježkově konzervatoři klavír. Do školy vnesl svěží vítr, žáky vede k modernímu pojetí hry a jeho moderování koncertů je vtipné a osvěžující pro všechny diváky. Adriana Barthová – zkušená paní učitelka, která svou prací žije a každý pokrok a úspěch je odměnou za její nesmírnou aktivitu a energii, kterou v hodinách vydává. Jako absolventka AMU je vynikající klavírní metodička, která děti dokonale připravuje na všechna vystoupení. Barbora Hubáčková – nastoupila do rozjetého výborně řízeného vlaku paní učitelkou Šoltysovou a neměla to vůbec jednoduché, ale díky její kreativitě a nadšení se dostala do pedagogického procesu velmi rychle a všichni se již můžete těšit na velkou prosincovou výstavu výtvarného oboru, na které se budou prezentovat i žáci této mladé krásné paní učitelky. Zuzana Kollárová Pokorná se již stává neoddělitelnou stálicí naší školy. Díky jejímu citlivému a tvůrčímu přístupu práci s dětmi se vyšplhaly počty v dramatickém oboru na číslo 50, což je historický rekord v dějinách školy. Paní učitelka je usměvavá, klidná – já při návštěvě jejich hodin mám chuť na žáky křičet něco o tom, ať jsou ukáznění, tišší, ale paní učitelka mi vždy taktně a s úsměvem vysvětlí, že v dramatické výchově se musí děti uvolnit a nesmí se jejich aktivita a emoce ničím potlačovat. Já ji věřím a obdivuji její trpělivost (protože na to já bych nervy neměla). Pavel Kopecký je kytarista, mistr na jazzového hraní na kytaru. Je oblíbený, protože umí a dovede to předat i svým žákům. Je také naprosto klidný a vyvážený, působí občas plaše, ale jakmile s ním začnete debatovat o kytaře a žácích, stává se hovorným. Navíc mu všechny učitelky závidíme jeho kudrnaté lokny a stále vyzvídáme, jak to dělá, že se mu tak kudrnatí (návod na úpravu Pavel stále tají). Irena Kratochvílová – jako zástupkyně vyučuje také hru na flétnu. Ale jak vyučuje! Dá se říci, na co paní zástupkyně sáhne, to přemění v zlato. Její žáci se pravidelně umísťují na předních místech na celostátních soutěžích – nejhůř byli druzí. Paní zástupkyně proslavuje naši školu daleko za hranicemi Prahy-východ, za což ji patří velké ocenění, neboť doma má roční Emilku a hodného pana Miroslava, díky němuž vše zvládá na jedničku. Dagmar Kristenová – nová paní učitelka na klavír, velmi si ji vážíme, je profesorkou na pražské konzervatoři a navíc studovala a přednášela v Austrálii, takže má nekonečně mnoho zkušeností a postřehů, které využijí také naši učitelé klavíristé. Helena Malíková – paní učitelka-zpěvačka velkého formátu. Určitě byste ji nepřehlédli, je vždy krásně barevná a dokáže stejně bravurně vyučovat zpěv. Má vynikající výsledky a my jsme moc rádi, že jsme ji získali pro naši školu alespoň na částečný úvazek. Petr Michalec – učitel hry na flétnu a klarinet, je dalším velkým oživením naší školy a našich akcí. Pan učitel udržuje výbornou náladu ve sboru, je vtipný, zábavný a hlavně pracovitý – snaží se, aby jeho
žáci co nejvíce vystupovali na nejrůznějších koncertech. Jeho netradiční doprovody jsou vždy třešničkou na dortu třídních koncertů, které uvádí nekonvenčně a s veselou myslí. Karel Nový – náš další dechař. Pan učitel byl první, kdo ve škole založil kvarteto a nyní si plní sny o tom, že všichni jeho žáci budou hrát hlavně na lesní roh a trubku. A moc se mu to daří. Pan učitel je velmi vyrovnaný, klidný, toho tak něco nerozhází. Je dokonalý i při vyplňování dokumentace, což je pro některé učitele nezvládnutelný oříšek. Pavlína Rézová – mladá paní učitelka v tanečním oboru, která sice vystudovala taneční konzervatoř výrazového tance Duncán centre, ale její názory na taneční umění jsou velmi otevřené. Nebrání se žádnému stylu a dokonce se tajně přiznala, že v mládí vyhrála Miss Aerobik. Martin Roušar – slavný muzikant ze skupiny Tři sestry vyučuje v Odolena Vodě flétny a klarinet. I když je slavný, přesto je milý uctivý a pracovitý. Je ochotný být vždy nápomocen při akcích školy a je tak až hodný, že občas nabídne vedení školy (tedy mně) i „volňásky“ na Tři sestry. Adélína Růžičková – naše mladá klavíristka, která je duchovně zaměřená a zabývá se nejen technikou hry žáků, ale
zajímá ji také duše dítěte. Ve společnosti svých mladších kolegů učitelů je nejšťastnější, to potom člověk neví, jestli nemá co do činění s partou nezbedných rozpustilých dětí. Fillip Subbotin – velký umělec a klavírista, který kromě vystudovaného moskevského hudebního institutu si ještě rozvíjí vzdělání na pražské AMU u profesora Moravce. Pan učitel vyučuje nejen techniku hry, ale klade důraz také na filosofického chápaní hudby, jejího působení a vnímání. Pozorovat jeho práci s dětmi je jako poslouchat hudební skladbu. Dušan Šoltys - jako absolvent dvou uměleckých vysokých škol je také výborně teoreticky vyzbrojen. Snaží se nutit žáky, aby nejen tvořili, ale také přemýšleli a hledali, co je dobré, co je kvalita, jak ze sebe dostat to pravé a nefalšované ego. Hodnocení prací na konci hodiny je velkou školou nejen o dovednostech studentů, ale také o jejich osobnosti a hodnotách, které žáci zatím jen tuší. Ludmila Štětinová – je studentkou AMU a učitelkou houslí. Je sice mladá, ale velmi zkušená, jelikož jako dcera paní učitelky na housle, prožila většinu dětství v umělecké škole, kde hrála, hrála a zase hrála. Maminka (vynikající učitelka) ji nutila často a svědomitě cvičit (paní učitelka se ve slabé chvilce přiznává, že se jí mnohdy vůbec, ale vůbec nechtělo). Přesto vše překonala a teď sklízí plody své pilnosti z dětství. Lubomír Urban – pan učitel hry na kytaru je typickým představitel bohéma, což obsahuje asi to, že vnímá pouze kytaru, žáka a skladbu a ostatní věci kolem se pro něj stávají nepochopitelnými, nepolapitelnými a složitými. Proto musíme občas nebo spíše často panu učiteli připomínat, že má
odevzdat to či ono. Ale já se na něj nezlobím, protože vím, že má děti rád a učit ho baví. Jana Vaňková – naše paní učitelka na zpěv a klavír, která má už za sebou velké životní zkušenosti. Máme ji velmi rádi, protože ji obdivujeme, kolik síly a energie stále vynakládá ve vyučovacím procesu. Je ochotná v krizových situacích dodat vždy připravené žáky, kteří zazpívají, zahrají na neplánovaných akcích. Je také schopná korepetitorka, takže bývá častou i aktivní účastnicí koncertů.

Takže to je ve stručnosti celý sbor. Pokud mám ještě něco sdělit o sobě, tak prozradím, že se mi se všemi učiteli pracuje velmi dobře, i když mě někdy do stavu šílenství uvádí tím, jak neodevzdávají předepsanou dokumentaci a já jim stále vyhrožuji nejhrůznějšími tresty. Ale co vím jistě je to, že všichni mají své žáky rádi, proto jim to potajmu jisté prohřešky odpouštím. A taky jsem zapomněla, učím ty nejskvělejší děti z Klecan.

Na další setkání na listopadovém koncertě dne 19. 11. 2008 se těší

 

                                Dana Snížková – ředitelka ZUŠ.

 

Co se šustlo v naší škole v září a říjnu

 …  a přijely tanky 1968
Třída 9. A shlédla v rámci výuky dějepisu 18. září výstavu … a přijely tanky 1968, která byla uspořádána ke čtyřicátému výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Výstava probíhala v budově a před budovou Národního muzea na Václavském náměstí a jednotlivými exponáty a doprovodným programem zatahovala návštěvníky do srpnových událostí před čtyřiceti lety. Žáci si mohli přečíst dobové nápisy a plakáty, kterými Pražané reagovali v 68. roce na vpád cizích armád do naší vlasti. Součástí expozice byly také osudy mnoha občanů naší republiky, kterým okupace ovlivnila celý život.

Cesta do Patagonie
20.10. se žáci 2. stupně naší školy pomocí filmu DINOSAUŘI 3D: Giganti Patagonie vypravili až do Jižní Ameriky. Průvodcem jim byl paleontolog Rodolfo Coria, který se zabývá výzkumem druhohorních obrů. Pomocí technologie 3D všichni vnímali dinosaury nejen zrakem, ale téměř všemi smysly. Tento film zároveň názorně osvětlil příčiny vyhynutí pravěkých gigantů. Kino IMAX nás opět nezklamalo.

                        Lucie Pechová, Eva Staňková

Sportovní den v naší škole
Ve Středu 8.10. se uskutečnily zápasy ve vybíjené pro holky a ve fotbalu pro kluky. Ve vybíjené mezi sebou zápasily 4 týmy a ve fotbalu také. Jako první byl v 10:50 nástup všech týmů na školním hřišti, kde stál náš pan ředitel V. Lacina, který byl rozhodčí pro fotbal, a po jeho boku paní učitelka Eva Staňková, která byla rozhodčí pro vybíjenou. Hned na začátku byli také představeni členové tohoto nejlepšího sportovního a jediného školního časopisu Branky Hody Modřiny. U kluků byli naši reportéři: Lucka Nováková (redaktorka  a fotografka) a Ondřej Nouza (kamera) a u holek Tereza Gerhátová (redaktorka a zaskakující fotografka) Tomáš David (redaktor a konzultant), Pavla Brožová (fotografka) a stylové křoví v redakční radě dělal Marek Kovač, z našich sportovně založených pedagogů také fotila paní učitelka Štembergová. Jakmile tato ceremonie skončila, šlo se na věc. Holky do tělocvičny a kluci zůstali venku na hřišti. Focení některých hráček bylo velmi náročné, protože občas se nepodařilo zachytit ten pravý okamžik. Už v půli zápasů bylo mnoho hráček vyčerpáno, jen z  týmu Černých fleků Vierky Chochrunové byl očividně vidět elán, který měly hráčky pro hru. Po ukončení zápasů  jsme se opět sešli na školním hřišti, kde se oznámily výsledky a předaly ceny. Ve vybíjené vyhrálo družstvo Vierky Chochrunové a ve fotbale tým Filipa Kolaříka. Oba dva týmy byly plnohodnotně oceněny gratulací, diplomem a pohárem. Pohled na zablácené nohy kluků mě samotnou trochu zděsil. Ale i tak doufám, že takováto akce není v tomto školním roce poslední.

                            Pavla Brožová 9.A

Adaptační kurz šesté třídy
Psal se začátek školního roku 2008/2009 a pro šesťáky to byl okamžik, kdy pokročili zase o kus dál do nového školního života. Po prázdninách přešli z prvního na druhý stupeň. Někteří spolužáci je opustili a přestoupili na víceletá gymnázia a naopak přibyli do 6. A spolužáci noví. Jelikož se spolu chtěli všichni dobře seznámit i s novou paní třídní učitelkou, podnikli třídenní výlet do dalekého rekreačního střediska Březová u Rokytnice nad Rokytnou. Na cestu se vydali s několika přestupy vlakem až do moravské Třebíče, odtud autobusem do vesničky Veverka a pak ještě dva kilometry
s batohy na zádech pěšky do sportovního střediska STAN. Celé tři dny byly naplněné atraktivními i adrenalinovými aktivitami posilujícími kolektiv, odvahu i spolupráci. Program vedl vedoucí jménem Hor, který děti dokázal nadchnout pro každou hru. Šesťáci si zahráli paintball, stříleli z luku i ze vzduchovky, lozili ve výškách po lanech, zdolávali tzv. Rambo dráhu a měli i hodně času pro zábavu. Výlet se vydařil a všichni se vrátili z úžasnými zážitky.

Bylo nás pět
Pátek 3. října byl pro čtvrtou, pátou a šestou třídu kulturním dnem. Tyto třídy se společně vypravily s třídními učitelkami do pražského divadla Gong na představení Karla Poláčka Bylo nás pět. Vystoupení bylo podáno vtipně a poutavě a herci dokázali svými výkony děti zaujmout.

Výlet na místa, kudy se procházel praotec Čech
Sedmáci a šesťáci navštívili v pátek 26. září nedalekou horu Říp, se kterou je spjata pověst o počátcích našeho národa, pověst o praotci Čechovi. Kopec zdolali s velkou námahou nejednoduchou cestou necestou. Nahoře se kochali nádherným výhledem, neboť tento den byl krásný a slunečný a viditelnost byla výborná. Prohlédli si také zvenku a zevnitř románskou rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Osobně se tak podívali na místo, o kterém se učí v hodinách dějepisu, literatury a občanské výchovy.
   
                            Alena Dočkalová

 

 

 

Program v listopadu 

2. 11. Podzimní dílna - příprava na drakiádu
14 - 17 hodin. Stavění draků, materiál je zajištěn.

Vstupné 30,- Kč, příplatek podle spotřebovaného materiálu.
Počet míst je omezen, je nutné se včas přihlásit.
 
8. 11. Drakiáda
14 - 17 hodin. Sraz na hřišti před Dolními kasárnami. Draka a špekáčky s sebou.
 
11. 11. Korálkování
17 - 20 hodin. Výroba vánočních ozdob z korálků. Lektorka Drahomíra Fejtková,
cena 350,- Kč.
 
12. 11. Paličkování
18 - 20 hodin. Lektorka Eva Krsová, cena lekce 100,- Kč.
 
19. 11. Relaxační metody
18 - 20 hodin. Lektorka Evženie Štěpánková
 
22. 11. Vánoční dílna
14 - 17 hodin. Výroba vánočních dárků. Decoupage, patchworkové dárky a ozdoby,
smaltované šperky. Vstupné 30,- Kč a příspěvek na materiál.
 
25. 11. Šablonování triček
17 – 20 hodin. Cena trička 100,- Kč

26. 11. Paličkování
18 - 20 hodin. Lektorka Eva Krsová, cena lekce 100,- Kč.
 
29. 11. Vánoční jarmark
14 - 17 hodin. Společná akce kulturní komise Rady města, Pravého Hradce a klecanských škol.
Divadlo pro děti, kouzelník, zdobení perníčků, výroba adventních věnců, prodej tradičních dárků, vystoupení Klenoty.


Přihlásit se můžete na tel. 284 89 08 73 po 19. hodině, nebo e- mailem na adrese info@pravy-hradec.cz. Písemnou přihlášku můžete vhodit do schránky na městském úřadě. Elektronickou přihlášku najdete na našich internetových stránkách www.pravy-hradec.cz.

Zprávy z místa činu (27.10. 2008 V.B.Třebízského, Romeo a Julie):

Poděkování za vstupné
Děkujeme všem divákům, kteří navštívili představení Romea a Julii. Z vybraného vstupného jsme měli nejen velikou radost, ale také mnoho užitku. Nevyhlášená soutěž: UŽ JSTE PLATIL U KOLEGYNĚ?, která vzplála mezi dvojicemi amorků, dopadla jednoznačně ve prospěch dvojice Faustýna+Anička, kterým jste do pokladničky přidali 1x více nežli sestrám Benešovým. Se slovy jednoho s teenagerů: „Ty nepustily nikoho“…. Vám ještě jednou děkujeme a příště opět nashledanou. Zachovejte nám přízeň i štědrost.

„Wanted by“
Klecanská divadelní společnost Lorda Ochota hledá kdo v sobotu 27. 9. 2008 natáčel představení Romea a Julie v Třebízského parku? Prosíme o laskavý kontakt, neb se nám nepodařilo zajistit filmový záznam. Budeme rádi i za fotografie a zprostředkování kontaktu. S informacemi se obraťte na mail adresu: e.stanislavova@post.cz, nebo na MěÚ paní Janě Klausové.

Klecanská divadelní společnost  Lorda Ochota vítá mezi své členy kohokoliv, kdo by se rád uplatnil „na prknech, která znamenají svět“. Nebojte se přihlásit, u nás bude každý za hvězdu. To Vám garantuje: e.stanislavova@post.cz.

 

Na sobotu 18. října 2008 připravili skauti od 10 hod na náměstí V. B. Třebízského
v parku před farou a na srubu skautského střediska Havran zajímavé soutěžní disciplíny pro děti od 6 let. Děti byly vyzvány k tomu, aby pomohli zraněnému Spidermanovi přemoci Zeleného Goblina. Všechny soutěžní disciplíny byly netradiční a z velké části vyzkoušely zručnost a šikovnost dětí při překonávání lanových překážek. Po zvládnutí všech soutěžních úkolů musely děti svést boj se Zeleným Goblinem na zahradě skautského srubu a získat tak za svoje snažení něco sladkého, něco praktického a něco na hraní. Nikdo neodešel s prázdnou a hlavně se celé dopoledne všichni dobře bavili. Příjemné dopoledne umocnilo krásné slunečné počasí.

Díky všem, kdo se na přípravě soutěží podíleli a samozřejmě i všem nadšeným soutěžícím.
                                   -dh-

 

21. listopad – Světový den televize

„Televize? To slovo pochází napůl z latiny a napůl z řečtiny. Z toho nemůže vzejít nic dobrého“, napsal svého času C. P. Scott, vydavatel deníku Manchester  Guardian.

V té době však ještě netušil, že se televize stane fenoménem. Někdo ji miluje, někdo nenávidí, jiný tvrdí, že ji k životu nepotřebuje a další ji zapíná už ráno při snídani a v noci u ní spokojeně usne.

Světový den televize byl přijat Valným shromážděním OSN 17.12.1996. Jako první v roce 1929 zahájila vysílání britská televizní stanice BBC. V Německu se začalo vysílat v roce 1935 a v USA v roce 1939. Skutečný rozmach vysílání nastal však až po 2. světové válce, kdy zahájilo přenos na 500 televizních stanic, mezi nimi v roce 1953 také Československá televize.

Zavzpomínejme s nostalgií na černobílé obrazovky nebo na ty barevné – zrnící, nevylepšené možností příjmu digitálního vysílání a televizi i sobě popřejme do budoucích časů hodně technických vymožeností, málo bezduchých reklam i dobrou skladbu programů. Ale to už je spíše úkol pro její tvůrce než pro televizi jako takovou.  

                                JH

Nové knihy v klecanské knihovně

    Na pokraji temnoty – Erskin B.
    Nauč se kreslit – Curto R.M.
    Záhady a taje české historie – Bílek J.
    Rok kohouta – Boučková T.
    Generál Jeho Veličenstva – Maurier D.
    Poslední návrat – Cimický J.
    Azurová noc – Swann C.
    Smrt zeměměřiče – Slavíček J.
    Brány Říma – Iggulden C.

Vzpomínka

Dne 12. listopadu to bude 5 let co odešel Pepa Harag. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte se mnou.

                                                                                                       Miluška

 

Zdena Tomášová se ptá Evy Stanislavové

Evo, podařilo se ti založit Klecanskou divadelní společnost Lorda Ochota
a nastudovat s ní hru O Romeovi a Julii. Inspirovala tě k tomu úspěšná Vánoční hra Blanky Laurychové?


S Blankou Laurychovou jsme se kdysi potkaly na náměstí V.B.Třebízského a slíbily si, že já jí pomohu se založením pěveckého souboru a ona mě se založením souboru hereckého. Léta plynula a vznikly Lakomé Barky, potom pěvecký sbor Klenota. Ukázalo se, že část Klenoty by ráda okusila i „prkna, která znamenají svět“. To dokázali Vánoční hrou.  Já jsem s divadelní hrou stále otálela. Nechtělo se mi chodit od domu k domu a žadonit: „pojďte si zahrát, vždyť to nic není.“ Také se mi nechtělo uvést hru v malé místnosti na Městském úřadě. Moje téma žádalo - oproti intimnější Vánoční hře - daleko větší prostor a atmosféru pravého divadla… Nakonec mě Jiří Koktan různými úskoky donutil scénář napsat a já se rozhodla, že 27.10. 2008 bude hezky a že hru sehrajeme pod širým nebem. Jestli se nám tohle podaří pokaždé, nevím, ale počasí vyšlo a vše ostatní také…

Jak se ti podařilo dát dohromady tolik nadšenců?

Opřela jsem se o jádro Klenoty a pak jsem chodila od domu k domu a žadonila: „pojďte si zahrát, vždyť to nic není…! Skóre Klenota versus Žadonění bylo 19:1. To znamená, že jsem užadonila jednu Helču Melíškovou, ale jsem za ni nesmírně ráda. Ostatní šperky jsou z Klenoty.
 
Zdá se, že si dokážete poradit s nedostatkem mužů, ale máš nějaký nápad, jak je do společnosti nalákat?

Ano, ačkoliv u Žadonění jsem se orientovala především na muže, na tomto poli jsem neměla pražádného úspěchu. Doufám, že se to v budoucnu promění a že na moji Výzvu, aby se muži nestyděli, se tentokrát ohlásí první Stateční.
 
A myslíš, že se ti podaří získat také nějaké starší děti? Já myslím, že by to bylo úžasné. Už teď je věkový rozdíl mezi nejmladší a nejstarší herečkou dost velký.

Ano, na tomto poli jsem také nebyla valně úspěšná. Jedno takové starší dítě – slečna - začala chodit, ale nedostávalo se jí té výdrže…. Nevadí, doufám, že i na tomto poli se nám urodí…
 
Co by ti nejvíc pomohlo ve tvé další práci? Už se těšíme na další kus.

Pomohl by mi DIVADELNÍ SÁL a VÝTVARNÝ KROUŽEK nadšenců, kteří připraví kulisy a našijí kostýmy!!!! Doufám….

 

Pro pokračování klikněte zde


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.