Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2008 ~ Klecanský zpravodaj 12/2008

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 12/2008

Ročník XXVII, Listopad 2008 / Číslo 12.

Zpravodaj 12/2008 ve formátu pdf.  12_08.pdf (2,5MB)

 

 

„Sněte svůj vánoční sen, o štěstí a lásce jen.
Myslete naň na každém kroku, vejděte šťastně do nového roku.
Sněte, myslete a hlavně konejte, k srdcím svých blízkých se vydejte.“
                                                                                              od neznámého autora

 

Přejeme Všem spoluobčanům
klidné Vánoce,veselé oslavy
konce roku letošního
a šťastné vykročení
do roku následujícího.

P. F. 2009

Adventní a vánoční čas

Nastal čas adventu, čas očekávání příchodu Ježíška, pro věřící doba pokání a půstu.

Čas, který předchází době vánočního veselí a blahobytu. Období, které začíná nedělí čtyři týdny před vánočním dnem. Letos začal advent 1. adventní nedělí 30. listopadu, kdy jsme zapálili první svíčku na adventním věnci.

Jsou i lidé, pro které tento čas neznamená vůbec nic. Z mnoha různých důvodů Vánoce prostě neslaví. Možná jsou znechuceni komerčním útokem obchodníků, kteří neznají hranice a s vánočním zbožím a výzdobou nás ohromují těsně po letních prázdninách, možná jsou sami a nemají  s kým prožít vánoční atmosféru, možná se jim o vánocích přihodilo něco nepříjemného.

Ty, kteří se na Vánoce těší a užívají si je, spojuje stejná myšlenka. Dodržování tradic, rodinných rituálů, rozdávání radosti, dárků, setkávání s nejbližšími přáteli a příbuznými. Všichni jsme o vánocích tak nějak víc „naměkko“.  

Historie vánočních svátků sahá do dob předkřesťanských, kdy v období nejkratších zimních dní a dlouhých zimních nocí zápasily démonické síly se sluncem a slunce se zdálo být poraženo. Naši předci, uctívající slunce, slavili příchod zimního slunovratu, kdy se opět začaly noci zkracovat a temné síly ustupovaly před silou slunce.

Zimní slunovrat nastává 21. 12. 2008 ve 13 hodin 3 min. středoevropského času, kdy Slunce vstupuje do znamení Kozoroha a nastává astronomická zima.

Užijte si čas adventu i čas vánoční v klidu, ve zdraví, mezi svými nejbližšími. Vyberte si z vánočních tradic jenom ty, které Vám jsou příjemné, nesnažte se za každou cenu mít přeuklizený byt, napečeno nesmyslné množství cukroví a nakoupené hromady dárků. Buďte se svými dětmi, s rodiči, zastavte se s přáteli na sklenku dobrého vína a zpomalte
na chvíli každodenní shon.
                                                                                                     D. H.

Mikulášská besídka Klubu rodičů a dětí

Dne 8. 12. od 15.30 hodin se v malé tělocvičně Základní a mateřské školy v Klecanech koná besídka pro nejmenší děti. Na programu je cvičení, zpívání, divadelní představení a návštěva Mikuláše v doprovodu anděla a čerta. Děti dostanou malý dárek.

Rodinné vstupné je 40 Kč. Je možné použít permanentku do Klubu rodičů a dětí.

Sváteční zpívání s Klubem rodičů a dětí 22. 12. od 9,30 hodin se v obřadní síni Městského úřadu v Klecanech sejdou rodiče s dětmi, aby si v předvánoční náladě společně zazpívali, zatančili a ochutnali cukroví, které mají maminky připravené na Vánoce. Zvonečky s sebou! Vstupné je dobrovolné, postačí i malá krabička cukroví.

Klub rodičů a dětí

Jste s dětmi na mateřské dovolené? Pokud Vám chybí kontakt s lidmi a chcete svým dětem zajistit prospěšné trávení volného času, které by podpořilo jejich další rozvoj, můžete začít navštěvovat náš Klub rodičů a dětí.

Schůzky se konají pravidelně každé pondělí od 9.00 do 11.00 hodin v prostorách družiny ZŠ v Klecanech. Do 10,30 je zařízená učebna s různým programem a od 10.30 do 11.00 hodin můžete být s dětmi v herně. Vstupné je 40,- Kč nebo permanentka na 10 vstupů v ceně 350,- Kč (máte-li 1 dítě) a 50,- Kč nebo permanentka 450,- Kč (máte-li 2 a více dětí). Vstupné se vybírá přímo na schůzce.

Na programu bývá obvykle cvičení s nejmenšími dětmi do 1 roku a cvičení nebo tanečky s většími dětmi, které už umí trochu chodit. Někdy je výtvarná výchova „tvořeníčko" odpovídající věku dětí. Další cvičení je připraveno v malé tělocvičně ZŠ (v suterénu umělecké školy). Cvičí se v pondělí ve dvou skupinách: děti od 1,5 do 2,5 roku od 15,30 hodin a větší děti od 16,15 hodin. Vstupné je stejné jako na schůzky klubu.

Lektorky jsou dobrovolnice z řad maminek, které zatím tuto práci dělají zadarmo. Počítáme s tím, že od příštího roku by tato práce byla nějakým způsobem finančně ohodnocena. Přivítáme další maminky, ale samozřejmě i tatínky, kteří by se chtěli podílet na vedení schůzek a tvorbě náplně.

Fotografie ze schůzek Klubu rodičů a dětí a další informace si můžete prohlédnout na www.pravy-hradec.cz.

Kulturní komise

Zpívání koled u vánočního stromu na náměstí V. B. Třebízského 24. 12. ve 14 hodin, přineste si lucerničky na světlo z Betléma a zvonečky. Zpěvníky budou připraveny.

Půlnoční mše svatá 24. 12. ve 24 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech.

Z Rady

3. listopadu - Rada města:
1. Prověřila plnění  úkolů z minulé rady – bod č. 2 místostarosta informoval Radu města o výměně nádob na TKO.

2. Č.j. 2454/08 obdržela žádost p. Marka Pekárka na pronájem prostoru v budově zdravotního střediska. Prostor by byl využit k provozování oční optiky. Pověřila vedení města dalším jednáním.

3. Č.j. 2421/08 vzala na vědomí stanovení místní úpravy silničního provozu – doplnění dopravního značení ve městě Klecany, jedná se o umístění zrcadel 3 ks, světelné měřící panely 3 ks, svislá dopravní značení 4 ks.

4. Č.j. 2444/08 vzala na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 18. října 2008 a rámcový program kontrol na úseku správy MěÚ.

5. Č.j. 2390/08 vzala na vědomí oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby, bude vyvěšeno na internetových stránkách a k nahlédnutí na MěÚ.

6. Č.j. 2427/08 projednala stížnost manželů Novákových na nadměrné obtěžování pachem a kouřem od souseda p. Šebesty. Bylo provedeno místní šetření vedením města, p. Šebesta slíbil, že do opravy a vyvložkování komínu nebude topit.

7. Č.j. 2458/08 byla seznámena se zápisem stavební komise, která se konala dne 20. října 2008.

8. Schválila termín zastupitelstva dne 15. prosince 2008.

9. Č.j. 2287/08 projednala žádost p. Kozlíkové o prodloužení nájemní smlouvy na par.č. 343/3 a nesouhlasí z důvodu vypsání výběrového řízení.

24. listopadu - Rada města:

1. Prověřila plnění  úkolů z minulé rady – bod č. 6 – stížnost Petra a Věry Novákových na nadměrné obtěžování kouřem od souseda p. Šebesty. Pan Šebesta dne 19. listopadu doložil doklady o opravě komínu a osvědčení o provedení nové spalinové cesty.

2. Schválila změnu kontejnerového stání na nám. Třebízského z par.č. 626/34 na par.č. 626/2.

3. Schválila nákup softwaru – spisová služba KEO-X pro MěÚ Klecany.

4. Schválila příspěvek 5.000 Kč na pořádání vánočního turnaje ve florbale, který se bude konat 13. 12. 2008 v tělocvičně ZŠ a MŠ. Příspěvek bude předán p. Filingerovi, který předloží vyúčtování.

5. Č.j. 2614/08 vzala na vědomí žádost o vyjádření k územnímu řízení ZD Klecany se sídlem ve Větrušicích a pověřila vedení města dalším jednáním.

6. Schválila program zastupitelstva, které se bude konat 15. 12. 2008

7. Č.j. 2625/08 vzala na vědomí zápis  stavební komise, která se konala 3. 11. 2008

 

 

Malé máslovické muzeum másla v Máslovicích

opět  představuje unikátní Betlém z másla

Autorka: Šárka Havlíčková a účastníci výtvarné dílny

Betlém je vystaven v muzeu každou sobotu a neděli a v době vánočních prázdnin
od 22.12. do 31. 12. od 10 do 12 a od 13 do 16 hod.
24. 12. otevřeno jen do 14 hod.!  1.1. a 2.1. zavřeno!
V lednu otevřeno opět o víkendech až do 31.1.2009

Současně je možné shlédnout výstavu o čaji „Šálek čaje“
Kontakt: V. Sýkorová, tel: 220940235, 603431148

DARUJ JMELÍ, DARUJEŠ ŠTĚSTÍ

Větvička jmelí patří k našim Vánocům stejně neodmyslitelně jako vánoční stromek, obalovaný kapr nebo vanilkové rohlíčky. Větvička jmelí opředená pověstmi a legendami by na Vánoce neměla chybět v žádném domě či bytě.
A kde se vzala pověst o líbání pod jmelím? V dávných dobách, kdy na našem území žili Keltové patřilo jmelí k druidskému svatebnímu obřadu. Naproti tomu v západní Evropě bylo jmelí symbolem bohyně lásky Freji. Její syn byl prý usmrcen šípem, který měl hrot ze jmelí a její slzy se proměnily v bílé bobule. Když se jejímu synovi navrátil život, líbala Freja samou radostí každého, kdo procházel pod stromem na němž jmelí rostlo.

V Itálii se vypráví pověst o krásné víle, která se zjevila mladému rytíři s obrazem zářící Luny a Svatým Grálem u nohou. V ruce držela snítku jmelí a svěřila rytíři své tajemství, že zůstává mladá a krásná právě díky tomuto jmelí.

Jmelí bylo za posvátné v pohanských dobách považováno také proto, že nevyrůstá ze země, ale vyrůstá kdesi „mezi nebem a zemí.“

Pověsti mohou být pravdivé, nebo jen dovedně smyšlené. Ať už je tomu jakkoliv, každý z nás má právo na vlastní sny a kapičku nebo v tomto případě bobulku štěstí. Pro Nory je jmelí ratolestí míru. Když se válečníci setkali pod stromem, na kterém rostlo jmelí, museli odložit zbraně a usmířit se, aby na sebe nepřivolali hněv bohů.

Odložme v tento čas klidu, lásky a pokoje pomyslné zbraně nevraživých pohledů, hádek, pomluv, závisti i zloby a popřejme si, aby nám toto příměří vydrželo nejenom v čase adventním, o Vánocích, ale i po celý následující rok.


                                JH

Slavili jsme výročí vzniku ČSR   

V úterý 28. října večer se konala v Klecanech oslava 90. výročí prvního státu Čechů a Slováků, Československé republiky. Zúčastnila jsem se shromáždění na náměstí Třebízského u pomníku obětem válek, kde byli zastupitelé města v čele se starostou a místostarostou, občané, junáci ze střediska Havran a sokolky. V lampiónovém průvodu od školy přišlo také hodně dětí s rodiči, ty nejmenší se vezly v kočárku. Položili jsme kytice a věnce k uctění památky padlých občanů, vyslechli projev  starosty Ivo Kurhajce a s členkami souboru Klenota zazpívali hymnu. Slavnost u pomníku zakončila státní hymna, tentokrát zahraná na lesní roh Karlem Novým. Nebývalé množství přítomných přispělo k důstojnosti celé slavnosti, která na všechny zapůsobila. Pak jsme se odebrali do přízemí Městského úřadu, kde v místnosti před obřadní síní uspořádala kulturní komise výstavku k událostem celého roku 1918. Kopie historických materiálů pocházejí z Národního archivu v Praze. Najdeme tam například hlášení starostů tzv. Velké Prahy z ledna 1918 o špatné zásobovací situaci, kdy ženy i děti musely stát dlouhé fronty na chléb a kdy byl velký nedostatek uhlí, takže lidé trpěli zimou i hladem. Válka trvala už pátý rok! Přečtete si prosbu národního pomocného sdružení České srdce, které v Praze vydávalo 23 tisíc snídaní a večeří za 10 haléřů. Skoro 30 tisíc rodin dostalo od sdružení příděly potravin, šatstva, prádla a obuvi. Těžko si dovedeme dnes takovou situaci představit. Vedle fotografií Tomáše Garrigue Masaryka je tam i jeho rukopis tzv. Washingtonské deklarace nebo cirkulář, který vydal Národní výbor (vzniklý v červenci 1918) dne 28. října v 6 hodin 20 minut odpoledne s nadpisem „Československý stát skutkem“.

Touto výstavkou, kterou si ještě můžete na požádání prohlédnout, se Klecany připojily k velkým pražským výstavám s podobnou tematikou (v Národním muzeu, na Pražském hradě nebo ve Vojenském historickém muzeu). Základní umělecká škola uspořádala k výročí republiky koncert v klecanském kostele. Myslím, že naše oslava vzniku ČSR
byla velmi krásná.

                            Zdena Lomová

Poděkování

Vážení občané města Klecany děkuji za blahopřání ke dni „Válečných veteránů", tlumočeném mi Vašimi zástupci a za dar knihu Klecany - obec - město po cestách historie. Byl jsem velice mile překvapen a potěšen. Velmi děkuji.

Současně bych Vám chtěl popřát k nadcházejícím vánočním svátkům jejich šťastné a veselé prožití a do Nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů v rodinném životě a práci.
                            Boris Šesták

 

Výročí Města Klecan v roce 2009

• 19. února 1899 byla ukončena výstavba jezu v Klecánkách
• 27. února 1849 se před 160ti lety narodil Václav Beneš Třebízský
• 17. května 1919 došlo k oddělení obce Husinec-Řež od Klecan
• 20. června 1884, tedy před 125ti lety zemřel Václav Beneš Třebízský
• 20. června 1999 byl instalován nový zvon Václav ve věži klecanského kostela
• 29. června 1994 byla „obec“ Klecany určena „městem“ Klecany
• 23. srpna 1884 byla Obec Větrušice oddělena od Klecan
• 28. srpna 1754 císařovna Marie Terezie poctila svou návštěvou klecanský zámek
• 27. září 1994 byl v Klecanech otevřen Dům s pečovatelskou službou
• 22. října 1894 byl postaven u kostela pomník Václava Beneše Třebízského
• 20. prosince 1924 se v Klecanech rozsvítila první elektrická žárovka a proto můžeme tento den označit prvním dnem elektrizace obce
• 1989 – po 38 letech svého působení odchází posádka ČSLA
 
K jednotlivým výročím se budeme postupně blíže vracet vždy v aktuálním čísle Zpravodaje během celého roku.  

                            NOV, JH

Co se šustlo v naší škole …

LAKOMEC
Ve čtvrtek 13. listopadu se osmáci vydali za kulturou. Navštívili se svojí třídní učitelkou divadlo Gong. Zde zhlédli představení Lakomec, slavnou satirickou komedii o náruživé závislosti na mamonu. Divadelní hra svým zpracováním i výkony jednotlivých herců žáky zaujala a pobavila.
                            Lucie Pechová

A JE TO!  aneb  Kdo sobě jámu kopá…. sází do ní strom .
Možná si někteří deváťáci 13. listopadu (tento den rozhodně nebyl nešťastný a už vůbec to nebyl pátek) vybavili název animovaného filmu o dvou šikulech ještě předtím, než vyrazili do Klecánek splnit jistý úkol. Za krásného slunného počasí jsme totiž popadli lopaty, krumpáče a hrábě a šli sázet stromy. Někteří z nás při cestě k Vltavě dobíjeli baterky energetickými nápoji a svačinou, což se ukázalo jako prozíravost, jiní naopak vybíjeli baterky na svých mobilech. Ačkoli se zdálo, že zasadit strom je jednoduché, byla to docela fuška.

Náš cíl byl jasný - vysadit tři duby. Jeden za MŠ, druhý za ZŠ a třetí za naši IX.A. Na místě určení na nás již čekali dva zahradníci, kteří nám radili, kterak do toho. Jámy na stromky už byly vykopané, přesto však bylo třeba je ještě prohloubit. Stromy jsme museli usadit, zaházet hlínou, zatlouct do země kůly, ke kterým se stromy připevnily,
omotat kmeny jutou, zpevnit kůly latěmi a přihrnout zbytek hlíny okolo stromků.

Do kořenů „našeho„ dubu jsme zakopali plechovou krabičku s poselstvím pro budoucí generace, tedy s předměty symbolizujícími dobu, v níž žijeme. A protože každý z nás přiložil ruku k dílu, akce se vydařila a na její výsledek se můžete přijít osobně podívat. Doufáme, že v budoucnu si při pohledu na vzrostlé stromy vzpomeneme, jak jsme je společně sázeli.

Fotodokumentaci z akce je možno si prohlédnout v deníku 9.A na školním webu.
 
        Tereza Gerhátová, Pavla Brožová, Dan Šimák a Eva Staňková

Výstava k 90. výročí vzniku Československa
Devátá třída se s paní učitelkou Dočkalovou vypravila po první vyučovací hodině ve čtvrtek 20. listopadu na Městský úřad v Klecanech. Jejich cílem byla výstava k 90. výročí vzniku Československa, která je v prostorách úřadu umístěna. Vznik samostatné ČSR a konec 1. sv. války jsou témata, která deváťáci probírají v hodinách dějepisu a občanské výchovy. Velmi velkou výhodou bylo, že je výstavou provázela paní Lomová, která svým výkladem doplnila obecně známá fakta mnoha zajímavými informacemi a historkami o životě legionářů z Klecan. Za to jí velmi děkujeme.

                            Alena Dočkalová

Výprava z Madagaskaru zpět na Manhattan
V tomto školním roce zahájily třídy z prvního a druhého stupně opět vzájemné partnerství. Druhákům z béčka odešli deváťáci na střední školy, a tak začali spolupráci s šestou třídou. Jako první společnou akci podnikli návštěvu kina Ládví a zhlédli vtipný animovaný film Madagaskar 2. Než se do kina vypravili, tak se ve škole seznámili a rozdělili se do dvojic, vždy jeden šesťák a jeden druhák. Za úkol měli o sobě zjistit během cesty do kina a zpět co nejvíce informací a také si je zapamatovat. Film se všem moc líbil a už se těšíme na další společné akce.

                    Alena Dočkalová, Aneta S. Šugarová

Vánoční inspirace                            

Perníčky - 1 kg hladké mouky, 30 dkg moučkového cukru, 10 dkg másla, 20 dkg medu (může být i víc) 4 vejce, 2 lžičky jedlé sody, 2 lžičky mlétého koření (anýz, fenykl, skořice, hřebíček) mouku a cukr prosijeme na vál, přidáme koření a jedlou sodu, zaděláme rozpuštěným medem, máslem a vejci. Vše zpracujeme v hladké těsto a dáme odpočinout, nejlépe do druhého dne, vykrájené tvary pečeme v dobře vyhřáté troubě a upečené ještě na plechu potíráme rozšlehaným vejcem, perníčky jsou hned měkké a výborné.

Perníčky s ořechy - 800g hladké mouky, 300g moučkového cukru, 100g mletých ořechů, 10g sody, 100g másla, 100g sádla, 4 vejce, 8 lžic medu, 2 lžíce perníkového koření. Vypracujeme hladké těsto, vykrájíme tvary, upečeme. Ještě teplé potřeme rozšlehaným vajíčkem, aby se perníčky leskly.

A k těmto perníčkům můžeme uvařit dětem, ale i dospělým - svařáček.
Svaříme jablečný mošt  nebo  jablečnou šťávu s celou skořicí a hřebíčkem, přidáme trochu pomerančového tangu, asi tak lžičku na hrnek a je hotovo. Může se i přisladit, ale není to nutné. Když si dáte tenhle svařáček a k tomu perníčky po procházce, kdy jsou všichni  vymrzlí a prokřehlí je to výborné, nejen na chuť, ale i pro zahřátí.

 

KLECANY A KONEC PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

V historii Československa je poměrně často konec 1. světové války zastíněn vyhlášením samostatnosti 28. října 1918. A není divu. Vždyť jako oficiální datum ukončení 1. světové války je uváděn 11. listopad 1918, kdy kapitulovalo Německo. Jeho kapitulaci předcházela vzpoura vojska (3.11.) na válečných lodích v Kielu. Ta se rychle šířila v armádě i mezi dělníky a císař Vilém II. byl nucen uprchnout do Holandska, kde se vzdal trůnu. V Berlíně ustanovené sociálně demokratické vládě nezbylo, než pod tlakem událostí přijmout podmínky příměří stanovené právě 11.11.1918 francouzským maršálem F. Fochem.

Euforii samostatnosti Československa můžeme zaznamenat i v zápise z první poválečné slavnostní schůze obecního zastupitelstva v Klecanech, která se konala 15.12.1918. Konec 1. světové války je zde zmiňován pouze v souvislosti s 28. říjnem 1918. V jedné části zápisů z této schůze je uvedeno: „V dějinné době světové války ukázal národ český svou pevnou a nezlomnou vůli dospěti svého cíle – své samostatnosti. Velikou obětavostí dnes námi vzpomenutých předních mužů našeho národa – získal národ náš své samostatnosti a jména světového. Byli to též naši českoslovenští legionáři, kteří za naší samostatnost své životy obětovali a svým bezpříkladným hrdinstvím obdiv celého světa si získali. Vzpomínám s velikou úctou těch obětí, kteří pro naši svobodu v žalářích trpěli – ba i své životy obětovali. Vzpomínám též vděčně největšího demokrata světa prezidenta Wilsona, který zasadil se o to, aby svět zbaven byl hrubého násilí a aby nastoupila síla ducha a práce.“

A že se jednalo skutečně o válku světovou nám dokládá následující přehled států, které do 1. světové války vstoupily:
r. 1914: Rakousko-Uhersko, Srbsko, Německo, Rusko, Francie, Belgie, britská říše, Černá Hora, Japonsko, osmanská říše.
r. 1915: Itálie, San Marino, Bulharsko
r. 1916: Portugalsko, Rumunsko
r. 1917: USA, Kuba, Panama, Řecko, Siam, Liberie, Čína, Brazílie
r. 1918: Guatemala, Nikaragua, Kostarika, Haiti, Honduras
          
Říkalo se, že válka skončí brzy a vojáci se vrátí domů „dříve než dozrají švestky.“ Válka skončila po dlouhých 4 letech a mnozí se nevrátili vůbec. V 1. světové válce padlo 10 mil. lidí a 20 mil. bylo zraněno.
                                JH

Naši prosincoví jubilanti

Bretová Olga (80), Sedláčková Lola (78), Šebková Jarmila (73), Kodetová Eva (71), Turek Josef (81), Buzek Bohuslav (70), Mayerová Hana (83), Grégr Miroslav (79), Koktanová Jiřina (76), Vyšínová Eva (71), Jordanová Vlasta (77), Vorlová Růžena (71), Mervartová Naděžda (74)

 

Z fotbalového klubu

Rozšířili jsme nabídku fanouškovských předmětů o minidresík do auta a pletenou klubovou šálu. Cena dresíku je Kč 90 a šály Kč 250. V případě zájmu o některý z těchto předmětů volejte moji maličkost 774055495 Dáša nebo nechte vzkaz v klubu.

Na klubových www stránkách je pro zájemce  k dispozici  obrázek dresíku i šály.

Všechna klecanská fotbalová mužstva ukončila podzimní sezónu a začínají trénovat v tělocvičně ZŠ. Aktuální výsledky všech soutěží a tabulky s umístěním po podzimním kole jsou k dispozici na klubových internetových stránkách nebo přímo na stránkách ČMFS. Zároveň jsou na webu ve fotogaleriích umístěny nové fotografie z posledních utkání a fotky z fanklubu.


Osvětlení fotbalového hřiště a ochranné sítě
Jak jsme již psali v minulých číslech zpravodaje, probíhaly na fotbalovém hřišti práce na vybudování ochranných sítí za bránami a zároveň i na osvětlení. Konečně se tak podařilo zrealizovat nápad, který zrál již delší dobu. Bylo nutné sehnat sloupy, sítě, brigádníky, finance a všechno dobře zorganizovat.

Dne 1. září 2008 se do Klecan přivezly vyřazené sloupy pouličního osvětlení a započalo se s pracemi na sloupech pro sítě a osvětlení. Původní myšlenka a investiční záměr MěÚ Klecany, který celou akci pomohl financovat, byla pouze postavit sloupy se sítěmi za branky.

Díky tomu, že  se nenechaly práce provést dodavatelsky, ale  řešily  se  formou dobrovolných brigád, vyšetřilo se cca 40.000 Kč na rekonstrukci starého osvětlení a vybudování nového u malého tréninkového hřiště. Město nám vypomohlo kromě finančních prostředků na materiál, také  s výškovou plošinou, při asistenci montáže světel z plošiny i pracovníkem MěÚ, dále pak pískem k zapískování kabelů a štěrkem k zhutnění betonů u sloupů.

Brigády  se bohužel nesetkaly se zájmem členské základny Sokola, proto je určitě na místě poděkovat těm, kteří se do prací znatelně zapojili - jsou jimi : Dáša Horová, Josef Novák st., Jiří Kalfař a hlavními tahouny celé akce pak byli Ota Koubek a Tomáš Bažant.

Florbalový turnaj
Dne 13. 12. 2008 od 9 hodin proběhne v tělocvičně ZŠ Klecany florbalový turnaj, zúčastnit se mohou hráči starší 18ti let. Turnaj organizují „klecanští florbalisti“ s finanční podporou MÚ.


           


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.