Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2007 ~ Klecanský zpravodaj 5/2007

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 5/2007

Ročník XXVI, Květen 2007 / Číslo 5.

Zpravodaj 5/2007 ve formátu pdf 5_2007.pdf

 

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, co vidíme...

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e...John Lennon

Ohlédnutí za květnem 1945.

Květnové dny vnímáme jako dny jara, lásky, nadějí, ale zejména pro starší generaci je měsíc květen také spojován s obdobím, kdy byla, alespoň pro nás, ukončena II. světová válka. Celé další ještě tři měsíce ale válka pokračovala s Japonskem v oblasti Tichomoří a byla ukončena teprve použitím tolik diskutovaných atomových bomb, svržených na Nagasaki a Hirošimu. Teprve poté následovala kapitulace Japonska a konec války, který přinesl tolik očekávanou svobodu pro naše národy. Tomu ale předcházelo více než šestileté období okupace celého našeho území německou armádou a následného německého protektorátu. Drtivá většina národa toto vnímala jako neštěstí a zradu našeho spojenectví s Francií a Velkou Británií. Němcům se tak dostal do rukou prosperující stát s rozvinutým průmyslem Do výrobních podniků byli dosazeni němečtí správci a celé naše hospodářství bylo podřízeno zbrojním potřebám Wehrmachtu.

Z okupovaných zemí jsme byli zemí s nejvyšším výrobním potenciálem, který také Němci dokázali znamenitě využít. Nastala doba tuhého policejního režimu a jakýkoliv odpor byl nemilosrdně trestán. Česká inteligence byla postupně likvidována, všechny vysoké školy byly uzavřeny. Na zbývajících školách včetně škol základních byl zaveden povinný německý jazyk.

Byl zaveden přídělový přísně kontrolovaný systém potravin, které byly vydávány pouze proti odevzdaným lístkům s vyznačenou potravinou. Po dobu šesti let zmizelo z trhu takzvané koloniální zboží jako rýže, káva, čokoláda, banány, pomeranče atd.
Našli se bohužel i takoví, kteří podlehli velkorysé propagandě o neporazitelné Velkoněmecké říši a spolupracovali s režimem jako udavači.

Přesto se dařilo zakládat odbojové buňky, které byly řízeny z Moskvy, ale většinou z Anglie, kde také sídlila naše exilová vláda v čele s Dr. Edvardem Benešem. Odtud jsme mohli za cenu vysokého rizika poslouchat české vysílání BBC. Totalitní režim se snažil omezit přístup ke všem informacím ze zahraničí, takže rozhlasové vysílání bylo důsledně rušeno a navíc byla povinnost předložit každý radiopřijímač ke kontrole, při které byl krátkovlnný rozsah, vhodný k poslechu zahraničního vysílání, vyřazen z činnosti. I tak za cenu vysokého rizika se našly cesty, jak se k informacím dostat a porovnávat je s nabubřelými zprávami německého rozhlasu a tím se udržovat v naději na zvrat a osvobození.

Postupně jsme se naučili žít se sirénami, ohlašujícími nadcházející letecký útok. Poslední rok války byly nálety spojeneckých letadel stále častější, obě fronty se k sobě přiblížily a bylo zřejmé, že konec války je nadosah. Co předcházelo našemu
osvobození – Jaltská konference, na které byly rozděleny poválečné sféry vlivu. Podle ní západní část Čech měla být
osvobozena Američany a zbytek sovětskou armádou.

V prvních květnových dnech 1945 osvobozují Američané Plzeň a další města. Následuje 5. květen a začátek pražského povstání, 8. května Německo podepisuje kapitulaci a v té době již osvobozuje Prahu Rudá armáda. Jedna z tragických epoch našeho národa se tím uzavírá. Jaltskou konferencí nám tak na další čtyři desetiletí byla vnucena východní orientace, která, jak se později ukázalo, zásadním způsobem zbrzdila náš vývoj oproti našim sousedním zemím.

-eb-

Rozhovor s Mgr. Barborou Mařatkovou

V květnovém čísle přinášíme rozhovor se slečnou Mgr. Barborou Mařatkovou, pravnučkou známého českého sochaře Josefa Mařatky, který se autorsky podílel na klecanském Myslbekově pomníku V. B. Třebízského. Sochař Mařatka je autorem centrálního bronzového reliéfu spisovatele. Rozhovor se nesl v přátelské atmosféře jedné staropražské hospůdky, kde pravidelně vzpomínáme na naše společná filosofická studia nad sklenkou dobrého moravského vína.

Znáš dobře Klecany?
Měla jsem příležitost je poznat, ale netušila jsem, že mají vazbu k dílu mého pradědečka.

Druhá otázka tedy bude asi trochu nelogická, hodlal jsem se zeptat, zda víš, že v Klecanech se nachází pomník spisovatele V. B. T., na kterém se podílel tvůj pradědeček.

Přiznám se, že se to dozvídám až při této příležitosti od autora tohoto interview, kterého již dlouho znám. Za to ti srdečně děkuji a jsem ráda, že jsem si mohla díky tobě doplnit své znalosti.

Prozradíš mi, ve kterých zemích a profesích se realizují potomci sochaře Mařatky dnes?
Existuje někdo, kdo pokračuje v rodinné tradici?

Převážná část naší rodiny zůstala v Čechách, s výjimkou mého strýce hudebního skladatele Kryštofa Mařatky, který žije trvale ve Francii, odkud naše rodina původně pochází, coby klavírista. Starší ze sester mého otce žije v USA, kam emigrovala z politických důvodů v šedesátých letech. Kupodivu většina Mařatkových potomků se úspěšně uplatnila v lékařské profesi počínaje jeho jediným synem prof. Zdeňkem Mařatkou, který dosáhl zvlášť významných úspěchů v této profesi, v oboru gastroenterologie, za které získal čestný titul rytíř lékařského stavu. Jeho děti vykročily v jeho šlépějích, nejstarší z jeho dětí můj otec Tomáš Mařatka
provozuje kardiologickou ordinaci stejně jako jeho sestra žijící v USA. Oba se zaníceně věnují této profesi, která spočívá v záchraně lidských životů, jako svému poslání. Vážím si jejich práce neméně, jsou pro mě stejně velkým vzorem jako můj pradědeček, i když výsledky jejich práce nejsou tak veřejně prezentovány. Ze společenského hlediska jsou přinejmenším stejně významné. Vždyť co je krásnějšího, než zachránit lidský život. Můj strýc Kryštof se úspěšně uplatnil jako hudební skladatel, čímž se jeho kariéra podobá kariéře Josefa Mařatky, který si své umělecké renomé rovněž získal díky svému pobytu ve Francii, která dokáže skutečné umělce patřičně ocenit, což bohužel do jisté míry platilo před sto lety stejně jako dnes.

Ve kterých dalších zemích bychom nalezli práce tvého pradědečka?

Jistě ve Francii, ale nemám o této problematice přesné zprávy. Větší část můj dědeček věnoval naší Národní galerii.

Které jeho dílo ty osobně považuješ za nejzajímavější?

K některým jeho dílům mám sentimentální vztah, protože jsem s nimi vyrůstala. Mají pro mne tak zvláštní význam, protože jsou mi důvěrně známé, ale nejsem schopna posoudit, zda patří k vrcholům tvorby mého pradědečka. Jde např. o sochu Inteligence, jejíž odlitek vlastním a současně další exemplář této sochy je umístěn na Mařatkově hrobce v Praze na Olšanech.
Na druhém místě bych jmenovala bustu prezidenta T. G. Masaryka ve velmi netradičním pojetí, které považuji za nejoriginálnější pojetí prezidentova portrétu a které svědčí o tom, že Josefu Mařatkovi se podařilo díky navázání osobního vztahu s prezidentem proniknout do jeho lidské podstaty, čímž se liší od ostatních ztvárnění, která zachycují jeho lidskou podobu, ale nevyjadřují
hluboce lidskou podstatu prezidenta. Poznámky mého pradědečka z doby, kdy dílo vznikalo, umožňují poznat T. G. Masaryka z jiné stránky, než jeho akademické spisy a stojí rozhodně za přečtení.

Jaký byl vztah mezi tvým pradědečkem a sochařem Myslbekem?

Nejsem si jistá. To jsi mě zaskočil. Na základě četby vzpomínek mého dědečka, který mapuje počátky kariéry mého pradědečka si vybavuji, že Myslbek sehrál významnou úlohu v počátcích jeho tvorby a Myslbekův rukopis je znatelný v počátcích Mařatkovy kariéry, ale jeho umělecký rukopis se zformoval až během studijního pobytu ve Francii pod vedením sochaře Augusta Rodina.

Teď otázka na závěr. Mohu se zeptat, ve které oblasti se realizuješ Ty?

Asi zklamu většinu čtenářů tohoto příspěvku – ač nerada. Moje volba profese je úplně mimo uměleckou sféru. Zvolila jsem si to nejprozaičtější povolání, jaké si lze představit. Pracuji jako právník.

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z tDěkuji Ti za rozhovor.

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z tSe zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z t –ph-

Tříděný odpad stojí nejen peníze, ale i za trochu námahy.

Už několik let je v ulicích našeho města umístěno několik kontejnerů na tříděný odpad.
V Klecanech zatím třídíme 3 druhy odpadů - papír, sklo a plasty. V co nejbližší době nám svozová firma dodá také kontejnery na nápojové kartony, které budou mít oranžovou barvu.Většina obyvatel Klecan tyto kontejnery využívá k tomu, k čemu byly původně určeny, a tím pomáhá udržovat ve městě pořádek a čistotu. Zaměstnanci MěÚ dvakrát až třikrát týdně provádějí na všech stanovištích s kontejnery na tříděný odpad úklid. Celkem jich máme v Klecanech sedm.

Stále se bohužel najde dostatek spoluobčanů, kteří si tyto prostory pletou se smetištěm. Často barevné kontejnery a jejich blízké okolí využívají k odkládání nevhodných předmětů. Patrně si myslí, že je nutné zaměstnancům města neustále zajišťovat dostatek práce, a proto odkládají do těchto kontejnerů či jejich blízkosti všechno možné. Asi se domnívají, že tak ušetří peníze na zaplacení další nádoby na směsný odpad. Snad abychom byli nakonec rádi, že tyto věci neodhazují rovnou do škarp podle silnic, parků a dalších zelených ploch našeho města, což se bohužel také někdy stává.

Považuji proto za vhodné znovu připomenout, jakým způsobem odpady třídit.

Modré kontejnery jsou určeny na papír. Vyvážejí se jednou za dva týdny.

PATŘÍ sem: noviny, časopisy, papírové obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír.

NEPATŘÍ sem: papír znečištěný potravinami, použité lepenky, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír, papír mokrý, mastný či od bláta.

Zelené kontejnery jsou určeny na smíšené sklo. Vyvážejí se jednou za měsíc.

PATŘÍ sem: veškeré obalové (lahve a sklenice) a tabulové sklo. Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité. Lahve zbavené kovových uzávěrů.

NEPATŘÍ sem: drátosklo (bezpečnostní sklo drátěnou sítí), autoskla, zrcadla, keramika a porcelán.

Žluté kontejnery jsou určeny na plasty. Žluté kontejnery se vyvážejí jednou týdně.

PATŘÍ sem: sešlápnuté a čisté láhve od nápojů nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin apod. Sešlápnutím plastových láhví výrazně ušetříme místo v kontejneru, asi 3x. Rozhodně nevadí, když se sem dávají PET lahve s víčky, ale víčka nesmějí být na lahvi utažena.

NEPATŘÍ sem: plasty znečištěné chemikáliemi, oleji nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC.
Oranžové kontejnery budou zřízeny v nejbližší době. Budou do nich patřit nápojové kartóny (krabice od nápojů, mléka a pod).

Podrobnější informace můžete získat na www.klecany.cz - Odpady, jak tídit, www.stredoceske-odpady.cz nebo
na www.jaktridit.cz.

Doufám, že po přečtení tohoto článku si více lidí uvědomí celkový problém likvidace odpadu a jeho následky. Snad si při cestě kolem kontejnerů si všimnou, jak to v těchto místech ve skutečnosti vypadá a přitom, jak by to tam vypadat mohlo. A to především ti, kteří si pletou tříděný odpad se svou vlastní popelnicí a domnívají se, že konečně našli levný způsob řešení svých problémů s likvidací domácího odpadu.

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e.. Ladislav Němeček

Nebuďme lhostejní

Přišlo jaro a nastal čas jarních úklidů, práce na zahrádkách, ale také čas procházek a výletů. Pokud chodíte pravidelně na procházky po okolí Klecan, nemohli jste si nevšimnout, jak nám rostou počty černých skládek. Slušného člověka takový pohled dozajista zabolí a zároveň rozzlobí.

Bohužel se v našem okolí našli rádoby podnikavci, kteří si z přírody udělali odkladiště starých pneumatik a dalšího harampádí.
Češi ve světě zaujímají v mnoha přínosných činnostech přední příčky. Co ale určitě ještě neumíme, to je zacházení s opady, tak jak se to děje v jiných vyspělých společnostech. Už jsme si zvykli třídit plasty, sklo a papír do barevných kontejnerů, ale starý gauč či pneumatiku hodíme klidně do lesa, nebo pohodíme někde u cesty. Všemi médii probíhá masivní kampaň ohledně třídění a likvidace odpadů a jak se zdá, je to otázka velmi závažná, protože přírodě dochází dech.

Každý z nás vyhodí za rok cca 200 kg odpadů. Tříděním umožníme recyklaci více než třetiny tohoto množství odpadů, a to už stojí za námahu. Kromě klasických nádob na směsný odpad jsou v našem městě rozmístěny kontejnery na tříděný odpad (zatím jenom sklo, plasty, papír). Bohužel i tyto kontejnery jsou zdrojem nepořádku, protože jsou neustále obloženy taškami
a krabicemi, které někdo není schopen sešlapat, zmáčknout a vhodit do kontejneru. Stačí pak malý vítr, aby odpadky létaly po celém okolí. Na odkládání dalšího odpadu je zřízen v Klecanech sběrný dvůr za hřbitovem. V současné době je otevřen v sobotu a v neděli dopoledne 10 – 12 hodin a každý všední den od 15 do 16 hodin. V době letního provozu bude otevírací doba rozšířena. Zde je možné odkládat za poplatek jakýkoliv odpad včetně elektrošrotu, lednic apod. Poplatek je vzhledem k nákladům na další likvidaci tohoto odpadu velice mírný.

Nebuďme lhostejní, naučme sebe a svoje děti, ukládat odpady do nádob a sběrných dvorů k tomu určených a nelitujme těch pár korun, které zaplatíme za jejich ekologickou likvidaci.

Myslím si, že by pro začátek mohly v našem městě přibýt ještě kontejnery na nápojové krabice, popelnice na staré baterie a možnost odkládání zahradního odpadu.
Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e.. -dh-

Zde najdete soupis základních typů odpadů a způsob jak s nimi správně naložit
(zdroj f. EKO-KOM)

Autovraky - určená autovrakoviště (informace na pověřené obci), některé části do kovošrotů
C/PAP - jedná se o kombinované obaly složené z několika různých materiálů - směsný odpad (kromě nápojových krabic)
CD nosiče - směsný odpad
CD - plastový obal - kontejner na plasty
Elektrotechnika ("elektrošrot"¨) - počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony,
kabely - prodejce, sběrný dvůr
Gumy, zahradní hadice - sběrný dvůr
Hygienické potřeby (kapesníky, pleny a dámské hygienické potřeby) - směsný odpad
Chemikálie, motorové oleje a barvy- sběrný dvůr nebo speciální automobil pro sběr nebezpečných odpadů
Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo - směsný odpad
Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, alobal - sběrné dvory, kovošroty nebo směsný odpad
Nábytek, podlahové krytiny, sanita - sběrný dvůr
Nápojové krabice (nápojové kartony) - do kontejneru označeného nálepkou se sběrem tohoto odpadu
Oblečení - kontejnery charitativních společností nebo charita
Papír mastný a znečistěný, uhlový a voskovaný - směsný odpad
Pneumatiky - prodejce, sběrný dvůr
Polystyren pěnový - kontejner na plasty
Potraviny, bio odpad - kompostárna nebo směsný odpad, případně speciální kontejnery na sběr bioodpadu
PVC - novodurové trubky, podlahové krytiny, misky (značka 3), některé hračky - objemnější odpady do sběrného dvora, ostatní do směsného odpadu
Stavební sutě - sběrný dvůr (je nutné vždy zjistit, jaké množství je od občanů odebíráno
v konkrétním dvoře)
Zahradní odpad - vlastní zahradní kompost, kompostárna nebo sběrný dvůr
Železný šrot - výkupny druhotných surovin, kovošroty, sběrný dvůr

 

Ze zasedání Rady města

26. března

• Rada města projednala situaci ohledně
kontejnerů s tříděným odpadem - bude rozšířený o kontejnery na tetrapakové odpady.
• Rada města schválila návrh darovacích smluv na kulturní akce Klecan, který předloží na ZMě.
• Rada města schválila termín zasedání ZMě na 19.4.2007 v 18.15 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu.
• Rada města vzala na vědomí změnu právní subjektivity Českého svazu ochránců přírody - na "Metropolitní region sdružení ochránů přírody".
• Rada města souhlasí s předěláním smlouvy Allianz pojišťovna a.s.
• Rada města rozhodla neproplácet příspěvek za 2 žáky ve výši 13 946,-- Kč Městské části Prahy 6. Podle ustanovení § 178 odst. 7, zákona č. 561/2004 Sb. se povinnost na naše město nevztahuje z důvodu zřízení ZŠ.
• Rada města projednala žádost p. Malinovského týkající se parc.čísla 184/4 za bytovým domem č. 398 v ulici K Sídlišti. Dopis předá právnímu zástupci JUDr. Berkovi.
• Rada města vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise.
• Rada města schválila účast starosty na 10. sněmu Svazu měst a obcí, konaného 24. a 25. května 2007 v Hradci Králové.
• Rada města navrhla ceny pro Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
• Rada města byla seznámena se zápisem z jednání školské rady ze dne 22.3.2007.


2. dubna

• Rada města projednala žádost pí. Marchakové Lidye o přidělení bytu. Město v současné době nemá žádné byty k přidělení - žádost zůstává v evidenci na MěÚ.
• Rada města projednala žádost manželů Harnachových ohledně odkoupení pozemku č. 28 - žádost předá zastupitelstvu města.
• Rada města pověřila místostarostu předložením dokumentace a vyhodnocení místního šetření v ulici Dlouhá před
Schneiderovými ohledně parkování. Výsledek šetření a dokumentaci předloží RM dne 16. 4. 2007.
• Rada města projednala žádost od Společenství vlastníků Klecany č. 369. Systém parkování na sídlišti bude řešen komplexně pro celé sídliště.

• Rada města projednala program ZMě dne 19.4.2007.

10. dubna - Rada ...

• projednala dopis společnosti péče o válečné hroby a souhlasí s umožněním odkrytí hrobu šestnácti německých vojáků z 2 světové války.
• projednala stanovy svazku Dolní Povltaví a doporučuje ZMě vstup do tohoto svazku.
• pověřila vedení města k uzavření smlouvy s AUA-Agrourbanistickým ateliérem na vytýčení zastavěného území.
• projednala návrhy AUA smlouvu o dílo na vypracování ÚP města Klecan a předá ke schválení ZMě.


16. dubna - Rada ...

• byla seznámena s fotodokumentací z místního šetření v ul. Dlouhá u rod. domku
Schneiderových - parkování bude řešeno novým dopravním značením
• rozhodla o rozšíření počtu kontejnerů na tříděný odpad a přidání kontejnerů na nápojové kartony
• ohledně žádosti pana Klause bude provedeno místní šetření
• rozhodla přijmout p. Martina Šimona na obecně prospěšné práce
• schválila odběr větví a trávy pro občany s trvalým pobytem v Klecanech - ve sběrném dvoře zdarma - za podmínek roztřídění větve a trávu zvlášť
• schválila aktualizaci uličních štítů a jejich doplnění a orientačních plánů ve vytrínách
• byla seznámena se zápisem ze schůze sociální komise a souhlasí s umístěním pana J. Zajíčka v DPS.

Den matek

První dopis mamince - Jaroslav Seifert

Už vím, dám dopis na zrcadlo
či do košíčku na šití,
však žel dosud mě nenapadlo
co psát, jak dopis začíti.

Maminko moje milovaná,
a v zubech konec násadky,
přemýšlím; stránka nenapsaná
čeká a čeká na řádky.

Přeji Ti dnes v den Tvého svátku
- ve slově Tvého velké T -
no vida, už mám druhou řádku
a pokračuji ve větě:

štěstí zdraví – po t se píše ě –
a zdraví – a pak selhává
už nadobro má fantazie,
tak přízemní a kulhavá.

A trhám papír, muchlaje ho
- maminka stojí nad válem
a chystá něco voňavého –
tu v odhodlání zoufalém

přibíhám k ní, tiskne mě k sobě,
očima mlčky ptá se mě.
Pak zamoučené ruce obě
zvedly mě rychle se země.

Druhá květnová neděle - maminky mají svátek

Maminka, máma, mamka, maminečka. Existuje v našem rodném jazyce hezčí slovo? Myslím, že tak krásných slov moc nenajdeme. Cítíte také po přečtení slova maminka ten hřejivý pocit u srdce? Vždyť u maminky najdeme pochopení, odpuštění a pocit bezpečí vždy. I když se nám zrovna nedaří a necítíme se zrovna nejlépe.

Nejen v tento sváteční den by si měl každý s úctou připomenout každodenní neviditelnou péči a starost maminek o další generaci a o rodinu vůbec. Každá maminka si zaslouží, abychom si udělali volnou chvilku a společně s ní oslavili její svátek. Nejlepším a nejčastějším vyjádřením lásky a úcty jsou květiny. Vybereme ty nejkrásnější – karafiáty v barvě červené pro maminku, které ještě můžeme říci, jak moc ji máme rádi a jak si ji vážíme. Bílé karafiáty koupíme té mamince, které současně s květinou rozsvítíme svíčku. Co pro nás maminka znamená pochopíme, až když ji ztratíme…

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e IN

Co se šustlo v naší škole?

V měsíci dubnu jsme s našimi žáky opět vyrazili reprezentovat klecanskou základní školu, také něco nové poznat a zažít. Starší žáci předvedli své „řidičské“ umění v dopravní soutěži, matema-tickými dovednostmi bojovala Kája Kopsová v okresním kole matematické olympiády a Barča Pleskotová vyrazila bojovat do celostátního kola soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. O další akcích v následujících příspěvcích.

ZA AFRICKOU SAVANOU DO PRAHY

28.března se sedmáci a žáci speciální třídy ocitli za pouhou hodinu v africké savaně. Jak je to možné? Využili jsme totiž výukový program pražské ZOO, který pro naši školu financovalo SRPŠ.Během hodiny a půl jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o zvířatech žijících převážně v Africe a většinu živočichů jsme viděli na vlastní oči. Abychom jen neposlouchali nezáživný
výklad, dostali jsme od slečny lektorky pracovní listy, s nimiž jsme pracovali v průběhu programu.

Na závěr jsme si zkontrolovali výsledky , a protože bylo pěkně a nám se ještě nechtělo zpět, zůstali jsme v ZOO další hodinu. Výlet do ZOO se rozhodně vydařil.

ZA SVĚTLEM DO PLANETÁRIA

Paní učitelka Bláhová, která má ráda názornou výuku, zorganizovala 3. dubna pro sedmáky výlet do planetária v Holešovicích. Probírali totiž zrovna ve fyzice učivo optiky a k tomu se dobře hodil pořad Vesmír a světlo.

V planetáriu sedmáci získali informace o šíření světla,zdroji světla, zatmění Slunce a Měsíce a o tom, jak vzniká stín. Po skončení programu si všichni ještě prohlédli malou expozici hvězdné oblohy a vydali se na zpáteční cestu ke škole.

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e... Eva Staňková

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY
Po velikonočních prázdninách jsme podnikli polodenní výlet za kladrubskými koníčky. Návštěvu hřebčína jsme si objednali u jedné z dětských cestovních kanceláří. Již při ranní cestě autobusem jsme si zahráli soutěže zaměřené na exkurzi, která nás čekala. Při samotné prohlídce jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí.

Původně byli starokladrubští koně chováni v různých barevných variantách, od konce 18. století pouze v barvě bílé a černé. O rozvoj chovu těchto koní se významně zasloužil otec Marie Terezie. Starokladrubští koně byli vyšlechtěni pro kočárovou službu a jsou označováni jako karosiéři, neboť byli zapřaháni do velkých kočárů - karos.

Při prohlídce jsme nahlédli do všech vnitřních prostorů hřebčína a vyšli jsme si na procházku kolem výběhů koní. Exkurze se nám líbila, jen nás mrzelo, že jsme se během prohlídky míjeli s malými hříbátky, na která jsme se těšili nejvíce. Tak snad někdy příště...

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e... Aneta S. Šugarová, Alena Vulterinová

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

V pondělí 16. dubna se vypravila skupina zdatných „kolistů“ z šesté, sedmé a osmé třídy do Čelákovic na dopravní hřiště v doprovodu paní učitelky Šťastné. Městský dům dětí a mládeže v Čelákovicích zde pořádal již tradiční dopravní soutěž pro mladé cyklisty. Projít jí celou nebylo jednoduché, neboť se skládala z několika nelehkých disciplín: projet dle předpisů trasu
dopravního hřiště, jízdu zručnosti, zvládnout první pomoc a dopravní testy. Přesto se naši zástupci velmi dobře umístili. Sedmáci D.Kuzma, L.Kúdela, L.Hyklová a A.Novotná vyhráli 3.místo, šesťáci D.Jeřábek, A.Bukovský, J.Vovsová a M.Korunková byli na 9.místě. Poděkování patří také náhradníkům V.Mičánové (7.A) a L.Kozubíkovi (8.A), kteří by zastali v soutěži toho, kdo by měl nějaké potíže. Cyklisty a možná i budoucí řidiče přišli podpořit také zástupci Automotoklubu a České policie.Výherci dostali hodnotné odměny.

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e...Blahopřejeme.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Karolína Kopsová z 8.A byla jedinou úspěšnou řešitelkou školního kola matematické olympiády, které probíhá formou domácí práce na šesti záludných matematických a prostorových úlohách. Uspěla v pěti z nich a v doprovodu své učitelky matematiky Aleny Dočkalové vyrazila soupeřit s dalšími žáky z druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií na okresní kolo, které pořádalo Gymnázium Říčany. V nemalé konkurenci získala potřebné body pro postup, stala se opět úspěšnou řešitelkou a umístila se na devátém místě. Olympiáda byla pro ni jistě zajímavou zkušeností, kterou může využít i v dalším ročníku a možná i při budoucím studiu na střední škole.

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e...Gratulujeme.

TELKA NEBO NOVINY, HLAVA NAŠÍ RODINY

Už jsme zase navštívili Terezu. Ne, to není nějaká naše kamarádka, ani druhá Matka Tereza. Ale přeci ekologické hnutí v centru Prahy! Tentokrát si pro žáky z devítky v doprovodu A. Bláhové a A.Dočkalové připravili lektoři pořad zaměřený na problematiku spojenou s médii, jejich vlivem a významem. V rámci diskuze a skupinové práce si tak deváťáci ujasnili, jaká média v dnešní době existují, která působí v České republice, jak člověka ovlivňují, jak s postupem doby mění svůj obsah a proměňují se celkově, a dokonce si zahráli na moderátory a reportéry zpráv tuzemských televizních stanic. Mohli si tak porovnat, který televizní kanál se zaměřuje na jaké druhy informací, nebo jaký je rozdíl mezi bulvárem a seriozními deníky. Pořad byl velmi zajímavý
a myslím si, že i přínosný. Pomohl nám všem zamyslet se nad věcmi, které nám někdy přijdou často obyčejné, i když jsou velmi podstatné.

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e... Alena Dočkalová

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e... Za informace z dopravní soutěže děkuji Janě Šťastné

Další informace najdete na webu školy - http://zsms.klecany.cz/

 

Fantastický úspěch flétnového tria zuš

Základní umělecká škola se může chlubit dalším obrovským úspěchem – flétnové trio ve složení Barbora Totušková, Zuzana Gulová a Karolínka Míková postoupily přes okresní a krajské kolo do celostátního kola komorních souborů a tam v silné konkurenci zvítězily.

Je to velký úspěch, který překonal loňský výborný výsledek flétnistky Barbory Totuškové, která získala v celostátním kole 2. místo. Úspěch je výsledkem dokonalého pedagogického vedení paní učitelky Ireny Kratochvílové, odpovědného přístupu všech žákyň a také výborné spolupráce s rodiči. S úspěšnými hráčka z tria jsem natočila rozhovor. Samotný proces vzniku rozhovoru byl velmi zábavný. Stále se ozývaly výbuchy smíchu a chichotání, nejvíce hovorné byly Karolínka a Zuzanka, pouze Barunka byla skoupá na slovo a potulně se usmívala.

(Karolínka Míková, 12 let, chodí do 6. třídy v ZŠ Odolena Voda a ZUŠ navštěvuje od 1. třídy. Zuzanka Gulová – 13, let, chodí do 6. třídy v ZŠ Odolena Voda a do ZUŠ chodí od svých 5 let (navštěvuje i klavír, vloni chodila na zpěv a dramatický obor). Barunka Totušková – 12 let, ta studuje na Gymnázium Františka Palackého v Neratovicích, je v 6. třídě a na flétnu hraje od 1. třídy.)

DS: Počítaly jste s tím, že vyhrajete:
K: Já jsem spíše počítala s druhým místem. Paní učitelka nám říkala, že jsou tam kvalitní soubory, tak jsme si ani tak nevěřily.
Z: Nezahrály jsme to tak dobře jako v minulých kolech.
K: A zahrály jsme jiné tempo, než jsme měly.

DS: Můžete mi říct, co je nejtěžší na komorní hře?
Z: Souhra. Je také hodně důležité poznat lidi v souboru.
D: Takže rozumíte si, jste kamarádky?
K: Velké.

DS: Jak dlouho se doma připravujete?
Z: Musí se cvičit podle toho, aby bylo jisté, že to potom umíte.
K: Necvičím tolik pravidelně, většinou o víkendu, protože nemám tolik času. Když jsem doma sama, tak ty 3 hodiny se klidně
najdou.
Z: Ve všední den já také nemám čas, ale většinou hraji večer, kromě úterka, to mám hodně kroužků.
B: V pondělí necvičím, to mám dlouho školu, v úterý… (smích) – tak v pátek a taky někdy v sobotu, tak půl hodiny.

DS: Je na vás paní učitelka hodná?
K:
Je, ale musíme to všechno umět nebo bychom musely přijít někdy jindy a umět to
DS: Máte jí rády?
K: Jó, hrozně moc.

DS: A můžete říct nějaký veselý zážitek s paní učitelkou?
K:
Když jsme hrály jednu skladbu, tak paní učitelka u toho tancovala.

DS: Chtěly byste studovat konzervatoř?
K.
Já bych chtěla, ale nevím, jestli se tam dostanu.
Z: Nechtěla, já bych nestíhala doma cvičit 6 hodin denně, to pro mě není.
B. Ne.

DS: Jaký je to pocit být nejlepší v republice?
K:
Mně to ještě nedochází
Z: Měly jsme radost, je to takové úplně nepředstavitelné.

DS: A co jste dostaly za soutěž?
Z:
Skoro nic.
K: Paní učitelka nám slíbila, že to oslavíme někde v pizzérii, to je taková naše motivace.

DS: Jakou pizzu máte nejraději?
Z:
4 druhy sýra.
K: Já Havaj s ananasem.
B: Se žampiony.

DS: Je lepší hrát ve skupině nebo sólo?
Z:
Ve skupině
K: Ve skupině je to záživnější a těžší. Když jsme samy, není tam tolik té legrace.

DS: Drží se Vás tréma při vystoupení?
Z:
Mě se drží až do konce, protože mě štve, že se lidi na mě pořád koukají. Ale když jsme ve třech, tak vím, že na mě nikdo nekouká.

DS: Proč si myslíte, že jste vyhrály?
K:
Jsme dobrá skupina, jsme sehrané, cítíme to všichni jako spolu.
Z: Máme dobrou paní učitelku. Díky ní jsme se sešly čtyřikrát v týdnu na zkoušku
K: Paní učitelka má na tom největší zásluhu, taky o víkendu jsme se musely sejít v Klecanech na zkoušku už o tři čtvrtě na deset.

DS: A byla paní učitelka dojatá, když jste vyhrály?
K:
Když jsme šly pro výsledky, tak jsme šly úplně poslední a potom, když jsme přišly za paní učitelkou, tak ta brečela dojetím.

DS: A plánujete dál?
K:
Příští rok je mezinárodní soutěž ve Vidnavě a paní učitelka tam chce s námi jet.
Z: Ve Vidnavě je výhodou to, že není žádné výběrové kolo, tam může jet, kdo chce
K: A paní učitelka nám také domluvila, že pojedeme na tábor (flétnový seminář v Prachaticích, pozn. aut.) a tam budeme hrát sólo i trio, tam se hraje od rána do večera,

DS: Co byste si přály za odměnu za vaši reprezentaci?:
K:
Stejné šaty, dlouhé – vcelku, aby měly vínovou barvu, poloviční rukávy a s paní učitelkou jít do pizzerie, abychom si s ní popovídaly o té soutěži.

DS: Jaké vlastnosti, myslíte, Vás dovedly k vašemu úspěchu?
K:
Trpělivost, když něco nejde hned, tak to neodložím. Jsem pilná a pracovitá.
Z. Když se do něčeho pustím, tak to dodělám.
B: Když mi něco nejde, tak to chvilku nechám a potom se zase k tomu vrátím

Paní učitelce Ireně Kratochvílové se podařilo v krátké době vytvořit soubor, který je nejen profesionálně na špičkové úrovni, ale také spojila trio příjemných, veselých a krásných kamarádek, které se těší, že společně budou trávit čas a věnovat se hudbě. Dívky jsou vzhledem k tomu, jaký úspěch dosáhly, velmi skromné, milují pizzu a jejich velkým přáním je vystupovat v jednotných šatech. Jsem ráda, že jejich přátelství vzniklo hlavně kvůli společné lásce k hudbě a to je myslím, to nejcennější,
co se paní učitelce Ireně Kratochvílové podařilo (i když ten úspěch taky není k zahození).

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e.. Rozhovor připravila D. Snížková
Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e.. ředitelka ZUŠ Klecany

POZVÁNKA NA KVĚTNOVÉ AKCE:

• 16. května 2007 od 18,00 hodin v sále ZUŠ Klecany: Klavírní koncert

• 30. května 2007 od 17,30 hodin na chodbě ZUŠ Klecany: Vernisáž absolventů výtvarného oboru (Anna Krajčová, Anna Hakenová, Kateřina Pechová, Martina Vovsová, Tereza Kušnírová, Gabriela Těthalová).

• 1. června 2007 od 19,00 hodin v Libeňský zámek: Koncert absolventů paní učitelky Jany Vaňkové (Veronika Konopásková, Kristýna Motalová).

ZÁPISY DO ZUŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008:

Zápisy do základní umělecké školy proběhnou v měsíci červnu. Přijímáme žáky od 5 let. Termíny zápisů nejsou pevně stanoveny, rodiče mohou žáky přihlašovat průběžně v měsíci červnu v tyto dny:

1/ Výtvarný obor (kresba, malba) – pondělí, čtvrtek od 13,00 - 18,00 hodin (p. uč. Snížková,
p.uč. Šoltysová)

2/ Výtvarný obor (keramika) – úterý, středa od 15,45 — 17,35 hodin (p. uč. Dana Šoltysová)

3/ Výtvarný obor (sochařství, příprava na umělecké školy, studium dospělých ) - pátek
od 14,00 — 18,35 hodin (p.uč.Dušan Šoltys)

4/ Dramatický obor: středa od 14,30 — 17,00 hodin (p. uč. Zuzana Kollárová Pokorná) –
i pro dospělé studenty!!

5/ Taneční obor: pátek od 13,00 — 16,45 hodin (p. uč. Zuzana Kollárová Pokorná)

6/ Hudební obor (žák musí projít talentovou zkouškou, škola žákům zapůjčuje zdarma hudební nástroje, pro studium klavíru je nutné nástroj mít doma nebo alespoň kvalitní klávesy):

klavír: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek od 13,00 — 17,30 hodin
(p.uč.Vaňková, p. uč. Laurychová, p.uč.Růžičková, p. uč. Barthová)

zobcová flétna: pondělí, úterý, středa a čtvrtek od 13,00 — 17,30 hodin,
p.č.Nový, p. uč. Měšťanová, p. uč. Vitvarová

příčná flétna: středa, čtvrtek od 13,00 — 17,00 hodin (p. uč. Měšťanová)

saxofon, klarinet: čtvrtek od 13,00 — 17,30 hodin (p. uč. Vitvarová)

trubka, lesní roh: pondělí, úterý 13,00 — 17, 30 hodin (p. uč. Karel Nový)

klasická kytara: úterý, středa od 14,00 — 17,30 hodin (p. uč. Urban)

elektrická kytara: středa od 14,00 — 17,30 hodin (p. uč. Kopecký)

housle: pátek: 13,00 — 17, hodin, p. uč. Pittauerová

sólový a sborový zpěv: úterý, pátek od 13,00—17,30 hodin (p.uč.Vaňková a p. uč. Veselá)

bicí: nástroj bude otevřen, pokud se přihlásí nejméně 4 žáci, zápis proběhne ve čtvrtek od 13,00 — 17,30 hodin

7/ Výuka pro žáky mateřských škol: hlásit se můžete každý den u ředitelky školy do 19,00 hodin. Výuka bude opět koncipována jako propojení výtvarného, tanečního, hudebního a dramatického oboru. Výuku povede p.uč. Zuzana Kollárová Pokorná. Výuka je určena pro děti předškolního věku.

Podrobné informace k zápisům sledujte na internetových stránkách ZUŠ: zus.klecany.cz. Pokud máte dotazy, můžete volat na 284 892 376 nebo 603 33 46 27 (mob.řed. ZUŠ).


Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, e.. Dana Snížková-ředitelka ZUŠ Klecany

Pro pokračování klikněte... klik

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.