Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2007 ~ Klecanský zpravodaj 10/2007

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 10/2007

Ročník XXVI, Říjen 2007 / Číslo 10.

Zpravodaj 10/2007 ve formátu pdf 10_07sm.pdf

Vždyť ten lidský život jak hra kostkami: když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí,
tož naprav uměním, co padlo náhodou.
Publicius Terentius Afer

 

Ohlédnutí za oslavami města

Předposlední zářijový víkend si své jméno tentokrát zasloužil. Skutečně prozářil celé Klecany. Oslavy pětistého výročí povýšení Klecan na město byly velkolepé. Podařilo se pobavit a spojit občany všech věkových kategorií. V bohatém programu od pátku do neděle nechyběla sportovní klání, umělecká vystoupení, poučení i zábava. Již v pátek odstartovala slavnost zahájením výstavy výtvarných a literárních prací dětí základní školy na městském úřadě, následoval tradičně skvělý koncert Základní umělecké školy v kostele, zájemce o historii potěšila beseda s PhDr. Naďou Profantovou, CSc. a PhDr. Ivanem Krutinou o archeologických nálezech v Klecanech. MěÚ pořádá zájezd do Brandýsa, kde je v oblastním muzeu instalována výstava Archeologický výzkum pohřebiště v Klecanech.

Dopolední sobota patřila především dětem, pro které připravili učitelé a vedoucí ze ZŠ a MŠ, Junáka, TJ Sokol Klecany a dobrovolníci závody a hry na náměstí V.B.T. Výsledky jednotlivých soutěží najdete v tomto čísle na jiném místě. Kolem jedné hodiny se již začal připravovat velkolepý průvod na hřišti. Tolik gotických kostýmů jsme pohromadě v Klecanech určitě ještě neviděli. Oči přecházely nad krásnými a nápaditými róbami žen a rytířskou zbrojí mužů. Bujaré oslavy pokračovaly až do pozdních nočních hodin. Umělecká vystoupení ctihodných klecanských občanů v kostele, předvedení nového pěveckého souboru Klenota, nápaditá hudební produkce skupin na náměstí byla prokládána předváděním výcviku dravých ptáků a sov společností Merlin, uměleckou soutěží MACEK. Své bojové umění předvedla historická skupina šermířů Askalon i Pouliční divadlo pro děti s husami téměř živými. Vyhledávanou se tentokrát stala i výstava klecanských kronik s výkladem Ing. J. Novotného a Ing. J. Böhma a výstava k historii Klecan, kterou připravil f. P. Kuneš. Celý večer byl zakončen slavnostním ohňostrojem. Neděle byla poté věnována několika sportovním turnajům a společné vycházce po nově vybudované naučné stezce. Za jejich přípravu i uskutečnění děkujeme všem organizátorům.

Fotografie z průvodu i dalších akcí si můžete prohlédnout na internetových stránkách města. Na tomto místě se sluší poděkovat všem, kteří neváhali a tratili dlouhé hodiny přípravou na tyto dny. Dále skvělé průvodkyni celého průvodu paní Stanislavové v nezapomenutelné masce Šaška, našim předním hercům – zastupitelům včetně jejich rodin, které se na tento den důkladně připravili a neváhali i položit život svých nejbližších pro rozveselení davu. Další poděkování patří klecanským hudebníkům i přespolním umělcům, zkrátka všem vystupujícím i těm v pozadí, kteří se zasloužili o hladký průběh oslav, instalací několika výstav, hudební produkcí, organizováním soutěží a akcí pro děti nebo třeba výrobou a prodejem sladkých dobrot. Největší poděkování patří samozřejmě kulturní komisi pod vedením paní Tomášové a MěÚ, že tuto skvělou zábavu pro všechny připravili. Dále všem občanům, kteří se nejen zapojili do průvodu, ale též zorganizovali dění pro radost i poučení ostatních. Těšíme na shledanou za dalších 500 let. Krleš.

D. Kapustová

Reklamní předměty z oslav jsou k prodeji na MěÚ Klecany

nebo na www.klecany.cz v e-shopu, kde naleznete i obrázky těchto předmětů

tričko 150,- Kč
plaketa Klecany 500 let s pouzdrem 100,- Kč
plaketa Klecany 500 let bez pouzdra 80,- Kč
klíčenka, s mincí do nákupního vozíku 30,- Kč
slivovice 0,5 l 130,- Kč
slivovice 0,3 l 100,- Kč
historické pohlednice Klecan sada 16 ks 50,- Kč
historické pohlednice Klecan jednotlivě 5,- Kč
kniha o Klecanech 295,- Kč
kalendář Praha - východ 2008 70,- Kč
Klecany A.D. 1316 - 2000 20,- Kč
DVD XI. Klecanská veteran rallye 2007 150,- Kč

Jak jsme si gotického průvodu dosytosti užili

Výpověď průměrné klecanské čtyřčlenné rodiny o tom, jak prožila část oslav 500. výročí povýšení Klecan na město.

Na oslavy jsme se dlouho chystali. Šití kostýmů zabralo ženě, v ručních pracích málo zběhlé, poměrně hodně času a ubralo i něco nervů. Muž zase musel v sobě objevit ducha natolik zmužilého, aby kostým na sebe navlékl a jal se v něm v průvodu trdlovati (o předchozím večerním překračování látek, střihů, zakopávání o nitě nemluvě). Děti pak musely projevit dosti odvahy, aby snesly opakované navlékání a svlékání rozešitých kostýmů a nebezpečné špendlení. Souhrnem, celá rodina věnovala svému městu kousek sebe, svého pohodlí, klidu i pohody. Čeho se jí za to dostalo?

Sešlosti na fotbalovém hřišti, kde jsme viděli, že je nás kostýmovaných bláznů víc. Příjemný pocit. Scénky na hřišti – předávání listiny o povýšení Klecan na město. Bláznovství vrcholí, pocity – něco mezi úsměvem a nesmělou hrdostí. Průvodu – legrace, vedro, povídání se sousedy, děti běhají, hrají si, jsme spolu s ostatními. Jsme rádi, že jsme tady. Scénky před kostelem – jo, docela dobrý. Ale jsme vzadu, moc toho nevidíme. Koncertu v kostele – tam je nejlépe citovat slova muže, zapřisáhlého nevěrce – „s těmi písničkami jsem se i já v tom kostele cítil přátelsky“. Není co dodat. Hrdost sílí. Náměstí – tam končí průvod, začínají odpolední oslavy. Zúčastní se jich i naši pražští přátelé, kteří nás přijeli navštívit. Šermíři se nám líbí, byť mluvené scénky jsou trochu rozvleklé. Rockeři na pódiu nás neoslovili, vítali bychom je spíš ve večerních či nočních hodinách. Zato Barky – senzace, slovy našich Pražáků „to mělo být celý den, to se sem perfektně hodilo“. Hrdost vrcholí. Klenota – neměla chybu, náš obdiv lidem, kteří se ve volném čase scházejí a nacvičují, aby potom opět ve volném čase a zadarmo zazpívali ostatním. Pak musíme domů, máme malé děti.

Ještě jsme viděli ohňostroj (paráda!), pouliční divadlo, výstavu, volejbal… soutěže
a fotbal jsme nestihli, vycházku taky ne… I tak. Za naše pohodlí jsme dostali vrchovatě, děkujeme. Půjdem do toho zas.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAlena a Luděk Václavíkovi

Zpráva o přednášce a pozvánka na odpolední zájezd

V předvečer oslav 500. výročí povýšení Klecan na městečko se 20. září konala v budově městského úřadu přednáška o archeologických výzkumech u nás, na niž přijeli PhDr. Naďa Profantová, CSc. z Archeologického ústavu a Mgr. Ivan Krutina z Oblastního muzea v Brandýse n. L.

Při přednášce PhDr. Profantová, CSc. řekla mimo jiné:

- V Klecanech jsou dvě pohřebiště. To starší je v zámeckém parku a při průzkumech, zejména v roce 2005 – 07, bylo zjištěno, že hrobů je asi dvě stě.
- Na Hradišti, kde se dělal průzkum v roce 2000, bylo odkryto hrobů 40. Byli zde pohřbíváni pravděpodobně elitnější občané, možná, že se jednalo o příbuzenstvo nebo zpřízněné rodiny.
- Uvnitř tohoto Hradiště, které bylo téměř jistě Pravým Hradcem, byl ještě ohrazený
dvorec velmože. Podobně jako na Levém Hradci.
- Čtyřicet procent hrobů na Hradišti je dětských a unikátem je opuková ohrádka (kameny postavené do kruhu zakryté shora dalším kamenem) předčasně narozeného dítěte.
- Našla se zde řada zavíracích nožů, jeden dokonce v hrobě dítěte.
- V hrobě jedné ženy se našla zlatá keltská mince z prvního století – už tehdy stará téměř tisíc let, kterou měla dotyčná jako amulet. Léčitelka měla stříbrnou zachovalou kaptorgu.
- Některé ženské ozdoby jsou vrcholem tehdejšího šperkařského umění v Čechách. Našly se i ozdoby z čirého skla.
- Ženské hroby jsou vůbec velmi bohatě vybaveny.
- V hrobech se našly i zbytky vaječných skořápek. Ty se dávaly do hrobů od 9. do 12. století jako symbol života. (Na Moravě se našla dokonce obarvená vajíčka!)
- Na Hradišti se dále našly nepřenosné i přenosné tzv. domy mrtvého (rakve) z jedlového a borovicového dřeva.
- V některých hrobech tady byla vědra na nápoj a nádoby na potraviny. Byly objeveny zbytky pšeničné kaše.

Přednáška byla doprovázena promítáním a po ní PhDr. Naďa Profantová, CSc. velmi důkladně odpověděla na několik dotazů.

Přednáška byla velmi zajímavá a tak čtenářům Zpravodaje doporučujeme, aby se zúčastnili autobusového zájezdu do Oblastního muzea v Brandýse nad Labem v sobotu 27. října ve 14 hodin (odjezd z Třebízského náměstí).

Tam je v současné době výstava Klecany v raném středověku. Jsou na ní vystaveny nálezy z vykopávek u nás. Při té příležitosti navštívíme také starobylé kostely ve Staré Boleslavi a kryptu pod kostelem Sv. Václava. Bude přítomen akad. malíř Petr Bareš, který restauroval v letech 1995 – 2001 fresky v nejstarším staroboleslavském kostele Sv. Klimenta.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-pk-

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY

- zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče

Právní úpravou se od 1. března 2008 umožňuje zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče. Na základě zápisu mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány. Do cestovního dokladu, v němž je položka “Děti”, se zapíše jméno, příjmení, datum narození a pohlaví dítěte. Do cestovního dokladu, v němž není uvedena položka “Děti”, se zápis provede na štítek, který se vlepí do cestovního dokladu.

OZNÁMENÍ O VÝMĚNĚ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Nařízením vlády, č. 612/2004 Sb., se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Občané jsou povinni provést výměnu občanských průkazů vydaných do 31.12.1998 za nové nejpozději do 31.12.2007. O výměnu mohou žádat na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na matričním úřadě.

Za tuto výměnu se nevybírá správní poplatek. K vydání občanského průkazu občan předloží vyplněnou žádost, dosavadní občanský průkaz, jednu fotografii a popřípadě další doklady k doložení jiného stavu, než jak je uvedeno v dosavadním OP. Po uplynutí lhůty 1.1.2008 se občanské průkazy vydané do 31.12.1998 stávají neplatnými. Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností "bez omezeni", s výjimkou těch občanů, kteří jsou narozeni před 1.1.1936. Povinnosti vyměnit si občanský průkaz nebyli zproštěni zcela, ale výměna jejich občanských průkazů byla pouze posunuta do 31.12.2008.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-IS-

Hroby na Hradišti – archeologický průzkum z pohledu stavebníka

Navštívili jsme rodinu pana Ing. Viktora Harnacha, abychom se blíž seznámili s tím, jak došlo k objevení raně středověkých hrobů v Klecanech na Hradišti.

Harnachovi nám vyprávěli, že na jaře roku 2000, než se dali do stavby rodinného domu, je zajímalo, jestli jejich parcela nemá skalnaté podloží. Skála totiž vystupuje na povrch v nejbližším okolí:

„Zavolal jsem bagristu,“ říká Viktor Harnach, „který přijel s obrovským strojem - stoosmačtyřicítkou - a na dvou místech pozemku hrábnul do hloubky půldruhého metru. Nechal po sobě dvě hromady šotoliny, na skálu nenarazil. Jak jsem chodil kolem, všimnul jsem si po nějakém čase malého bílého předmětu, který byl pórovitý. Napadlo mě, že je to nejspíš úlomek kosti. Zavolali jsme do Okresního muzea v Brandýse panu řediteli Krutinovi a omlouvali jsme se, jestli ho nevoláme zbytečně. Mysleli jsme, že to může být kost ze psa. Ale když ředitel přijel, poznal na první pohled, že na hromadě hlíny leží ještě úlomek lidské klíční kosti. Já jsem se zhrozil, a on na druhý pohled objevil ve výkopu obrysy lidské lebky. Zčásti ji odkryl, a odpoledne k nám poslal svého odborníka, aby lebku vypreparoval, nafotil a odvezl do muzea.

Tenhle muzejní pracovník při kopání zjistil, že hned vedle této lebky je druhé hrobové místo. A při dalším odkrývání se přišlo na to, že to nejsou jen dvě hrobová místa, ale celá řada. To, že se nacházely další a další hroby, nás pořádně vyděsilo. Obávali jsme se zdržení začátku stavby, anebo toho, že nebudeme stavět vůbec! Co když tu vznikne archeologické naleziště, areál, lapidárium?!

Ale ředitel i pracovníci muzea nás stále ujišťovali, abychom neměli obavy. Shromáždili tu své letní brigádníky z celých Čech a průzkum probíhal velmi rychle.“

Kolik těch hrobů nakonec bylo?

„Hrobů se našlo 38. Ukázalo se, že většina byla žen a dětí, ale byl tam i jeden mimořádně vysoký muž, asi 198 cm. Ukázalo se, že to bylo pohřebiště z jednoho období „(v 10. století).”

Nevzniklo pohřebiště za nějaké epidemie nebo po bitvě?

„Ne. Těla byla uložena sice přesně jedno vedle druhého, ale v trochu odlišné hloubce. Jednalo se o normální pohřbívání.“

Co všechno archeologové udělali s těmi nálezy?

„Kostry nafotografovali, udělali nákresy místa, a nakonec celé naleziště nafotili z výšky. Každý jednotlivý nález dali do zvláštního vaku a odvezli. Pro ně nejcennější nebyly ani tak kostry samotné, jako nalezené předměty. Podle nich mohli nález datovat.“

A jak to nakonec dopadlo pro vás? Zdržel se začátek stavby hodně?

„Všechno dopadlo dobře. Začali jsme sice stavět asi o šest týdnů později, ale do zimy se všechno, co bylo třeba, zvládlo. Navíc máme z nálezu trojí dobrý pocit: Nic jsme nezničili, ani nezakopali. Kromě prvních dvou koster se všechny ostatní zachovaly. Za druhé máme z archeologického hlediska nejčistší parcelu v republice. Nezůstala nám tu žádná mrtvola,“ smějí se Harnachovi. A nakonec máme dobrý pocit z toho, že naši předkové, kteří měli možnost si vybrat místo k poslednímu odpočinku kdekoliv v okolí, si vybrali právě tento pozemek - který se stal za víc než tisíc let naším stavebním místem - znamená, že to místo hodnotili jako velmi dobré.“

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -zl-

Zkušební provoz městského rozhlasu

Jistě jste zaznamenali hlášení klecanského rozhlasu v novém provedení. Městský úřad pořídil za 836 000 Kč od renomované firmy Bártek jeden z nejkvalitnějších systémů. Zaměstnanci města již nahradili staré amplióny 45 novými. Kvalita zvuku závisí od terénu, kterým je přenášen, a proto není všude stejně dokonalá. V dodavatelské smlouvě si město vymínilo dvouměsíční zkušební provoz, při kterém se bude systém dále dolaďovat. Občané, kteří nejsou s kvalitou signálu spokojeni, by této doby měli využít a informovat MěÚ buď osobně, nebo oznámit své výhrady na tel. 284 890 064.

Na městském úřadě je také možno zakoupit přenosný domácí přijímač městského rozhlasu se záznamníkem za 2 500 Kč, který je možné namontovat přímo v domě.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -dk-

Děti, pleny a my...

Nejdůležitější součást šatníku děťátka jsou bezesporu pleny. Dlouhou řadu let se děti balily pouze do plenek látkových, v posledních desetiletích nabývají na významu plenky na jedno použití. Na straně látkových plen stojí tradice, plenky na jedno použití propaguje reklama.

Šetrnou variantou vůči životnímu prostředí i dítěti jsou látkové pleny. Tradiční čtvercové látkové pleny se vyrábějí z bavlny a na jedno dítě jich potřebujeme asi 40-60 po celý přebalovací věk (přibližně 2 roky). Vyžadují práci s praním a sušením. Přesto spotřebovávají energie a vody při praní méně než jednorázovky. Spotřebovávají méně surovin (bavlna, suroviny pro prací prášky). Nevytvářejí žádný tuhý domovní odpad. Jejich používání je levné. Výhodou může být i to, že dítě si rychleji osvojí hygienické návyky a obejde se bez plen dříve. Při používání bavlněných plen není riziko přestupu chemických látek do kůže dítěte.

Zlo pro životní prostředí jsou plenky na jedno použití složené z propustné fólie (většinou polypropylén), nasákavé vložky (většinou buničina, která je pro zvýšení nasákavosti doplněna gelovým absorbérem na bázi polyakrylátů), nepropustnou fólií k ochraně prádla (polyetylén), lepicích pásků a gumiček. Na výrobu pleny je třeba velké množství surovin (dřevo a voda na buničinu, ropa na umělé hmoty, paliva na transport) cca 250 kg na jedno dítě, pokud počítáme, že děti nosí plenky dva roky. Výroba buničiny, umělých hmot, doprava (včetně nákupů) a spalování zatěžují ovzduší. Při bělení buničiny se zatěžují odpadní vody. Odpad z plen je vzhledem k velké nasákavosti ještě objemnější a hmotnější – až jedna tuna na dítě. Odpad je nerecyklovatelný, skládkuje se nebo se pálí. Oblíbenost plen, i přes finanční náročnost, spočívá v jednoduchém přebalování a ulehčení od práce s praním a sušením. I zde platí, že si dítě později zvyká na udržování čistoty a není zcela vyloučené zdravotní riziko z reziduí stopových množství škodlivých látek, přehřívání pohlavních orgánů dětí apod.

Pleny a naše peněženka
Vzali jsme tužku a papír a počítali jsme, a to i přesto, že jsme tušili, že látkové pleny vyhrávají nejen v šetrnosti k životnímu prostředí, ale i ekonomicky. Výsledek nebyl pro nás žádným překvapením. A pro Vás?
Ekologicky šetrná maminka, která dává přednost látkovým plenám, hodně šetří nejen životní prostředí, ale i svou kapsu: při balení jednoho děťátka jí v peněžence zůstane skoro 20 000 Kč!
Snad se tedy některá maminka pozastaví, když už ne nad znečištěným prostředím,
tak aspoň nad svou ne bezednou kapsou a peněženkou.

Z materiálů společnosti pro ekologické informace a aktivity ROSA vybrala ZT.

Ze zasedání Rady města

27. srpna - Rada města...

1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

2. Se seznámila se zprávou školské komise k inspekční zprávě ZŠ a MŠ Klecany.

3. Č.j. 1691 projednala žádost Central Group a.s. o vyjádření dle § 15 k projektové dokumentaci k vodoprávnímu řízení na vodovodní a kanalizační řady pro lokalitu Vilová čtvrť, Zdiby, k.ú. Přemyšlení.

4. Stanovila termín zasedání Zastupitelsva města na 20. říjen 2007 v 18.15 hodin.

5. Rozhodla předání přestupkové věci p. ing. Příbanové k PK Odolena Voda.

6. Byla seznámena s postupem prací při rekonstrukci školy.

7. Schválila výzvu k předložení nabídky zájemcům o zakázku „Dokončení územního plánu sídelního útvaru Klecany“.

3. září - Rada města

1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

2. Schválila program zasedání Zastupitel-stva města, které se bude konat 20. září 2007.

3. Pověřila dle § 102 odst. 2 písm. G zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů řízením ZŠ a MŠ Klecany pana Mgr. Jiřího Hadravu s účinností od 1. září 2007 na dobu určitou do 31. prosince 2007.

4. Vyhlašuje konkurz na funkci ředitele/ ředitelky ZŠ a MŠ Klecany.

5. Vzala na vědomí společenské jednání vedení města a TJ Sokol Klecany s Arcibiskupstvím pražským ohledně pronájmu pozemků.

6. Odsouhlasila příspěvek 1.000,- Kč ZO Klecánky-Holosmetky II k oslavám 50. výročí založení osady

7. Příští Rada města byla stanovena na 10. 9. 2007 v 17,00 hodin.

10. září - Rada města

1. Jmenovala komisi k dokončení výběrového řízení zhotovitele územního plánu sídelního útvaru Klecany. Komise je ve složení: Ivo Kurhajec, Ladislav Němeček, ing. arch. Vít Čermák ing. Luděk Pech, Jiří Matějka, Jiří Medek, Zuzana Kudláčková, JuDr. Ladislav Berka.

Do termínu stanoveného výběrového řízení došly přihlášky v následujícím pořadí č.j. 1818 Urbaplan spol. s r.o., č.j. 1822 Prisvich s.r.o., č.j. 1823 Kadlec K.K. Nusle spol. s r.o., č.j. 1824 C.H.S. Praha s.r.o., č.j. 1825 IKP Consulting Engineers s.r.o., č.j. 1826 Atelier Charvát s.r.o., č.j. 1832 Ing. Arch. Ladislav Komrska.

2. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

3. Vzala na vědomí dopis starostky Sokola Klecany tělocvičné jednoty Jiřiny Srbové k 100. výročí založení organizace.

4. Schválila nákup radlice UNC-080 na úklid sněhu za cenu 33.000,-Kč.

5. Schválila žádost ZŠ a MŠ o navýšení poplatku za školní družinu z částky 100Kč/1 dítě na částku 200Kč/1 dítě.

17. září - Rada města...

1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

2. Vzala na vědomí oznámení o změně osob zodpovědných za dodržování zákazu hry osobám mladším 18 let v klubu Tygr, kterými jsou p. Jaroslav Kunka a p. Věra Řezaninová.

3. Schválila částku 31.000Kč - příspěvek na dovybavení lavic a židlí do třídy 4.A.

4. Projednala nabídku f. Central Group na výměnu pozemků a předá ji Zastupitel-stvu ke schválení.

Příští Rada se bude konat 1. října 2007.

Co se šustlo v naší škole …

Poděkování

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Klecany děkují touto cestou zastupitelům města Klecany, starostovi p. Kurhajcovi, p. Němečkovi za uvolněné finanční prostředky na rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu F i na nutné opravy ostatních pavilonů. Zároveň chceme poděkovat za rekonstrukci a nové vybavení celého pavilonu MŠ (bývalé ubytovny), který dnes již slouží 25 dětem nového oddělení Ježek. Díky představitelům města mají i letošní prvňáčci hezky vymalované a novým nábytkem vybavené třídy. Pánům Kurhajcovi a Němečkovi děkujeme za jejich osobní iniciativu a odborný dohled nad probíhajícími pracemi. Zároveň děkujeme také všem pracovníkům dělnických profesí i brigádníkům, díky nimž byly všechny práce dokončeny včas a začátek školního roku nebyl nijak narušen.

Oznámení
- Ředitelství ZŠ a MŠ Klecany oznamuje, že odpolední provoz školní družiny bude od 10. září prodloužen do 17 hodin.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dagmar Rauschová

Návštěva planetária třídou 6.A

17. září 2007 jsme navštívili v rámci výuky zeměpisu Hvězdárnu a planetárium hlavního města Prahy. Již osvědčený program o pohybech Země nám umožnil nasednout do kosmické lodi a podívat se pěkně z dálky, že je naše planeta velmi pěkná na pohled, skutečně kulatá, opravdu se otáčí kolem své osy a obíhá kolem Slunce. Nádherný zářijový den nám dovolil prozkoumat i Královskou oboru, kde jsme objevili spoustu zajímavostí, které bychom bez vyučujícího přírodopisu snadno přehlédli.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Věra Štembergová

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Střípky z historie našich škol - dokončení

Klecany se však své důstojné školní budovy přece jen dočkaly: „ Roku 1863 byla konečně zakročením veleslavného c. k. krajského úřadu stavba nové školní budovy docílena a budova tato dne 4. července 1864 svému účelu důst. p. vikářem P. Janem Konopou, posvěcena. Zachoval se i zápis z této slavnosti a z toho víme, že „…slavnost počala se slavnými bohoslužbami Božími, po nichž vyšel z kostela průvod, při kterém mládež školní zpívala píseň Hospodine pomiluj ny. Po té vysvěcena škola, načež byla náboženská zkouška. Po zkoušce žákyně Anna Laštovková poděkovala vikáři jménem všeho žactva. Slavnosti byl přítomen pán z Malovců, c. k. místodržitelský rada a představený kraje Pražského, okolní učitelstvo a duchovenstvo, rodičové žákův a mnoho jiných hostí. Přičiněním patrona p. A. Balleho, dostalo se škole v náhradu za zahradu, na níž byla škola postavena, pozemku, jenž se nalézal v příkré stráni před školou.“ Byl to slavnostní den pro celou tehdejší obec. Náklad na stavbu činil asi 11.000 zlatých.

Pro úplnost ještě informace, že do klecanské školy byly přiškoleny obce Drasty, Hoštice, Husinec, Přemyšlení, Řež, Větrušice, Veltěž, Zdiby a Zdibsko – tento stav trval až do roku 1896.

Dnes je to již více jak 143 roků co bylo zahájeno vyučování v této školní budově. Po dobu využívání budovy pro školní vyučování a v prvních létech i ubytování učitelů - do roku 1967 – tedy celých 103 let, byla školní budova několikrát upravována. Příčinou byl narůstající počet žáků i nutné stavební úpravy k zlepšení výuky žáků. Rok 1967 byl rokem ukončení vyučování v této budově a ta, po provedení stavebních úprav, slouží od 1. prosince 1970 jako zdravotní středisko pro občany Klecan a okolí.

4. září 1967 (před 40 léty) byla ředitelem základní školy p. A. Bielem zahájena výuka v nové pavilónové škole. I ona byla po dlouhá léta touhou učitelů i cílem snažení funkcionářů obce. O výstavbě se hovořilo již po I. světové válce, ale sled událostí odsunul postavení až na druhou polovinu XX. století. Řada občanů věnovala spoustu osobního úsilí k získání povolení stavby i jejímu rychlému provedení. I dnes žijí mezi námi ještě pamětníci tehdejšího vyjednávání s úřady kraje – jistě vzpomíná předseda MNV J. Hančl i pp. A. Majer, J. Novák a F. Šimek. Na první slavnostní dny v nové škole, s radostmi i těžkostmi, jak v nových budovách bývá, vzpomíná jistě také tehdejších 26 členů pedag. sboru, 10 tech. pracovníků a 473 žáků .

Školský areál byl v roce 1980 rozšířen o 6 pavilonů mateřské školy, v roce 1990 byla zahájena výuka v nově postavené budově zvláštní školy a od roku 1994 zde působí i základní umělecká škola. Dnes tvoří školský areál jednotný celek, který je ozdobou města a slouží i dětem z okolních obcí.

Předcházející řádky upozorňují na několik výročí našeho školství a vytváří tím určitý slavnostní rámec zahájení školního roku 2007 – 2008. Vzpomeňme dnes, u této příležitosti cestu, která byla vykonána. Vzpomeňme a poděkujme všem těm, kteří se podíleli na vytvoření současné úrovně klecanských škol a umožnili tak i kulturní prostředí pro vzdělávání našich dětí .

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa JN

Kulturní komise Vás srdečně zve...

Slavnostní koncert k 89. výročí vzniku samostatného Československého státu se koná dne 28. 10. v 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Symfonický orchestr Prahy 8 zahraje 5. Symfonii Petra Iljiče Čajkovského. Vstupné je dobrovolné.

Zájezd na výstavu
„Klecany - archeologický výzkum“ do Brandýsa nad Labem: 27. října ve 14 hodin odjezd z Třebízského náměstí.

Dušičková slavnost

2. 11. v 18 hodin v obřadní síni městského úřadu. Program připravily Lakomé Barky. Další informace najdete na plakátech a ve vysílání místního rozhlasu.


Poděkování

Děkuji představitelům města, účastníkům historického průvodu a hudebníkům za překvapení, které mi připravili v den oslav mých narozenin. Byl to pro mě krásný a dojemný zážitek.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Zdeňka Lemonová

Podzim a zima v říši hmyzu

Léto se nezadržitelně chýlí ke konci, což lze mimo jiné zjistit i na tom, jak se chová hmyz a jiná drobná čeládka. Chladné noci nesvědčí komárům ani mouchám, takže se jich objevuje stále méně. Letní druhy těchto dvoukřídlých rychle mizí a objevují se sporadicky jen za slunných dnů. Protože je hmyz potravou mnoha druhů ptáků, ubývá okřídlencům potrava a přesouvají se na jih. Ptáci, kteří jsou výslovně hmyzožraví, jsou touto dobou již prakticky všichni ve vzdálených jižních krajích.

Mnoho druhů hmyzu žije déle než jednu sezónu, takže je pro ně nezbytné někam se schovat. Zahrádkáři a chalupníci si často všimnou, že se jim již od poloviny září objevují ve sklepích, kůlnách, chladných chodbách a garážích sedící motýli. Někde na stropě nebo na složeném dříví sedí nehybně i několik měsíců a čekají na jaro. Měli bychom jim dopřát klid, aby nás mohli na jaře zase potěšit svými barvami a veselým poletováním nad záhony. Pokud se stane, že si v garáži zatopíme nějakým elektrickým tělesem, motýli třeba v lednu ožijí a dorážejí na okno. Jestliže je venku chladněji, než asi 14 stupňů, nepouštějme je ven, protože zahynou. Nejlépe je odchytit je (třeba do přiklopené sklenice nebo do lehké síťky) a přenést někam do chladného prostoru, s teplotou mezi 3–10 stupni. Tam opět ztuhnou a dále vyhlížejí jaro.

Podobně se zejména ve sklepích můžeme setkat se zimujícími brouky střevlíky. V Klecanském háji a v remízech nad Vltavou žije i náš největší černý a nohatý střevlík kožitý, dlouhý někdy až 50 mm. Není to žádná nebezpečná potvora, jak by si mohla myslet nějaká babička, která jde do sklepa pro mrkev a brambory, ale velmi užitečný pomocník zahrádkářů. Střevlíci v době aktivního života od března do září loví různé larvy, housenky a drobné plže. Chytají i právě vylíhlé plzáky španělské, kteří tak silně zamořují kdejaký záhon. Čili střevlíci chrání naše jahody, salát nebo ředkvičky.

Ne každý zimující hmyz nás ale těší, takže kdo na to má čas, vyplatí se mu tak od konce října prohlédnout stěny garáží, prádelen, kotelen a dílen. Najde tam sedící samičky komárů, které se vylíhly koncem léta a nestačily založit potomstvo. Na jaře by vylétly a zahájily své rejdy, proto se vyplatí tyto jedince zlikvidovat. Ovšem pravdou je, že kromě již zmíněných ptáků na komáry nejlepším prostředkem jsou netopýři. Také ti zimují ledaskde, často i v blízkosti lidí. Nelze je hubit, všichni jsou chránění, a navíc žádný rozumný člověk neničí tvory, kteří mu pomáhají. Zejména když víme, že komáři nejen nepříjemně bodají, ale občas i přenášejí nebezpečné choroby.

Pro některé druhy je ale podzim a zima nejmilejším obdobím, dokonce i časem pro rozmnožování. Právě proto, že tu nejsou hmyzožraví ptáci, mnohé druhy drobných živočichů vyletují večer při zimních oblevách, takže nejeden automobilista žasne, když se mu při lednové oblevě nad silnicí objeví v záři autoreflektorů hejna malých bílých motýlků. Touto dobou se tito tvorové páří a zakládají potomstvo. Život má prostě mnoho podob.

Jinou kapitolou jsou druhy, které nezimují a aktivně žijí ve vyhřívaných domech, kancelářích, skladech a továrních provozech. Mnozí jsou zavlečení ze vzdálených krajů. Takový cvrček domácí nebo cvrček alžírský a jiní veselí tvorové mohou docela znepříjemňovat život, když jich stovky začnou cvrkat někde pod podlahou, v šachtách klimatizace, topení nebo kanalizace. Nemluvě třeba o švábech, rusech apod. v gigantických halách supermarketů. To ovšem patří k civilizaci, která některým tvorům dává možnosti, které by v přírodě těžko našli.

Hmyz, poschovávaný a čekající na jaro, to je součást velkého celku, kterému říkáme příroda. Do něj patří i všichni ostatní živočichové, rostliny a člověk. Pokud by si někdo usmyslel, že prostě nějakou jemu nesympatickou část tohoto celku úplně zničí, naruší celek, naruší systém a sám si podrazí nohy. Tak na to mysleme a tomu zimujícímu motýlovi popřejme nerušený spánek a sen o jaru.


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Jaromír Bratka
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa František Málek
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Metropolitní region
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sdružení ochránců přírody

Pro pokračování klikněte zde

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.