Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2007 ~ Klecanský zpravodaj 11/2007

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 11/2007

Ročník XXVI, Listopad 2007 / Číslo 11.

Zpravodaj 11/2007 ve formátu pdf

Pohrdli mnou, jak jen mohli. Hle, už vše je hotovo.
Publicius Terentius Afer


Klecanské kaštany

Poslední roky, vždy když jdu naší klecanskou kaštanovou alejí, podél zámecké zahrady, v mysli mi vytane otázka, zda se někdo postará o ty ubohé klíněnkou napadené kaštany. Rozumějte, kaštan je vždy strom mohutný, košatý, hrdý, ale nikdy ne ubohý. A tyhle naše jsou. Nejen naše! Začala sem se rozhlížet po kaštanech v jiných městech a vsích…
Klíněnka je velmi rozšířená.

Informace z encyklopedie říkají:
Klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella) patří mezi hmyz (Insecta), do řádu motýlů (Lepidoptera), do čeledi vzpřímenkovitých (Gracillariidae). Je to drobný, okrově hnědý motýlek délky cca 4 mm (se složenými křídly) a rozpětím křídel 7 mm. Larva je dlouhá asi 5 – 6 mm, má světle žlutou barvu a tmavší hlavu.

Samička klade na spodní stranu listu vajíčka, z nichž se líhnou larvy, které napadají strukturu listu a vykousávají jeho vnitřní pletiva (minují). V takto připraveném prostoru se zakuklí a brzy líhnou. V jednom roce vzniká několik generací, larvy poslední z nich přezimují. První generace napadá převážně spodní větve stromu, další postupují směrem nahoru.

Samotný škůdce zatím nezpůsobuje úhyn jírovců, ale následkem oslabení, které zapříčiňuje, jsou stromy napadány různými chorobami (např. houbovou chorobou Guignardia aesculli), které mohou způsobovat jejich odumření. Pak jsem na to v předvánočním čase zapomněla.

Letos zase podmaněna podzimní náladou, šla jsem se projít k těm košatým stromům a viděla stejný obrázek… Jak to, že s tím nikdo nic nedělá? Sebekriticky jsem musela přiznat, že já taky ne. Začnu tedy sama u sebe…

Tak jsem napsala Martinovi Lemonovi. Otázka zněla, jak stará může být naše kaštanová alej. Z jeho dopisu cituji: „O kaštanech Ti toho moc nenapíšu. Kdysi mi pan Václav Kotrč na stejnou otázku odpověděl, že kaštany pamatuje celý život stále stejně velké, takže můj odhad je asi 120 let, ale může to být i více. A to proto, že když se podíváš na řadu u zámecké zdi, byl tu už před nějakými cca šedesáti lety učiněn pokus o omlazení aleje. Mezi původní stromy (patrně již tehdy staré) byly nasázeny mladé stromky, ale dál od silnice. Je to dobře zřetelné. Ještě je možnost zeptat se pana kronikáře, zda o tom v nějaké kronice není zmínka, ale pochybuji, protože dříve sázení stromů tak nějak patřilo k lidskému životu a nepotřebovali to někde zapisovat. Martin L.“

Tak jsem si řekla, že letos na to před Vánoci nezapomenu. Když dokážeme adoptovat zvířata v Zoologické zahradě, když naši předkové to měli tak nějak za přirozený běh života – vysadit strom, proč by se klecanští tentokrát nezasadili o to pomoci stromům.
Sepsala jsem výzvu a obrátila se na Městský úřad. Ten mi sdělil, že s klíněnkou už bojuje několik let. Alej je vskutku velice stará a tak úspěšnost postřiků není příliš, při podzimní procházce, viditelná.

aaaaaaaaaVaše Eva Stanislavová,
aaaaaaaaa Kulturní komise Města Klecan
aaaaaaaaa a SPOKK- Spolek pro ochranu klecanských krás
aaaaaaaaa (přijímáme nové členy).

Kde můžete cvičit své pejsky?

Máte doma pejska a nevíte si s něčím rady? Dnes našim čtenářům přinášíme rozhovor se slečnou Sabinou Neckářovou, která má v Klecanech na starosti výcvikové hřiště pro psy. Možná pomůže i vám nebo vašim blízkým.

Jak vznikl nápad zřídit v Klecanech výcvikové hřiště? Kdy vás tam zájemci o výcvik najdou?

Byl to můj nápad. Sama provádím stříhání a výcvik psů. Hledali jsme pro něj vhodné místo. Oslovili jsme už minulého starostu a předjednali s ním prostor staré střelnice v bývalých kasárnách. Z toho nakonec sešlo a současný starosta, pan Kurhajec nám nabídl prostor v horních kasárnách na bývalém fotbalovém hřišti, čehož jsme s radostí využili. Scházíme se v letním čase ve středu od 17:00 a víkendové dny od osmi nebo desíti ráno podle dohody. V zimním čase středy vynecháváme a scházíme se jen o víkendu od desíti dopoledne.

Mohou k vám přijít noví zájemci o výcvik?

Ano, samozřejmě. Budu ráda, když mi zavolají na číslo 605 283 317 a dohodneme se předem, třeba ještě před koupí štěňátka. S výcvikem je vhodné začít po třetím měsíci věku po plném očkování. Neděláme pouze výcvik, učíme pejska, jak se adaptovat v nové rodině, jak a čím ho krmit, jak ho vychovávat. Majitelé mohou samozřejmě přijít i se staršími psy, ale už v 8. měsíci může mít některé špatné návyky, které je třeba upravit.

Jaké máte sama psy a jaké byste doporučila třeba rodině s menšími dětmi do paneláku?

Můj pejsek je Americký stafordšírský teriér. Záleží, kolik máte na pejska času, co od něj očekáváte, jak jste nároční. Všechna plemena se musí vychovávat a ani dva psi stejného plemene nejsou povahové stejní. Takže nejlépe je se přijít poradit předem.

Jak se díváte na osvojení psů z útulku?

Dívám se na to pozitivně, ale nedoporučovala bych osvojení úplným začátečníkům. Noví majitelé by měli mít s pejsky již nějaké zkušenosti nebo se aspoň chodit na cvičiště, aby věděli, co je čeká. Pokud má pes již nějaký zlozvyk je třeba s ním víc pracovat, ráda majiteli poradím a pomůžu, někdy si takového pejska i beru k sobě a cvičím.

Jste spokojena s udržováním čistoty a voděním psů na veřejnosti?

Dnes už je to podstatně lepší, ale stále ne tak zavedené jako třeba v Anglii nebo ve Švýcarsku, kde je úklid po pejskovi samozřejmostí. Určitě by pomohlo zvýšení pokut, ty fungují vždycky, a také vyšší počet košů na sáčky. Jinak psi s průkazem původu mají známku s očkováním proti vzteklině a známku o registraci na úřadě a mohou mít také čip. Psi z útulku nebo bez průkazu původu musí mít čip vždycky. Všichni musí na veřejnosti chodit na vodítku a s náhubkem. Některé plemena, pokud utečou, je povoleno střílet, například německého ovčáka.

Za jakých okolností mohou přijít lidé na cvičiště?

Mohou přijít vždycky, i bez toho, že potřebují cvičit. Někdy se chodí jen poradit s péčí. Mezi lidmi je názor, že cvičit se má jen německý ovčák, ale to není pravda. Každý pes se má vychovat a mít možnost se proběhnout po hřišti.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-dk-

Rok po volbách

Právě před rokem nastoupilo na Městský úřad v Klecanech nové zastupitelstvo. Požádali jsme místostarostu, pana Němečka, o krátkou rekapitulaci tohoto období. Zde vybíráme z jeho odpovědí:

Přišel opět podzim a s ním i čas připomenout, že uběhl první rok našeho volebního období. Je aktuální připomenout v tuto dobu předvolební program, s kterým jsme předstupovali ke komunálním volbám, a zároveň se ohlédnout za tím, co jsme z tohoto program splnili, co rozpracovali a s čím se zatím nezabývali. Nechci se v tuto chvíli zabývat problémy, které nastali obměnou některých zastupitelů, hlavně uvolněných, proto rovnou přejdu k důležitým bodům programu:

Vrátit náležitou pozornost školství, zejména získat ZŠ zpět důvěru žáků a jejich rodičů.

Na základě požadavků obyvatel města na umístění dětí do MŠ došlo ke zrušení ubytovny v areálu MŠ. Okamžitě po tomto kroku jsme zrekonstruovali tento pavilon a nově vybudovali čtvrté oddělení školky. K 1. září díky této změně mohlo být do MŠ přijato 94 dětí. Tento počet dětí vytváří předpoklad, že v příštím školním roce nastoupí opět i více prvňáčků.

V září letošního roku nastoupilo do prvních tříd ZŠ 33 žáčků. Byly proto po letech opět otevřeny dvě první třídy, které byly vybaveny novým zařízením. Ve školní jídelně došlo k úpravám, opravě umývárny, WC. Po rezignaci bývalé ředitelky ZŠ a MŠ Klecany byl vyhlášen konkurz na nového ředitele, který by mohl vést školu od 1. ledna 2008.

Nabídnout zájemcům nové příležitosti k využití volného času.

Proběhlo několik kulturních akcí, jen namátkou: Klecanský Masopust se zabíjačkou, Klecanská veteran rallye, Oslavy 500 let povýšení Klecan na město s bohatým kulturním programem a večerní taneční zábavou pod širým nebem na náměstí V. B. Třebízského, oslavy 100 let založení Tělocvičné jednoty Sokol Klecany.

U-rampa byla přestěhována do prostoru bývalé střelnice, do kasáren. Kousek od jejího původního místa v Klecánkách bylo obnoveno zničené volejbalové hřiště, byl na něm vybudován nový povrch s antukou, a nově upraveno okolí celého hřiště. V prostoru dolních kasáren došlo k odstranění náletových porostů na již dříve připravovaných tenisových kurtů. Zájemci o výcvik psů se začali pravidelně scházet na hřišti v kasárnách.

Dokončit diskusi o prioritách rozvoje města a schválit Územní plán.

Na základě připomínek majitelů pozemků došlo k jednání mezi městem, majiteli pozemků v katastru města a zpracovatelem ÚP. Po tomto jednání původní zpracovatel ÚP písemně oznámil ukončení své činnosti na vypracování ÚP města Klecany.

Na základě tohoto kroku bylo urychleně vyhlášeno výběrové řízení na nového zpraco-vatele ÚP. Na výzvu se přihlásilo sedm uchazečů o zpracování ÚP Klecan. Rada města sestavila komisi, která vybere nejvýhodnější nabídky, které doporučí zastupitelstvu města, aby zastupitelé mohli rozhodnout a vybrat jednoho zpracovatele.

Rozšířit počet projektů ke zlepšení vybavenosti obce podle preferencí vzešlých z diskuse s občany.

V průběhu jara bylo doplněno osvětlení, již dříve obydlené části Boleslavky, v současné době ještě doplňujeme pouliční osvětlení v části sídliště u školy podle plechových garáží. Nechali jsme vypracovat projekt kanalizace na povrchové vody ve spodní části Boleslavky, aby voda při deštích netekla do domů na sídlišti. V součastné době jsou již zajištěna všechna povolení a po vyměření celé stavby se okamžitě bude tato akce realizovat tak, aby součastně s kanalizací bylo možno dokončit zámkovou dlažbu
na povrchu komunikací v celém tomto prostoru.

Nechali jsme vypracovat cenové nabídky i na opravy ostatních místních komunikací, hlavně v oblasti Na skalkách a přilehlých ulic. Rádi bychom i zde ještě do konce tohoto roku tyto opravy provedli, pokud na to budou stačit finanční prostředky. Naše finanční možnosti jsou omezovány již dříve sepsanými smlouvami, hlavně v oblasti Boleslavky. Určit základní problémy města v oblasti životního prostředí a podle možností je začít řešit. Zajistit hospodárnou údržbu majetku a úklid města včetně zavedení plánovité starosti o městskou zeleň.

Byla oslovena odborná firma, která provedla celkové posouzení stavu zeleně, převážně stromů. Vypracovala návrhy na prořezy, kácení a novou výsadbu stromů v celém městě.

Koncem února se začalo s kácením nejnebezpečnějších stromů. Kde bylo možné stromy zachránit, došlo k jejich svázání a prořezu, které probíhalo ještě po celé jaro. Nejoptimálnější období na výsadbu nových stromů, je podzim, proto se začalo s vyměřováním míst určených k výsadbě. Kolem nové části chodníku u hřbitova a u sídliště byly vysázeny nízké keře.

V součastné době probíhají jednání ohledně opravy koryta potoka a zábradlí podél něho, vedoucího do Klecánek. Rozšířili jsme počet kontejnerů na tříděný odpad a dbáme na pravidelný úklid ve městě. Máme vytypovány lokality pro nová stání a případné rozšíření.

Připravujeme možnosti zefektivnění sběrného dvora, sběru bioodpadu, který je brán bezplatně. Začít využívat všech možností spolufinancování projektů pro město ze státních i evropských zdrojů.

V souvislosti s předchozím bodem došlo k požádání o dotaci na opravu zábradlí podél potoka, součastně byly částečně hrazeny, z dotace na kulturní akce, náklady na oslavy 500 let Klecany. Většina nákladů na údržbu stromů byla uhrazena z dotace, kterou na tyto účely město dostává od Letiště Praha, která se vyplácí obcím a městům zasaženým letovým provozem.

Na přihlášení se k dalším dotačním programům je nutné mít připravené projekty na jednotlivé akce. V souvislosti s tímto je nutné vypracovat Strategický plán rozvoje města. Z tohoto důvodu byla vypsána výzva na zpracovatele tohoto dokumentu.

V součastné době na městském úřadě probíhá výběrové řízení. K vypracování se přihlásilo devět zájemců.

Vybudovat moderní Městský úřad. Zvýšit informovanost občanů.

Jedná se o dlouhodobý úkol. Letos jsme vybudovali nový městský rozhlas. S dobrým ohlasem se setkaly také nové internetové stránky města. Na nich občané mohou najít kromě jiného všechny zápisy z městské rady i zastupitelstva, pozvánky na akce
a informace o aktuálním dění ve městě. Novou podobu získal také Klecanský zpravodaj.

Čekají nás další úkoly a mnoho práce, kterou je třeba ještě udělat. Občané se stále zajímají o snížení kriminality, zlepšeni informovanosti a vybavenosti města, kterými se budeme nadále samozřejmě zabývat.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaLadislav Němeček

CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE

Skončil se listopad a děti školou povinné mají za sebou již dva měsíce z nového školního roku. Po letních prázdninách je život v naší škole opět v plném proudu, a než jsme se nadáli, už se pomalu blíží čtvrtletní hodnocení. Dosažení dobrých či dokonce výborných úspěchů a výsledků ve výuce není to jediné, do čeho se žáci a jejich vyučující zapojují.

Rozhodli jsem se stejně jako v předchozích letech přihlásit se do celoroční soutěže pořádané Středočeskými sběrnými surovinami ve sběru starého papíru, plastových víček, hliníku a obalů Tetra-pak. V polovině října byl přistaven ve škole první kontej-ner. O dalších svozech vás budeme průběžně informovat na našich internetových stránkách.

Novinkou školního roku 2007/2008 je zřízení žákovské samosprávy, prozatím z žáků druhého stupně. Zasedáních, která se konají jedenkrát týdně, se účastní tři zástupci z každé třídy. Přítomní diskutují o nápadech, jak si zpříjemnit život ve škole pomocí nejrůznějších školních akcí, nebo jak pomoci svému okolí, či jak řešit problémy, které děti trápí. Mezi prvními příspěvky se objevil návrh uskutečnit mezitřídní turnaj v kopané pro kluky a přehazované pro holky před podzimními prázdninami. O jeho průběhu a výsledcích vás budeme informovat v příštím vydání Zpravodaje. Dalším nápadem bylo uspořádat Den nepotřebných věcí, kdy by se ve škole uskutečnila sbírka oblečení a hraček pro děti z azylového domu. Přesné datum konání bude vyvěšeno během listopadu na webu školy.

V říjnu jsme se věnovali také kultuře a přírodě. Některé třídy se za kulturními zážitky vydaly na divadelní představení do Prahy. Nezapomněli jsme ani na zvířátka ze zoologické zahrady. Ze sbírky z konce minulého školního roku jsme adoptovali nové zvířátko v ZOO Praha. Více se dočtete v následujících příspěvcích.

Nakonec připojuji ještě jednu velmi potěšující a zajímavou zprávu. Třídy 8.A a 9.A se spojily s třídami 1.A a 1.B a pro tento školní rok vytvořily týmy vzájemné spolupráce. Osmáci se stali patrony prvňáčků z „áčka“ a deváťáci prvňáčků z „béčka“. Třídní paní učitelky se domluvily na vzájemné pomoci a společných akcích těchto tříd. První seznámení „malých“ s „velkými“ nastalo 4.října na Mezinárodní den zvířat. Podle nápadu paní učitelky Šugarové se všechny čtyři třídy rozhodly zapojit do akce pomoci zvířátkům. V tento den se spolu vypravili všichni na procházku po okolí školy. Pomocí losů vznikly dvojice tvořené vždy jedním mladším a jedním starším žákem a spolu pak pozorovali a počítali všechny živočichy, které v okolí viděli a pozorovali. Moc velké překvapení pro nás paní učitelky bylo, že nikdo z první třídy se ani nebál, ani nestyděl a naopak všem z osmičky a devítky se procházka moc líbila a během ní o svých mladších spolužácích zjistili mnoho zajímavých informací, pomohli jim s oblékáním a celou cestu se jim pilně věnovali. Jako pokračování této akce proběhla mezi těmito čtyřmi třídami sbírka pamlsků pro pejsky z útulku v Tróji, které v listopadu půjdou starší děti osobně zaměstnancům útulku předat a prohlédnout si areál s azylem pro opuštěné pejsky. Na tento den mi zůstala velmi pěkná vzpomínka a velmi se těším na další spolupráci. Fotografie z naší procházky si můžete prohlédnout na webových stránkách školy v deníku deváté třídy.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Alena Dočkalová

Adoptovali jsme sovu pálenou

Letošní sedmáci se na konci loňského školního roku rozhodli, že budou pokračovat v tradici adopce zvířátka z pražské ZOO. Vybrali mezi sebou sponzorské příspěvky a požádali i své rodiče a spolužáky. Jelikož má naše škola ve znaku sovu, rozhodli se pro sovu pálenou. Od začátku října jsme tedy adoptivními rodiči jedné sovy pálené ze ZOO Praha. Jak se o tom přesvědčíte? Jméno naší školy bude vyvěšené na soví voliéře a my máme ve škole k dispozici dva volné lístky do ZOO pro sebe, své spolužáky a jejich rodiče.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lucie Pechová

Stvoření světa

Dne 15.10. 2007 navštívily 1.A, 1.B a 2.A s třídními učitelkami divadelní představení "Stvoření světa" v divadle U Hasičů v Praze. Představení se nám velmi líbilo a bylo i pro děti poučné. Tato akce byla pro "prvňáčky"prvním společným školní výjezdem za
kulturou.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aneta S.Šugarová

Lakomec

V úterý 16. 10. žáci osmé třídy spolu s panem učitelem Rychlým a paní učitelkou Staňkovou navštívili představení Lakomec od Moliéra v divadle Gong. Představení bylo podáno vstřícnou formou pro publikum tohoto věku. Herci hráli s obrovským nasazením, přestože ne všichni z celkového počtu 300 diváků se dokázali soustředit po celou dobu představení. Při zpáteční cestě mnozí z nás měli pocit, že je chce někdo okrást, a proto si pečlivě hlídali své finance.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa E. Staňková

Více informací a fotografie ke školním a třídním akcím najdete v denících tříd na webových stránkách http://zsms.klecany.cz

POČTY ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

V letošním roce navštěvuje ZUŠ rekordní počet žáků – celkem 486 (což je o 62 žáků více než v minulém školním roce). Dívky zcela vítězů v počtech nad chlapci, kterých je z celkového počtu pouhých 138. Škola má odloučená pracoviště v Odolena Vodě, Líbeznících, Řeži a Veltěži. Celkem v těchto pobočkách studuje 156 žáků a 330 žáků chodí do ZUŠ v Klecanech. Velký nárůst žáků je v tomto roce ve výtvarném oboru- celkem 183 žáků (v minulém školním roce to bylo 150) a z toho 32 je v Odolena Vodě. Vysoký počet žáků ve výtvarném oboru přičítám především výborné pedagogické práci paní učitelky Dany Šoltysové, která je nejen kvalifikovanou odbornicí na keramické činnosti, ale skvěle také ovládá výuku kresby a malby. Její umělecké působení v naší škole je navíc umocněno jejím manželem – panem učitelem Dušanem Šoltysem, který vyučuje obor sochařství, vede dospělé studenty a připravuje žáky na umělecké školy. Manželé Šoltysovi již po druhé uspořádali prázdninové malování pro dospělé studenty. Výsledky malířských dílen jsou vystaveny na chodbě ZUŠ. Pan učitel také zapůjčil škole své monumentální obrazy, kterými jsme vyzdobili jednotlivé učebny včetně hudebního sálu.

V letošním roce jsme mohli opět otevřít dramatický obor díky paní učitelce Zuzaně Kolárové Pokorné, která je sama profesionální herečkou a s dětmi si dokonale rozumí (celkem 16 žáků a 17 žáků v tzv. mixu). V hudebním oboru je největší zájem o hru na flétnu (64 žáků), následuje hra na klavír (58 žáků), hra na kytaru (31 žáků), pěvecká hlasová výchova (30 žáků). V tanečním oboru u nás od září začala učit zkušená paní učitelka Kateřina Hájková, která výuku vede s důrazem na klasický tanec. Taneční obor navštěvuje 29 žáků (z toho jsou 3 odvážní chlapci).

Ve škole vyučuje 20 pedagogů (z toho 11 žen) a 4 provozní zaměstnanci.

BUDOVÁNÍ ŠKOLY

Nově vybudované prostory pro hudební obory jsou čerstvě vymalované, vybaveny koberci a již zmíněnými obrazy pana učitele Šoltyse. Budování a úpravy nových tříd probíhalo v režii firmy pana Novotného. Ve druhém patře se konečně dočkáme nových toalet, hlavně budou spokojeni návštěvníci koncertů, jelikož jejich nevábný vzhled byl v minulosti naši černou stránkou. Přestavba záchodů mohla být uskutečněna díky panu starostovi Ivo Kurhajcovi, který se osobně angažoval v nápadu na jejich úpravu a propůjčil nám osvědčené a skvělé pracovníky pana Jiřího Šmolíka, Luboše Nováka a Petra Havlíčka, kteří nám již několikrát pomáhali při budování školy a kterým tímto veřejně děkujeme. V letošním roce plánujeme ještě nainstalování nové vínové opony v hudebním sále a vysněné židle do sálu snad již nakoupíme v příštím roce. Velmi se osvědčila i nová učebna keramiky, která vznikla propojením dvou místností. Výtvarný obor má tak dvě velké moderní učebny, které splňují všechny nároky pro kvalitní výuku včetně knihovny odborných knih.

SOUTĚŽE

V letošním roce jsou vyhlášeny MŠMT tyto soutěže: hra na klavír, hra na housle a hra na kytaru a přehlídka ZUŠ ve výtvarném oboru. Soutěže jsou organizovány postupně od okresních, krajských kol a nejlepší hráči se setkají v celostátních kolech. Ve škole ale nejdříve proběhnou školní kola a nejlepší žáci budou vysláni školu reprezentovat v okresních kolech. Ve výtvarném oboru učitel předkládá přímo na krajské přehlídce výtvarné řady nebo projekty a nejlepší postupují do celostátní přehlídky. Nehodnotí se jednotlivé práce žáků, ale celé soubory, které si učitel musí před porotou obhájit. (Zde bych chtěla připomenout, že v loňském roce získalo trio ve složení Karolína Míková, Barbora Toušková a Zuzana Gulová první místo v celostátní soutěži dechových souborů).

ABSOLVENTI 2007/ 2008

Na konci školního roku se můžeme těšit na vystoupení 19 absolventů z hudebního oboru a z výtvarného oboru chystá svoji výstavu 5 absolventů. Koncerty proběhnou v sále ZUŠ Klecany, v sále Atria v Praze, v sále Libeňského zámku a v sále Martinů na AMU v Praze. Výstava absolventů výtvarného oboru proběhne tradičně na chodbě ZUŠ Klecany. Seznam absolventů školního roku 2007/2008:

I. výtvarný obor: Jiří Haken, Karolína Kopsová, Kateřina Lahodová (keramika a kresba malba), Barbora Pleskotová a Pavla Šťastná.

II. Hudební obor: Adéla Bártová (klavír), Eva Fröhlichová (housle), Helena Čurdová (flétna), Anna Loudová (flétna), Kateřina Smetanová (flétna), Jan Beneš (klavír), Eliška Fialová (flétna), Kateřina Dušková (flétna), Kristina Šučurová (flétna), Gabriela Vodičková (klavír), Anna Burdová (kytara), Radka Matěková (klavír), Kristýna Motalová (klavír), Ondřej Sobotka (klavír), Jindřich Vosecký (klavír), Anna Wertheimová (klavír), Barbora Kyselová (zpěv), Barbora Veselková (zpěv), Kateřina Příšovská (flétna)

VZKAZ PRO RODIČE Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ (převzato ze zdroje MŠMT) Vážení rodiče! V posledních letech se setkáváte v tisku, v rozhlase, v televizi nebo ve škole, na kterou chodí Vaše dítě, s informacemi na téma – změny ve vzdělávání. Většinou se připomíná potřebnost změn a úkol pro školy vytvořit si vlastní „školní vzdělávací program“, který by tyto změny podpořil. Mnohem méně se ale dozvídáte, proč se má něco měnit, o jaké změny má jít a co to přinese Vašim dětem. Nová podoba vzdělávání vychází z toho, že při rozsahu dnešního poznání a rychlém rozvoji výrobních technologií nevíme přesně, co budou dnešní děti skutečně potřebovat v dospělosti za 20 až 30 let (za poslední desetiletí se obměnilo jen 20 % celkové pracovní síly, ale zároveň i 80 % veškerého technického vybavení potřebného pro rozvoj této pracovní činnosti). Proto se vzdělávání staví na jistém množství vhodně propojených poznatků a velký důraz se klade na dovednosti, které mají nadčasový význam a které umožní rychle se přizpůsobit potřebám dalšího vzdělávání i pozdějšího zaměstnání. K těmto dovednostem patří – umět se učit, být tvořivý a umět řešit problémy, umět účinně komunikovat s lidmi i technikou, umět spolupracovat, respektovat svá práva i práva jiných, být tolerantní k jiným, mít vztah k přírodě i kultuře a chránit je, umět pečovat o své zdraví a bezpečí, poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti. Protože se nemůžeme všechno naučit, i kdybychom chtěli, klade se velký důraz na výběr učiva, na to, co je podstatné a co se v dalším životě skutečně využije. Velmi důležité je, aby do budoucna školy motivovaly a v učení podporovaly každého žáka, aby připravovaly výuku zajímavou a dostupnou pro všechny, aby děti chodily do školy rády a chtěly se učit. K tomu můžete ve spolupráci se školou výrazně přispět i vy. S tím velmi úzce souvisejí i metody práce, které zajišťují co největší trvalost poznání. Dnes je nepochybně prokázáno, že člověk si nejvíce zapamatuje (osvojí si) to, co sám vyvodil, prakticky vyzkoušel, o čem diskutoval, co jiným vysvětloval. Proto se zařazují způsoby výuky, které nejsou pouhým předáváním hotových poznatků, ale vycházejí z aktivní práce žáků ve skupinách a z propojení poznání různých předmětů (oborů) – NAVÍC TENTO ZPŮSOB VÝUKY DĚTI BAVÍ !

Další změny vycházejí ze skutečnosti, že se všichni žáci nemohou naučit totéž a ve stejném rozsahu. Je nesmyslné chtít stejné výsledky od všech žáků, ale je velmi potřebné usilovat o to, aby každý dosáhl svého osobního maxima. Proto se klade důraz na individuální přístup – ve výuce i v hodnocení. S hodnocením pak souvisí další základní změna. Pokud chceme žáky motivovat, nemůžeme stavět na zdůrazňování jejich chyb a nedostatků. Hodnocení musí být příznivé, musí především postihovat klady žákovy práce, musí jej vést k dalšímu učení a výkonům a ne jej od učení odrazovat. Proto se prosazuje slovní hodnocení, které je cílenější a objektivnější než známka, proto by se žáci měli učit i vlastnímu hodnocení a hodnocení jiných podle daných kritérií, proto by se měli více porovnávat sami se sebou (se svým předchozím výsledkem) než s jinými žáky. Výraznou změnu by mělo zaznamenat i prostředí, v němž se žáci učí. Dnes se hovoří o tzv. bezpečném prostředí. Myslí se tím prostředí, kde není žák stresován, kde se cítí dobře, kde se nebojí projevit a říci svůj názor, kam se rád vrací. Nová koncepce vzdělávání dává učitelům škol větší pravomoci, ale požaduje i větší odpovědnost při přípravě výuky. Školy si na základě státem schváleného „rámcového vzdělávacího programu“ vytvářejí svůj vlastní „školní vzdělávací program“. Ten vychází z povinných dovednostních výstupů, k nimž musí školy se žáky směřovat. Učitelé pak stanovují nejvhodnější učivo i metody a cíleněji reagují na potřeby konkrétních dětí, na podmínky škol, na zájmy žáků i požadavky jejich rodičů. Podobným způsobem učilo mnoho učitelů již dříve, cílem je, aby se takový styl práce stal běžný v týmech učitelů všech škol. Všechny naznačené změny by měly vést především k tomu, že se žáci budou učit rádi, že získají dovednosti i způsoby jednání, které budou mít smysl a které bez problému uplatní v dalším životě a v zaměstnání doma i kdekoli v zahraničí. Změny by měly navodit i takové vztahy ve školách, jejichž odrazem budou samostatní, sebevědomí a aktivní lidé, kteří budou zároveň dostatečně odpovědní vůči sobě i svému okolí. Lidé, kteří budou umět prožít svůj život plodně právě s využitím dovedností, které ve škole získali. Zajímejte se o změny, které připravuje „vaše“ škola, a pomáhejte je prosadit – je to v zájmu Vašich dětí!

PLÁNOVANÉ AKCE DO KONCE ROKU 2007

Listopad:

7.11. 2007 – Třídní koncert p.uč. Měšťanové a p.uč. Vitvarové (sál ZUŠ od 17,30 hodin)
15.11. 2007 – Malý koncert v Odolena Vodě (ZŠ Odolena Voda od 18,00 hodin)
16.11. 2007 – Malý koncert v Klecanech (sál ZUŠ od 18,00 hodin)

Prosinec:

1.12. 2007 – Vánoční koncert v kostele v Klecanech (od 13,00 hodin)
3.12. 2007 – Třídní koncert p.uč. Drahotové (sál ZUŠ od 18,00 hodin)
12.12. 2007 – Vánoční koncert v Řeži (od 18,00 hodin)
13.12. 2007 – Vánoční koncert v Odolena Vodě (sál Aero od 18,00 hodin)
18.12. 2007 – Vystoupení dramatického oboru (sál ZUŠ od 18,00 hodin)
19.12. 2007 – Vánoční koncert v Klecanech (sál ZUŠ od 18,00 hodin)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABc. Dana Snížková – ředitelka ZUŠ

 


Jenom malý kousek zeleného …

Central Group staví, Central Group kácí. Tato stavební společnost již značně proslula svými rozsáhlými sídlišti, pokrytým povětšinou nevkusnými stavbičkami rodinných domů. Jak se zdá, není v této zemi politická vůle, aby tuto firmu, ale i řadu dalších podobných, dostala do nějakých snesitelných mantinelů přiměřené urbanistiky a architektury. Prý není nikdo kompetentní, kdo by zabránil likvidaci české krajiny.

V okolí Prahy je údajně nejnižší míra nezaměstnanosti v ČR, a proto se prý musíme smířit s tím, že několik dalších generací bude řešit neřešitelné problémy, vzniklé zdivočelou zástavbou od obzoru k obzoru.

V Přemyšlení, tedy na území obce Zdiby a těsně za katastrální hranicí Klecan, vzniká další sídliště Central Groupu. Přestože byla vydána stavební povolení, není zde přístupová silnice. Obyčejný člověk se zeptá – jak je to možné? Central Group má územní rozhodnutí, ve Zdibech mají územní plán, ale na cestu se nějak zapomělo. Chyba se má řešit likvidací části klecanských zelených ploch u vodárny, kácením dřevin, zavezením a vybudováním komunikace pro budoucí obyvatele. Silnice by měla být ve stejném místě, kde dnes za nocí ještě přecházejí srnky a jiná zvěř. Bude daleko více obyvatel, ale opět o něco méně zeleně. Nebo snad jsou na novém sídlišti parky s dětskými hřišti? Nebo dokonce biokoridor pro zajíce?? Možná by se budovatelé z Central Groupu mohli pochlubit! Možná by mohli přijít na veřejnou schůzi v Klecanech a odpovědět na pár otázek. Obávám se, že toho nebudou schopni. Klecanští obyvatelé by ale přijít měli. Měli by projevit názor na likvidaci malého kousku zeleně, který nebude nijak nahrazen. A celá kauza se silnicí v ochranném pásmu vodárny by měla být jedním z inspirativních podnětů pro budoucí územní plán Klecan.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Jaromír Bratka

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Metropolitní region, sdružení ochránců přírody

Ze zasedání Rady

1. října - Rada města...

1. Projednala organizační opatření k zabezpečení usnesení ZMě ze dne 20.9.2007.

2. Starosta svolává pracovní jednání ZMě na 6.10.2007 v 9.30 hodin na Mě.Ú.

3. Č.j. 1982 schválila příspěvek 500,- Kč Sdružení – SOS dětských vesniček.

4. Č.j. 1952 vzala na vědomí stížnost p. Schneiderové na jednání Zastupitelstva města, kterou podala Krajskému úřadu Středočeského kraje.

5. Pověřila p. místostarostu L. Němečka k jednání a případnému podpisu smluv ČSAD a Ropid dne 2. 10. 2007.

8. října - Rada města

2. Č.j. 2014/07 se seznámila se zápisem z kontrolního výboru a zápis bude vyvěšen na úřední desce.

3. Č.j. 2015/07 vzala na vědomí doručení petice „klecanského mokřadu“ od p. Slavíkové a pověřila p. starostu Ivo Kurhajce dalším jednáním.

4. Č.j. 2017/07 projednala žádost manželů Šebkových o odkoupení části obecního pozemku č. 361/57, toto bude předloženo Zastupitelstvu města.

5. Č.j. 1999/07 vzala na vědomí dopis Diakonie Broumov, poděkování za fin. dar a uspořádání sbírky.

6. Č.j. 2006/07 projednala žádost Společenství vlastníků bytových domů č. 656 o odkoupení pozemku p.č. 626/14 k.ú. Klecany o rozloze 55 m2, vedení města provede místní šetření.

7. Č.j. 2000/07 vzala na vědomí svolání mimořádné valné hromady Středočeské plynárenské a.s.

8. Č.j. 2051/07 projednala žádost občanů ulice V zátiší v Klecánkách v záležitosti opravy vozovky. Tato ulice bude zahrnuta do celkové opravy ulice Do Klecánek.

9. Projednala pohledávky za odvoz odpadu za rok 2006 a předala Judr. Berkovi.

10. Schválila nákup upomínkových předmětů na vítání občánků.

11. Byla seznámena s Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje o nákupu analogových radiostanic TC 700 pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Klecany. Tyto radiostanice v ceně 6.367,- Kč vč. DPH budou plně hrazeny Středočeským krajem.

12. Vzala na vědomí - ke dni 1. 10. 2007 došlo na veřejnou zakázku vypracování strategického plánu rozvoje města: č.j. 1893 Regionální rozvojová agentura Střed.Čechy, Kladno, č.j. 1945A Eurovision Brno, č.j. 1971 Ekonomické a právní poradenství Roudnice n.L., č.j. 1972 SPF Group. v.o.s. Ústí n.L., č.j. 1985 DHV CR, spol. s r.o. Praha, č.j. 1986 Asistenční centrum a.s. Most, č.j. 1987 Technoexport a.s. Praha, č.j. 1988 A.R.D. Central s.r.o. Praha, č.j. 1989 BermanGroup, Praha. Pověřila vedení města ve spolupráci s Judr. Berkou a komisí pro fondy EU otevřením obálek a výběrem zpracovatele.

15. října - Rada města

1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady – v bodě 4 č.j. 2015/07 předala petici Judr. Berkovi, bod 6 č.j. 2006/07 proběhlo
místní šetření za přítomnosti starosty, místostarosty a třech zástupců z domu a byl dohodnut další postup.

2. Č.j. 2068/07 projednala žádost p. Leoše Novotného o přemístění telekomunikačního sloupu, Rada souhlasí s přemístěním sloupu ,práce provede odborná firma O2, náklady uhradí p. L. Novotný

3. Č.j. 2107/07 projednala žádost firmy Vegacom a.s. o souhlas s vybudováním nadzemního telefonního vedení v ulici Pod Černou skálou, Rada nesouhlasí s nadzemním vedením a bude požadovat jiné řešení.

4. Děkuje všem spoluorganizátorům a spoluobčanům, kteří se zúčastnili oslav 500 let povýšení Klecan na město a 100 let založení Sokola Klecany tělocvičné jednoty.

22. října - Rada města...

1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

2. Č.j. 2155/07 vzala na vědomí dopis p. Vávrovské a předala Judr. Berkovi

3. Se seznámila se zprávou Sociální komise ze dne 25. 9. 2007. Paní Kalfařová byla uvolněna na seminář pro zdravotní sestry, byla provedena deratizace objektu DPS, bude zajištěna pravidelná návštěva lékaře a možnost zajištění dalších služeb.

4. Se seznámila se zápisem Školské rady ze dne 2. 10. 2007. Školská rada jmenovala do konkurzní komise na ředitele ZŠ a MŠ svého předsedu Mgr. Filipa Kadlece Dr.

5. Jmenuje tajemníkem konkurzní komise na ředitele ZŠ a MŠ p. Janu Klausovou. Tajemník není členem konkurzní komise. Další členy jmenuje Rada na svém dalším zasedání

6. Jmenovala komisi k výběru zpracovatele „ Strategického plánu rozvoje města Klecany“. Složení komise: Alena Václavíková, Zuzana Kudláčková, Ivo Kurhajec, Jiří Medek, Martin Lemon

7. Č.j. 2161/07 schválila nákup 10 párů zásahových bot pro JSDH Klecany v částce 31.000,- Kč.

8. Č.j. 2115/07 vzala na vědomí opětovnou žádost o prodej pozemku p. Krause. Žádost bude předána na jednání ZMě Klecany.

9. Č.j. 2160/07 vzala na vědomí doručení další části petice „Klecanský mokřad“ od pí. Slavíkové.

10. Vzala na vědomí předvánoční sbírku pro psí útulek pořádanou Janou a Veronikou Hakenovými dne 8. 12. 2007 od 9 do 12 hodin na MÚ Klecany.

11. Č.j. 2130/07 se seznámila s účetní závěrkou ZUŠ Klecany

12. Č.j. 2153/07 projednala žádost p. Petra Kvítka o nový betonový vjezd ze silnice č.p. 697/3 na pozemek č.p. 52/1. Rada města pověřila vedení města místním šetřením.

13. Odsouhlasila Veřejné projednání k otázkám „mokřadu“ na den 31.10.2007 od 18.00 hodin na Mě.Ú. v Klecanech

Zpráva o zasedání zastupitelstva 20. září a o pracovním jednání 6. října 2007

Veřejné zasedání zastupitelstva města Klecany se konalo za přítomnosti jedenácti jeho členů. Z programu, který měl šestnáct bodů, vyjímáme:

Zastupitelé vzali na vědomí zprávu starosty Ivo Kurhajce o vymezení tzv. zastavěného území. Toto území odsouhlasené představiteli města a schválené okresem je opatřením do doby, než bude schválen územní plán. Pozemky zahrnuté do zastavěného území je možno uvolnit k prodeji (podrobněji v článku Klecany mají nově vymezené zastavěné území). V dalších bodech vzali zastupitelé na vědomí zprávu komise určené radou města o výběru nového řešitele územního plánu a zprávu o stavu prací na strategickém plánu města.

Strategický plán je významný dokument, na jehož základě je možno získávat dotace od státu i od Evropské unie. Vedení města vyzvalo k výběrovému řízení na zhotovitele tohoto plánu rozvoje města kolem čtrnácti společností. Podkladem pro vypracování plánu jsou návrhy, které vzešly ze schůzky s občany koncem července t. r. (Viz zářijový Zpravodaj.

Členové zastupitelstva vzali na vědomí také dopis náměstka ministra vnitra Vladimíra Zemana ohledně klecanských Horních kasáren a uložili vedení města vést další jednání o bezplatném převodu tohoto objektu do majetku města na základě dosud platného vládního usnesení.

V bodu Informace starosta informoval zastupitelstvo kromě jiného o stavebních pracích ve škole a školce. Například v září byl znovu otevřen čtvrtý pavilón mateřské školy (kde byla v uplynulých letech dočasně ubytovna pracovníků). Sdělil také, že v polovině září byl vyhlášen konkurz na nového ředitele ZŠ a MŠ.

Vedení města bylo uloženo svolat pracovní jednání zastupitelstva a zveřejnit složení komisí rady města.

Pracovní jednání zastupitelů města Klecany konané 6. 10. tr. se zabývalo prodejem pozemku na stavbu příjezdové komunikace k rodinným domům Vilová čtvrť v katastru Zdiby firmě Central Group.

Bylo dohodnuto, že po vytyčení pozemku se každý člen zastupitelstva seznámí s vyznačnou trasou hranice pozemku a po prohlídce se bude pokračovat v dalším jednání.Pozemek byl vyznačen (vykolíkován) 9. 10. tr.


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
podle zápisů a usnesení zpracovala ZL

Klecany mají nově vymezené zastavěné území (intravilán)

Ze sdělení paní Bohdany Bartákové ze Stavebního úřadu Klecany vyplývá: Od 1. 1. 2007 začal platit nový stavební zákon pod č. 183/2006 Sb. Podle něj lze umisťovat stavby , jejich nástavby a přístavby a měnit využití území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. V územním řízení, jehož výsledkem má být územní rozhodnutí, stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací (ÚPD). V obcích, kde tato dokumentace není vydána, lze umisťovat stavby pouze v intravilánu.

Intravilán obce stavební zákon definuje dvěma způsoby: 1) Nemá-li obec vymezen intravilán, je jím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1996, vyznačená v mapách evidence nemovitostí. 2) Zastavěné území vymezené územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona.

V Klecanech, kde není vydána územně plánovací dokumentace, mohly být umisťovány stavby pouze v historické části města vymezené r. 1966. Tato hranice probíhá např. ulicí V Boleslavce, Mírovou, ČSL armády, V Mexiku. Bez nově vymezeného intravilánu by stavební úřad za touto hranicí nemohl povolit žádné stavby, ani doplňkové stavby ke stavbám stávajícím (např. oplocení, kolny, garáže apod.).

Závěrem: V současné době lze v extravilánu města povolovat stavby pouze tam, kde je vydané platné územní rozhodnutí, nebo v nově vymezeném intravilánu obce. Ale i pro intravilán jsou zákonem stanoveny limity. Nelze stavět tam, kde by byla veřejná zeleň (definovaná v zákoně o obcích) nebo se jednalo o souvislý zemědělský či lesní pozemek (i soubor sousedících pozemků) o výměře větší než půl hektaru. Patří sem např. i zahrady.

Ve zdravém těle zdravý duch

Ve dnech 13. a 14. října proběhly na hřišti v Klecanech a v Klecánkách oslavy 100 let založení Tělocvičné jednoty sokol Klecany. V sobotu oslavy zahájil na nově otevřeném hřišti v Klecánkách u přívozu turnaj v nohejbalu, v neděli se zde konal turnaj volejbalový. Výsledky přinášíme na jiném místě Zpravodaje. Na střelnici v bývalých kasárnách, byla zprovozněna pro mladé odvážné zájemce U-rampa. Nedělní odpoledne patřilo dětem, které celé odpoledne v krásném slunečném počasí soutěžily
na fotbalovém hřišti v Klecanech. Odměnou všem bylo nepřeberné množství sladkostí, vystřihovánek a pohádek na DVD.

Poděkování města patří všem dobrovolným organizátorům, především paní Srbové a Jankové, všem úžasným učitelkám MŠ pod
vedením paní Němečkové, paní Bažantové, A.Košťálové a dalším, kteří se na zdařilé akci podíleli.

Děkujeme všem za možnost příjemně strávených chvil a jenom si přejme, aby sport v Klecanech měl nadále zelenou, nejen v dnech oslav. O historii Sokola v Klecanech vám přineseme podrobnější informace v některém z příštích čísel. Sportu zdar.


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
D. Kapustová

Pro pokračování klikněte zde


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.