Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2007 ~ Klecanský zpravodaj 1/2007

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 1/2007Ročník XXV. Prosinec 2006 / číslo 12.

Nový rok.

Nový rok je vždy spojen s očekáváním věcí budoucích. Je to také jistě vhodný čas k bilancování uplynulých událostí. Lidé si sice určují i jiné milníky životních událostí a dějů, ale bývá už takovým pravidlem, že právě Nový rok je tím nejobvyklejším mezníkem. Lidé si dávají předsevzetí, vytváří si často osnovu, co a jakým způsobem provedou, čemu věnují energii a zápal. Čas se pak stává němým svědkem a zároveň zkouškou pro naplnění či naopak nenaplnění oněch přání. Po určitém časovém odstupu se často nemůžeme ubránit úsměvu, když srovnáme vznosná a velkolepá přání s realitou. Rozdíly mezi obojím mohou být propastné.

Přestože se vývoj může ubírat po úplně jiných cestách, než člověk očekával, je určitě užitečné si do budoucna věci alespoň rámcově ujasnit a uspořádat, právě i s rizikem, že mnohá předsevzetí se promění na pouhá zbožná přání. To platí v životě téměř každého člověka.

Uplynulý rok přinesl naší zemi mnoho změn, nejen politických, a spolu s nimi také mnoho otazníků, na které ještě neznáme odpověď. Na nejednom problému je vidět, že samotný fakt Nového roku nemusí znamenat bod nula, novou startovací čáru, protože správné řešení se už může (ale nemusí…) dávno rýsovat.

Rovněž v životě našeho města znamenal uplynulý rok významnou změnu. Je na tomto místě vhodné vyjádřit dík odstoupivšímu vedení Klecan za mnohaletou důstojnou reprezentaci města, při zpětném ohlédnutí se člověku vybaví souvislá řada proměn naší obce po všech stránkách a mnohé tradice, které se v našem městě dále budou rozvíjet, mají své počátky právě v tomto čase. Také letos si připomeneme jednu velice významnou událost, i když se v tomto případě nejedná o nově založenou tradici, ale o obnovení velmi staré důstojnosti, staré téměř 500 let.

Jistě již mnozí tušíte, k čemu směřuji. Zásadní změna v našem městě má i významnou symbolickou rovinu, vždyť Nový rok 2007 je významným jubileem v historii Klecan. Neboť je tomu právě 500 let od doby, kdy český a uherský král Vladislav II. Jagellonský udělil Klecanům městská práva, respektive abychom se drželi odborné terminologie povýšil je na poddanské město patřící rytíři Zikmundovi z Boršic a na Klecanech. Můžeme si proto připomenout, že tak „dáno na Budíně, den svatých Fabiána a Šebestiána, léta Božího tisícího pětistého sedmého, království našich uherského sedumnáctého a českého třicátého pátého, tedy převedeno do dnešního kalendáře 20. ledna 1507 v Budíně (dnes součást Budapešti). Text se do dnešních časů zachoval pouze v opisu, protože původní exemplář zanikl za nejasných okolností, jisté indicie vedou do Třicetileté války. Snad se může čtenář těchto řádků podivovat i nad místem vydání této listiny, pročpak „dáno na Budíně“? Vladislav II. totiž po zisku uherské koruny v roce 1490 dával přednost Uhrám, Budín se stal hlavním sídelním městem tohoto panovníka, české prostředí vyznačující se silnou a sebevědomou šlechtou, s mnoha zvláštnostmi pohusitské doby a se slabou mocenskou základnou krále mu nemohlo imponovat, a to i přes skutečnost, že se nejednalo zrovna o dynamickou osobnost (Někteří jistě vzpomenou, opráší či utřídí dějepisné střípky a vybaví si humornou poznámku trefně vystihující jeho postavení vůči sebevědomému českému panstvu: „Ty jsi náš král a my jsme tvoji páni“, ti ještě důslednější si vzpomenou, či v běžně dostupné odborné literatuře o českých dějinách naleznou termín stavovská monarchie). Autority to prostě a jednoduše vůbec nemají v našem národním prostředí lehké.

Vzdálené časy rytíře Zikmunda z Boršic nám mohou připomenout rovněž památné stavby v našem městě, vždyť také klecanský zámek, který byl probíhající rekonstrukcí doslova zachráněn před osudem novodobé zříceniny, obsahuje stavební pozůstatky gotické tvrze z jeho dob. A to nemluvě o budovách kostela a fary.

Myslím si však, že historických souvislostí bylo na uvítání Nového roku uvedeno již dost, je čas obrátit pozornost na přítomnost a hlavně na to, co nás čeká v příštím roce. Proto si společně přejme mnoho zdraví, úspěchu a novému vedení obce hodně zdaru při řešení obtížných pracovních úkolů!

20.12.2006
-ph-

Rozhovor s M. Křížem

V letošním roce Vám budeme na stránkách Zpravodaje přinášet rozhovory se zajímavými lidmi, kteří žijí v Klecanech. Do tohoto vydání zpravodaje jsme si pro Vás připravili rozhovor s podnikatelem panem Miroslavem Křížem, který provozuje síť obchodů z potravinami v Klecanech a ve Veltěži.

Jak dlouho žijete v Klecanech a co pro Vás znamenají?
V Klecanech jsem se narodil, žil jsem zde se svými rodiči a když jsem se rozhodoval, kde budu žít se svou ženou, byl jsem rád, že se nám podařilo koupit rodinný domek právě v Klecanech, kde mám rodinu a přátele.

Co vás přivedlo k podnikání v Klecanech a jak vzpomínáte na úplné začátky vašeho podnikání?
K podnikání v Klecanech mě přivedla souhra náhod. V roce 1999 jsem přišel o práci a v tu dobu se naskytla možnost převzetí pronájmu „Cukrárny“po paní Flaškové na Klecanském náměstí. Vzhledem k tomu, že jsem vyučený v oboru a po celou dobu jsem pracoval v obchodě, rozhodli jsme se s ženou podnikat. Chtěli jsme pro obyvatele Klecan rozšířit možnost nákupu potravin a základních potřeb jak časově, tak i sortimentem. Začátky podnikání byly především radikální změnou života celé mé rodiny a téměř žádný volný čas.

V posledních letech vyrostlo na severním okraji Prahy mnoho velkých supermarketů. Jaká úskalí vám to přináší a jak je pro vás obtížné vyrovnat s takovou konkurencí?
Konkurence supermarketů je velká pro všechny malé obchodníky, přesto máme dostatek zákazníků, kteří u nás nakupují a je stále spousta lidí, kteří nemají možnost nakupovat jinde než ve své obci. Snažíme se přizpůsobit otevírací dobu a výběr sortimentu zboží tak, aby byli naši zákazníci spokojeni.

Už podnikáte osmý rok, mnoho věcí se jistě změnilo. Rozšířili jste s manželkou firmu, dokážete si najít čas na relaxování, koníčky a při čem si nejvíce odpočinete?
Je pravda, že mnoho volného času v soukromí nám nezbývá, i přesto si dokážeme najít chvíli na odpočinek. Chodíme s manželkou tancovat, rádi lyžujeme, rybaříme a snažíme se každý rok „vyrazit“ alespoň na jednu společnou dovolenou.

Máme za sebou komunální volby a vy jste se stal členem městské rady. Co Vás přivedlo do komunální politiky? Na jaké problémy byste chtěl soustředit svoji pozornost v rámci své funkce člena městské rady?
Do komunální politiky mě přivedla nabídka kandidovat za SNK, kterou jsem po důkladném zvážení přijal. Překvapilo mě, kolik jsem dostal ve volbách hlasů. Chtěl bych tímto poděkovat za důvěru, kterou mi občané Klecany dali. Jedním z problémů, kterým bych se rád zabýval během svého funkčního období je zajištění lepší bezpečnosti občanů a majetku. Budu se snažit prosadit zřízení služebny Policie ČR v Klecanech.

Všichni víme, že kompletní obměna vedení města přináší mnoho organizačních změn. Jedním z úkolů nového vedení bylo zlepšení komunikace s veřejností. Byly spuštěny nové internetové stránky města. Pomáhají vám při vaší práci? Jaký máte názor na veřejnou diskuzi, která na těchto stránkách probíhá?
Nové internetové stránky jsou podle mého názoru velice profesionálně vytvořené a jsou pro obyvatele města přínosem. Občané zde najdou mimo jiné mnoho aktuálních informací o dění ve městě. Veřejnou diskuzi na internetových stránkách města sleduji. Jediné co mě mrzí, že ještě v dnešní době se někteří diskutující nedokáží pod své názory podepsat.

Prozradíte nám, jaké máte v nejbližší budoucnosti plány?
Chtěl bych nadále rozvíjet firmu. V průběhu ledna dojde k rekonstrukci prodejny ve Veltěži, kde bude pultový prodej přestavěn na samoobsluhu.

Začal rok s tajemným „bondovským“ číslem, co byste popřál občanům našeho města do Nového roku?
Našim spoluobčanům bych rád popřál v Novém roce mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a rodinné pohody.

pana Kříže zpovídala a o drahocenný čas připravila D. Horová

Z Rady

4. prosince

Rada města souhlasí s prezentací města Klecany na dvou stránkách v pohlednicovém kalendáři na rok 2008.
Rada města rozhodla na základě informací od firmy IPODEC s platností od 5.12. 2006, nevybírat poplatek ve výši 1 000,- Kč za výměnu poškozené popelnice. Toto se vztahuje pouze na občany, kteří mají řádně zaplacený odvoz TKO.
Rada města souhlasí s uzavřením úspornější verze povinného ručení pro všechna vozidla města od 1.1. 2007.
Rada města vzala na vědomí stav městského rozhlasu. Zadala firmě vypracovat nabídku na vylepšení a zprovoznění funkčního systému.
Rada města schválila prodloužení autobusového spoje č. 371 v 7,01 hod. náměstí Klecany. Autobus bude vyjíždět ze stanice Klecánky. Mělo by platit se změnou jízdního řádu od března 2007.
Rada města se zabývala návrhem p. Václava Kuchty na doplnění programu připraveného ZMě dne 14.12. 2006 a předala finančnímu výboru.
Rada města souhlasí s vynětím pozemků pí. Zdeny Kučerové p.č. 158/16 k.ú. Klecany ze ZPF.
Rada města souhlasí s příspěvkem 500,- Kč Fondu ohrožených dětí a stejnou částkou TJ zrakově postižených ZORA Praha.
Rada města se zabývala odkoupením a prodejem p.č. 38/1 ing. Guntě Kymplové a předloží ke schválení ZMě.

11. prosince

Rada města souhlasí s propojením počítačové sítě na MěÚ panem Markem Kotrčem.
Rada města schválila provozování výherních hracích automatů
Rada města projednala žádost p. Španingera o prořezání stromu na č.p. 356/12 a předá žádost k vyjádření komisi životního prostředí.
Rada města projednala žádost p. Karla Hořánka na odkoupení pozemku č. 236/31 , provede místní šetření.
Rada města souhlasí s vyplacením odměny při skončení funkčního období bývalým uvolněným zastupitelům v měsíčních splátkách.
Rada města vzala na vědomí podepsání smlouvy s firmou ELEKROWIN a.s. na likvidaci elektrospotřebičů. Město uzavře v nejbližší době smlouvu.
Rada města navrhla nákup reflexních vest pro zaměstnance úřadu na úklid na komunikacích těm, kteří vestu ještě nemají.

18. prosince

Rada města projednala organizační opatření k zabezpečení usnesení ZMě – na příštím zasedání revokovat bod I /10, odměny členů komisí.
Rada města projednala žádost p. Gajdoše a souhlasí s uložením přípojek na pozemku par.č. 697/4.
Rada města souhlasí s provozem l ks nového hracího automatu na l. pololetí r.2007.
Rada města pověřila vedení města řešením zpracování havarijního plánu nakládání s odpady pro možné krizové situace.
Rada města souhlasí s nákupem publikace „Územní Samospráva“.
Rada města se zabývala dopisem od Policie ČR Prahy 9 ohledně p. Jana Nováka.
Rada města vzala na vědomí žádost manželů Tajblových o zařazení par.k.č. 236/91 do Ú.P.
Rada města souhlasí s nákupem odlučovače tuku LAPOL pro školní jídelnu.
Rada města souhlasí s opravou střechy školky a DPS – provede firma Závěta.
Rada města se zabývala stanovením pracovní skupiny k dokončení návrhu územního plánu města.
Rada města se seznámila s výroční zprávou a zprávou o hospodaření školy za rok 2006.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 14. prosince 2006 za přítomnosti 15 členů zastupitelstva

Ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání

I. SCHVALUJE:
1. Rozšířený program zasedání
2. Návrhovou komisi ve složení: ing. Jiří Bendl, Jiří Medek, Zdenek Šebek
3. Ověřovatele zápisu: Zuzana Kudláčková, Jarmila Brožová
4. Stávající jednací řád ZMě
5. Úpravu rozpočtu na rok 2006
6. Rozpočet na rok 2007
7. Rámcový program činnosti kontrolního výboru
8. Další členy kontrol. výboru – Boženu Michalcovou, Bohumilu Novákovou
9. Další členy finančního výboru – ing. Jiřího Zacha, Petra Mervarta
10. Výši odměny členů RM, komisí a výborů a členů ZMě od data 14.12.2006, výši dle nařízení vlády č. 50/2006, př. č. 1
11. Využití bývalé střelnice a fotbalového hřiště v areálu Dolních Kasáren k vybudování
sportovního areálu včetně přemístění „U rampy“do tohoto prostoru

II. BERE NA VĚDOMÍ:
1. Slib člena ZMě ing. Petra Krse
2. Změnu termínu a složení DIK pro inventarizaci majetku města na základě příkazu starosty města Klecany č. 1
3. Zprávu o činnosti kontrolního výboru
4. Zprávu o činnosti finančního výboru
5. Informaci o podmínkách pronájmu části pozemku p.č. 626/9
6. Informaci ing. arch. Zemana o stavu prací na územním plánu
7. Dopis psychiatr. centra Praha a konstatuje, že město nemá v současné době pozemky o této rozloze
8. Dopis metropolitního regionu sdružení ochránců přírody
9. Nabídku přidělení cílové částky stavebního spoření s tím, že nabídka poskytnutí úvěru nebude využita
10. Dokončení stav. akce na pozemku p.č. 224/1
11. Žádost o dotaci na opravu zábradlí u vodotěže Do Klecánek ve výši 200.000,- Kč.

III. Souhlasí:
1. Se zahájením prací na výměře a prodeji poz. mezi městem Klecany a p. Kunzem v oblasti „U Felixů“

IV. Ukládá:
1. Vedení města do příštího zasedání ZMě vyjasnit prodej pozemků manž. Moravcových
2. Radě města ustavit pracovní skupinu k dokončení návrhu územního plánu města. Termín: do konce ledna 2007
3. Vedení města vypracovat žádost o dotaci na opravy zábradlí pro vodotěž do Klecánek

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení :
Ing. Jiří Bendl, Jiří Medek, Zdenek Šebek

Napsali nám

Do Nového roku.
Ať Nový rok 2007 je lepší než bude!
Toto přání nám někdo poslal po rozhlasových vlnách (na radiostanici Praha 2). Ať už to byl kdokoli, přání se mi zalíbilo a posílám ho i Vám, čtenářům našeho Zpravodaje. Chci zde poděkovat za důvěru, kterou mi věnoval pan Zdenek Šebek. Trpělivě přepisoval mé těžko čitelné písmo a tím umožnil mé myšlenky, úvahy a vzpomínky na staré časy předložit Vám, tím že byly uveřejněny v našem Zpravodaji. Ráda bych také poděkovala odcházejícím představitelům našeho města za jejich práci v minulém volebním období jak za svou osobu, tak i za jejich voliče (jistě mi to dovolí). Nemusí se za odevzdané dílo stydět. Město předali bez dluhů, čisté. Ale za to jim jistě poděkovalo i nové vedení. Vím ze své zkušenosti, že po dobrém vedení se novým nástupcům bude pracovat tížeji, budou srovnáváni s minulým vedením.

Obdivuji ty občany, kteří se rozhodli pracovat pro veřejnost. Je to práce náročná, těžká a nevděčná. To jistě naši noví představitelé města poznají na vlastní kůži. Volič je totiž člověk nevyzpytatelný, trpící krátkou pamětí, nevděčný.A tak z vlastního zájmu o další rozkvět města a spokojenost nás občanů si můžeme přát, aby se nový Městský úřad dokázal rozhodovat moudře, dokončit rozdělané úkoly, aby se dokázal dobře orientovat ve spleti vyhlášek a zákonů, aby nebylo ohroženo jak město, tak občané a i sami funkcionáři. Často slýcháme v médiích zpívajícího právníka Jahelku a jeho slova “neznalost zákona neomlouvá“.
Jistě sledujete naši politickou scénu, kde se přes půl roku politici nedokáží shodnout. Večer shoda, ráno je vše jinak. Nejde jim o stát, ani o občany. Hlavně že jsou jim vypláceny tučné gáže (uvedeno 2.12.2006 MFD).

V sobotu 2.12. 2006 byl v našem městečku uspořádán Vánoční jarmark. Myslím, že se vydařil. Na náměstí byl slavnostně ozářen vánoční strom. Jestli ho naši vandalové nezničí, jak mají ve zvyku, mohl by vydržet přes celou vánoční a povánoční dobu. Na Štědrý den se u něj scházíme zazpívat si vánoční koledy.

Supermarkety mají už od října vánoční výzdobu, omílají do omrzení naše krásné koledy, v reklamách nám nabízejí věci, které nepotřebujeme, za drahé peníze, které nemáme. Banky se mohou přetrhnout s nabídkami půjček (hned a bez záruky, přijďte si půjčit peníze na svůj dárek). Takové Vánoce si nepředstavuji. Vánoce mají být poetické, to je ono očekávání, přípravy na narození Krista Spasitele. V našem kostelíku bývá již pravidelně výstava betlémů. Možná, že jste tam zašli.

Sledujete tisk? Před časem uváděli noviny, že náš národ je zařazen mezi největšími zloději na prvním místě. Nyní nás zas Evropa hodnotí, že Češi jsou na druhém místě v konzumování tvrdého alkoholu. Před námi je už jen Lucembursko. Vždycky se říkalo „chlastá jako Dán“ – a ejhle! Co o nás asi napíší do třetice?
Do Nového roku ode mne, klecanského rodáka, patriota a pamětníka, přijměte upřímné a srdečné přání všeho dobrého, aby se nám zde společně dobře žilo.

Buďme k sobě laskaví, mějme se rádi, jak nám radí v rozhlase Josef Fousek, moderátor, skladatel, herec, zpěvák a dobrý moudrý člověk z Kladna.

Marie Štěpánová

Prosinec v MŠ

Prosinec v naší školce.
Předvánoční atmosféra začala ve školce výrobou maličkostí na Vánoční jarmark. S těmito výrobky dětí a paní učitelek jsme se ho, jako každý rok, rády zúčastnily. Výtěžek z jarmarku činil 2 900Kč a bude použit na nákup pracovních materiálů a hraček do školky. Touto cestou děkujeme všem, co si u nás nějakou tu drobnost zakoupili.

Čekání na Vánoce nám zkrátila přehlídka dětí z třetí a čtvrté třídy ZŠ, které byly převlečené za Mikuláše, čerty a anděly, ale pravé čertí postrašení a Mikulášskou nadílku nám připravili žáci deváté třídy. Děti za sladkosti poděkovaly pásmem písniček.

Nácvikem na besídky předvánoční přípravy pokračovaly. V letošním roce pořádala každá třída svou besídku v jiném termínu. Děti s chutí a radostí nacvičovaly svůj program, aby se mohly svým nejbližším předvést jak jsou šikovné. Všechny děti si pro rodiče připravily malé dárečky, které vyráběly s láskou a nadšením. Takové dárky jsou ty nejcennější.

Chtěly bychom touto cestou poděkovat rodičům, kteří pro děti ve třídách připravili drobné dárečky.

Také děkujeme ZUŠ, která dětem vypálila jejich výrobky z keramické hlíny a umožnila tyto výrobky naglazurovat a zapůjčila nám i sukýnky pro děti na besídku.

Poslední adventní týden měly děti také svoji malou besídku, kterou jim zpestřil svým vystoupením kouzelník.

Aby vánoční atmosféra byla úplná, maminky dětem do školky přinesly cukroví a tak si děti celé dopoledne mohly hrát s novými hračkami, které našly pod Vánočním stromečkem a mlsat k tomu výborné vánoční cukroví. Nakonec si připily dětským ,,šampíčkem“ na šťastné a veselé Vánoce.

Poslední akcí v tomto roce bylo připravit malý stromeček na náměstí. Děti vlastnoručně vyrobily ozdobičky a za zpěvu koled jej nazdobily.

Co ještě zbývá závěrem? Všem dětem, rodičům a spoluobčanům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v Novém roce...

kolektiv učitelek MŠ

Diskuzní fórum na www.klecany.cz

Rádi bychom Vás, naše čtenáře a především ty, kteří nemají přístup na internet, seznámili s novou rubrikou Diskuzní fórum, která vychází z názorů našich spoluobčanů. Jedná se o příspěvky (kladné i záporné) k daným tématům na webových stránkách Klecan (www.klecany.cz). V současné době je nejaktuálnější téma - Škola, školka Klecany, proto jsme ho vybrali jako první...

V této rubrice bych čekala více příspěvků! Rodiče jsou spokojeni? Nemají žádné požadavky na kvalitnější školu? Kdybych měla děti školou povinné, byla bych nešťastná z toho, že naše škola je tak nezajímavá, pasivní a nemoderní. Taky bych asi děti posílala do Prahy, ale tím se děti okrádají o kamarády, ztrácí spoustu času dojížděním. A hlavně ztrácejí vazbu na své bydliště! Doufám, že se rodičům podaří spolu s novým vedením radnice školu změnit dřív, než budu mít vnoučata. Rada školy má přece velké pravomoce! Držím palce rodičům i všem našim dětem! -prem- 8.11.06

Lidi pojďme přesně říci co se nám na škole v Klecanech nelíbí! Zatím všichni křičí ředitelka je špatná, ale nikdo nic nedělá, aby na stůl položil důkazy a začal něco dělat. (Odvolat ředitelku není snadná věc, na to nepomůže změnit vedení města). Pojďme se spojit všichni, kdo s tím chceme něco dělat. Začněme se písemně!!!! dožadovat změn. Zatím je rok od roku v Klecanské škole méně dětí, ruší se jedna školní aktivita za druhou. Dokonce se letos prý nepojede na školu v přírodě, protože p. ředitelka dělá administrativní dusno. Prý to ve škole létá jedna důtka za druhou. Není to šikana? Nebo snad je to neschopnost učitelek? V každém případě pokud podřízení nezačnou jasně jmenovat zlo na Klecané škole, nic nedosáhnou. Chceme pomoci! Pojďme jasně formulovat co chceme, co nefunguje a kdo za to může. Křičet v koutě nikomu nepomůže a jde o naše děti... - Jirka- 10.11.06

Vůbec si nemyslím, že by byla klecanská škola horší než ty pražské. Mnozí učitelé jsou dobří. Myslím, že problém je spíše v hlavní manažerce školy, která nedává lidem dostatek kompetencí, nedostatečně je motivuje a vázne komunikace s veřejností a s jednotlivými učiteli. Navrhovala bych provést dotazníkové šetření školy mezi rodiči a jednotlivými učiteli. Tím by se alespoň problém jasně definoval a mohlo by se hledat řešení. -Danas- 11.11.06

Patříme k rodičům, kteří vozí denně dítě do školy do Prahy. Začnu nejprve argumenty proč nechat dítě v Klecanech: : Kubík je vytržený z prostředí spolužáků ze školky, převážení tam a zpět je náročnější na čas i peníze, sehnat kvalitní školu nebylo snadné. Co tedy převážilo: hrozná pověst školy daleko přesáhla území Klecan. Zdejší škola je pověstná fluktuací učitelů a neschopností udržet kvalitní lidi. Před termínem zápisu na zdejší školu jsme dostali cyklostylovaný papír co školák musí a co nesmí; předlistopadová kultura z něho vyzařovala. Nebyl čas na hrdinství - zájmy dítěte mají přednost. Zkušenosti: Byl problém nějakou školu sehnat, školy v přilehlých částech Prahy 8 jsou přeplněné. Syn je ve škole, kde učitelka NEDÁVÁ do stejné lavice děti, které se nemají rády (aby si nepovídaly). Učitelka nám pošle písemnou omluvu, když si Kubík umaže oblečení při mytí tabule. Paní učitelku v Praze práce s dětmi opravdu baví a děti to samozřejmě vycítí! Kubík chodí v 1. třídě v rámci kroužku na angličtinu - jeho nejoblíbebější školní aktivitu (to nejsou "nesmysli", Hannah). Omlouváme se všem, kteří se snaží pohnout stavem školy vpřed, ale na dítěti odmítáme experimentovat. Rádi si přečteme NEANONYMNÍ reakce. (což platí i pro ostatní sekce). -om- 14.11.06

Můj syn chodí do druhé třídy školy v Klecanech a já jsem zcela spokojená. Jeho paní učitelka je výborná (měla tuto třídu i jako prvňáčky), syn chodí do školy rád a výuku zvládá zcela bez problému. Z toho lze soudit, že paní učitelka učí dobře, srozumitelně a sama vím, že přistupuje k dětem i individuelně, dle jejich potřeb. Je velmi aktivní, navštěvuje s dětmi divadla, v pondělí byly děti v planetáriu a pořádá různé akce i o víkendu. Abych byla konkrétní, třeba v říjnu jsme se sešli jednu sobotu a děti si společně se svými rodiči a paní učitelkou vyrobily draka... Mě jako matce zcela vyhovuje i uzavřený komplex školního areálu. Syn i takhle malý, si může sám dojít na odpolední zájmy (kytaru, hudební nauku, pozemní hokej v tělocvičně aj.), na které ho v daný čas pošle paní učitelka z družiny. Což myslím také není zcela běžný jev ve školství, za což jsem jí (a nejen já) moc vděčná. Nemusím se bát, že syna srazí auto a také není potřeba ho neustále
někam vozit a vodit za ruku. Věřím, že ho to vede i k větší samostatnosti. Takže já si nemyslím, že je škola v Klecanech špatná, protože vždycky je to o lidech a jejich přístupu. Problém nebude ve vztahu učitel, rodič nebo žák, ale pokud je, tak pravděpodobně někde výš! Nic není jen černé nebo bílé. -pš- 14.11.06

Už nevím kdy, asi před rokem vyšel Nový školský zákon. Každá škola jej měla rozpracovat též do Školního řádu, který ukládá též povinnosti rodičům, s kterými mají být prokazatelně seznámeni. Školní řád by měla mít každá škola a ten obsahoje jak práva tak povinnosti tedy co žák smí a co nesmí. Byli-li s tímto seznámeni rodiče, mohou dítě předem připravit na podmínky školy,které by měly být pro žáky stejné na každé škole. (ze zákona) Kvalitní učitel či nekvalitní?Jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří vědí co mají učit a hlavně jak naučit. Nemyslím, že zrovna v Klecanech jsou nějací nepodaření. Učitel by měl umět učit jak v Praze tak v Klecanech má li kvalifikaci. Hrozná pověst školy - kdo chce očernit - očerní, zejména bude-li se politizovat (předlistopadová kultura). - kolemjdoucí - 15.11.06

Co se stalo před 100 lety?

Vzdělanost národů posuzuje se také vedle mnohého jiného dle toho, jak mnoho příslušníků národa umí číst a psát. Čím vzdělanější národ, tím méně má analfabetů, čili takových, kteří neumí číst ani psát. Dle toho v Rakousku nejvzdělanějším národem jsou Češi, neboť mezi 100 Čechy jsou průměrně jen 3 analfabeti. U ostatních národů Rakouska jest tento průměr: u Němců jest mezi 100 obyvateli 6 neumějících číst ani psát, u Italů 16, u Slovinců 33, u Poláků 47, u Maďarů 60, u Srbů a Chorvatů 73, u Rusínů 76, u Rumunů 85.

Noviny mládeže, číslo 1. ročník III, 1906 Pořádají Václav štech a Dr. R. J. Kronbauer
Nakladatelské družstvo Máje, Zapsané společenstvo s ručením omezeným v Praze.

Co se šustlo v naší škole?

Měsíc prosinec začal v základní i mateřské škole přípravami na Vánoce. V úterý 5.12. navštívil nižší ročníky a mateřskou školku Mikuláš se svou družinou. A ta byla pěkně početná. Naštěstí v ní bylo tolik čertů jako andělů, a tak se síly dobra a zla vyvážily. Naši žáci jsou všichni hodní a pilní, neboť si žádného z nich čert v pytli neodnesl. A co je podivné, neskončil tam ani nikdo z učitelského sboru? Za tuto mikulášskou akci patří velký dík skupině žáků a žákyň deváté třídy (M. Jeřábkovi, A. Filingerové, M. Vašíkové, B. Ouředníkové, K. Kolenáčové, K. Pechové, K. Venclákové, M. Dvořákovi, M. Bočanovi, J. Kulichovi, V. Harnachovi, B. Levé) a paní učitelce Bláhové, která Mikulášovu družinu doprovázela a na vše pečlivě dohlížela. Ve stejný den probíhal na prvním stupni mikulášský turnaj, o kterém podrobně stejně jako o dalších akcích žáků prvního stupně píše v příspěvku paní učitelka Vulterinová. K vánočnímu tématu si některé třídy připravily besídky pro rodiče, jiné zase navštívily různé akce v Praze. O tom všem se dočtete v následujících příspěvcích.


Mikulášský turnaj ve vybíjené
Dne 5.12. prožili žáci IV.A a V.A sportovní utkání ve vybíjené. Zhruba měsíc předem vyzvali čtvrťáci své kamarády z vyššího ročníku ke sportovnímu zápolení. Každá třída si utvořila tým o 13 žácích. Ostatní děti pak plnily důležitou úlohu fanoušků a páťačky vytvořily úžasnou partu roztleskávaček. Očekávaný turnaj začal v úterý v 8.15h. Na spravedlivou a čestnou hru dohlížely během celého zápasu obě třídní učitelky Alena Vulterinová a Aneta S. Šugarová. Obě třídy se utkání zúčastnily s neuvěřitelným elánem a hru velmi prožívaly. Během hry padlo několik perných slov a objevilo se i pár slziček, ale vždy se vše zdárně vyřešilo. Dlouhou dobu měli převahu starší žáci, ale nakonec zvítězil ke své obrovské radosti tým ze IV.A. Všichni žáci si zaslouží pochvalu, obzvlášť kapitán IV.A Lukáš Gerhát, který na cestě k vítězství nasadil všechny své síly a M. Holoubková z V.A, která čestně v rozhodujícím momentu hry přiznala své „vybití“.

Pátá třída se s porážkou nesmířila a vyzvala čtvrťáky k odvetě na lednovém utkání. Všichni se na utkání v novém roce těší a své týmy opět plně podpoří obě třídní učitelky.

Červený Újezd
Deset dní před Štědrým dnem podnikly čtvrtá a pátá třída se svými třídními učitelkami předvánoční výlet na hrad Červený Újezd. Tento hrádek vyrostl před pár lety nedaleko Prahy (u Unhoště) přímo na zelené louce. Při prohlídce hradu se všichni podívali do dílen tradičních řemesel, obytných světniček z různých krajů, do rytířského sálu, zbrojnice a kaple. V dobové krčmě si pochutnali na skořicových plackách a čaji.

Po prohlídce, nákupu suvenýrů a občerstvení čekala výletníky ještě návštěva přilehlého skanzenu s větrným mlýnem a salaší. Výlet se všem moc líbil. Doporučujeme návštěvu Červeného Újezdu ve vánočních dnech volna.

Vánoční Praha
Na poslední akci v tomto kalendářním roce vyjela pátá a čtvrtá třída v úterý 19.12. do vánoční Prahy. Nejprve žáci navštívili výstavu „Betlémská setkání“ v paláci pánů Hrzánů z Harasova v Celetné ulici. Zde viděli přehlídku krásných Betlémů vyrobených ze dřeva, papíru, látky, perníku, vizovického pečiva, krajky, kamení či slámy. Tato návštěva uvedla žáky i jejich paní učitelky do krásné vánoční nálady.

Poté se přemístili na Staroměstské náměstí, kde už na ně čekalo vánoční tržiště a také stánek pana Dvořáka (tatínka Janičky z V.A), který pozval všechny žáky na párek v rohlíku, za což mu všechny děti i paní učitelky srdečně děkují!

Potom si děti ve skupinkách prošly Staroměstské vánoční tržiště. Většina si pochutnala na vánoční pochoutce „Trdelník“ a nakoupila dárky pro své blízké. V závěru výletu prošli čtvrťáci a páťáci Pařížskou ulicí na nábřeží, kde ze zbytků svých svačin nakrmili místní racky. A pak už se vydali směr Klecany. Výlet se jistě velmi vydařil.

Pedagogové I. stupně ZŠ Klecany děkují všem rodičům za spolupráci při plnění školních
povinnostía za podporu při různých školních akcích.
Přejeme všem krásné Vánoce plné lásky, pohody, štěstí a do Nového roku
jen samé úžasné zážitky ve společnosti vašich dětí a našich žáků.


O zážitky z výletů se s vámi podělily A. Vulterinová a A.S. Šugarová.

Žáci naší školy se ve svém volném čase věnují hře pozemního hokeje. Pro čtenáře Zpravodaje připravila Bára Pleskotová z osmé třídy, která pomáhá při tréninku našich žáků, článek o tomto sportu, jeho pravidlech a o školních turnajích.

Pozemáček
Pozemní hokej, co to vlastně je? Když se zeptáte obyčejných lidí na ulici na tuto otázku, co si představují pod pojmem pozemní hokej, drtivá většina odpoví, že je to něco mezi hokejem a florbalem. Ale nenechte se mýlit. Pozemní hokej nemá nic společného s těmito sporty. Nehraje se na ledě, ale jak by řekli nepříliš sportovně založení lidé: „na suchu“. Ale to je jen pravda částečná. Pozemní hokej se hraje na umělém povrchu připomínajícím trávník svojí zelenou barvou. Skutečný trávník je pro sport jako je pozemní hokej nevhodný. Umělý povrch je daleko lépe přizpůsoben speciální obuvi s tzv. špunty. Také na míček a hokejku a hráče samotné. Na běžném trávníku hrát „pozemák“ nejde. Každý pokus rozeběhnout se by skončil políbením matičky Země. Ale teď už k samotnému bandy hokeji, jak se mu ve světě říká. Jedná se o hru dvou družstev o 11 hráčích. Míček má obvod 22,4 – 23,5 cm a hmotnost 156 – 163 g. Cílem je dopravit ho do protivníkovy branky pomocí dřevěné hole. Ta je na jedné straně plochá, na druhé zaoblená. Skládá se z rukojeti a zahnuté spodní části, tzv. zobáku. Hřiště má rozměry 91,4 m x 55 m. Branky jsou vysoké 241 cm a široké 366 cm. Pozemní hokej patří k nejstarším sportovním odvětvím. V Evropě se začal hrát od poloviny 19. stol. v Anglii.

Na program olympijských her byl poprvé zařazen roku 1908 (tzv. zimní varianta pozemního hokeje – hraje se v hale, 6 hráčů). Už v roce 1946 hrálo pozemní hokej v České republice 1588 hráčů v 71 klubech. V současnosti je u nás odhadem asi 2000 hráčů.

Za zmínku také stojí každoročně pořádaná školní liga pozemního hokeje pořádaná městskou částí Praha 4. Jedná se o školní turnaj základních škol, ve kterém se bojuje o putovní pohár místostarosty Prahy 4. Na této akci se každým rokem scházejí začátečníci i pokročilí hráči našich škol. Turnaj je vždy zahájen proslovem ředitelů zúčastněných základních škol a ukončen vyhlášením výsledků a vyhlášením nejlepšího golmana, střelce a nejmladšího hráče. Na tomto turnaji se pravidelně účastní také tým ZŠ a MŠ Klecany.

Dost bylo slov, teď už chci jen říci poslední věc a to je poděkování Praze 4 za pořádání této ligy, všem školám za skvělé dny strávené na tomto turnaji, rozhodčím a organizátorům, samozřejmě všem našim hráčům za skvěle odehrané zápasy a v neposlední řadě našim trenérům, protože oni nás posouvají dál na naší cestě pozemním hokejem. Mé díky patří také ZŠ a MŠ Klecany, která se již třetím rokem účastní této akce a děkuji tímto i paní ředitelce Gabriele Janovské.

A úplně na závěr ještě dvě věty: Příští rok na školních ligách a sportu a pozemnímu hokeji na...zdar! Těším se na vás v příštím roce Barbora Pleskotová, žákyně 8.A.

Chemická soutěž
Dne 6. prosince 2006 v chemii nejlepší žáci 9.A ZŠ Klecany Martina Vovsová, Katka Pechová a Bára Levá jely reprezentovat školu na chemickou soutěž Masarykovi střední školy chemické v Praze. V MSŠCH je převzali tamější učitelé a bylo pro ně připraveno dopoledne plné soutěží zaměřených na chemii. Některé byly teoretické jiné zase praktické. Tým z naší školy byl úspěšnější spíše v úkolech teoretických, protože s prací v laboratoři nemá velké zkušenosti. Nakonec se umístil na sedmém místě, což považuji za úspěch a úspěšnou reprezentaci naší školy.

Martina Vovsová (žákyně 9.A)

Od Adventu do Tří králů
Stejně jako jiné se i šestá třída poprvé vydala na naučný program do "Terezy" (tj. sdružení Tereza) na téma Od Adventu do Tří králů. Děti se seznámily s adventními svátky, s jejich historií a dodržovanými zvyky. Vyrobily si vánoční cukroví, ozdobily adventní věnec a sestavily tradiční historickou vánoční tabuli. Se slečnou lektorkou si převyprávěly vánoční příběh o narození malého Ježíška a zazpívaly koledy. Domů děti odjížděly nadšené aVánoční dílna ve školní družině Ve čtvrtek 7.12. se uskutečnila již tradiční „Vánoční dílna“ ve školní družině, o kterou byl, dle velkého počtu zúčastněných dětí, skutečně zájem. Velmi nás také potěšil velký zájem ze strany rodičů. Děti si během odpoledne vyrobily zajímavé a vkusné dárky pro svoje blízké. Při práci měly možnost osvěžit se čajem, který jim připravily paní kuchařky ze školní jídelny. Za velmi podařenou vánoční dílnu v tomto školním roce patří poděkování paním učitelkách z prvního stupně za praktickou, paní ředitelce za finanční a paní Horové za všestrannou pomoc.

Vychovatelky ŠD A. Tinclová a M. Krejčová

Vánoce jsou tady
V přípravný den na Vánoce se proměnil pátek 8.12. v naší škole. Žáci z 9.A si připravili pro všechny své spolužáky na 2 hodiny místo vyučování vánoční dílny. Rozdělili se do skupinek po dvou až třech osobách a každá skupina si vzala na starost jednu třídu. Dohlíželi spolu s třídními učitelkami nad výrobou adventních věnců, postaviček z Betlému, vánočních ozdob a dalších věcí. S mladšími spolužáky si zazpívali koledy a zahráli zábavné hry. Jejich snaha se odrazila v krásné vánoční výzdobě ve všech pavilonech.

Všem žákům deváté třídy velmi děkujeme – učitelé i žáci.

Další akce žáků ZŠ v prosinci
13.12. divadelní představení Africká pohádka, kterou připravily a zahrály děti ze školky
pro první a druhou třídu.
12.12. Vánoční besídka třídy 3.A pro rodiče
20.12. Vánoční besídka třídy 5.A pro rodiče a učitele
13.12. Návštěva představení třídy 3.A v kině Ládví
8.12. Program „Lidé celého světa“ pořádaný hnutím Tereza pro třídu 7.A
18.12. Promítání pořadu „Bohové, faraóni a hvězdy“ v Planetáriu Praha pro celý druhý stupeň a speciální třídu
20.12. Návštěva výstavy „Lovci mamutů“ v Národním muzeu – 8.A a speciální třída
22.12. Vánoční besídky žáků všech tříd se svými třídními učiteli.

Počítačová učebna dětem
Během měsíce listopadu a prosince byla otevřena PC učebna pro žáky z prvního i druhého stupně naší školy i mimo hodiny vyučování. Děti sem mohou chodit vyhledávat informace na internetu, vypracovávat různé úkoly do školy, zpracovávat seminární práce a referáty pod dozorem vyučujícího. Otevírací doba učebny se během těchto dvou měsíců osvědčila, a proto budeme i nadále s touto činností pokračovat a to v těchto dnech:

Út: 7:00 – 7:45 a 14:00 – 14:45
Čt: 7:00 – 7:45 a 12:45 – 13:30

Pozvánka na zápis do první třídy
Putování z pohádky do pohádky čeká všechny děti, které přijdou 8. února 2007 na zápis do první třídy naší školy. Na nové žáčky se těší paní učitelky a pohádkové postavičky, které je budou při plnění různých úkolů a hraní her provázet.

Alena Dočkalová

pro pokračování klikněte zde

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.