Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2007 ~ Klecanský zpravodaj 4/2007

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 4/2007

Ročník XXVI, Duben 2007 / Číslo 4.

Zpravodaj 4/2007 ve formátu pdf 4_2007.pdf

 

Neobviňuj svět, zlepši ho. Jak? Neustálím zlepšováním sebe sama. Sri Chinmoy

Chvála lidskosti. (A poklona všem, kteří dělají něco pro druhé.)

Každý máme své starosti. Své zaměstnání, rodinu a své záliby. Někteří lidé ale stíhají daleko více a jim patří moje dnešní poděkování. Když jsme se před mnoha lety přistěhovali do Klecan, neznali jsme kromě lidí ve škole téměř nikoho. Proto jsme hledali cesty, jak to změnit. První velkou příležitostí, jak zapojit celou rodinu do místní komunity, bylo klecanské skautské středisko Havran. Vše začalo návštěvou jednoho karnevalu a výhrou za masku Kuchtík-Buchtík. Brzy následovaly desítky schůzek, přespání, ohňů, zpívání, táborů, her, sjíždění řek, výletů na hory, do jeskyň. Vše má svou historii.

Jak jsem se dozvěděla od vedoucího střediska, pana Kurhajce, počátek skautování v Klecanech se datuje od roku 1936, podle vzoru prvního Židovského spojovacího oddílu skautů z pražského Karlína se tehdy dala dohromady skupina mladých lidí. Činnost místního skautu byla zastavena po okupaci v roce 1939. Po osvobození v roce 1945 byla činnost obnovena v pěti oddílech, registrováno bylo 120 dětí. Pro svoji základnu si společně upravili opuštěný a zdevastovaný dřevěný srub v klecanském zámeckém parku. Činnost byla ukončena v roce 1950. V roce 1968 byl skauting v Klecanech obnoven, ale ani tentokrát neměl dlouhého trvání – pouhé dva roky. V roce 1989 obnovilo středisko Klecany svou činnost a jeho členy se stalo 110 světlušek, vlčat, skautů a roverů, kteří se v různých obměnách scházejí dodnes. Změnou byla ztráta starého srubu, který byl v majetku města a byl i se zámkem prodán. Město jako náhradu postavilo nový srub, který se nachází ve zbylé části parku a kde se odehrává velká část akcí. Dostávají stále novou podobu. Pan Baden-Powell by se možná divil. Kromě táborových her, výletů a závodů skauti připravují své dřevěné bitvy, posezení u počítačů i promítání snímků z dalekých cest. Bývají nápomocni u jarmarků, masopustů, významných oslav města. Pořádají charitativní sbírky, slavnostní ohně, Svojsíkův závod. Jako jediná organizace v Klecanech dokonce začali pořádat plesy. Čím nás ještě překvapí? Za tím vším je velká práce několika lidí, kteří dlouhodobě dělají mnohem více než je jejich povinnost. Jim patří moje velké poděkování. Jsem ráda, že naše životní cesta vedla zrovna do Klecan.

PS: V dnešním čísle najdete různé podněty, které i vás mohou inspirovat k zapojení se do komunitního života naší obce. Ať už se jedná o zápisy z rady, rozhovor, zamyšlení se nad dopravním
značením nebo výzva starosty občanům na získání finančních prostředků z EU. Zkuste to také.

- dk -
20. 3. 2007

 

Rozhovor s Jiřím Medkem

O dopravní situaci v Klecanech

Ve volbách získal jednu z nejvyšších příček důvěry místních občanů. Byl členem zastupitelstva i v minulém období. Dnes je pan Medek členem Městské rady a našim čtenářům v následujícím rozhovoru prezentuje své názory na dopravní situaci v Klecanech.

V zastupitelstvu pracujete pátým rokem. Za tu dobu se toho tady jistě v dopravě mnoho udělalo...

Já si myslím, že se toho příliš neudělalo. Obec na to neměla čas, prostředky ani možnosti. Stavební práce se realizovaly někde jinde, než v původní obci, kde by bylo potřeba, a to v nově vznikající čtvrti Boleslavka.

Po záplavách se obnovila silnice u řeky v Klecánkách. Jak to dnes vypadá s cestou do Klecánek?
Ta silnice není v moc příznivém stavu. Zatím nebyl čas ani peníze na její opravu. Myslím, že by se prostředky na opravu silnice do Klecánek mohly najít. Dnes to vázne i z důvodu nedokončení některých přípojek plynu a kanalizace.

Obyvatele Klecan rozděluje názor na retardéry u sídliště. Část je pro a část by je chtěla zrušit. Do které skupiny patříte?

Můj názor je, že jejich současná podoba není nejvhodnější. Ale nějakým způsobem je potřeba snížit rychlost vozidel při vjezdu do obce. Otázka retardérů je dost složitá. Každému vyhovuje jiný typ. Mně by se například líbil takový, jaký je třeba v obci Máslovice, mírnější, z asfaltu nebo betonu. Musí se přejíždět pomaleji, ale při rychlejší jízdě nepadá náklad. Lidé ze sídlišti si stěžují hlavně na hluk, protože tady projíždí mnoho náklaďáků. Navíc se domnívám, že by to i mohlo poškodit nejbližší domy.

Podle internetové diskuze naše občany zajímá dopravní obslužnost. Přáli by si zvýšit počet autobusových spojů do Prahy. Co si myslíte o této možnosti?

Zatím jsme jednali o posunutí posledního nočního autobusu, protože si to přáli lidé, kteří se vracejí z různých večerních akcí. Zjistili jsme, že tento spoj není možné posunout. Dopravce to zdůvodnil tím, že řidič končí v Máslovicích, kde přespává, a ráno jede zase první linku ranní. A tu povinnou noční přestávku už nelze zkrátit. Obec by musela celou jízdu zaplatit navíc. Na to zatím nemá prostředky.

Rozšiřuje se móda rychlé jízdy mladistvých řidičů bez řidičského oprávnění. Zaznamenal jste zde takové případy?

Domnívám se, že někteří řidiči ještě nemají řidičák. Ale nemyslím, že by jich bylo tolik. Sem tam nějaká výjimka je, možná jeden, dva lidé, kteří jsou hodně vidět. Ale nemyslím, že by to byl
zrovna jev rozšířený v naší obci. Snížil bych ale rychlost na cestě do Klecánek, kde mladí řidiči
nedodržují rychlost.

Jak jste spokojen s úrovní značek a dopravního značení v Klecanech? Kde myslíte, že jsou největší slabiny?

Moc spokojen nejsem. Značky se musejí co nejdříve vyměnit, protože jsou zastaralé. Některé už jsou vyloženě nevyhovující. Je potřeba doplnit chybějící a také zdůraznit přednosti v jízdě na těch největších křižovatkách na příjezdech do obce. Na nich se během posledního roku staly dvě smrtelné nehody, při kterých přišli o život tři lidé. Mě se to velmi citelně dotklo, protože tam zemřeli dva lidé mně nejbližší. Proto jsem se nad příčinou těchto nehod zamýšlel asi ještě víc než ostatní. Uvědomil jsem si, že obě tyto nehody způsobili dvacetiletí řidiči dodávek zásilkových služeb. Zásilkový prodej se teď hodně rozmáhá, ale přináší to i spoustu negativních jevů. Do obce přijíždí řidiči, kteří to tu vůbec neznají, často se spíš soustředí na hledání cesty a rychlý rozvoz a přehlédnou značku dej přednost v jízdě. Také zaměstnavatelé spíš požadují větší rychlost dodávky než bezpečnou jízdu.

Co se s tím dá dělat? Značky na křižovatkách byly.

Ano. V obou případech ti kluci přehlídli stopku. Oba řidiči tu byli poprvé v životě. To není jen tak. Za chvíli se může stát další nehoda. Takže tam město musí dát nové reflexní značky do zeleného zvýrazňujícího rámu a nalepit na silnici pruhy, které akusticky upozorní, že bude změna přednosti v jízdě. Na křižovatky umístit vodorovné značení, aby řidiči věděli, kam si mají najíždět, například je to důležité na křižovatce u hřbitova.

Existuje ještě něco, co vás trápí a co byste rád v našem městě změnil?

Nové značení na křižovatkách, o kterém jsem už mluvil. Omezení rychlosti na některých komunikacích, např. do Klecánek, kde si mladí dělají závodní dráhu ze silných aut. Udělat bezpečnější chodníky na více místech, přemístit poutače tak, aby nebránily ve výhledu na křižovatkách. Také se mi zdá nebezpečný provoz na sídlišti ráno před osmou hodinou, když rodiče vozí děti až k bráně školy uličkami, které na to nejsou stavěné. Měli by si uvědomit, že když dítě vysadí o ulici dříve, může klidně dojit pěšky a nehrozí mu téměř žádné nebezpečí. Nebezpečí hrozí dětem spíš od nezodpovědných řidičů otáčejících se přímo před školou.


Rozhovor připravila Dagmar Kapustová

Připomeňme si...

V podvečer, dne 6.dubna 1876 dostává kaplanka na zdejší faře nového obyvatele - přichází kaplan Václav Beneš Třebízský, aby pomohl panu faráři Vácslavu Rottebornovi v plnění povinností v klecanské farnosti. V.B.Třebízský zde prožil nejlepší léta svého života, kněžského působení, ale i nejplodnější čas spisovatelské činnosti. Své povinnosti kaplana plnil příkladněa velmi brzy si získal důvěru farníků i žáků ve škole. Ačkoliv nebyl zdráv, neznal odpočinku, nešetřil sebe ani zdraví. V Klecanech prožil v plné práci osm roků – zemřel 20.června 1884. Hluboce se zapsal do paměti klecanských občanů a ti jeho pobyt i činnost nezapomínají.

O jeho životě, díle i spisovatelské činnosti bylo v našem Zpravodaji již mnoho napsáno. Připomeňme si dnes jeho činnost střípkem z „nadčasové“ přednášky přednesené roku 1883 „O české knize a jejich čtenářích „Bývaly na těch českých farách dřevěné přihrádky, v těch přihrádkách vedle knih velkých malé a menší, zevnějškem rok od roku neúhlednější. Bílá hlava se nad nimi skláněla, ruka je tiskla k srdci, slza horká s oka na ně skanula, a lidé přicházeli, dlužili si je a doma čítávali, až jim oči zčervenaly.

Knihy ukrývány ve sklepích, zakopávány na humnech hluboko do země, a přihodilo se, že hospodář přivedl k úkrytu svého syna, řekl mu, zde že poklad, a když nějakou chvíli kopali, přišli na kámen. A když jej odvalili, uzřeli dvě tři knihy v dřevěných deskách se železnými či mosaznými sponami, s takovými též rohy, se všech stran dobře kamennými plotnami chráněné.

„Police s knihami po našem venkově namnoze zmizely. Knížky poděly se nemohu pověděti kam. Ve světnicích všecko také úpravnější, vše jeví moderní ráz….. Ale co tam schází? Schází tam ponejvíce ta zlatá česká kniha. A schází i čtenářů. Kniha netěší se již takové vážnosti. Jeť arci tu a tam výminek, ale jsou řídké … “

JN

VBT svazek XVIII. „O české knize a její čtenářích“ 1883

Oznámení - OSSZ

Dne 12. 3. 2007 bude naposledy úřadovat Okresní správa sociálního zabezpečení pro Prahu
východ v budově Biskupská 7, Praha 1.

Dne 19. 3. 2007 bude zahájen plný provoz OSSZ na nové adrese:
Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 – Vysočany.

Po dobu stěhování od 13. 3. 2007 – 16. 3. 2007 bude v provozu pouze podatelna na původní adrese OSSZ.

Ze zasedání rady města

26. února

 

• Rada města byla seznámena s dopisem Policie České republiky, obvodní oddělení Odolena Voda o způsobu řešení zvýšené kriminality ve městě.

• Rada města projednala žádost Hedviky Horvátové. Vzhledem k tomu, že město nemá žádné byty, její stávající bytovou situaci prověří sociální komise.

• Rada města zamítla žádost manželů Jettmarových o slevu za odvoz TKO.

• Rada města souhlasí s příspěvkem 10 000.- Kč skautskému středisku na pořádání plesu konaného 3.3.2007.

• Příští Rada města byla stanovena na 12. 3. 2007.

12. března

• Rada města byla seznámena z jednání se zástupci domu č.349 na sídlišti v Klecanech - o odkoupení jejich bytů. RM předloží jejich žádost zastupitelstvu Mě k vyřešení.

• Rada města nedoporučuje prodej části pozemku č.236/31 manželům Činovským do doby schválení územního plánu - bude předáno k rozhodnutí ZMě.

• Rada města nedoporučuje prodej části pozemku č. 236/31 Jaroslavu Tajblovi do doby schválení územního plánu - bude předáno k rozhodnutí ZMě.

• Rada města nedoporučuje prodej části pozemku č. 629/9 rodině Koktanových, žádost předá k projednání ZMě.

• Rada města projednala nabídku nakladatelství a vydavatelství Soukup a David - RM nesouhlasí s prezentací města v této publikaci.

• Příští Rada města byla stanovena na 26.3.2007 v 18.00 hodin.

Obnova dopravního značení

V našem městě je stávající dopravní značení značně nevyhovující. Nejenže je ve špatném stavu
a na jiném místě, než by mělo být, ale neodpovídá dokonce ani současným předpisům a požadavkům. Podle zákona o silničním provozu musí mít například všechny značky na svém povrchu retroflexní fólii. Z těchto důvodů městský úřad před koncem roku požádal o prověření celého stavu a návrh kompletního řešení odbor dopravy MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Koncem února proběhlo jednání, kterého se zúčastnili zástupci města, odboru dopravy, dopravního inspektorátu PČR a Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště. Po jednání na úřadě jsme se vydali do ulic Klecan na kontrolu všech diskutovaných komunikací, křižovatek, problémových a nebezpečných míst. Stav dopravního značení opravdu nebyl příznivý.

Na základě tohoto jednání bylo nařízeno provést celkovou výměnu svislých značek, odstranit a doplnit svislé i vodorovné značení.

Při našem jednání jsme mimo jiné hodně diskutovali o vhodnosti a počtu zpomalovacích retardérů. Probírali jsme ty stávající i nově plánované. Dalším dosti konzultovaným bodem bylo nedodržování zákona o silničním provozu klecanskými řidiči, nad kterým se zástupci dopravního inspektorátu pozastavovali. Například na křižovatce u hřbitova, kde jsme společně stáli, zastavilo jen jedno auto na stopce u příjezdu od náměstí z osmi projíždějících. A navíc dva řidiči, kteří nezastavili, při řízení telefonovali. Na náš návrh byly již doplněny patníky u křižovatky na příjezdu do Klecan směrem od Teplické silnice do Topolové ulice a značky na komunikacích patřících SÚS. Další změny chystáme v nejbližší době. V současné době probíhá jednání s firmami, které se zabývají osazováním dopravního značení, a po ukončení výběrového řízení začneme s realizací.

Vedení města se pokusí vybudovat dopravní značení v co nejkratším čase. Ale myslím, že chování neukázněných řidičů by se mělo změnit hned, než za ně někteří lidé zaplatí svými životy.

Ladislav Němeček

Co se šustlo v naší škole

V posledním zimním měsíci, těsně před začátkem jara, zažili naši žáci i mimo vyučování velmi zajímavé akce. Podnikli nejen naučné a zábavné výlety do nedaleké Prahy, ale také si dobře zasoutěžili. Několik jednotlivců zazářilo na soutěži v anglické konverzaci a všichni kromě prvňáčků zapojili své mozkové závity a potrápili logické myšlení v mezinárodní soutěži Matematický klokan. Nadále také pokračuje zápolení v tom, která třída nasbírá a vytřídí nejvíce starého papíru, plastových víček, hliníku a obalů Tetra Pak. A o tom všem se více dozvíte v následujících příspěvcích.

MATEMATICKÝ KLOKAN
Již několik let se Základní škola Klecany účastní mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Žáci základních škol soutěží ve čtyřech kategoriích: Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamin (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník). Letos byl stanoven termín konání na 15. března.
V kategorii Cvrček soutěžilo 39 žáků, v kategorii Klokánek 45 žáků, v kategorii Benjamin 30 žáků a v kategorii Kadet 41 žáků.

A takto jsou obsazeny stupně vítězů jednotlivých kategorií:

CVRČEK – 1. Křivánková Vendula 3.A

KLOKÁNEK - 1. Holoubková Marie 5.A
2. – 3. Rychlá Anna 3.A 2. Grivalsky René 4.A
2. – 3. Lácha Petr 3.A 3. Holoubek Matěj 4.A

BENJAMIN - 1. Jeřábek David 6.A

KADET - 1. – 2. Kopsová Karolína 8.A
2. Hyklová Lucie 7.A 1. – 2. Bočan Michal 9.A
3. Novotná Aneta 7.A 3. Harnach Viktor 9.A

Vítězům blahopřeji a všem ostatním děkuji za snahu o dosažení co nejlepších výsledků. Zároveň se těšíme na setkání v dalším ročníku matematické soutěže.

Alena Bláhová
pořadatel soutěž


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE! OPĚT JSME PŘIVEZLI DVA DIPLOMY!

Dne 22. 2. 2007 se tři žáci naší školy, kteří postoupili ze školního kola, zúčastnili okresního kola soutěže v anglickém jazyce, která se tento rok konala v Gymnáziu Čelákovice.

Neodradilo nás ani brzké vstávání na autobus, cestu nám nezkomplikovalo špatné počasí ani dopravní problémy. Spokojně se nám vracelo i zpět domů, protože stejně jako v předcházejících dvou ročnících soutěže jsme kromě pěkných zážitků přivezli také dvě ocenění v podobě druhého a třetího místa.
3. místo v kategorii starších žáků (8. a 9.třída) získala při svém rozloučení se soutěží žákyně 9.A Martina Vovsová, Soně Herdové z 8.A, která obsadila 5. místo, chybělo jen trochu nezbytného štěstí. 2. místo v kategorii mladších žáků získal Daniel Kuzma ze třídy 7.A.

Velmi ráda bych ještě jednou poděkovala všem soutěžícím. Martině, která letos končí 9. třídu, přeji úspěchy v jejím dalším studiu i životě.

Soutěž ve školním roce 2006/2007 skončila, je nejlepší čas zapojit se do přípravy nové.
Na závěr trochu upravený citát A.J. Toynbeeho:

Účelem soutěže je učit se, ne vítězit.
Respektive učení je jediným vítězstvím,
které má smys
l.

Věra Štembergová


ŠKOLNÍ PERMANENTKA DO ZOO PRAHA
V měsíci únoru třídy naší Základní školy a Mateřské školy Klecany navštívily ZOO Praha. Ptáte se, proč právě v únoru, zimním měsíci ? Nápad vzešel od maminek, které se starají o činnost SRPŠ
Zakoupily permanentní vstupenku s možností 10 volných vstupů pro skupinu žáků + objednání výchovně vzdělávacího pořadu podle věku žáků.

Využili jsme této nabídky a 14. 2. se třídy II.A, III.A, IV.A a IIIV.A sešly u brány zoologické zahrady. Počasí se opravdu vydařilo, program pro III.A nazvaný Jsme jedné krve a pro II.A s názvem Nebojme se strašidel se dětem líbil. Mohly se blíže seznámit s předvedenými živočichy a pohladit si je. Zahrály si na královnu, rytíře i psa, poznávaly reakce zvířete na určité chování člověka. Dopoledne jsme zakončili krátkou návštěvou lachtanů, tučňáků, pavilonu goril a slonů. Do školy jsme se vraceli s přesvědčením, že si ještě tento školní rok rádi návštěvu ZOO Praha zopakujeme. Děkujeme SRPŠ za zakoupení permanentky a přejeme všem ostatním třídám i mateřské škole stejně pěkné zážitky v ZOO Praha při jejich březnové návštěvě.

Kateřina Rychlá a Kateřina Knorová
Třídní učitelky II. a III. třídy

SBÍRÁME A TŘÍDÍME

Lednový svoz papíru, víček, plechovek a tetrapaků byl v tomto školním roce již třetí. Celkem se ve všech třídách nasbíralo a odevzdalo 3894,9 kg papíru, 153 kg víček od plastových láhví, 6,2 kg hliníku a 25 kg obalů od mléka a džusů. Ještě donedávna jsme si udržovali třwtí místo v celkovém pořadí základních škol Středočeského kraje v počtu kilogramů nasbíraných víček. Doufáme, že se nám podaří tuto dobrou pozici udržet a možná získat pro naši základní školu nějakou pěknou odměnu.

VÝLETNÍ TÝDEN OSMÁKŮ A DEVÁŤÁKŮ

Přišli do školy po týdnu jarních prázdnin a pro jejich radost se nemuseli hned všechny dny v týdnu učit. Čekaly je totiž akce v Praze zaměřené na rozšíření znalostí k probíranému učivu. Osmá třída navštívila v úterý 6. března Národní divadlo spolu s paní učitelkou Staňkovou a Dočkalovou za účelem prohlídky prostor naší národní památky. Exkurzí nás provázel starší pán, který o stavbě, rekonstrukcích a vývoji divadla věděl mnoho zajímavých a veřejnosti často neznámých věcí. Poseděli jsme v přízemí hlediště, vystoupali až na první galerii, pak sestoupili do sklepních prostor k základním kamenům a prohlédli si makety původní a nynější podoby budovy divadla. Dokonce jsme zahlédli i kousek generální zkoušky, kterou jsme museli brzy opustit, abychom nerušili pana režiséra. Prohlídka se nám velmi líbila a přemýšlíme o další návštěvě divadla, tentokrát za účelem zhlédnutí některé z uváděných her. Hned další den ve středu se osmáci vydali opět do Prahy. Tentokrát s paní učitelkou Rauschovou a Dočkalovou na Úřad práce Středočeského kraje, který sídlí poblíž náměstí Republiky.

Na úřadě pořádají pro žáky osmých tříd program zaměřený na volbu budoucího povolání. Žáci si povídají o jednotlivých profesích, aby měli představu, co obnášejí, a spolu s vedoucí programu hledají cestu ke svému budoucímu povolání. Po skončení jsme využili polohy úřadu v centru města a spojili jeho návštěvu s procházkou historickou částí.

Čtvrtek 8. března výletní týden uzavřel. Osmá a devátá třída využila právě probíhajícího festivalu dokumentů o lidském soužití a lidských právech Jeden svět a v prostorách Městské knihovny
v Praze zhlédli v doprovodu paní učitelky Dočkalové, Pechové a Bláhové dokument zaměřený na rasovou problematiku ve Velké Británii s názvem Mladý, hrdý, nácek. Po skončení filmu následoval komentář odborníka z Filozofické fakulty UK, který také zodpovídal dotazy žáků.

Po představení jsme se přesunuli do prostor Klementina na výstavu Snášenliví – Nesnášenliví, kde byla expozice plakátů studentů z ústecké fakulty. Velmi zajímavým způsobem zpracovali na svých plakátech problematiku porušování lidských práv, a to především nacismus a rasismus.

Za poskytnuté informace o průběhu sběrové soutěže děkuji paní učitelce Dagmar Rauschové.


Prosím, omluvte tiskovou chybu v minulém příspěvku v Klecanském zpravodaji. Správná adresa našich internetových stránek, kde se dočtete více podrobností o školních i mimoškolních akcích a prohlédnete doprovodné fotografie je http://zsms.klecany.cz

Alena Dočkalová

Klecanské hříchy

Bylo by krásné, psát ve Zpravodaji pouze o ušlechtilých a okrašlujících činnostech, které by pozvedaly kvalitu obytného prostředí města. Bohužel takových případů je velmi málo. Zato skutků nectných a škodlivých je vždycky dost. A není to jen zjevný vandalismus, který se projevuje zničením něčeho, co sloužilo všem. Jsou to i přečiny občanů, kteří sami sebe považují za řádné, korektní, vzdělané a nekonfliktní. Právě v uplynulých dnech bylo možno sledovat dva takové případy.

Jistě každý zná Klecanský háj a v něm bývalou hájovnu. Za hájovnou se nachází větší rovinatá plošina s několika pěknými stromy z doby, kdy zde bývala parková úprava. Stávající majitel hájovny se rozhodl, že zdejší prostředí poněkud zvelebí. Začal tím, že zboural romantickou rotundu. Snad proto, aby obohatil klecanskou kulturní a naučnou stezku. Poté navozil na plošinu veliké množství výkopové zeminy, stavebních sutí a různých artefaktů. Vozil a sypal tak dlouho, až zasypal okolní lesní stromy místy až do výše dvou metrů. Železobetonovými bloky, pneumatikami a jinými „přírodními“ hmotami obohatil zdejší do té doby nezajímavý les. Také se prý chystá zbourat hájovnu, snad i zasypat rybníček a i jinak zkrášlit životní prostředí.

V jiném koutě Klecan, přímo pod Černou skálou, se jiný oduševnělý investor chystá k nějaké činnosti. Aby se tam mohl realizovat, hned na úvod pokácel v místě deset vzrostlých stromů. Neměl k tomu souhlas města – no ale proč by ho sháněl ?? Papírování je pro nedouky, a tento pán není nic takového a je natolik proslulý, že si nemusí všímat toho, co si myslí představitelé města a co občané.

A co udělají občané Klecan ? Budou se trápit předpisy a respektováním zákonů, nebo se (jako ti dva pánové) spíše zařídí podle pravidel banánové demokracie, která všude slaví takové úspěchy ? Tak to se rozhodněte sami.

Jaromír Bratka
Metropolitní region
sdružení ochránců přírody

 

Získejme co nejvíce „našich“ finančních prostředků z Evropské unie.

Výzva starosty...
Období 2007 až 2013 je největší neopakovatelnou příležitostí. V tomto období obdrží Česká republika z fondů EU více než 124 miliard Kč ročně a celkově bude k dispozici okolo 863 miliard Kč. Pro zajímavost v období 2004 až 2006 jsme obdrželi cca 80 miliard Kč celkem. Od roku 2007 se omezuje Evropská komise jen k posuzování projektů nad 25 miliónů ?, což znamená vyšší úspěšnost vyhovění žádosti města.

Hlavní oblasti jsou:

•Životní prostředí •Školství – investice do majetku a lidských zdrojů
• Kultura •Výstavba infrastruktur a modernizace majetku města
• Sport

Některé projekty mohou s výhodou patřit i do více hlavních oblastí jako je např. školství a sport – MŠMT.

Napište své nápady pro zlepšení úrovně našeho města z níže uvedených témat, vaše reakce očekáváme na: mu@klecany.cz. Kdyby měl kdokoliv zájem podílet se na práci skupiny pracující na sestavení zadání Integračního plánu města a na zdárném vývoji při zlepšování našeho prostředí a okolí, bude to vítaným krokem. Ideálem je existence více zájmových skupin hlídajících si své projekty.

Přihlašte se, prosím, na městském úřadě nebo na výše uvedené e-mailové adrese.

Podrobnější soupis Operačních programů (dále OP) pro naše město:

• Životní prostředí s těmito oblastmi podpory:

a) zlepšování kvality ovzduší
b) udržitelné využívání obnovitelných zdrojů
c) nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
d) snižování rizika povodní a zlepšování stavu přírody a krajiny. Příklady: zateplování
budov města (škola, zdravotní středisko, MÚ), recyklace a revitalizace skládek, čistící stroje, zakládání parků a zeleně a cyklostezky, alternativní výroba tepla a paliv

• Doprava s oblastí podpory při zlepšování kvality dopravy a ochrany životního prostředí
z hlediska dopravy.

• Integrovaný OP s těmito oblastmi podpory:

a) modernizace veřejné správy (infrastruktura pro zlepšení bezpečnosti obyvatel, datová základna pro řízení apod.)
b) rozvoj informační společnosti
c) rozvoj cestovního ruchu (organizace a řízení cestovního ruchu, rozvoj produktů a destinací cestovního ruchu)
d) rozvoj kultury (obnova a ekonomizace kulturního dědictví)
e) revitalizace panelových sídlišť
f) rozvoj systémů pro zdraví a kvalitu života (infrastruktura zdravotnictví, řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče, prevence zdravotních rizik)

• Lidské zdroje a zaměstnanost s těmito oblastmi podpory:

a) rozvoj systémů celoživotního vzdělávání
b) školení a služby pro zaměstnance ke zvýšení adaptability
c) rozšíření produktivnějších způsobů organizace práce
d) školení a podpora v souvislosti s restrukturalizací sektorů a firem
e) implementace reforem systému vzdělávání pro zaměstnance
f) tvorba systémů pro předvídání změn na trhu práce
g) zvyšování zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením
h) prevence dlouhodobé nezaměstnanosti
i) zvyšování kvality veřejné správy a samosprávy

• Vzdělávání pro konkurenceschopnost s těmito oblastmi podpory:

a) modernizace vyššího odborného vzdělávání
b) další vzdělávání pracovníků škol
c) rovné příležitosti žáků
d) zvyšování kvality ve vzdělávání
e) rozšíření výuky cizích jazyků
f) vzdělávání v sektoru veřejných služeb
g) tvorba a zavádění systémů hodnocení kvality
h) tvorba programů reagujících na poptávku na trhu práce
i) další vzdělávání řídících pracovníků
j) programy monitoringu potřeb trhu práce apod.

• Program rozvoje venkova s těmito oblastmi podpory:

a) zalesňování a investice do lesů
b) realizace rámcové směrnice o vodní politice (investice v oblasti vodárenství)
c) pozemkové úpravy
d) podpora cestovního ruchu
e) základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova
f) využití biomasy a environmentální hospodářství


Tato zpráva byla vytvořena na základě informací a podkladů semináře „Jak úspěšně čerpat prostředky EU“ pořádaného 22.2.2007 - Sekcí pro čerpání fondů EU společnosti Technoexport, a.s. spolupracující s SN Consultancies.

Zpracoval: Honza Tomáš

KULTURNÍ KOMISE VÁS ZVE...

21. dubna ve 14 hodin
Společná vycházka po trase připravované naučné stezky. Sraz je u hřbitova.
Více na www.klecany.cz

Dne 7. května v 18 hodin na náměstí V. Beneše Třebízského
Vzpomínkové setkání k uctění památky hrdinů 2. světové války u příležitosti Dne vítězství.

Dne 8. května v 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Slavnostní koncert Symfonického orchestru Prahy 8.
Program bude uvedený v příštím vydání Zpravodaje a na plakátech.

CO JE TO HOKEJBAL ?

Snad každý mladý kluk snil o kariéře sportovce. Protože jedním z našich národních sportů je lední hokej, byla vysněná kariéra častokrát hokejová. Bohužel, jak to tak bývá, někdy chyběl dostatek trpělivosti k tomu naučit se bruslit, někdy peníze a někdy to, že nejbližší hokejový klub je prostě příliš daleko. Většina však zažila opojný pocit z toho, jak se dá hokejkou vsítit branka, a to na asfaltových pláccích či uličkách. Když se parta kamarádů ze školy sešla, aby si na jaře, či na podzim zahrála alespoň takovouhle náhražku hokeje. Málokdo to však nazýval pravým jménem – hokejbal.

Hokejbal jako takový, je jednou z odnoží ledního hokeje. V současné době se jedná, vedle florbalu, o jeden z nejrychleji se rozvíjejících sportů v České republice. Hraje se převážně na nezastřešených asfaltových hřištích, které jsou navlas stejné, jako hřiště hokejová, místo puku je oranžový plastový míček a místo bruslí sportovní boty. To jsou však jediné nesrovnalosti při srovnání s ledním hokejem. Díky tomu, je tak možné hrát hokejbal prakticky kdekoli, a nejsou potřeba obrovské investice do zimních stadionů a úpravy ledu. Je tedy možné, a skutečně se tak děje, pořádat soutěže a turnaje i na tropických ostrovech v Karibiku, či Asii.
Česká republika podobně jako v hokeji, patří k nejužší špičce velmocí, společně s Kanadou, Slovenskem a USA. Pravidelně získává medaile na vrcholných turnajích mládeže i mužů a hráčská základna je pátou nejpočetnější v mužské populaci mezi všemi sporty v ČR.

Další rozvoj hokejbalu úzce souvisí s prezentací v médiích, které je zatím poskrovnu. Ale první vlašťovky jsou již tady, když se ČT4 Sport rozhodla odvysílat několik přímých přenosů z nejvyšší mužské soutěže v letošním roce!

Hokejbalový klub SK Spectrum Praga se představuje.

V Praze, kde působí přibližně tři desítky hokejbalových klubů, patří SK Spectrum Praga k těm největším a nejúspěšnějším. Své domácí hřiště, s přispěním Městské části a hokebalového svazu, zbudovalo v Čimicích, na pozemku ZŠ Libčická.

V minulosti náš klub získal řadu prestižních trofejí, také díky dlouhodobé práci jednoho z reprezentačních trenérů mládeže, pana Petra Tomáše a jeho týmu. Z ocenění je nutno vyzdvihnout především stříbrné medaile na Mistrovství ČR v kategoriích mladších žáků v letech 2004 a 2005 a loňské finálové účasti v kategorii mladších i starších žáků na závěrečném turnaji MČR! V současné době patří rovněž dva naší hráči do užšího kádru reprezentace do šestnácti let!

Veškeré aktuální informace o našem klubu a rosáhlou fotogalerii najdete na našich internetových stránkách www.skspectrum.cz
Přidejte se i VY!

Náš klub neustále přijímá zájemce o hokejbal všech věkových kategorií. Pokud máte chuť
si tento sport vyzkoušet, zúčastněte se našeho tréninku nebo se přijďte podívat na některý
z našich zápasů!

Informace naleznete na našich webových stránkách. Případný kontakt pro zájemce z řad
mládeže do 16 let je Petr Tomáš, tel: 603 439 293, e-mail: petr.tomas@oms.cz . Od 17 let výše
kontaktujte Romana Nováka, tel: 777593669, email: mojorisin@seznam.cz

Společenská rubrika a poděkování

Dovolujeme si vyjádřit poděkování za nezištnou a náročnou pomoc a to za silného větru a deště na střeše našeho domu. Děkujeme členům hasičského sboru z Klecan: M. Kodetovi, J. Filingerovi, Z. Smolíkovi, L. Pacovskému a F. Štouralovi, dále Z. Klausovi za zapůjčení plachty na zakrytí podlah, aby nedošlo k dalšímu promáčení domu.

Jaroslav a Květa Mičánovi


Děkuji všem, kteří mi pomohli při odstranění škody na mé chalupě, po vichřici dne 18. 1. 2007. Dík především patří panu starostovi a mému synovi za účinnou pomoc.

M. Štěpánová

Vzpomínka
Před 17 roky, dne 9. dubna 1990 zemřel klecanský občan a můj manžel pan Jaroslav Štěpán, cyklistický reprezentant v krasojízdě na kole, mistr sportu a státní trenér. Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou.

Děkuji, Marie Štěpánová.


Středisko Junák Klecany děkuje Všem, kteří podpořili finančně nebo svojí přítomností II. Skautský ples, a tak se podíleli na skvělé atmosféře a průběhu plesu. Děkujeme.

Naši dubnoví jublanti:

Bureš Zdeněk (76), Vyšín Bořivoj (73), Rosembaumová Helena (82), Jech Jaroslav (76), Višňovský Albert (77), Dušková Olga (73), Matějka Jiří (72), Topinková Emilie (85), Smolík Václav (77), Bezouška Ivan (70),
Sitarová Aranka (89), Böhm Jiří (71), Novotný Jan (80), Srbová Jiřina (78), Plicka František (73), Velíšek Jaroslav (82), Jandovská Irena (76), Hoosová Jindřiška (74).

VÝLETNÍ LOĎ PRAHA – KLECANY – MĚLNÍK

V paměti starších občanů Klecan i Klecánek se udržují vzpomínky na výletní lodě plující z Prahy přes přístav v Klecánkách až na Mělník. Jsou spojovány s výletníky, kteří vystupovali v Klecánkách nejen na dobré občerstvení. Vážili stoupání do klecanského háje a přicházeli až nad lom, aby se pokochali krásným pohledem na tekoucí Vltavu, Levý Hradec a jeho okolí. V létě přijížděli také s cílem lacino nakoupit „červené ovoce“ (třešně) z obecních sadů. Klecanské třešně byl opravdu pojem.

Při studiu zápisů z jednání obecní rady jsme narazili na zápis z 30.srpna 1924, která uvádí zprávu, že „končí provoz výletních parníků Praha – Klecánky. Jistě to byla pro zastupitele nepříjemná zpráva – počet pražských výletníků byl jistě velký a tím také výhodný pro finanční situaci obce. Hledali jsme podrobnější údaje o tehdejší paroplavbě a s některými závěry se s čtenáři rozdělíme.

 

Pražská paroplavba uskutečňovala výletní cesty dvěma směry: Praha - Štěchovice a druhý směr Praha – Mělník. Výlety směr Mělník byly uskutečňovány 3 x týdně: ve středu, pátek a neděli – za rok až 50 jízd a je uváděn i přibližný počet cestujících číslem 14 322. Byla uskutečněna i zkušební přeprava nákladní a to jedním parníkem dvakrát týdně v termínu 15.7. – 15.9. až do Děčína a to oběma směry. Parníky tehdy převezly 495 297 kg zboží.

Pro výletníky byl vydán i ilustrovaný průvodce „Praha a království České“. V titulu je uvedeno, že ho vydal „Český zemský svaz ku povznesení návštěvy cizinců v království Českém v Praze“, byl velmi podrobný a v roce 1913 stál jen 1 Korunu. Dříve než vás pozveme na tuto plavbu nelekněte se, prosím, neznámých názvů ulic, mostů, částí Prahy i dalších objektů – to vše podáváme podle stavu v roce 1913:

„ Z přístaviště na ostrově Kampě podjedeme starobylý most Karlův a kolem ústí Čertovky vlevo (Pražské Benátky) řetězovou lávku, mihnuvše dostavěný právě nový most u Rudolfina a obě plovárny (vojensou i občanskou), spějeme značně zúženým řečištěm k mostu Svatopluka Čecha (1907) a odtud k východu pod řetězovým mostem Františka Josefa komorovým plavidlem nového zdýmadla k mostu Hlávkovu při ostrově Štvanici, načež míjíme stanici Karlín a zahýbáme se pod pilotovým mostem Holešovisko-Libeňským kolem stanice Libně podél vysokých strání pravý břeh Vltavy lemujících, a vlevo kolem rozsáhlého obchodního přístavu k stanicím Troja-Pomologická zahrada, Holešovice /vlevo), Královská Obora (rovněž vlevo, ale již v kanálu Vltavském) a Troja s pěkným zámkem, vinicemi a oblíbenou vinárnou, kdež lze okusiti vína vlastního pěstění.

PODBABA. Ves, položená ve skalní prorvě, tvořící vchod do údolí Šárky, jež zvláště v poslední své části, divoké Šárce, se stává malebným. V Podbabě můžeme sledovati interesantní a poučný způsob proplutí lodi komorovými plavidly zdýmadla č. I. na kanalisované Vltavě. Parník s obecenstvem spouští se totiž až 8 m hluboko v komoře aneb se zase do té výše zvedá.

V PODHOŘÍ jsou zahradní restaurace a villy. SELC, oblíbené výletní místo. Lesnaté stráně s malebnými vyhlídkami.

ROZTOKY – letní sídlo, villy, zahradní restaurace. Vděčná procházka „tichým údolím“ do háje nad Roztoky (Maxmiliánka). Severně zde Vltavu přetíná zdýmadlo č. II. s hradlovým jezem.

Na pravém břehu dole KLECÁNKY; nahoře ve vsi Klecanech zámek s parkem, farní kostel Nanebevzetí P.Marie, působiště V.Beneše-Třebízského (dvojí pomník). Vycházky do blízkých lesů; z „háje“ rozkošný pohled na Vltavu. Sem až dojíždějí pravidelně v létě parníky z Prahy každodenně. V neděli, ve svátek a ve čtvrtek jezdívá zpravidla (což však se vyhlašuje po každé v novinách) velký parník „František Josef“ dále až do Mělníka; trať tato je téměř totožná s příslušnou částí trati „Praha – Podmokly“ bývalé společné státní dráhy, jež se vine až po zastávku Vepřek těsně po levém břehu Vltavském, načež míjí (vlevo) Vraňansko-Hořínský kanál plavební.

-JN-
...pokračování příště

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.