Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Město ~ Revitalizace náměstí - CPP ~ Vyhodnocení soutěže o Cenu Petra Parléře 2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Vyhodnocení soutěže o Cenu Petra Parléře 2009

Vyhodnocení soutěže o Cenu Petra Parléře 2009 a tedy i studií pro město Klecany

(Výtah z protokolu k soutěži)

Hodnotitelská rada urbanisticko-architektonické soutěže Ceny Petra Parléře 2009 vyhodnotila dne 13. 6. 2009 došlé studie a ocenila 3 nejlepší. Město Klecany bylo do soutěže přihlášeno pro zpracování studií na zadání „Revitalizace náměstí a přilehlých parkových ploch města Klecany“ a na toto zadání byly zpracovány 2 studie (z 9 vyžádaných).

Studie Ing. arch. Kláry Viceníkové, Ing. Ladislavy Čížkové, Ing. arch. Jany Zdráhalové PhD. a Ing. arch. Ireny Boumové vzhledem ke svému poměrně komplexnímu přístupu postoupila do druhého kola hodnocení a hlasovalo se o možném udělení 3. ceny, ale hodnotiteli byla výsledně vybrána jako 3. studie pro město Štramberk, i když bodově byla původně ohodnocena lépe studie pro Klecany.

Hodnotitel Ing. arch. Milan Körner ke studii uvedl, že „Návrh se zabývá i širším okolím náměstí Třebízského. Správně analyzuje rozdílné potenciály jeho částí. Základem řešení prostoru náměstí je návrh vodního kanálu na severní straně a návrh „společenského domu“ na straně jižní. Velká pozornost je věnována zeleni a zohlednění morfologie území. Navržené řešení porota hodnotila zejména jako velmi dobrý scénář. Výhrady byly k urbanistickému a architektonickému řešení nových stavebních objektů, které v kontextu s okolní zástavbou i budoucím využitím není přesvědčivé.“

Studie Ing. arch. Marka Tichého, Ing. arch. Magdaleny Vojtkové splnila zadání, avšak neprošla do druhého kola hodnocení. Hodnotitel Ing. arch. Milan Körner ke studii uvedl, že „Návrh správně analyzuje zajímavé členění veřejných prostor v centrální části sídla (nám. Třebízského a okolí). Na tuto topografii však reaguje vkládáním neadekvátních ploch, objektů (společenský dům) a komunikací. Je navrhován velký rozsah zpevněných ploch, jejich pojednání však postrádá zřetelnou koncepci. Rovněž návrh zeleně je značně schematický vzhledem k použitému měřítku zpracování (není uvedeno).“

Celkově si vyžádalo v soutěži podklady pro studie 34 zájemců. Odevzdáno bylo však jen 12 studií pro 7 měst, z nichž město Hlučín neobdrželo žádnou studii. První cenu v soutěži za revitalizaci prostranství před nádražím v Poděbradech obdrží MgA. Bronislav Stratil a Ing. Mgr. art. Ján Roháč. Druhé místo obdrží autoři studie na úpravu náměstí Velké mostecké stávky Ing. Martin Truhlář, Ing. Irena Truhlářová a Ing. Lenka Černochová. Třetí místo za návrh úpravy horního nádvoří štramberského hradu a Jaroňkovy útulny získali Ing. arch. Kamil Mrva a Ing. arch. Martin Rosa.

Hodnotitelská rada se letos poprvé setká se všemi zadavateli na pracovní schůzce. Jednotliví její členové zde okomentují všechny návrhy zaslané do soutěže a odpoví zadavatelům na jejich otázky. Také město Klecany obdrží zpracované studie k možnému zveřejnění. Nezávisle na vyhodnocení poroty může město Klecany udělit bonus studii, která nejvíce vyhovuje jeho požadavkům (město Klecany stanovilo případné ohodnocení ve výši 20.000,- Kč). Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v září 2009. Další podrobnosti o soutěži naleznete na stránkách společnosti Petra Parléře: www.cenapp.cz
Město Klecany tak získalo 2 architektonické studie na revitalizaci náměstí a jeho okolí a zároveň obdrželo jejich zhodnocení od nezávislé poroty architektů.

Pokud bude pro město koncept jedné ze studií vyhovující, bude možné stanovit, jak bude město pokračovat v revitalizaci při případných žádostech o dotace z fondů EU či jiných dotačních titulů.

Kristýna Holubová (Poláčková)


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.