Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Město ~ Skaut Klecany - historie

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Skaut Klecany - historie

Historie skautingu v Klecanech

Počátek skautování v Klecanech se datuje od roku 1936 – tehdy se dala dohromady skupina mladých lidí – a stal se jim vzorem první Židovský spojovací oddíl skautů z pražského Karlína. Tento oddíl v té době tábořil nedaleko Klecan na místě zvané Šulkovna. Na základě získaných zkušeností založila tato skupina chlapecký a dívčí oddíl a napojili se na středisko Junáka Roztoky. Mezi zakládající členy patřili například sestry: Marie Kaplanová, Anežka Bednářová, Růžena Rybáčková a bratři: Zdeněk a Richard Stanislavovi, Jaroslav Velíšek, František Pazderník, Jiří Kolář, Karel Kyncl, Ladislav Novák, Jindřich Hotový, Miroslav Stýblo, Václav Dus, Václav Soukup. Činnost těchto dvou oddílů byla zastavena po okupaci naší vlasti v roce 1939.

Skauti ve 30. letech, začátek skautingu v Klecanech


Po osvobození v roce 1945 byla činnost obnovena v pěti oddílech organizačně začleněných pod středisko Řež. Registrováno bylo 120 dětí. Do činnosti se zapojili další sestry a bratři (například Anna Černá - Pošvová, Drahuše Tintěrová). Pro svoji základnu si společně upravili opuštěný a značně zdevastovaný dřevěný srub v klecanském zámeckém parku. Činnost byla ukončena v roce 1950.

Skautský oddíl (1969)

V roce 1968 byl skauting v Klecanech obnoven, ale ani tentokrát neměla dlouhého trvání – pouhé dva roky. V již vlastním středisku Klecany bylo registrováno 130 členů v oddílech – skautek, světlušek a vlčat a oddíle OS. Během těchto dvou let se uskutečnily dva letní tábory v Kaplicích. Vůdcem střediska byl bratr Zdeněk Stanislav, jeho zástupcem byl bratr Jaroslav Velíšek. Vůdci oddílů a členy střediskové rady byly sestry Anna Černá, Drahuše Tintěrová a bratři Jaroslav Fiala, Miroslav Peroutka, Miroslav Berkman, Miroslav Vybulka a Oldřich Štemprok. Činnost se ze začátku provozovala na různých místech, ale potom byla postavena klubovna za klecanským hřbitovem. V roce 1970 byla ukončena činnost všech oddílů kromě prvního oddílu skautů, který dále pokračoval v činnosti v nově vniklé Pionýrské organizaci.

Symbolické pohřbývání skautingu v roce 1970Dne 2. 12. 1989 obnovilo středisko Klecany svou činnost a po náboru uskutečněném 23. 4. 1990 bylo registrováno 110 členů v pěti oddílech. 1. roj světlušek vedla sestra Ivana Vojtěchovská, 2. oddíl skatů vedl bratr Miroslav Černý – Kid, 3. smečku vlčat vedl bratr Ivo Kurhajec – Fill, 4. oddíl skautek vedla sestra Irena Hakenová a sestra Svatka Pintová, vůdcem OS byl bratr Jaroslav Španinger. Vůdcem celého střediska byl bratr Zdeněk Stanislav, jeho zástupcem byla sestra Růžena Pacovská a zároveň byla výchovnou zpravodajkou pro dívčí kmen. Výchovným zpravodajem pro chlapecký kmen byl bratr Miroslav Peroutka, tajemníkem bratr Oldřich Štemprok, který byl zároveň předsedou Okresní rady Praha – východ. Hospodářem byl bratr Miroslav Stýblo a pokladní byla sestra Vlaďka Procházková. U oddílů ve funkcích zástupců pracovali Jan Beznoska – Speciál (3), Luboš Ježek – Sappy (2), Petr Ondrejka – Oťas (2). Středisko provozovalo svou činnost opět v původním srubu v areálu zámeckého parku. Ještě v tomto roce byly pořádány dva tábory a to týdenní tábor vlčat a světlušek v zámeckém parku v Klecanech a dvoutýdenní tábor skautů v Sedlicích u Blatné. V letech 1991 – 1993 pak byli pořádány střediskové tábory v Heřmanicích u Jablonného v Podještědí, v roce 1994 tábořil 2. oddíl v Sedlicích u Blatné a ostatní oddíly táboří opět v Heřmanicích. V roce 1995 celé středisko táboří v Heřmanicích.

Znovuzaložení Junáka Klecany v roce 1990


Během těchto let se též událo několik změn. Tou první bylo v roce 1992 předání vedení střediska bratrem Zdeňkem Stanislavem do rukou bratra Miroslava Černého – Kida. Na místo vedoucího 2. oddílu nastupuje bratr Luboš Ježek – Sappy a ten pak předává oddíl v roce 1995 bratru Ondru Bulvasovi – Šlahounovi. Ve vedení OS vystřídal bratra Jaroslava Španingera bratr Václav Dus. Do 3. oddílu přicházejí z oddílu 2. bratr Martin Zadražil – (Luke) a bratr Martin Šípek – (Stydlín) a stávají se pravou rukou Filla ve vedení vlčat. Další změnou byla ztráta starého srubu – byl i se zámkem prodán. Město Klecany jako náhradu postavilo nový srub, který se nachází ve zbylé části parku. Tento srub je středisku od města pronajímán za symbolických 100 korun ročně. Aby nedošlo k nedorozumění – starý srub byl v majetku města. Srub byl středisku slavnostně předán do užívání 22. 4. 1995.
V roce 1996 tábořily skautky na Orlíku pod vedením své nové vedoucí sestry Marcely Ježkové a roce 1997 se pod vedením Mirka Černého – (Kida) uskutečnil dvoutýdenní putovní vodácký tábor. V těchto letech tábořili společně světlušky a skauti v Sedlicích u Blatné a vlčata v Borové u Náchoda.
V roce 1998 se událo několik změn. Vedení 2. oddílu skautů převzal bratr Ivoš Hlaváček a 4. oddíl skautek, se pro nedostatek členů, slučuje s 1. rojem světlušek. Tento rok tábořilo celé středisko v Heřmanicích. V roce 1999 pro dostatek členů obnovuje 4. oddíl skautek svou samostatnou činnost pod názvem Tillia Cordata, který vede sestra Míša Sedláčková – (Mispule). V tomto roce se opět táboří v Heřmanicích a stejně tak i v letech 2000 a 2001. V roce 2001 došlo z důvodu nedostatku členů ke sloučení 2. oddílu skautů s 3. smečkou vlčat pod vedením bratr Iva Kurhajce – (Filla). Tento rok je také ve znamení 65. výročí založení skautingu v Klecanech – na podzim proběhla oslava v sále Sportklubu, který byl zaplněn do posledního místa. Velmi nás potěšila přítomnost nejstarších žijících zakládajících členů klecanského střediska (bratr Jaroslav Velíšek, František Pazderník), které je také od roku 1995 nositelem čestného jména „Havran“.Tento název se vztahuje k osobě Václava Beneše Třebízského a jeho povídek. V roce 2002 došlo opět ke sloučení 4. oddílu skautek s 1. rojem světlušek pod vedením Ivany Vojtěchovské. V tomto roce tábořil 3. oddíl tři týdny v Heřmanicích a 1. oddíl tábořil dva týdny v Hrěbečné v Krušných horách. V této době nastupují nový vedoucí, kteří se vzdělávali ve skautingu pro budoucí potřeby střediska. Rok 2003 je opět plný změn. Bratr Miroslav Černý – (Kid) předává funkci vedoucího střediska bratru Ivo Kurhajcovi – (Fillovi) a sám se stává výchovným zpravodajem chlapeckého kmene, kde nahrazuje bratra Miroslava Peroutku – (Perďu). Zástupkyní zůstává sestra Růžena Pacovská – (Babačka), výchovným zpravodajem dívčího kmene je sestra Ivana Vojtěchovská – (Fredka) a místo bratra Filla vede 3. oddíl bratr Matěj Zach – (Stopař) – letitý zástupce tohoto oddílu. U 1. oddílu, který přebírá sestra Míša Sedláčková – (Mispule) ji zastupuje Jana Klausová ml. – (Janina). V roce 2005 se do čela 1. oddílu staví Janina a oddíl se vydává na novou, ne vždy lehkou a jednoduchou cestou.

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.