Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Město ~ Čestní občané města

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Čestní občané města

Čestní občané města Klecany

V historických událostech naší obce zaujímají významné místo někteří občané, jimž se dostalo čestného titulu „čestný občan“ - pokud jsou písemné dokumenty - od r. 1850, jen v několika případech. V tomto přehledu uvádíme jen ty záznamy, které jsou zachovány v protokolech příslušných jednání OZ.

ROK 1878

„Protokol sepsán při sezení místního obecního zastupitelstva dne 9. ledna 1878:
...výbor obce Klecanské jmenoval pana Eduarda DELLINA, co čestného občana Klecanského, za jeho zásluhy, které obci vždy s ochotou proukázal.“

Podpisy starosty p. Tovara a dalších členů obecního zastup.

ROK 1902

„Protokol sepsán při schůzi obecního výboru dne 6. března 1902...
Navrhuje se, aby se pan řídící učitel Jiří VLK jmenoval čestným členem. Obecní výbor vzhledem k zasloužení, které si p. řídící o školu i o obec za dlouhá léta získal, jmenuje p. Jiřího VLKA, řídícího učitele v Klecanech čestným členem jednohlasně.“
Podepsán: starosta p. Tovara a další členové obecního výboru

ROK 1905
„Protokol sepsán v obecním úřadě dne 13. května za přítomnosti níže podepsaných...
Návrh pana starosty místní obce Klecan, aby p. Jeho Jasnost kníže Jiří LOBKOVIC, nejvyšší maršálek Království Českého, vzhledem ku velikým zásluhám Jeho o povznesení samosprávy, jmenován byl čestným občanem obce Klecanské. Návrh tento jednomyslným souhlasem všech přítomných členů přijat. Tím protokol skončen a od přítomných podepsán (byl to jediný bod programu).“
Podepsán: starosta Karel Tichý, dále pak J. Šafařík, J. Mejsnar, J. Richter, V. Maruška, J. Uher, A. Veselý

ROK 1918
„Slavnostní schůze zastupitelstva politické obce Klecany, konaná dne 15. prosince 1918:
Jednomyslně jmenováni čestnými členy zdejší obce:

T. G. MASARYK - prezident československého státu,
Dr. Karel KRAMÁŘ - ministerský předseda,
Dr. Eduard BENEŠ - ministr zahraničí,
Václav KLOFÁČ - ministr obrany,
Gustav HABERMAN - ministr vyučování,
Alois JIRÁSEK - spisovatel,
Josef Svatopluk MACHAR - básník.

Dále jednomyslně usneseno, aby na místo čestných diplomů učiněny byly obcí politickou a osadou Klecanskou tato věnování“ (následuje přehled finančních částek na různé fondy).
Podepsán: starosta Václav Hrubý a další členové obecního zastupitelstva

ROK 1939

„Zápis o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 20. prosince 1939 o půl 8 hodině večer v místnosti obecní úřadovny. Přítomni - vyjmenováni všichni přítomní zastupitelé 22, a dále...
Schůze tato byla svolána jako pilná dle § 2, zákona číslo 76 z roku 1919 Sb., a na základě přípisu okresního úřadu číslo 144.180/39.
Schůzi zahájil p. starosta přivítáním přítomných a přikročeno ihned k projednávání jediného bodu programu: revokace čestného občanství býv. presidenta Čs. republiky Dr. Eduarda Beneše.
Obecní zastupitelstvo jednomyslně se usnáší zrušit čestné občanství Dr. Eduarda Beneše, udělené usnesením obecního zastupitelstva ze dne 15. prosince 1918.“
Podepsán: starosta Karel Smolík a další zastupitelé obce

ROK 1946

„Zápis ze schůze MNV v Klecanech dne 30. ledna 1946, konané v zasedací místnosti MNV, za přítomnosti 17 členů - 6 omluvených...
Přikročeno ku znovuzvolení pana presidenta Edvarda BENEŠE, čestným občanem obce Klecan. Na návrh, aby tento akt byl proveden dnes, není námitek. Přikročeno k hlasování. Jelikož nebylo žádných námitek proti, jest pan president Edvard BENEŠ, znovuzvolen čestným občanem obce Klecan. Usneseno oznámit toto jmenování panu presidentu.“
Podepsán: předseda MNV Antonín Černý

ROK 2000
„Usnesení z veřejného zasedání Městského zastupitelstva v Klecanech, které se konalo dne 2. března 2000. Městské zastupitelstvo schvaluje udělení čestného občanství podle zákona č. 367/1999 Sb., a to

Ing. Janu BRETOVI - generálmajorovi v. v.,
faráři Pavlu KUNEŠOVI,
panu Antonínu MAYEROVI.

Podepsáni: starosta Ing. Zdeněk Malík a zástupce starosty Zdenek Šebek

ROK 2004
Usnesením zastupitelstva města ze dne 2. prosince 2004 bylo schváleno udělení čestného občanství podle zákona č. 128/2000 Sb., dalším třem občanům města KLECANY, kteří „... celým svým životem, svou prací i svými činy ukázali, že žít čestně, pracovat pro společnost a pomáhat tam, kde je třeba, lze i bez velkých gest, nenápadně a neokázale“ - a to

panu doc. Ing. Miroslavu GRÉGROVI,
panu Miroslavu PEROUTKOVI,
panu Ing. Jiřímu SEDLÁČKOVI
.

Podepsáni: starosta Ing. Zdeněk Malík a místostarosta Zdenek Šebek
Diplomy o jmenování čestnými občany jim byly předány na slavnostním zasedání zastupitelů města dne 17. prosince 2004.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.