Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Školství ~ Školská rada

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Školská rada

Co je školská rada?

Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy vydáním Zřizovací listiny na základě usnesení Rady města. Nedílnou součástí zřizovací listiny je seznam jmen členů ŠR, která má 9 členů. Jednu třetinu členů ŠR jmenuje zřizovatel školy, zbývající členové jsou voleni. Třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci dané školy. Členové ŠR jsou jmenováni na období tří let.

Činnost ŠR organizuje předseda, který je zvolen na jejím prvním zasedání, které svolá ředitel dané školy. ŠR stanoví svůj Jednací řád, kterým upraví podrobnosti způsobu práce a jednání.

Při své činnosti ŠR postupuje v souladu s ustanoveními §168 Školského zákona, který jí dává následující kompetence:

  1. - vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. - schvalovat výroční zprávu o činnosti školy,
  3. - schvalovat Školní řád a navrhovat jeho změny,
  4. - schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ,
  5. - podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. - projednávat návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřovat se k rozboru hospodaření školy a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. - projednávat inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. - podávat podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.


Školská rada se zabývá zejména oblastí vzdělávání a při své činnosti je povinna dbát zájmů žáků školy.

Členové ŠR

za pedagogický sbor :            Bronislava Bendová, Zuzana Kulštrunková, Eva Staňková,

za zřizovatele:                        Bc. Klára Kumštová, Mgr. Filip Kadlec Dr., Martin Křemen

za rodiče :                   Markéta Kubíčková, Ivana Makovičková, Mgr. Stanislav Skala


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.