Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Školství ~ Školská rada ~ 3. Zápis ze zasedání 11.1.2006

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

3. Zápis ze zasedání 11.1.2006

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 11. 1. 2006

1) Školská rada převzala od paní ředitelky Janovské novelizovaný Školní řád, který následně schválila.

2) Paní ředitelka Janovská školskou radu informovala o tom, že rozpočet školy na rok 2006 zatím není vypracován, neboť dosud nebyl stanoven příspěvek (dotace) pro školu od MěÚ ani od Krajského úřadu.

3) ŠR byla informována, že statutární zástupce ředitele školy bude jmenován do konce ledna tohoto roku.

4) ŠR se seznámila s Výroční zprávou za minulý školní rok 2004/2005 a schválila ji.

5) ŠR vzala na vědomí, že zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2005 bude vypracována a předána školské radě do jednoho měsíce.

6) ŠR děkuje paní ředitelce Janovské a přizvaným poradcům (paní Rajmové a panu Vrlíkovi) za účast na tomto zasedání a za podání věcných informací.

7) ŠR se usnesla, že požádá paní ředitelku o zveřejnění těchto dokumentů na internetových stránkách školy:


8) Z důvodu lepší informovanosti veřejnosti a zviditelnění Klecanské školy ŠR také požádá paní ředitelku Janovskou o větší propagaci v Klecanském zpravodaji a na internetových stránkách školy ohledně modernizace a rozvoje školy, vybavení tříd, počítačových učeben, rekonstrukce sociálního zařízení, investice do MŠ a školní jídelny za minulý rok a podobně. Také by bylo velmi žádoucí informovat veřejnost o plánovaných akcích v tomto roce jako např. připojení na internet po celém areálu ZŠ, plán vybudování další nové první třídy aj.

9) ŠR žádá paní ředitelku o předložení plánu rekonstrukce, modernizace a rozvoje školy pro rok 2006.

10) Příští zasedání ŠR se bude konat dne 15. 3. 2006.


V Klecanech dne 24. 1. 2006Mgr. Kadlec Filip Dr. - předseda ŠR

Borza Petr - místopředseda ŠR


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.