Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Školství ~ Školská rada ~ 7. Zápis ze zasedání 31.10.2006

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

7. Zápis ze zasedání 31.10.2006

Zápis ze zasedání ·kolské rady dne 31. října 2006

1) ·kolská rada dostala od paní ředitelky k posouzení Výroãní zprávu školy 2005/2006, kterou prostudovala a následnû schválila.

2) Zástupce firmy Target Media s.r.o. představil ·kolské radû nové webové stránky mûsta Klecany, seznámil ·R s jejich obsahem a obsluhou redakãního systému. Nabídl moÏnost prezentace ãinnosti rady na tûchto stránkách a zároveÀ převést i souãasné, jiÏ nedostaãující, stránky školy na tento web mûsta. To vše nabízí firma zcela bezplatnû, na základû konzultací se zástupci mûsta. ·kolská rada souhlasí s tímto návrhem a zcela ho podporuje, z dÛvodu zvýšení reprezentativnosti školy, lepší a přehlednûjší informovanosti obãanÛ a rodiãÛ ÏákÛ školy.

 

V Klecanech dne 2.11. 2006Mgr. Kadlec Filip Dr. - předseda ŠR

Borza Petr - místopředseda ŠR


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.