Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Školství ~ Školská rada ~ 4. Zápis ze zasedání 15.3.2006

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

4. Zápis ze zasedání 15.3.2006

Zápis ze zasedání školské rady (ŠR) dne 15. března 2006


1. ŠR vyslechla informace správce sítě p. Rychlého o stavu počítačového vybavení školy a připojení na internet. Zatímco počítači je škola obstojně vybavena protože starší počítače dostává často darem, k internetu je připojena pouze jedna budova. Dle názoru ŠR je důležité vyřešit připojení ostatních budov, včetně knihovny. Umožnilo by to daleko efektivnější využití výukových programů a pozvedlo úroveň výuky ze současného stavu, který inspekční zpráva z roku 2005 hodnotila jako nevyhovující po technické stránce. Přístup na internet je nezbytný pro splnění metodického pokynu MŠMT „Standard ICT služeb ve škole“ a je také jedním ze základních předpokladů výuky dle rámcového vzdělávacího programu. Odhadované náklady na zavedení bedrátové sítě jsou dle informací p. Rychlého asi 40 000 Kč.

2. ŠR vzala na vědomí sdělení ředitelky školy, podle kterého probíhá příprava školního vzdělávacího programu a jeho předběžná verze by měla být předložena školské radě koncem roku 2006.

3. Dle sdělení ředitelky školy dosud nebyl jmenován její statutární zástupce. ŠR to považuje za závažný nedostatek pro plynulý chod školy a opětovně žádá o jeho jmenování do konce dubna.

4. ŠR konstatuje, že do dnešního dne neobdržela zprávu o hospodaření školy za rok 2005 a že výroční zpráva za školní rok 2004/2005 dosud nebyla zveřejněna. ŠR proto žádá ředitelku školy o její zpřístupnění veřejnosti.

5. Podle informací paní ředitelky krajský úřad i městský úřad již oznámily výši dotací na provoz školy na rok 2006. ŠR přesto návrh rozpočtu dosud neobdržela.

6. ŠR vzala na vědomí informace paní ředitelky o počtu žáků zapsaných do prvního ročníku a záměr rekonstrukce učebny pro první třídu. ŠR tento záměr plně podporuje.

7. ŠR projednala dopis, kterým se na ni obrací vyučující 1. stupně a k jeho třem bodům se vyjádřila následovně:

8. ŠR připomíná rodičům možnost vyjádřit svoje názory a připomínky k chodu školy zasláním na e-mailovou adresu skrada.klecany@centrum.cz.

Příští zasedání ŠR se uskuteční 10. května 2006.

V Klecanech dne 16. 3. 2006

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.