Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Školství ~ Školská rada ~ 2. Zápis ze zasedání 9.11.2005

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

2. Zápis ze zasedání 9.11.2005

Zápis ze zasedání Školské rady, které se konalo dne 9. listopadu 2005

1) Školská rada neschválila aktuální (předložený) Školní řád, s tím, že není přizpůsoben současným podmínkám chodu ZŠ. Shledali jsme například tyto nedostatky, které by měly být jeho součástí: ad bod III. Chování - Žákům není dovoleno ve škole, areálu školy ani při akcích organizovaných školou:
- kouřit
- používat nebo nosit do školy alkoholické nápoje
- vymezit možnost používání mobilních telefonů v ZŠ a při vyučování
- upravit pravidla jízdy na koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích v areálu ZŠ
- neubližovat spolužákům, neponižovat je a vyvarovat se projevu šikany a rasizmu
Práva žáků:
- máš právo na ochranu před nedbalým zacházením a před všemi formami sexuálního násilí a zneužívání

Chybí uvedení data vystavení a platnosti Školního řádu.
Žádáme tímto o přepracování a doplnění, předloženého Školního řádu, nejpozději do 11. 1. 2006, aby mohl být co nejdříve uveden v platnost.

2) Školní rada byla seznámena s Výroční zprávou z roku 2003/2004 a 2004/2005.

3) Internetové stránky se začaly aktualizovat, jedná se zejména o sjednocení adresy (odkazu) na ZŠ a město Klecany, na čemž pracuje správce těchto stránek. Pan učitel Rychlý, bude aktuálně vkládat jemu dodané materiály. Pedagogové s tímto byli seznámení na Pedagogické poradě a budou rádi přispívat a informovat veřejnost s činností školy a jednotlivých tříd.

4) ŠR se usnesla pozvat na příští zasedání, které se bude konat dne 11. 1. 2006, ředitelku ZŠ paní Mgr. Janovskou. Konkrétně upřesnit příjmy (zisky) školy tj. např. z příjmu MŠ, družiny, bytů, pronájmu tělocvičny a další hospodářské činnosti a na straně druhé výdaje na opravy, pomůcky a jiné …


V Klecanech dne 15. listopadu 2005

 

Petr Borza - místopředseda ŠR


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.