Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Informace z Města a MěÚ ~ Strategický plán města ~ 3. Návrhová část - pokračování 1

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

3. Návrhová část - pokračování 1

 

 

 

Název projektu:
2) Rekonstrukce a výstavba komunikací a chodníků
Nositel projektu (garant)
Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech
20082009201020112012
2013
2014
2015
2016
x x x x x x x x x
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
2,5 mil.1,5 mil.2,0 mil.3,0 mil.1,5 mil. 1,5 mil. 3,0 mil.
3,0 mil.
15,0 mil.
Náklady (Kč) celkem33,0 milionů
Zdroje financováníVlastní zdroje, dotace, sponzorské dary.
Popis projektuRekonstrukce a výstavba komunikací dle pasportizace komunikací
Dále dovybavit město vhodnou komunální technikou na údržbu komunikací
Cílová skupinaObčané města, turisté, cyklisté
Možnosti dotacíVýzva ROP Středočeského kraje, oblast dopravy a cestovní ruch, 1.1 Regionální dopravní
infrastruktura
PoznámkaTrvalá obnova povrchů, údržba

 

Název projektu:3) Sportoviště v obci – rekonstrukce a nová
Nositel projektu (garant)Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech
2008 20092010 2011 2012 20132014
2015
2016
 x x x x x x x x x
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
1,0 mil.1,0 mil.1,0 mil.1,0 mil.1,0 mil.1,0 mil. 1,0 mil. 1,0 mil.1,0 mil.
Náklady (Kč) celkem8,0 milionů
Zdroje financování Vlastní zdroje, dotace, sponzorské dary
Popis projektuRekonstrukce hřišť + nová hřiště
1) rekonstrukce hřiště Na Vinici (1x koš na basketbal, stěna na tenis a z druhé strany
stěna na lezení + pískoviště, houpačky atd.)
2) prostor stará střelnice (U-rampa + mini skate park, menší dráha pro bmx, v zimě
možnost snowboardingu + dětská dráha pro sáně a boby, dále stěna z desek
na legal graffiti, zachování volného prostoru na větší akce + občerstvení.)
3) kompletní rekonstrukce dětského hřiště na sídlišti(houpačky, kolotoč, pískoviště,
skluzavka, dětský domek atd.)
4) víceúčelové hřiště + zastřešená terasa v Klecánkách
5) sport centrum u fotbalového hřiště (tenisové kurty + beachvolejbal, víceúčelové
hřiště a dětské hřiště)
Cílová skupina
Občané města a okolí, turisté, cyklisté, mládež, děti (pro každého)
Možnosti dotací

Dětská hřiště
ROP NUTS 2 SČ
Kapitola č. 5 Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území, 5.3 Oblast podpory 3.3 – Rozvoj
venkova
Intervence zaměřené na rozvoj venkova budou zahrnovat také fyzickou revitalizaci obcí a to
na dětská hřiště včetně vybavení

PoznámkaJe nutné, aby děti a mládež měli možnost výběru raději z 10ti hřišť, než z 5ti hospod
Hřiště by mohla využívat škola k tělesné výchově, nebo ke sportovním akcím a dětským
dnům atd.

 

Název projektu:
4) Rekonstrukce zdravotnického zařízení
Nositel projektu (garant)Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech
20082009
2010
2011
20122013
2014
20152016
 x x x x x x x x x
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
 4,0 mil.
3,0 mil.3,0 mil.2,0 mil.2,0 mil.2,0 mil.1,0 mil.3,0 mil.
Náklady (Kč) celkem20,0 milionů
Zdroje financováníVlastní zdroje, dotace, sponzorské dary
Popis projektuCelková rekonstrukce budovy zdravotního střediska
Jedná se o opravu střešního pláště včetně půdní vestavby a oken, konzervaci krovů,
zateplení fasády a výměnu oken a dveří, zbudování nového výtahu do půdní vestavby,
opravy žulového schodiště včetně zábradlí, nové instalace elektřiny, vody, plynu
a kanalizace, odvod dešťových vod od budovy, opravu chodníků a stání pro automobily,
zbudování nového topení včetně těles, úpravu zahrady a sklepních prostor
Cílová skupinaObčané města Klecany, občané okolních obcí
Možnosti dotacíROP NUTS 2 SČ, Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území, 5.3 Oblast podpory 3.3 – Rozvoj
venkova     
Poznámka 

 

Název projektu
5) Dětská hřiště v obci
Nositel projektu (garant)Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech
2008 2009 20102011
2012
2013
 201420152016
x
 x x      
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
1,5 mil. 1,5 mil.1,5 mil.      
Náklady (Kč) celkem4,5 milionu + podle získaných příspěvků
Zdroje financováníVyužití příspěvků z různých fondů, nadací apod. Pokud možno pouze menší částky
financovat z rozpočtu města
Popis projektuNejvětší dětské hřiště by mohlo být v areálu fotbalového hřiště. Tady se musí vyřešit
problémy s vlastníky pozemků
Další dětské hřiště by se mohlo zrekonstruovat na sídlišti. Je třeba řešit problém
s parkováním na sídlišti a příjezdem ke škole
Dětská hřiště v Mírové ulici, Na Vinici, v ulici Pionýrská a v centru města nejsou závislá
na žádné jiné akci, mohou se spojit i s celkovou parkovou úpravou
MŠ – rozšířit dětské hřiště
Cílová skupinaDěti všech věkových kategorií (3-15 let)
Možnosti dotacíROP NUTS 2 SČ
Kapitola č. 5 Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území, 5.3 Oblast podpory 3.3 – Rozvoj
venkova
Intervence zaměřené na rozvoj venkova budou zahrnovat také fyzickou revitalizaci obcí
a to na dětská hřiště včetně vybavení
Poznámka 

 

Název projektu:
6) Revitalizace náměstí
Nositel projektu (garant)Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech12
2008
20092010
20112012
2013
20142015
2016
 x  x x x x   x
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
300 tis.  2,5 mil. 2,5 mil. 2,5 mil. 2,5 mil.   10,0 mil.
Náklady (Kč) celkem20,3 milionů + podle získaných příspěvků
Zdroje financování Rozpočet města, příspěvky z různých fondů, nadací apod.
Popis projektuArchitektonická studie + projekt
Celková úprava vzhledu náměstí
• úprava komunikací, chodníků a parkoviště,
• parkové úpravy – v rámci revitalizace zachovat co nejvíce stávajících stromů, dosadit na
vhodných místech mladé stromy, neopomenout i ostatní složky zeleně (keře, květinové záhony,
trávníky)
• vybavit náměstí vhodným mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, osvětlení apod.)
• infrastruktura
Vše zpracovat dle projektu revitalizace centra města
Cílová skupinaObčané i návštěvníci Klecan
Možnosti dotací• Na parkové úpravy Operační program MŽP Životní prostředí, Prioritní osa 6, Oblast podpory 6.5
Podpora regenerace urbanizované krajiny
• Na další úpravy ROP NUTS 2 SČ Kapitola č. 5 Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území, 5.3
Oblast podpory 3.3 – Rozvoj venkova Intervence zaměřené na rozvoj venkova budou zahrnovat
také fyzickou revitalizaci obcí a to zejména jejich centrálních částí, zanedbané centrální části
venkovských obcí
Podporována je jejich konverze na nové využití veřejného charakteru nebo využití jiné
Podporované aktivity ve vazbě na fyzickou revitalizaci území a transformaci neefektivně
využívaných urbanizovaných ploch na nové využití, a to úprava a vybavení veřejných
prostranství (např. povrchy, veřejná zeleň, veřejné osvětlení)

Poznámka
 

 

 

Název projektu:7) Revitalizace okolí přívozu
Nositel projektu (garant)13 Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech14
2008 20092010
 20112012
20132014
2015
2016
  x x x     
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
  1,0 mil. 1,0 mil. 500 tis.     
Náklady (Kč) celkem 2,5 milionu
Zdroje financováníVlastní zdroje, dotace, sponzorské dary
Popis projektu

Revitalizace okolí přívozu v Klecánkách:

1) kompletní výměna zázemí přívozu (jednalo by se o 3 mobilní dřevěné domky, z toho
2 pro zázemí převozníků a 1 na sklad a dílnu)

2) asfaltové víceúčelové hřiště (využití – basketbal, nohejbal nebo pro malé děti
překážkové dráhy na koloběžky aj., v zimě možnost kluziště)

3)mobilní zastřešený prostor s toaletami (sloužil by k posezení a zároveň jako tribuna
k víceúčelovému hřišti)

4) dva stánky s občerstvením

5) nová parkovací místa pro auta a kola

6) terénní úpravy, výsadba zeleně, lavičky, vymezení travnaté plochy podél řeky
k odpočinku

Cílová skupinaObčané města a okolí, turisté, cyklisté, mládež (pro každého)
Možnosti dotacíVýzva ROP Středočeského kraje, oblast dopravy a cestovní ruch, 1.1 Regionální dopravní
infrastruktura
Poznámka
Jednalo by se o místo k setkávání, k odpočinku, ke sportu, pořádání kulturních akcí,
příjemnou zastávku pro cyklisty a turisty, kteří se zde mohou občerstvit a uvolnit

  
 

Název projektu:
8) Odpadové hospodářství, sběrný dvůr
Nositel projektu (garant)Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech
20082009
 20102011
2012
2013
2014
2015
2016
  x x x x x x  
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
 0,5 mil.1,0 mil.1,0 mil.1,5 mil.1,5 mil.
1,5 mil.
  
Náklady (Kč)celkem 7,0 milionů
Zdroje financováníRozpočet města, dotace
Popis projektu
Kompletní rekonstrukce sběrného dvora (nebo vybudování nového na vhodnějším místě),
veškeré vybavení tohoto zařízení s důrazem na co nejefektivnější třídění odpadu,
vybavení na sběr a třídění jednotlivých složek nebezpečného odpadu, vybavení na sběr
a zpracovávání biologického odpadu rostlinného původu (kompostárna, štěpkovač, drtička,
prosévačka)
Cílová skupinaObčané města
Možnosti dotacíOperační program MŽP Životní prostředí, prioritní osa 4, Oblast podpory 4.1 Zkvalitňování
nakládání s odpady
Poznámka 

 

Název projektu:9) Zřízení služebny městské policie
Nositel projektu (garant)Město Klecan
Předpokládaná realizace
v letech
2008
2009 20102011
2012
2013
2014
2015
2016
  x x  x x   
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
 4,0 mil.
1,0 mil.
 3,0 mil.2,0 mil.
   
Náklady (Kč) celkem10,0 milionů
Zdroje financováníVlastní zdroje, dotace, sponzorské dary
Popis projektu
Zřízení služebny policie - rekonstrukce budovy v Dolních kasárnách, případně zbudování
vhodného objektu pro služebnu. Nákup vozového parku (automobil, motocykly) a dalšího
vybavení nezbytně nutného pro fungování Městské policie
Cílová skupinaObčané i návštěvníci Klecan
Možnosti dotací 
PoznámkaPolicie by měla sloužit především ke kontrole veřejného pořádku v obci v denní i noční
době

 
  
 

Název projektu:10) Rekonstrukce ulic – Do Klecánek, Čs. Armády
Nositel projektu (garant)Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech
 2008 2009 2010 2011 2012 20132014
 20152016
 X X X X X X X X 
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
1,5 mil.2,5 mil.1,0 mil.
1,0 mil.1,0 mil.1,0 mil.
 1,0 mil.1,0 mil. 
Náklady (Kč) celkem10,0 milionů
Zdroje financováníVlastní zdroje, dotace, sponzorské dary
Popis projektu Rekonstrukce povrchů ulic a chodníků, svodidel, zábradlí, dopravního značení
Cílová skupinaObčané města
Možnosti dotacíVýzva ROP Středočeského kraje, oblast dopravy a cestovní ruch, 1.1 Regionální dopravní
infrastruktura
Poznámka 

 

Název projektu:
Pasportizace zeleně, ozelenění komunikací
Nositel projektu (garant)Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech
 2008 2009 2010 2011 20122013
20142015
2016
 X X X X X X X X 
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
 100 tis. 100 tis.100 tis.
 100 tis. 100 tis. 100 tis. 100 tis. 100 tis. 
Náklady (Kč) celkem0,8 milionu + podle získaných příspěvků
Zdroje financování Rozpočet města, příspěvky z různých fondů, nadací apod.
Popis projektuVýsadba vhodné zeleně podél komunikací
Nechat zpracovat pasportizaci zeleně, zmapovat hlavně stromy zasluhující ochranu na celém
katastru Klecan i Drast, vytipovat stromy zasluhující ochranu i na pozemcích nepatřícím městu
Revitalizovat vhodným způsobem stromořadí „V kaštanech“ a topolové stromořadí u hřbitova
Vysadit nová stromořadí podél hlavních komunikací v těchto úsecích:
• křižovatka u hřbitova – směr Teplická silnice, levá strana komunikace
• křižovatka u hřbitova – směr náměstí
• podél areálu hřiště
• ulice Pionýrská
• Klecánky – Povltavská ulice
Výhledově se zaměřit na nově vznikající zástavby v Klecanech a prosazovat i zde co největší podíl
zeleně, podél hlavních komunikací žádat v projektech a studiích aleje
Cílová skupinaObčané i návštěvníci Klecan
Možnosti dotacíNa další úpravy ROP NUTS 2 SČ Kapitola č. 5 Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území, 5.3
Oblast podpory 3.3 – Rozvoj venkova Intervence zaměřené na rozvoj venkova budou zahrnovat
také fyzickou revitalizaci obcí a to zejména jejich centrálních částí, zanedbané centrální části
venkovských obcí
Podporována je jejich konverze na nové využití veřejného charakteru nebo využití jiné
Podporované aktivity ve vazbě na fyzickou revitalizaci území a transformaci neefektivně
využívaných urbanizovaných ploch na nové využití, a to úprava a vybavení veřejných prostranství
(např. povrchy, veřejná zeleň, veřejné osvětlení)
Poznámka   

Název projektu: 12) Dům s pečovatelskou službou
Nositel projektu (garant)Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech 24
 2008 20092010
 20112012
2013
2014
2015
2016
  X       
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
  6,0 mil.       
Náklady (Kč) celkem6,0 milionů
Zdroje financováníROP, Středočeský kraj, Město Klecany, okolní obce zapojené do projektu, úvěr – Komerční
banka
Popis projektuNová výstavba či přestavba objektu s 10ti bytovými jednotkami pro seniory ve složení
garsoniéra (případně 1+1) plus sociální zařízení, společenská místnost, místnost pro lékaře
či pečovatelskou službu, technické zázemí
Cílová skupinaObčané města Klecany, občané okolních obcí
Možnosti dotacíV současné době dotace pouze na malometrážní byty pro seniory
PoznámkaPodrobný odhad nákladů dosud nebyl proveden; celková cena nákladů je závislá
na plánované kapacitě objektu, důležitá je míra zapojení okolních obcí

 

Název projektu:13) Infrastruktura v Klecánkách
Nositel projektu (garant)Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech
200820092010
 2011 20122013
2014
2015
2016
 X X XX
 X    
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
2,5 mil.
 1,5 mil. 1,5 mil.0,5 mil.0,5 mil.    
Náklady (Kč) celkem6,5 milionu
Zdroje financování Vlastní zdroje, dotace
Popis projektuOprava a zbudování chodníků, kanalizace, můstků, dopravního značení, rozhlasu
a protipovodňových opatření
Cílová skupinaObčané města a okolí, turisté, cyklisté
Možnosti dotací ROP NUTS 2 SČ, Kapitola č. 5, Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území
5.3 Oblast podpory 3.3 – Rozvoj venkova
přeložky a výstavba technické infrastruktury pouze v nezbytné míře (např. rekonstrukce
inženýrských sítí na území regenerovaného městského jádra nebo jiné části města) ve
vazbě na revitalizaci území. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková.
Poznámka 

 

Název projektu:14) Revitalizace parků, parkové plochy, využití plochy požární nádrže
Nositel projektu (garant)Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech
 200820092010201120122013201420152016
   X X X    
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
   2,0 mil.2,0 mil.
 3,0 mil.    
Náklady (Kč) celkem  7,0 milionů + podle získaných příspěvků
Zdroje financováníRozpočet města, příspěvky z různých fondů, nadací apod.
Popis projektuParky: u fary, pod kostelem, Třebízského park, u bývalé požární nádrže
Zpracování studií či projektů a rozpočtů
Odborné ošetřování stromů a postupné nahrazení neperspektivních stromů
Plochy koncipovat i s ohledem na snazší údržbu (řádné srovnání terénu), ošetřování stromů
a keřů, jejich výsadba
Dovybavit parky mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, koše na psí exkrementy apod.),
opravy drobných staveb (schodiště, zídky), případně zbudovat dětská hřiště
Nahradit akátový porost pod kostelem kvalitnější zelení
Požární nádrž – posoudit její funkci, v projektu využít vodní prvek (jezírko, umělé koryto
pro tok vody z pramene s přepady, kašna apod.),
Zakládání nových parkových ploch ve vznikajících zástavbách
Dále dovybavit město vhodnou komunální technikou na údržbu zeleně
Cílová skupinaObčané i návštěvníci Klecan
Možnosti dotacíNa parkové úpravy Operační program MŽP Životní prostředí, Prioritní osa 6, Oblast podpory
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
Nádrž 6.5 Operační program MŽP Životní prostředí, Prioritní osa 6, Podpora regenerace
urbanizované krajiny
Poznámka 

 

Název projektu:
15) Revitalizace potoka nad ČOV
Nositel projektu (garant)Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech
20082009
201020112012
 20132014
20152016
  X X      
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
  1,0 mil.1,0 mil.      
Náklady (Kč) celkem2,0 miliony
Zdroje financování Rozpočet města, příspěvky z různých fondů, nadací apod.
Popis projektuVyčištění a stabilizace koryta potoka nad ČOV, úprava a vyčištění okolí koryta potoka,
proklestění a údržba přilehlé zeleně s cílem zachovat přírodní ráz potoka
Cílová skupinaObčané Klecan
Možnosti dotacíOperační program MŽP Životní prostředí, Prioritní osa 6, Oblast podpory 6.4 Optimalizace
vodního režimu krajiny
Poznámka 

 

 

Název projektu: 16) Rekonstrukce klecanské fary a přestavba na komunitní centrum
Nositel projektu (garant)Město Klecany, partner: občanské sdružení Pravý Hradec
Předpokládaná realizace
v letech
2008200920102011
2012
201320142015
2016
  X X X X    
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
 5,0 mil.10,0 mil.5,0 mil.5,0 mil.    
Náklady (Kč) celkem25,0 milionů
Zdroje financováníROP, Středočeský kraj, Město Klecany, úvěr – Komerční banka
Popis projektu

Část prostor fary bude po rekonstrukci sloužit jako komunitní centrum. Rekonstruovaná fara
(její větší část) bude potom sloužit veřejnosti. Hlavním posláním centra bude: obnova
venkovského života a jeho tradic, umožnit dětem i dospělým trávit volný čas smysluplnou
činností a integrovat občany ze znevýhodněných skupin. Důležitou roli budou mít aktivity jako
chovatelství, ekologické pěstitelství, ekologická výchova apod. Fara bude sloužit jako místo
setkávání občanů, mateřské centrum, relaxační a vzdělávací středisko pro obyvatele Klecan
všech věkových kategorií. Budou zde pořádány tradiční jarmarky a lidové slavnosti navazující
na tradice regionu. Lidé se sem nebudou chodit pasivně bavit, ale zapojovat se vlastní
činností do života komunitního centra. V budoucnosti je zde plánován provoz mateřského
centra, klubu seniorů a nízkoprahového klubu.
Využití jednotlivých prostor po rekonstrukci (jedná se o dvůr, hospodářskou budovu č. 1 –
bývalé chlévy – vpravo od hlavní budovy, hospodářskou budovu č. 2 – bývalý špýchar – vlevo
od hlavní budovy, stodolu a pozemek za stodolou pod silnicí):

ZAHRADA

- prostranství pro hry dětí, houpačky, ping-pongový stůl apod.
- ohniště s posezením
- bylinková / permakulturní zahrádka
- výběhy domácích zvířat (slepice, kachny, kozy)

STODOLA

- jeviště s propadlištěm (divadlo, hudební vystoupení)
- zkušebna různých klecanských kapel, nízkoprahový klub
- šatna, sociální zařízení
- skladovací prostory
- vchod bude jak z prostor fary, tak i z druhé strany, z pozemku přiléhajícího k silnici.

BÝVALÉ HODPODÁŘSKÉ BUDOVY
Budova č. 1:

- místnost pro rukodělnou tvorbu (výtvarnou, hrnčířství, tradiční řemesla)
- klub seniorů
- malá kancelář
- stáje pro domácí zvířata
- sociální zařízení, šatna
- skladovací prostory

Budova č. 2:
Mateřské centrum:

- místnost pro aktivity maminek s dětmi (pohyb, hudební hrátky, angličtina, výtvarka
apod.)
- místnost pro aktivity budoucích matek (přednášky, předporodní kurz)
- místnost pro aktivity rodičů (relaxace, masáže, malování, ukázky zdravého vaření,
aromaterapie apod.). Tato místnost bude sloužit i pro nepravidelné aktivity typu
prezentací, seminářů apod.
- součástí mateřského centra by mohla být i čajovna integrovaná s obchůdkem
s kosmetikou pro děti, bazárkem oblečení, knihovnou s internetem.
- místnost pro hlídání dětí
- sociální zařízení, přebalování dětí, dětský záchod
- šatna
- skladovací prostory

POZEMEK ZA STODOLOU

- přístupová cesta
- permakulturní zahrada
- malé parkoviště

POŽADAVKY NA REKONSTRUKCI

- Budovy: zatím nebyl stanoven odborný posudek; pravděpodobně bude nutno vyměnit
podlahy, provést stavební úpravy dispozičního řešení, opravit střechy, kamenné zdi,
omítky, nová okna i dveře. Vybudovat sociální zařízení, sklady a šatny. Vybudovat stáje
a výběhy pro domácí zvířata.
- Pozemky: revitalizace, očištění od náletových dřevin, event. Oplocení pozemku
za stodolou a vybudování přístupové cesty.
Cílová skupinaObčané města Klecany
Možnosti dotacíSociální služby – komunitní centrum
ROP NUTS 2 SČ, 5.3 Oblast podpory 3.3 – Rozvoj venkova, sociální péče, podpora vzniku,
rekonstrukce zařízení zlepšující podmínky pro vymezené sociální skupiny
Není možné dotovat komerční aktivity
Poznámka 

 

Název projektu: 17) Společenský dům
Nositel projektu (garant) Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech
20082009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
    X
 X   X
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
     15,0 mil. 5,0 mil.   5,0 mil.
Náklady (Kč) celkemInvestiční cca 25,0 miliónů + neinvestiční (provoz, platy) – nutno zahrnout do zpracování
udržitelnosti
Zdroje financováníSF EU – ROP, Středočeský kraj, rozpočet města Klecany (bude hradit provoz a mzdy
zaměstnanců)
Popis projektu
Cílem projektu je vybudování společenského domu v Klecanech, který se stane:
- střediskem volnočasových aktivit a kulturního rozvoje města a jeho obyvatel
- zázemím pro společenské aktivity občanů
- centrem neformálního vzdělávání – doplněk ke školskému systému
- kulturním stánkem s alternativní nabídkou (divadlo, hudba, kino, přednášky, výstavy
apod.)
- místem pro služby a komerční aktivity
Etapy projektu:
1. Výstavba multifunkčního společenského domu v centru nebo poblíž centra města
Klecany:
- víceúčelový velký sál (plesy, taneční večery, diskotéky, divadelní představení,
koncerty, promítání, přednášky, výstavy). Kapacita sálu: cca 150 lidí, velikost –
cca 20 x 12 m – tj. 240 m2
- menší sál pro komornější vystoupení, ochotnická představení, dětská představení
apod. Kapacita: cca 60 lidí, velikost – cca 100 m2
- místnost se stálou expozicí historie Klecan – cca 30 m2
- místnosti pro kurzy a kroužky – hudební, výtvarné, pohybové, výuka cizích jazyků –cca 2 menší místnosti asi 20 m2
- prostory pro činnost klecanských sdružení a jiných společenských aktivit –
cca 3 místnosti po 20 m2
- knihovna (přestěhována z objektu pošty + modernizována) – cca 100 m2
- sídlo sociálních služeb – podle potřeb obyvatel (pečovatelská služba, občanská
poradna apod.) – 30 m2
- provozní místnosti a sociální zařízení – 50 m2
- místnosti pro komerční aktivity - čajovna, event. Kavárna či cukrárna (provozoval
by ji nájemce – garantoval by využití k danému účelu) a další celkem 60 m2
2. Zřízení pracovních míst: ředitel/ka, administrativní pracovník/ce, správce/správcová
objektu
3. Vybavení a uvedení do provozu
Cílová skupinaObčané města Klecany a okolních obcí
Možnosti dotacíSociální služby
ROP NUTS 2 SČ, 5.3 Oblast podpory 3.3 – Rozvoj venkova, sociální péče, podpora vzniku,
rekonstrukce zařízení zlepšující podmínky pro vymezené sociální skupiny
Není možné dotovat komerční aktivity
PoznámkaKalkulace nákladů: investiční: stavba cca 2.130 m3 x 5 000,- Kč = 10,65 mil. Kč; projektová
dokumentace cca 250 tis. Kč; zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti min.
200 tis. Kč, ostatní náklady (vícepráce, zařízení a vybavení) – jistě vysoké, odhad celkové
částky cca 25,0 mil. Kč 
 Pro pokračování klikněte zde


 
 
 

 
 
 


 

 
 


 
 
 
 

 


 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 


 
 
 


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.