Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Šumné Klecany ~ Pomník hraběte Tassilo

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Pomník hraběte Tassilo

Historie jednoho pomníčku, aneb letecké neštěstí v Klecanech

Bylo pondělí 16. května L.P. 1932 a na klecanském zámku doobědvali. Na návštěvě, která tu právě končila, byl hrabě Tassilo, princ Hanavský, druhorozený syn majitele hořovického panství (zlí jazykové tvrdí, že návštěva patřila spíše zámecké paní). Nutno podotknout, že princ do Klecan přiletěl svým letadlem, které poprávu vzbudilo velký zájem klecanských občanů. Před odletem se princ rozhodl přihlížejícímu davu předvést něco ze svého akrobatického umění. Toto rozhodnutí se pro něj stalo osudným.

Ve 3 hodiny a 13 minut jeho stroj havaroval v prostoru klecanského letiště. Podle zápisu v naší matrice byl princ okamžitě mrtev.


Na místě neštěstí byl vztyčen pomníček, který připomínal tuto tragickou událost. Stál v polích ještě po druhé sv. válce. V našem městě žijí občané, kteří jako malí pokládali na místo havárie květiny.

Krátce po druhé sv. válce byl pomníček demontován. Jeho spodní část byla použita na pomníček p. Jecha, který stojí u silnice na Větrušice dodnes, ostatní bylo odvezeno neznámo kam. Zde by zdánlivě historie pomníku mohla skončit a konstatovat, že nic, kromě fotografie nezbylo. Leč zázraky se dějí i v dnešní uspěchané době.


V roce 1999 přišel na městský úřad dopis s dobovou fotografií pomníku a žádostí plzeňského občana o možné informace o tomto pomníku. Prý snad jeho část byla v roce 1950 přemístěna do prostor zámecké zahrady. Z. Šebek mi tuto fotografii a dopis ukázal. V té chvíli jsem si vzpoměl, že při jednom Dětském dnu v prostorách vojenské posádky, jsme stříleli u zámecké zdi ze vzduchovky a opodál v trávě ležel velký (tehdy mi bylo sedm a soudil jsem tak podle vlastní výšky) černý kámen s německým nápisem. Následující sobotu jsme se vydali do zchátralého areálu zámku a věřte, nevěřte, přesně v místech, které jsem si po 18 letech vybavil, leželo v husté trávě, částečně zahrabáno v zemi, v zuboženém a poškozeném stavu torzo pomníku, který se ztratil v roce 1946 a jen shodou velkých náhod nezmizel úplně.

Pomník byl oboustranný, z jedné strany psaný německy - ta později sloužila jako terč a je poškozena střelbou a na druhé straně česky psaný. Rada města se rozhodla pomník zrestaurovat a přemístila jej na klecanský hřbitov.

Až sem zavítáte, nezapomeňte si zrestaurovaný pomník prohlédnout. Byl obnoven podle dobové fotografie a celkem se věrně podobá originálu. Jeho záchrana se povedla „deset minut po dvanácté...“. Jen na ramenech kříže chybí nápis „TASSILO“.  

Zde by mohl náš článek skončit. Máme však pokračování... Po nějaké době od zveřejnění, se mi ozvala paní Voráčková ze Zdic, která trpí podobným "postižením" jako já - pátrá po historii "rodného města". Vyměnili jsme si informace o pomníku a ona mi několikrát poslala další upřesnění o hraběti, který svou smrt nalezl v řepném poli u Klecan. I rozhodl jsem se povídání o jednom pomníčku rozšířit a doplnit:

 
Tassilo, princ z Hanau, hrabě ze Schaumburgu

Tassilo, princ z Hanau, hrabě ze Schaumburgu se narodil 21. prosince 1901 v Söckingu v Bavorsku, Fridrichu Augustu von Hanau a Hildegardě Gräfin Almásy von Zsadány. Zatímco v kronikách je uváděn jako Tassilo princ Hanavský a hrabě ze Schaumburgu, v německých materiálech je uváděn jako Tassilo princ z Hanau a Horowitz. Na Hořovickém panství, které jedna větev rodu Schaumburgů zakoupila roku 1852 prožil část svého života. Věnoval se částečně řízení velkostatku svého bratra Jindřicha Hanau - Schaumburg a hlavně letecké akrobacii. V materiálech je uváděn jako skvělý zemědělský odborník.  Svůj stroj velmi často "parkoval" na louce pod zámkem mezi Slunečnou branou a Bažantnicí za přísného střežení zámeckých zřízenců. Jeho bratr Jindřich Hanau - Schaumburg je i posledním držitelem Hořovického panství. V době II. světové války pobývala na zámku jen část rodiny. Jindřich narukoval do Wehrmachtu záhy po anšlusu Rakouska a bojoval v německé armádě do roku 1942, kdy v Tunisku padl do zajetí. Do Hořovic se již nikdy nevrátil.

 
Trosky letounu D-1849 na poli za zámkem v Klecanech

V neděli 15. května 1932 startoval hrabě Tassilo von Schaumburg na soutěži v Pardubicích na svém dolnoplošníku (v některých textech se uvádí rudé barvy)  D-1849. V tisku přímo stojí že se blýskl vysokou pilotáží. Podle dostupných informací poté přelétl na letiště Kbely. V pondělí ráno 16.5.1932 v 11.55 odlétá směrem na Klecany. Zde mohl přistát krátce po poledni na poli za zámkem - dnes prostor skladů Ahold (návštěva tedy nebyla moc dlouhá, protože ke zřícení stroje došlo v 15.13hod). Jeho přílet prý vzbudil zájem ze strany obyvatelstva Klecan. Prý pro dav zvědavců, možná pro svého přítele pana Beniese (nebo jeho choť) se odpoledne rozhodl předvést leteckou akrobacii. Ta se mu nakonec stala osudnou. Při jedné figuře nízko nad zemí letoun nezvládl.

Zajímavý je rozpor v líčení tohoto tragického okamžiku. Klecanský svědek se domníval, že byl oslněn odleskem slunce, vyskytuje se i zmínka o vynechání motoru. Informace z tisku z roku 1932 přináší další verzi:

Nejsmělejší letec, říšskoněmecký hrabě Tassilo - Schaumburg zahynul 16 května t.r. Vracel se z leteckého dne v Prostějově, prováděl nad zemí odvážné letecké produkce a při jedné z nich se lehké letadlo zřítilo. Z trosek bylo vyproštěno letcovo tělo. Ještě dýchal, ale v zámku velkostatkáře Beniese v Klecanech, u něhož byl návštěvou záhy skonal. Byl 31letý, svou odvahou získal světového jména a přivolal si také smrt.


 
Úmrtní oznámení

V každém případě došlo vinou lidské chyby, nebo selhání techniky k prudkému pádu a roztříštění letounu. Po havárii, jak se píše v naší kronice, byl letec okamžitě mrtev. Naopak ve článku z roku 1932 se říká, že byl letec přenesen do zámku, kde zakrátko skonal. Máme i zmínku z Hořovické kroniky, že byl z trosek vyproštěn a zemřel na poli, blízko svého stroje. Pravdu se již nedozvíme, ale je zajímavé, kolik nepřesností se vyskytuje v popisu jedné události.

Erb rodu Hanau

Ostatky pilota hraběte Tassilo von Schaumburg jsou převezeny do Hořovic a již 19. května je vystrojen slavný a honosný pohřeb. V kronice Hořovic se dochoval zápis o této události. Majitelé panství se pravděpodobně netěšili velké oblibě zástupců obce, jak se můžete dočíst, i když úmrtní oznámení bylo vytištěno v češtině a všichni byli pozváni, na akci se oficielně radní nedostavili. Ostatně zde je doslovný přepis z kroniky:

Dne 19. května v 11hod. dopoledne konal se v Hořovicích slavný pohřeb 31 letého Tassila princ z Hanau, hraběte ze Schaumburgu, bratra zdejšího velkostatkáře Jindřicha Hanau - Schaumburga, který se zabil při letecké akrobacii u Klecan 16. května dopoledne. Tassilo patřil mezi známé říšskoněmecké letecké aktobaty a byl znám u nás z celé řady produkcí. Právě se vrátil z leteckého dne, pořádaného svazem čsl. letců v Prostějově. Chtěje předvésti svému známému, průmyslníku Beniesovi v Klecanech některé ukázky akrobacie, zřítil se do řepného pole s letadlem a za krátko na poli skonal. Pohřeb se konal z hořovického zámku. Po výkropu v hlavním sále šel průvod, v němž asi padesát členů příbuzenstva ze šlechty německé, rakouské i bývalé československé (mezi nimi i operní pěvkyně Jarmila Novotná, choť liteňského velkostatkáře Daubka) do děkanského kostela a odtud k rodinné hrobce Morice z Hanau. Ministersto nár. obrany věnovalo věnec, pohřbu se účastnili jeho zástupci i 20 členná delegace čsl. leteckých pluků, zástupci Masarykovy Letecké ligy, min. veřejných prací, pražských úřadů a na 3000 osob z města a okolí. Při pohřbu kroužila nad hřbitovem eskadra 3 čsl. letadel. Zástupci obce se oficielně neúčastnili. Jindřich Hanau, který dal natisknouti české úmrtní oznámení, poděkoval obci za účast obyvatelstva při pohřbu. Městská rada poslala mu nato dodatečně soustrast as velkostatek podělil na paměť tragického neštěstí 134 chudé darem.

 

aaaaa  
 
Pohřební průvod v Pražšké uliciaaaaaaaaaaaaaaaPrůvod před Lví branou   

 aaaaa

Průvod před hrobkou HanauaaaaaaaaaaaaaaaPohřební průvod - Hořovice

Pokud zavítáte na zámek Hořovice, určitě si nenechte ujít prohlídku. Po smrti hraběte Tassilo, nechala rodina pietně jeho pokoj v původním stavu a tak se do dnešních dnů dochovalo mnoho osobních věcí hraběte. K vidění jsou zde části trosek letounu, ale i osobní věci, oblek, dokonce padák a letecká kombinéza, kterou měl v den neštěstí na sobě. Zajímavé je, že do rodinné hrobky byla vedle ostatků hraběte Tassila von Schaumburg uložena i vrtule ze stroje D-1849, ve kterém nalezl smrt.


 
Expozice na zámku v Hořovicích - trosky letounu D-1849
 
aaaaa
 
 Expozice na zámku v HořovicíchaaaaaaaaaHrobka rodu Hanau - současný stav

Text na pomníku:

Ke zbožné památce na Tassilo, prince Hanavského a hraběte ze Schaumburgu, roz 21. prosince 1901, který se v těchto místech zřítil se svým letadlem a zabil dne 16. května 1932 odpoledne ve 3 hodiny 13 minut.


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-jch-
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.