Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Šumné Klecany ~ Křížky Na Vyhlídce a Na Vlasini

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Křížky Na Vyhlídce a Na Vlasini

Dovolte mi, abych zareagoval na vztyčení kříže na vrchu Vlasině i v naší rubrice Šumné Klecany.

Problematiky křížů, křížků, smírčích křížů, božích muk je velmi obsáhlá a málokdo si uvědomí, že křížky a boží muka v polích patřily k životu na venkově od nepaměti. Asi nejstarší podobou křížků byl smírčí kříž. Stál na místě zločinu, násilného úmrtí a součástí trestu tzv. smírčího práva, kdy bylo možné provinilci uložit úkol na odčinění jeho zločinu. Touto součástí mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl zločin spáchán. Tyto nejstarší kříže jsou ještě dnes na mnoha místech naší země…

od Velikonoc stojí na Vlasini kříž nový.
Zásluhu na tom mají - Jan Busch, Jan Holub, Martin Benák a Lukáš Lopatář

Další podobnou památkou jsou Boží muka - drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu, pilíře, ale někdy i stavby se stříškou, svatým obrazem atd. Měly symbolizovat sloup, u nějž byl z rozhodnutí Pontia Pilata bičován Kristus. Boží muka se nacházely na návrších, rozcestích či v místech, kde někdo zahynul. Často bývají obklopena památnými stromy. Bohužel, tyto památky velmi rychle mizely v období kolektivizace v 50-tých letech 20. století. Přesnou souvislost se zbudováním kříže, nebo božích muk s realitou, se málokdy podaří odhalit. Většinou se tato informace, pokud spojitost nebyla vytesaná na kříži, předávala ústní formou a tak mnohdy byly tyto stavby jen němým svědkem minulosti.

velmi vzácná fotografie kostela těsně po rekontrukci (pravděpodobne1892 -1896)

Další velmi pomíjivou formou byly kříže dřevěné, vztyčované ze stejných důvodů jako kříže smírčí, nebo jen pro připomenutí víry. Mnohdy stavbu iniciovali kněží a faráři jako připomínku víry v boha. Kříž je především symbolem spásy, vykoupení a budoucího života. Ukazuje ke Kristu a evangeliu, je symbolem všeho křesťanstva, používaný jako symbol od 4. století.

Název křížek, u křížku je hojně zastoupen nejen v lidovém pojmenování míst, ale i na mapách. Na mnoha místech nalezneme na jednom místě kříže tři a označení Tři kříže, U Křížů, u Tří Křížů apod.

V Klecanech máme míst  U Křížku hned několik! A to se vůbec nezabýváme místy, kde v Klecanech kříž byl, nebo je. Z těch zaniklých míst je to křižovatka Větrušice - Řež, kde dřevěný kříž stával ještě koncem padesátých let a cihlová podezdívka zanikla až začátkem let 80-tých. Kříž je i na farské zahradě, u márnice kostela. Dalším zaniklým křížem byl kříž s Kristem před kostelem, který nahradila socha sv. Václava v roce 1896, pomník V.B.Třebízského s křížem atd. Zcela jistě se budeme v Šumných Klecanech podrobněji zabývat problematikou křížků podrobněji.

 
kříž, který stával za obalovnou, směrem na Větrušice

Pojďme se ale podívat na místa zvaná "U křížku". Asi nejvýznamnějším místem "u křížku" je Benešovka, kde křížek s klekátkem zřídil správce zámku pro kněze V.B. Třebízského, který sem chodil rozjímat a palouček byl jeho velmi oblíbeným místem. Dnes zde nalezneme litinový křížek, který byl opraven zásluhou před časem zesnulého pana A. Mayera.

   

křížek na Benešovce - podoba okolo 1940 a nynější stav

Dalším místem je vyhlídka na Vltavu za hájem, lidově označovaná U křížku, Na vyhlídce a ve starých mapách najdeme "krásné české" označení Nad Moldawou. Zde již neobjevíte žádné pozůstatky, ale cílem je zde kříž znovu vztyčit - autorem tohoto snažení je pan M. Melíšek. Tento zaniklý křížek ještě bude v našem povídání figurovat.

jediná zatím známá (i když jen částečná) fotografie křížku na vyhlídce za hájem.
Na fotografii je učitel Pecák s dcerou 

Třetím místem " U křížku" je místo na  vrchu Vlasině. Zde je možné znovu najít dřevěný kříž, který tady před Velikonocemi 2011 vztyčili Jan Busch, Jan Holub, Martin Benák a Lukáš Lopatář. Materiál byl sybolicky použit z akátů, které se kácely pod kostelem a tak je to kříž pravdě Klecanský.

kříž na vrchu Vlasini okolo roku 1899

Pojďme se podívat po historii křížku. Musím říci, že ani důkladná studie materiálů a kronik, rozhovory s pamětníky nevedla k jasnému závěru. Teprve historické pohlednice nám dávají alespoň částečnou odpověď. První jasný důkaz kříže na vrchu Vlasini je na pohlednici z roku 1899. Na tehdy zcela holém vrcholu se tyčí kříž a pokud porovnáme poměrově výšku budov v Klecánkách s výškou kříže, docházím k závěru, že výška se mohla pohybovat okolo 5-ti metrů. Tím, že první zobrazení je z roku 1899 ovšem netvrdím, že tam kříž dříve nebyl. Není vyloučeno, že tento monumentální kříž byl vztyčen dříve, nebo že nahradil křížek menší. Dále se kříž objevuje na pohlednicích, někdy jasně, jindy jen velmi nezřetelně, tak jak Vlasině zarůstala.

 

i když se to na první pohled nezdá, kříž stále stojí. První snímek okolo roku 1942, druhý cca 1948

K zániku kříže došlo při bouřce, kdy do něj udeřil blesk a kříž shořel. Kdy tomu bylo, není přesně datované, ale na pohlednicích vydaných za války, kříž je, objevuje se ještě na pohlednicích 1945-1949. V padesátých letech ho již na pohlednicích nenajdeme. Je tedy zřejmé, že k zániku došlo krátce po válce.

Kdo nechal kříž zbudovat a proč, není jasné. V kronice města o něm není žádná zmínka, taktéž farská kronika neobsahuje žádný záznam. Někdo tvrdí, že se jednalo o farské kříže vztyčené na popud faráře někdy po roce 1848 k upevnění víry mezi porobeným lidem. Proč píši o křížích v množném čísle? Ona totiž pravděpodobně existovala souvislost s křížem Na Vlasini a křížem Na Vyhlídce. Přesně se nám asi již zjistit nepodaří, ale našly se dvě matné podoby pověsti o klecanských křížích. Ta první je o dvou střelcích, kteří na sebe vzájemně z obou míst zamířili, vystřelili a oba zasáhli cíl… tato pověst se mi nezdá tak úplně reálná. Nevíme proč na sebe stříleli a navíc pokud si stoupneme na obě místa, pak k zásahu soupeře bychom potřebovali mít hodně dobré střelecké vybavení, nemluvě o technických možnostech palných zbraní té doby. Vzdušnou čarou mluvíme o vzdálenosti okolo 1 km. Zajímavá je další verze - dva bratři - opět dva lidé na dvou vyhlídkách. Tuto verzi si matně pamatuje M. Melíšek a vyprávěl mu ji ještě ve školní družině učitel Zeman - mimochodem jeden z kronikářů města. Na podrobnosti a příběh si však již nepamatuje. Zmínka o dvou bratřích mně osobně připomenula další vyprávění, tentokrát od paní učitelky Štěpánové. Opět zde figurují dva bratři, kteří ve stejnou dobu byli na obou vyhlídkách, volali a mávali na sebe. Ten mladší, na vyhlídce za lesem, mával tak vehementně, že v jednu chvíli ztratil rovnováhu a zřítil se ze skály. Na místě zahynul. Zdrcený druhý bratr vztyčil na obou místech kříže na památku svého milovaného mladšího bratra. Kříže prý byly orientovány tak, jako by se na sebe dívaly - tedy ne k řece.

Kříž Na Vyhlídce nad Vltavou měl zděný podstavec a byl vysoký okolo 3 metrů.

Jak to opravdu bylo už opravdu nikdo nezjistí, nebo si někdo ze starších občanů nevzpomene. Rozhodně jisté je, že na vrchu Vlasini se opět tyčí kříž. Je dobře, že se najdou lidé, kteří se snaží obnovit dávno zaniklé památky a symboly, které upomínají na události let minulých a které nenávratně mizí do zapomnění.

Pevně věřím, že kříž na Vlasini je jedna z prvních "Vlašťovek" a že generace, které přijdou po nás, nenechají těmto němým svědkům věků minulých zaniknout…

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaD. Šebek
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.