Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Šumné Klecany ~ Č.p. 52 - Obecní dům

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Č.p. 52 - Obecní dům

Historie jedné stavby.

Pokud se zeptáte v Klecanech na č.p. 52, pravděpodobně nedostanete uspokojivou odpověď. A přece je velmi snadné najít tuto stavbu. Je to Obecní dům, později MNV, Obecní a nyní Městský úřad. Architektonicky je tato stavba nepopsatelná. Nese jasné známky mnoha přestaveb z minulých let, které se zaměřovaly hlavně na praktickou, než estetickou stránku. Podívejme se do historie.

Nejstarší zobrazení úřadu před přestavbou - okolo roku 1880

Je tomu již dlouhých 110 let, kdy tehdejší obecní zastupitelstvo rozhodlo o přestavbě obecního domku č. p. 52 na řádnou „radnici“.

Obecní dům Klecany - 1900

Z dochovaných záznamů je zřejmé, že tehdejší zástupci obce v této budově rokovali již od roku 1873. Co bylo před tím, nevíme. Časem však původní obecní domek přestal vyhovovat a tak obecní výbor začíná uvažovat o jeho renovaci.

Na jednání 26. března 1894 bylo rozhodnuto: „ustanovit, má-li se stavět nový obecní dům a jaké přípravy se k tomu mají provést“.
I tehdy nebylo v obecní pokladně dostatek peněz na akci takového rozsahu. V té době probíhala výstavba silnice k Větrušicům, která obec finančně vyčerpávala. Proto zastupitelé pověřili tehdejšího starostu pana J. Tovaru, aby vyjednal v Praze výpůjčku 15.000 zlatých. Ten také doporučil a zastupitelé se usnesli, aby: „zápůjčka byla sjednána u Zemské banky království Českého. Zápůjčku s peněžním ústavem projedná v zastoupení obce Dr. Tichý, advokát z Drast“.

Ale teprve 23. května 1895 je přijato: „na návrh p. stavitele Hladkého usnesení, aby obec nechala zřídit dva plány. Jeden na přízemní domek za obecní kancelář a druhý plán na přízemní domek Na Skalkách pro žebrací a izolační místnost. Za tyto plány a rozpočty vyplatí obec 20 zlatých. Po obdržení vystaví se plány v obecním úřadě k veřejnému nahlédnutí na 8 dnů, by tak každý poplatník příkladné své námitky podati mohl a po projítí této lhůty se předloží ke schválení výboru“. Žebrací a izolační místnost byla Na Skalkách v domě č.p. 111.

Po vykonání dalších nezbytných kroků ze strany úřadu se v září 1896 objevila v Klecanech tato

V Y H L Á Š K A

Dává se ve všeobecnou známost,
že dne 6 ho září 1896 ve 2 hodiny odpoledne
se bude odbývat
veřejná snižovací dražba
na postavení nového obecního domu v Klecanech
,

dražba se odbývá v obecním úřadě v Klecanech.
K čemuž se dražby chtiví uctivě zvou.
Z obecního úřadu v Klecanech dne 30. srpna 1896
Podepsán: starosta Tovara


Zároveň pan starosta zpracoval i „Podmínky vystavení obecního domu v Klecanech“, které v 27 bodech precizovaly, jak a v jaké kvalitě musí být stavba provedena. Poslední bod podmínek stanovil i vyvolávací cenu – 4.100 zlatých a 55 krejcarů. K dražbě se přihlásili čtyři stavitelé. Byla vybrána nabídka pana Václava Novotného z Klecan, který dražbu vyhrál. Částka na stavbu byla 3.465 zlatých.

Jak výstavba probíhala:

12. srpna 1896 povolení ku stavbě
6. září 1896 snižující veřejná dražba
15. září 1896 začátek stavby
26. září 1897 povolení k obývání

V zápise jednání o této stavbě ze 4. září 1897 se uvádí, co všechno bude v obecním domě umístněno: „ Obecní výbor se jednohlasně usnáší, aby č. 52 v Klecanech – nově vystavěný obecní dům byl trvale upotřeben pro obecní úřad a co byt pro strážníka a věznice a kulny na stříkačku a hasičské náčiní bezplatně a žádá se, aby byl trvale od dani domovní osvobozen“.

Radnice, tak jak ji známe, byla během let několikrát opravována a dnešní podoba by tehdejší představitele obce určitě hodně překvapila. Jen škoda té věznice, ta by se hodila i dnes. Bez zajímavosti není, že tehdy šlo stavět i levněji, než stanovil rozpočet. Na snižovací dražbě tehdy obec vydělala 635 zlatých.

Místní národní výbor 1960 - vrata pro hasičský vůz zazděna, šatlava zrušena...

Radnice sloužila až do padesátých let dvacátého století, kdy již přestala vyhovovat zvýšeným požadavkům místní správy. Roku 1960 je budova zvýšena o patro, v roce 1988 je přistavěna nová obřadní síň a v patře jednací místnost.

Místní národní výbor 1960 - rekonstrukce v plném proudu

Poznámky:

V převzatých zápisech obecního zastupitelstva i u dalších písemností je zachován tehdejší pravopis.
Bylo použito zápisů z jednání obecní rady a obecního zastupitelstva. Kniha zápisů je uložena ve Státním okresním archivu Praha – východ a označena 1872 – 1910.

Zpracováno podle článku kronikáře Ing. Jana Novotného s jeho laskavým svolením.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.