Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Kácení v háji ~ Podklady k připravovanému kácení

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Podklady k připravovanému kácení

Možná se k vám již dostala informace o rozsáhlém plánovaném kácení v Klecanském háji, které mělo probíhat ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Tento zásah dlouhodobě změní charakter části háje a poškodí životní prostředí celé oblasti.

 

Náčrt záměru vykácení prostoru v Klecanském háji

Ohlášení záměru společností Lesy ČR

Těžba dřeva Klecanském háji

V lese ve kterém bude probíhat těžba v roce 2015 se hospodaří podle tzv. lesního hospodářského plánu. Lesní hospodářský plán je nástrojem hospodaření vlastníka lesa nad 50 ha, který umožňuje hospodařit v souladu s přírodními podmínkami a současně zajistit hospodářskou vyrovnanost a nepřetržitost. Závaznými ustanoveními plánu jsou maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Není tedy možné vytěžit porosty jednorázově, ale postupně v souladu s lesním zákonem, jak je tomu i v klecanském háji. Lesní porosty se smí těžit od 80-ti let, velikost holých sečí v tomto případě nesmí překročit 1 ha a jejich šíře dvojnásobek průměrné výšky těženého porostu. Vzniklé seče (holiny) se do dvou let zalesňují ekologicky vhodnými dřevinami (dle HS) a do sedmi let zajišťují. Zajištěná kultura je odrostlá buřeni i okusu zvěře (v závislosti na stanovišti se nejčastěji uvádí výška od 1 do 1,5 m), není výrazně poškozena, nevyžaduje vylepšení nebo doplnění další výsadbou a je složena z dřevin, které dávají předpoklad k dosažení cílové druhové skladby porostu. Les postupně odrůstá až do stavu mýtní zralosti, kdy se porosty opět začnou mýtit (obnovovat). Tento cyklus je dlouhodobý a je typický i pro Klecanský háj. Zpracování lesních hospodářských plánů zadává vlastník lesa Ministerstvem životního prostředí autorizované osobě a schvaluje je krajský úřad. Vše výše popsané zajišťuje ekologickou stabilitu lesa a je v souladu s lesním zákonem č. 289/1995 Sb.

V průběhu roku se návštěvníci mohou v lese setkat i s tzv. nahodilou těžbou, při níž většinou nevzniká holina. Jde o těžbu suchých, zlomených, vyvrácených nebo hmyzími škůdci napadených stromů. Veškerou těžbu nelze vykonávat bez vědomí a povolení revírníka!

                                                                                                Za LČR s. p., revír Kralupy

V Mělníce, dne 19. 8. 2014                                                                                      Ing. Jiří vaňha

 

 

 


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.