Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Kácení v háji ~ Dopis pro AOPK ČR

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Dopis pro AOPK ČR

Dopis pro AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny

Dopis zaslán MěÚ v září 2014

 

 Město Klecany 

Do Klecánek ………., 250 67  Klecany


V Klecanech 9. září 2014

AOPK ČR

Středisko střední Čechy
Podbabská 2582/30
160 00  Praha 6 

 

Věc :  dotaz a žádost o odborné posouzení dřívějšího právnímu stavu a stavu přírodního prostředí a současného stavu SPR Klecanský háj, město a k.ú. Klecany

 

Vážení,

 

jako představitelé města Klecany se obracíme na vaše odborné pracoviště, tj. organizaci v rezortu Ministerstva životního prostředí s dotazem, v jakém někdejším právním stavu a současně stavu jednotlivých složek přírodního prostředí se nacházela SPR Klecanský háj (město a k.ú. Klecany, Středočeský kraj, okr. Praha-východ), v období 1978 až prosinec 1989, tedy v době jednání o zrušení SPR. Druhým naším dotazem je to, v jakém aktuálním stavu se SPR Klecanský háj nachází nyní. Tuto druhou otázku však lze řešit odděleně od první. 

Abychom napomohli zodpovězení první otázky, níže připojujeme přehled některých událostí v inkriminovaném období. Je z nich patrné, že statut SPR byl atakován politicko-ekonomickým zájmem NVP HMP, s tím, že sem bude umístěn výtlačný kalovod z ČOV Troja, směřující na kalová pole Drasty (lokalita Drasty je součástí města Klecany). Kalovod byl poté postaven ještě v době, kdy SPR existovala (tedy před jejím zrušením), avšak v současnosti je již řadu let nefunkční. Tedy politická direktiva z hlavního města socialistického státu, a nikoliv neodpovídající stav chráněného území, byla hlavním a jediným důvodem následného zrušení SPR. S tím trvale až do současnosti nesouhlasila obec Klecany. Co se týká SÚPPOP, tak jeho postavení mu zřejmě neumožňovalo záměr ani v nejmenším blokovat. 

Dle našeho náhledu přírodní složky SPR ve své době, a ani v současnosti, nepozbyly svých hodnot. Byly však postupně snižovány absencí kvalitní lesnické péče, která byla v předešlém staletí prováděna možná nikoliv de iure, ale nepochybně de facto v režimu lesů zvláštního určení, a to jako les parkový, rekreačního charakteru, s poměrně nízkým zakmeněním a zachováním impozantních jedinců stromů, hojností původní hájové květeny a mnoha druhy živočichů vč. druhů chráněných. Některé části lesa mohly být zalesněny v zalesňovací kampani v období dvacátých ač čtyřicátých let minulého století, avšak podstatná část je lesem kontinuálně, o čemž svědčí přítomnost řady druhů bezobratlých i flory. Z nápadných druhů je zde relativně hojný známý roháč obecný, více druhů motýlů, hájoví pěvci vč. méně častých druhů, datlovití a sovy, ze savců letouni i další. Roste zde lilie zlatohlavá a další podrostní druhy, ty ovšem trpí zárůstem invazivními druhy, akátem, ostružiníkem apod. Les má také značný kulturní význam, nachází se v blízkosti archeologické lokality Hradiště a na jeho území jsou drobné historické stavby z období romantismu, některé však byly po zrušení SPR zničeny.

Klecanský háj je dle platného územního plánu města Klecany součástí nadregionálního biocentra ÚSES, což se však bohužel nijak neobráží ve způsobu lesnického hospodaření. LČR již delší dobu vedou kampaň, která má přesvědčit obyvatele i zastupitele města, že háj je čistě hospodářským lesem, v němž lesní zákon umožńuje provádět jakákoliv razantní opatření vč. velkoplošné těžby a zalesňování nepůvodními druhy. S takovouto situací se neztotožňujeme a obracíme se na vaše pracoviště s dotazem, který zazněl v úvodu našeho dopisu. Máme zájem na trvalém zlepšování přírody Klecanského háje, jeho přírodních složek, vodního režimu a rekreačních kvalit, i ve vztahu ke zdraví našich obyvatel.

Děkujeme za pochopení v této naší společné věci a jsme s pozdravy

 


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.