Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Volby Klecany - archiv ~ Volby 2014 ~ Volební program - Žijeme v Klecanech

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Volební program - Žijeme v Klecanech

Vážení klecanští sousedé,

život v našem městě nám není lhostejný. Vnímáme rezervy současné radnice v oblastech komunikace s občany, otevřenosti a péči o rodinu. Proto jsme se dali dohromady jako skupina nezávislých kandidátů do komunálních voleb 2014. Chceme být nositeli pozitivních změn v uvedených oblastech. Chceme na radnici prosadit otevřenou politiku, přátelskou k občanovi a jeho rodině. Nechceme pouze slibovat, ale uvážlivě a zodpovědně pracovat. Proto jsme sestavili program, který bude základem naší práce v zastupitelstvu. Je pro nás závazný a jsme odhodláni udělat maximum pro jeho plnění. Naší prioritou není získat vedoucí pozice na radnici, ale mít vliv na její fungování. Klademe důraz na transparentnost a dodržování pravidel. Naší vizí je dosažení spolupráce všech místních zastupitelů napříč politickými stranami ve službě svému městu.

Vaši nezávislí kandidáti – sdružení Žijeme v Klecanech

Webové stránky: http://zijeme.klecany.net/

Facebook: https://www.facebook.com/zijemevklecanech

Email: zijeme@klecany.net

Na radnici budeme prosazovat:

1.     Průhledné hospodaření a zpřístupnění informací o fungování radnice:

·       přehledný, transparentní a veřejností kontrolovaný rozpočet;

·       vytvoření a dodržování etického kodexu zastupitele, veškerá činnost zastupitelstva musí respektovat zákony i dobré mravy;

·       občané musí mít možnost kontrolovat práci zvolených zástupců: zveřejňování smluv, výběrových řízení, zápisů z jednání i dalších dokumentů;

·       veřejné projednávání záležitostí dotýkajících se života obyvatel města, zavedení komunitního plánování (kulaté stoly odborníků, veřejné správy a veřejnosti);

·       obnovu internetového diskusního fóra, komunikaci zastupitelů s občany, seznam zastupitelů s e-mailovými adresami na webu. Kvalitní webové stránky města se všemi dostupnými informacemi;

·       vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců radnice ve veřejné správě a otevřené komunikaci;

·       zodpovědnou péči o majetek města.

 

2.     Podporu aktivit a služeb pro občany a jejich rodiny:

·       zajištění míst ve školce a škole, podporu zakládání školiček nebo hlídacích koutků, finančně dostupné byty pro mladé v kasárnách, podporu volnočasových aktivit pro děti, pro celé rodiny apod. Důraz klademe i na aktivity pro starší děti a dospívající mládež (chráněný prostor a hřiště s atraktivními prvky pro teenagery, hřiště pro všechny generace apod.);

·       zvýšení vlivu města jako zřizovatele na kvalitu školního vzdělávání, budování pozitivní pověsti školy;

·       zrušení nehospodárného a těžkopádného externího nákupu sociálních služeb pro občany Klecan. Vybudování vlastních obecních sociálních služeb na základě dialogu s občany (zjištění potřeb);

·       podporu seniorů (DPS, Klub seniorů, akce pro seniory, finančně dostupné bydlení pro seniory mimo DPS);

·       podporu kultury, sportu a veřejně prospěšné činnosti spolků i jednotlivců: finanční (granty), nefinanční (výhodné pronájmy, technická pomoc apod.). Grantová  řízení s rovně a jasně nastavenými podmínkami pro všechny uchazeče o podporu z obecních peněz;

·       podporu podnikatelských záměrů, které jsou v zájmu města (např. zvýhodněný pronájem atd.).

 

3.     Zvýšení bezpečnosti v Klecanech:

·       podporu rozšíření spolupráce se zdibskou policií;

·       důraz zejména na bezpečný pohyb chodců po městě – chodníky schůdné a bez překážek;

·       prevence vandalismu a kriminality (např. podporou preventivních programů pro mládež apod.).

 

4.     Rozvoj města:

·       získávání finančních prostředků pro rozvoj města využitím dotačních a grantových titulů;

·       otevření veřejné diskuse o Územním plánu města, prosazení případných změn;

·       řešení ČOV;

·       rekonstrukci Rychty, starého úřadu a budovy Sportklubu;

·       řešení areálu Dolních kasáren, rekonstrukce výstrojního skladu a jeho přeměna na spolkový dům;

·       opravu drobných památek (např. hrobky na hřbitově);

·       zahájení veřejného dialogu o možnostech zlepšení dopravy do Klecan (např. expresní linka během dopravní špičky, větší četnost autobusů do Astraparku apod.);

·       dodržování a průběžnou aktualizaci Strategického plánu rozvoje města (rezidenční a klidový charakter Klecan, ne výstavbě průmyslových objektů apod.);

·       respektování výsledků referenda o kalovém hospodářství a letišti Vodochody, prosazování referend na palčivá témata (např. obchvat). 

 

5.     Začlenění Astraparku do města 

·       vybudování a údržba přístupové komunikace, autobusová doprava, kolaudace vodovodu, zprovoznění veřejného osvětlení, zajištění místa pro kontejnery, koše a sáčky na psí exkrementy apod.

 

 


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.