Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Volby Klecany - archiv ~ Volby 2014 ~ Co by Vás mohlo zajímat - volby 2014

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Co by Vás mohlo zajímat - volby 2014

KOMUNÁLNÍ VOLBY:  7 otázek které Vás možná zajímají

 

1) Kolik zastupitelů a na jak dlouho volíme?

Minimální a maximální počet zastupitelů obce stanovuje zákon o obcích podle počtu    obyvatel k 1. lednu toho roku, ve kterém se konají voby. Klecany měly k 1. 1. 2014 podle Českého statistického úřadu 3101 obyvatel, proto jsou zařazeny do kategorie obcí od 3 000 do 10 000 obyvatel. Počet členů zastupitelstva je pro obce této velikosti stanoven v rozmezí od 11 do 25 zastupitelů. O změně počtu zastupitelů může rozhodnout zastupitelstvo nejpozději do 85 dnů před volbami, musí se však držet zákonem stanoveného minimálního a maximálního počtu.2 ) Kdo může být zvolen zastupitelem?

Členem zastupitelstva může být zvolen státní občan České republiky (nebo občan jiného státu, kterému toto právo přiznává mezinárodní úmluva) přihlášený k trvalému pobytu, alespoň druhý den voleb starší 18 let, u kterého nejsou překážky k výkonu volebního práva.

 


3) Kdo volí starostu, místostarostu, členy rady, výborů a komisí?

 


4) Jak jsou zastupitelé odměňováni?

Odměňování členů zastupitelstva upravuje zákon o obcích, výše odměn je určena nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V obci s počtem obyvatel nad 3 000 do 10 000 jsou měsíční odměny zastupitelů stanoveny v této výši:

Neuvolnění zastupitelé:

Uvedené odměny jsou maximální, o jejich výši rozhoduje zastupitelstvo na svém zasedání.

Může rovněž rozhodnout o poskytnutí příplatku podle počtu obyvatel, který činí 260 Kč.

Uvolnění zastupitelé:

Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel obce se vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu.

 


5) Jak volit?

Pro komunální volby 2014 platí, že volič může dát svůj hlas politické straně nebo kandidátům třemi povolenými způsoby:

A: Označí jen 1 politickou stranu, hnutí nebo uskupení:

A to KŘÍŽKEM ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany. Tímto způsobem volič dá hlas všem kandidátům této volební strany, a to v takovém pořadí, jaký sama strana navrhla. Označíte-li ale více politických stran, váš hlas je neplatný!

B: Označit lze také jen konkrétní kandidáty.

KŘÍŽKEM zaškrtněte čtvereček před jménem Vámi vybraného kandidáta. Kandidáti přitom mohou být z jakékoli politické strany, můžete tedy volit napříč stranami. Maximálně ale můžete označit jen tolik kandidátů do komunálních voleb 2014, kolik má zastupitelstvo členů (v Klecanech 15). Označíte-li více kandidátů, váš hlas je neplatný!

C: Kombinovat oba způsoby:

Tzn. že KŘÍŽKEM označíte jednu volební stranu a dále pak z jiných politických stran konkrétní kandidáty. Jak se takový váš hlas pro komunální volby 2014 započte? Následovně: Hlasy získají nejprve označení kandidáti jiných politických stran. Z označené politické strany pak jen tolik kandidátů získá váš hlas, kolik jich zbývá do voleného počtu zastupitelů.

 


6) Kdy je dále Váš hlas neplatný?

Pro komunální volby 2014 platí, že budete-li místo KŘÍŽKOVÁNÍ kroužkovat, volební hlas je neplatný. Neplatným volebním lístkem se stane i ten, na kterém nebyla označena ani volební stana, ani žádný kandidát. Neplatný je hlas, pokud jste označili více než 1 volební stranu. Pokud jste označili více kandidátů, než jaký je počet volitelných zastupitelů, rovněž je hlas neplatný! Hlasovací lístek musí být vložen do úřední obálky (to je jiná obálka, než ve které dorazily hlasovací lístky), pokud není je lístek neplatný. Volební hlas je neplatný také tehdy, je-li volební lístek natržen nebo poškozen. Pokud se vám omylem stane, že volební lístek pro komunální volby 2014 přetrhnete, vyžádejte si u volební komise nový.

 


7) Může být zastupitel odvolán?
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.