Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

VOLBY 2006

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstva města podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1. volby do zastupitelstva města KLECANY se uskuteční:

v pátek dne 20. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu dne 21. října 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin


2. Místem konání voleb:

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost na Městském úřadu - zasedací místnost v 1. patře pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Klecanech, Klecánkách a na Drastech

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost na Městském úřadu - obřadní síň VBT v přízemí pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Klecanech - část Skalka, Sídliště a V Boleslavce

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem povolení k pobytu.

V Klecanech dne 5. října 2006


Ing. Zděnek Malík
starosta


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.