Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Volby Klecany - archiv ~ VOLBY 2006 ~ 2. volební program SNK

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

2. volební program SNK

Č. 2 - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Klecany 2006.Vážení občané,
Sdružení nezávislých kandidátů Klecany 2006 vám v letošních komunálních volbách nabízí alternativu k zavedeným kandidátkám volebních stran. Jsme sdružení občanů našeho města, kterým není lhostejná současnost ani budoucnost Klecan. Proto bychom rádi nabídli svoje řešení řady problémů, které nás i vás denodenně trápí. Zároveň chceme prosadit i nové projekty, které by zlepšily život ve městě pro všechny věkové a zájmové skupiny obyvatel. Většinu z nás velmi dobře znáte, ať už z účasti na práci zastupitelstva v minulých volebních obdobích, či ze zapojení do celé řady akcí veřejného života v Klecanech nebo z aktivní práce v zájmových organizacích. Naše kandidátka tvoří v průměru mladý, ale co se týče zkušeností velmi dobře vyvážený tým.
Dáte-li nám vaši důvěru, chceme významně rozšířit informovanost občanů a jejich zapojení do řízení města, najít způsob jak výrazně zvýšit klid a bezpečnost, rozšířit sociální služby, pomoci získat Základní škole zpět důvěru žáků a rodičů, nabídnout mládeži nové možnosti pro trávení volného času, pokusit se zajistit více zdrojů k financování rozvoje infrastruktury města a v neposlední řadě pojmenovat a začít postupně řešit všechny problémy životního prostředí, vzhledu a údržby města.

IVO KURHAJEC 44 let, ženatý, dvě děti 15 a 17 let. Vyučený zedník, úplné střední vzdělání
s maturitou. Podnikatel ve stavebnictví. V uplynulém volebním období člen Rady města Klecany zvolený jako nezávislý za ODS. Vedoucí Skautského střediska Klecany.

LADISLAV NĚMEČEK 45 let, ženatý, dvě děti 16 a 18 let. Vyučený automechanik, úplné střední vzdělání s maturitou. Podniká v Klecanech - montáž žaluzií a renovace součástí bytových interiérů. Hlavní pořadatel všech ročníků „Klecanské veteran rallye“.

JIŘÍ MEDEK 48 let, ženatý, dvě děti 22 a 24 let. Vyučený automechanik - majitel autoservisu
v Klecanech. V uplynulém volebním období člen zastupitelstva zvolený jako nezávislý
na kandidátce ODS.

ING. ZDENA LAHODOVÁ 42 let, vdaná, dvě děti 11 a 13 let. Pracuje jako výzkumná pracovnice v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. V předminulém lebním období byla zvolena do zastupitelstva jako nezávislá na kandidátce ODS.

ZUZANA KUDLÁČKOVÁ 48 let, vdaná, syn 25 let. Vystudovala gymnázium s ekonomickým zaměřením. Pracovala v bývalém obchodním domě v Klecanech. Od roku 1992 do loňského roku provozovala textilní prodejnu v Klecanech a samoobsluhu v Řeži.

ING. PETR KRS 45 let, ženatý, dvě děti 15 a 19 let. Jaderný inženýr - v současnosti zastává funkci místopředsedy Státního ústavu pro jadernou bezpečnost.

MIROSLAV KŘÍŽ 42 let, ženatý, syn 16 let. Vyučený. Podniká v místě - provozuje obchody
s potravinami v Klecanech a ve Veltěži. Člen Rybářského svazu v Klecanech.

MARTIN LEMON 39 let, svobodný. Vystudoval střední zahradnickou školu. Podniká
v zahradnickém oboru se zaměřením na pěstování okrasných dřevin.

PaeDr. DAGMAR KAPUSTOVÁ 43 let, vdaná, dvě děti 15 a 19 let. Speciální pedagožka, pracovala 10 let ve Zvláštní škole Klecany. Nyní učitelka logopedické základní školy v Praze 8 a externí redaktorka časopisů nakladatelství Portál.

JAN BUSCH 27 let, ženatý. Vyučený. Podniká devět let jako truhlář. Zajímá se o zejména sportovní aktivity mládeže - navrhl a pomáhá realizovat klecanský „skatepark“.

KAREL TINTĚRA 58 let, rozvedený, dvě děti 28 a 29 let. Vyučený elektrikář. Podniká v Klecanech
v oboru montáže a údržby elektroinstalací.

JANA KLAUSOVÁ 50 let, vdaná, tři děti 17, 22 a 24 let. Mzdová účetní, 13 let zaměstnána
na MěÚ v Klecanech. Dlouhodobě pracuje v kulturní komisi města a podporuje činnost skautů.

ZDENA TOMÁŠOVÁ 54 let, vdaná, dvě děti 30 a 32 let. Střední vzdělání s maturitou. Pracuje ve firmě zabývající se počítačovými programy jako licenční specialista. V posledních dvou volebních obdobích předsedkyně kulturní komise města Klecany.

JIŘÍ SRB 32 let, ženatý, dvě děti 5 a 9 let. Podnikatel v oboru logistiky a skladování. Člen Sboru dobrovolných hasičů. Od roku 2003 člen Krizového štábu města Klecany.

ING. JIŘÍ ZACH 58 let, ženatý, syn 25 let. Státní úředník - v současné době působí jako ředitel
odboru ve Správě pražského hradu. V letech 1990 - 94 byl zvolen do zastupitelstva jako nezávislý. Dlouholetý jednatel místní organizace Českého svazu chovatelů.

Chcete s námi tvořit moderní Klecany?

Myslíte si také, že Klecany potřebují změnu?
Naše sdružení nezávislých kandidátů má za cíl:vybudovat moderní Městský úřad se snadnou dostupností všech služeb pomocí přímého jednání i internetu, výrazně zlepšit informovanost občanů

pomoci zlepšit komunikaci mezi politickými i nepolitickými subjekty a občany

zajistit bezpečnost našich spoluobčanů, zlepšit kontrolu dodržování městských vyhlášek a nařízení

vrátit náležitou pozornost školství, zejména pak pomoci získat Základní škole zpět důvěru žáků a jejich rodičů

rozšířit nabídku v sociální oblasti, zejména ve vztahu k Domu s pečovatelskou službou a Mateřskou školou

nabídnout mládeži i ostatním zájemcům nové příležitosti k využití volného času pro kulturní, sportovní a společenskou činnost

podpořit projekty zájmových a neziskových organizací města

dokončit diskusi o prioritách rozvoje obce a (konečně) schválit Územní plán

zpracovat a projednat s občany ucelenou koncepci využití objektu kasáren pro prospěch města a jeho občanů

rozšířit počet projektů ke zlepšení vybavenosti a vzhledu obce podle preferencí vzešlých z diskuse s občany (např. komunikace, osvětlení, kanalizace), hospodárně udržovat městský majetek

určit základní problémy města v oblasti životní prostředí a začít řešit problémové situace jako je svod dešťových vod, odpadové hospodářství, plánovitá péče o městskou zeleň

začít využívat všech možností spolufinancování projektů pro město ze státních i evropských zdrojů

Některým našim členům jste dali svou důvěru při posledních volbách. Letos nás najdete jako

Sdružení nezávislých kandidátů Klecany 2006Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.