Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Volby Klecany - archiv ~ VOLBY 2006 ~ 1. Volební program ODS

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

1. Volební program ODS

VOLBY 2006 - VOLEBNÍ PROGRAM


Č. 1 - OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY.


Komunální volby 2006

Vážení spoluobčané!
Před letošními komunálními volbami považujeme za svou povinnost seznámit Vás s volebním programem Občanské demokratické strany.
Již počtvrté Vás současně žádáme o souhlasnou podporu v nadcházejících volbách. Dosažené výsledky v právě končícím volebním období jsou důkazem toho, že Vaše volba před čtyřmi roky byla uvážená a správná. Známe potřeby města, ve kterém všichni žijeme a umíme je řešit.
V tomto volebním období jsme převážně pracovali na obnově Dolních kasáren. Naše práce se ukázala jako vysoce efektivní a v současné době můžeme prostředky, plynoucí z využití těchto prostorů použít pro potřeby nás všech.
Bylo by velkou škodou pro naše město kdyby vše, co bylo v posledním desetiletí vykonáno, bylo zmařeno neuváženou a špatnou volbou.
Cílem snažení ODS bylo a i v budoucnu vždy bude zajistit lepší a spokojenější život všech občanů našeho města. Přitom nepochybně sehrajete významnou úlohu i Vy, budete-li chtít
a mít možnost přispět k realizaci cílů, které si ODS vytýčila pro následující volební období.

Pracovní a sociální program:
- zajistíme zaměstnání pro 34 lidí v dělnických profesích pro práce u Městského úřadu
- vybudujeme 9 nových bytových jednotek 1+kk s vybavením I. kategorie pro Dům
s pečovatelskou službou a byt pro zdravotní obsluhu
- zefektivníme administrativní činnost městského úřadu
- na nových webových stránkách zajistíme lepší informovanost a zlepšení komunikace mezi občany a úřadem

Zdravotnictví
- provedeme nástavbu zdravotního střediska s ordinací specialisty, rehabilitačním střediskem
a bytem pro lékaře
- zajistíme výstavbu výtahu do všech podlaží zdravotního střediska vč. zajištění parkovacích prostorů

Zlepšení životního prostředí:
Klecany - parková úprava části nám. Třebízského ve spolupráci s župou Podbělohorskou
- zbytek náměstí bude upraven zámkovou dlažbou proti zneužívání plochy
k „závodním účelům“
Klecánky - výstavba protipovodňové hráze proti pětileté vodě
- projekt, ev. stavba pro zajištění proti 10ti leté vodě
Drasty - vybudování vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod
Zlepšení vzhledu města:
Klecany - nový živičný povrch ulice U Lékárny včetně chodníků - generální oprava ulice Konečná
- vydláždění chodníků a zatravnění pásů kolem komunikací
- pravidelná údržba poškozených povrchů ulic
Klecánky - dokončení nové komunikace v Povltavské ulici v obou směrech
- oprava koryta Klecanského potoka
- oprava komunikace Klecánky - Klecany
Drasty - dokončení úpravy chodníků
- oprava kumunikace

Občanská vybavenost:
- Město se bude významnou měrou podílet na stavbě nového vodojemu 1000 m3
- rozšíříme dětská hřiště na Sídlišti a ve školce
- vybavíme dětské hřiště Na Hradišti
- zajistíme kropení hlavních komunikací v letních měsících
- provedeme údržbu lesů v majetku města
- zajistíme rozšíření autobusového spojení v pozdních večerních a nočních hodinách min. o dva spoje
Jednotka sboru dobrovolných hasičů:
- zkvalitňováním výzbroje a výstroje jednotky (příspěvek min. 100.000.-Kč ročně) zajistíme větší požární bezpečnost města
Podpora školství:
- zajistíme provedení rekonstrukce a vybavení tříd fyziky a chemie v pavilonu „D“
- provedeme rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonech „D“ a „E“
- upravíme areál školy, chodníky vybavíme zámkovou dlažbou
- materielní účastí se budeme podílet na aktivitách Základní umělecké školy
Podpora sportovní činnosti:
- zprovozníme fotbalového hřiště u kasáren s úpravou plochy pro další druhy sportu
- vybavíme toto hřiště kabinami
- vybudujeme dva tenisové kurty s antukovým povrchem
- zajistíme převod Sportklubu do majetku Sokola
- věnujeme podporu sportovním oddílům
Využití areálu kasáren:
- zajistíme jednoduchý projekt k dlouhodobému využití Dolních kasáren pro občany města
- projekt bude předložen k všeobecné diskuzi
- Město Klecany bude garantem vybudování multifunkčního centra v Horních Kasárnách
- ve spolupráci s ČVUT Praha a ÚJV Řež budou vybudovány koleje a zázemí pro studenty a doktoranty
Kultura:
- v Horních Kasárnách vybudujeme sál pro kulturní akce
- budeme podporovat tradiční kulturní a společenské akce - Klecanskou veteran rallye, cyklistický závod do vrchu, jarmarky a skupinu Lakomých Barek

Tento náročný program je splnitelný, ale může být realizován pouze za Vaší plné podpory.
Dejte nám svůj hlas, my Vás nezklameme! Volte p r a v o u rukou, volte kandidáty Občanské demokratické strany!

Kandidáti komunálních voleb za Občanskou demokratickou stranu Klecany, říjen 2006:
Ing. Zděnek Malík, Zdenek Šebek, Ing. Jiří Bendl, Ing. Petr Šafus, PH.D., Ing. Jan Pinc, Mgr. Pavel Kotrba, Irena Nováková, Martin Hora, Karel Beran, Mgr. Ludmila Szollosová, Dana Kalfařová, Slávinka Kalvachová, Daniel Dvořák, Jan Suchomel, Marie Satranová.

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.