Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Životní prostředí ~ Sázení stromů 2008

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Sázení stromů 2008

Duby v Klecánkách

V Klecánkách bylo vysázeno stromořadí z dubů letních. Vzhledem k tomu, že lokalita je přímo u Vltavy, volilo se z druhů, které snáší obbčasné zaplavení, z druhů, které rostou v lužních lesích. V úvahu připadaly ještě vrby, jasany, topoly, možná olše a jilmy. Dub letní sice roste pomalu, ale je to dřevina z těchto druhů asi nejvíce odolná vývratům způsobených podmáčením. Má pevné a hluboké kořeny. Pokud v horizontu zhruba deseti let nepřijde ničivá povodeň podobná té před šesti lety, mají duby šanci zde dostatečně zakořenit a povodním odolávat. Vzhledem k tomu, že jde o záplavové pásmo, byly stromy nasázeny v patnáctimetrových rozestupech, tak aby při povodni nevadily průtoku a nevytvořily nějakou hráz. Od křižovatky směrem k přívozu a dál, jsou nasázeny klasické duby letní (Quercus robur), od křižovatky směrem k lomu je vzhledem k užšímu prostoru vysázena jejich sloupovitá forma (Quercus robur ´Fastigiata´). Duby jsou v našich lokalitách stěžejní dřevinou ve volné přírodě, příroda okolo nás patří do dubohabrového vegetačního pásma. Znamená to, že je vhodné používat ve větší míře druhy stromů, které v tomto pásmu rostou přirozeně, i v naší veřejné zeleni. V Klecanské veřejné zeleni moc dubů není, dost jich je ale v přírodě okolo Klecan, prakticky ve všech lesích a hájích okolo klecan je dub letní dominantní dřevinou. (Pokud někde nepřevládá zavlečený akát). Duby letní jsou velmi dlouhověké stromy, rostou pomaleji. Je to nevýhoda v tom, že přívětivého stínu jejich košatých korun v letních vedrech si v Klecánkách budou moci dopřát až generace, které mají do příchodu na tento svět ještě dost času. Pokud tam ty stromy ovšem vydrží.

Habry v Topolové

Myšlenku obnovit stromořadí podle silnice od hřbitova směr Teplická velmi podpořil pan Olveczký, který předložil návrh vysázet zde alej ze sloupovitých habrů (Carpinus betulus ´Fastigiata´).
Po konzultaci zajistil i objednávku stromů a nákup habrů částečně sponzoroval. Možností, co zde vysázet bylo opět více. Ulice se jmenuje sice Topolová, ale topoly nejsou zrovna ideální varianta do těsné blízkosti rodinných domků. Habr je opět strom, který se hojně vyskytuje v přírodě v našem okolí, je to zde původní dřevina. Habry jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, exhalacím, jsou to stromy. Které dobře regenerují. Sloupovitá forma je kvůli kompaktní koruně vhodná ke komunikacím. Správa a údržba silnic obnovu aleje povolila pouze po jedné straně silnice. Třeba se v budoucnosti Klecanům podaří prosadit výsadbu habrů i po druhé straně této komunikace.

Kaštany

Zdravotní stav kaštanové aleje si vyžaduje revitalizaci. V minulosti tam stromy byly sázeny v různých etapách. Přes všechnu snahu při jejich ošetřování se ukázalo, že stav některých jedinců z těch nejstarších stromů již není udržitelný. Přistoupilo se na postupnou obnovu aleje. V první etapě pět zdravotně nejhorších stromů nahrazuje šestnáct nových. Jelikož se tomuto místu tradičně říká „V kaštanech“ a i se oficiálně jmenuje „Do kaštan“ komunikace spojující tuto lokalitu s náměstím, sází se zde opět kaštany, správně jírovce. Vzhledem k tomu, že se v současné době nedoporučuje vysazovat běžný druh, jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), kvůli nekončící kalamitě klíněnky jírovcové, jsou zde použity stromy druhu jírovec červený (pleťový) (Aesculus x carnea), což je kříženec jírovce maďalu a jírovce žlutého (Aesculus flava, syn. octandra). Jírovce červené jsou velmi podobné rodičovskému druhu, maďalu. Mají trochu kompaktnější korunu, tmavší růžovočervené květy, oplodí kaštanů je méně ostnité. Nejdůležitější a rozhodující pro jejich použití namísto maďalů ale je, že tmavší a hladké, mírně lesklé listy jírovce červeného tolik nechutnají klíněnce. Jsou proti ní značně odolnější než maďaly. Další etapa obnovy této aleje se bude odvíjet od zdravotního stavu těch nejstarších stromů. Pro to, aby tu zbývající jírovce v relativně stabilizovaném stavu vydržely co nejdéle, bylo uděláno dost. Arboristická péče společně s chemickým ošetřováním proti klíněnce bude pokračovat i nadále. Nicméně u těch nejstarších stromů je to již agonie. Zda u každého jednotlivého jedince potrvá dva, pět či deset nebo dvacet let, se opravdu nedá odhadnout. V létě byly u nejméně vitálních stromů zredukovány koruny. Tzv. redukční řez, používaný u oslabených a přestárlých stromů se aplikuje zjednodušeně řečeno pro to, aby oslabený a už špatně fungující strom měl na zásobování vodou a živinami méně listové a dřevní hmoty a „stačil se uživit“. Dost se tím také zabrání vylamování jednotlivých kosterních větví, nejsou tak těžké. Redukční řez se pozitivně projevil u části stromů už na podzim.

K pokáceným pěti jírovcům:

Strom č.1

 


strom s podélnou i příčnou prasklinou kmene, z poloviny odumřelý s nestabilní korunou a výraznými centrálními dutinami jak kmene, tak kosterních větví.

Strom č.2
 

 
Strom s dutinou napadenou hnilobou v místě rozvětvování. Velmi poškozená většina kosterních větví.

Strom č.3
 

 
Strom se zbytkem koruny, půlka v minulosti vylomená, obrovská centrální dutina napadená hnilobou, nestabilní.

Strom č. 4
 

 
Torzo stromu, velmi nestabilní s minimem zdravého dřeva, napadený hnilobou.

Strom č.5
 


Strom s výraznou centrální dutinou kmene, i v místech rozvětvování velmi nestabilní a napaden hnilobou.

 

Pařezy po pravé straně (u zámecké zdi)

Strom č.2

 
 
Strom č.3
 
 
U pařezu stromu č.2 je vidět, že strom měl dosti úzký proužek zdravého dřeva po obvodu, celý vnitřek, ač ještě relativně pevný, je  napadený houbovou chorobou, u stromu č.3 je na pařezu zdravého dřeva vidět podstatně více, fotografii pařezu stromu č.1 nemám k dispozici (patrně byl odstraněn ještě dříve, než se stačil vyfotit). Podle pařezů se ale sotva dají posuzovat celé stromy. Ta destrukce stromů ve vyšších částech kmene a ve větvích byla samozřejmě znatelnější. Dá se říci, že vitalita těchto tří stromů byla paradoxně horší, než dvou stromů odstraněných na druhé straně.
 


Pařezy po levé straně:
 


Posuzování zdravotního stavu a péči o stromy zajišťuje arborista Adam Pávek, držitel certifikátu ETW (European Tree Worker), který v našem státě vlastní pouze asi 40 – 50 odborníků.

Fotografie stromů dodal Adam Pávek, fotografie pařezů  městský úřad.

Další možnosti výsadby stromů

Vhodnou lokalitou k výsadbě stromořadí je třeba pás mezi silnicí směr Přemyšlení a areálem Sportklubu. Jsou zde na části břízy, které se mohou doplnit a na volné místo směrem ke krámku se zeleninou dosadit opět břízy, nebo zvolit jiný druh s kompaktní korunou, možností je dost.

Řešit se asi v dohledné době budou muset topoly nad zastávkou U hřbitova, jsou v dost špatném stavu. Topoly z druhé strany hřbitova (v Topolové ulici) jsou zatím  relativně vitální. Další místo, kde se bude se zelení pracovat je náměstí. V současné době stavební komise připravuje podklady pro formulaci zadání revitalizace náměstí, snad bude v dohledné době vybrán architekt, který si s tím poradí. Jednou z podmínek samozřejmě bude zachování stávajících stromů. Parky od fary dolů k felixovně také čekají na svou rekonstrukci, i zde bude potřeba projekt od architekta. V Klecanech máme také unikátně zarostlý kostel akátovým porostem. Je to sice pohled, na který jsme si za ta léta zvykli, ale dost vypovídá o našem vztahu k historicky a asi i architektonicky nejhodnotnější stavbě v Klecanech. Co s tím, to je také námět k diskusi a asi i třeba zadání pro nezaujatého architekta. Vše je ovšem také otázkou financí, zda při dobře zpracovaných projektech dosahneme na nějaké dotace, kolik se může uvolnit peněz z městského rozpočtu, protože důležitých věcí, kam peníze město může a musí investovat je kromě zeleně mnoho.

                                                                                          Martin Lemon
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Sázení stromů 2008

Vložil: Jan - neregistrovaný - 2008-12-18 09:06:17

Sázení stromů je super, jsem pro všemi deseti jen v ulici Topolová hlavně za novou zástavbou směrem k dálnici se to nepovedlo, někdo si nenechal vyznačit pozemky a stromy jsou nasázeny na soukrom. pozemcích. Je to škoda vlastník pozemků je může klidně vykopat a zničit - příště to chce mít souhlas nebo přemýšlet - práce chvatná málo platná.

Odpovědět

re: Sázení stromů 2008

Vložil: PF2009 - neregistrovaný - 2008-12-31 15:28:15

Tam u konce té Topolové je taky nějaká zavážka jakéhosi bordelu tvořícího "muldy", no nevadí stromy dáme až za ně - vypadá to tam fakt dost podivně a potěmkinovsky ?! Je nějaké vysvělení, proč se nejprve neudělal reliéf krajnice - odvýst bordel,pak vytvoření strouhy či příkopu, pak zasadit stromy? Nebo to sázení v Topolové byla typická klecanská huráakce - dokud máme stromky, tak je budem sázet šupho jak to vyjde podél silnice :-)??? ....PF09

Odpovědět

re: re: Sázení stromů 2008

Vložil: Martin Lemon - neregistrovaný - 2009-01-03 20:28:27

Jedná se zde o obnovu stromořadí, nebo přesněji o dosadbu stávajícího stromořadí, která nám byla povolena. I když z původních stromů, vesměs ovocných, toho už opravdu moc nezbývá. Takže stromy musely být zasazeny do původní linie. A ta vede za těmi muldami. To, že by měly být ty mnohaleté hromady čehosi odstraněny, jak z estetických důvodů, tak z důvodu snažší údržby tohoto prostoru je druhá věc. Zatím se o tom pouze mluvilo, snad dojde i na čin.

Odpovědět

re: re: re: Sázení stromů 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2009-01-03 20:58:11

dik za info, ale ty muldy tam je fakt hrůza a kdo to tam nezná,tak za tmy i těžko odhaduje co je ještě silnice a kde už příkop a pole - navíc tvoří-li i stromy orientační prvek k rozpoznání krajnice, tak tady to neni nejšťastnější a rozpoznání hranice silnice při vyústění Topolové z Klecan je opravdu oříšek, ale za to samozřejmě strom jako takový nemůže :-)...

Odpovědět

Sázení stromů 2008

Vložil: Ahoj - neregistrovaný - 2008-12-16 23:24:49

Konečně úřad promluvil ústy povolaného... a těch je na úřade hodně málo.... Pane Lemone, díky. Bude se v kácení pokračovat? Za jak dlouho vyroste kaštan např. do 20m?

Odpovědět

re: Sázení stromů 2008

Vložil: Martin Lemon - neregistrovaný - 2009-01-03 20:39:04

Do dvaceti metrů asi nedorostou. I ty stávající kaštany těžko přesahují patnáctimetrovou výšku. První rok až dva to s přírustky nebude slavné, než stromy zakoření,
po patnácti letech by mohly mít 6-8 metrů, těch 12-15 metrů mohou mít po třiceti, čtyřiceti letech.

Odpovědět

re: Sázení stromů 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-18 11:57:58

Co to plácáš,všichni jsou povolaní,voliči je přece povolali.

Odpovědět

re: re: Sázení stromů 2008

Vložil: kritik - neregistrovaný - 2008-12-22 20:13:24

Zvolený ještě neznamená povolaný.Zvolit lze i kozla zahradníkem.Ale o tom jsem nechtěl.Často vidíme v TV jak se kácí stromy kolem silnic.Takže za pár let tak můžou dopadnout i tyto.Mě by se líbil třeba vysazený lesík na místě svahu na Vinici.Na pozemku který tak rychle touží radnice prodat pro stavební účely.Také jsem se dozvěděl že v klecanském háji je velká skládka/tisíce metrů/. Na mapě katastru je zde zelená lesní plocha.???? Ahoj.

Odpovědět

re: re: re: Sázení stromů 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-29 15:47:36

Takže ony nejsou kontroverzní jen kaštany a duby v Klecánkách. Místní správce jezu ví asi dobře, proč výsadbě bránil, že u řeky stromy nemají co dělat. Ony i habry jsou tedy nasázeny řekněme zbrkle. Opravdu super práce pane Lemone. Asi na tom kozlovi zahradníkem něco bude.

Odpovědět

Sázení stromů 2008

Vložil: Tatarský Biftek -tb- - neregistrovaný - 2008-12-16 16:48:12

Hezkej článek Martine, nežli se začne sázet nějaké stomořadí podél betonového plotu od zeleniny na Přemyšlení, stálo by za to zauvažovat, jestli tam nebude lepší dát podél celý cesty jako první osvětlení... Stále mám pocit že se Foglar pro název Stínadla inspiroval právě v Klecanech... :-). Další věc je - co bude s celým tím prostorem po vyhořelé "klubovně" za tim plotem u zeleniny...

Odpovědět

Sázení stromů 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-16 11:59:34

Po všech těch kritických a chytrých připomínkách k výsadbě stromů v Klecanech by se slušelo panu Lemonovi poděkovat za vysvětlení, ne?

Odpovědět

re: Sázení stromů 2008

Vložil: - neregistrovaný - 2008-12-18 11:24:01

Já děkuji zejména těm,kteří vedli kritické a chytré připomínky ohledně kácení stromů v Klecanech,za to ,že jim není lhostejný osud zeleně,(třeba mokřad)děkuji,že pasívně nepřihlíží a podnítili pana Lemona k podání informací,které jaksi vyplývají z pozice
člena komise životního prostředí a komise stavební a územního plánování.Kácení stromů by měla být věc veřejná a takováto informovanost věcí běžnou.

Odpovědět

re: re: Sázení stromů 2008

Vložil: Martin Lemon - neregistrovaný - 2009-01-03 20:53:54

Nechci Vám kazit iluze, ale ty chytré a kritické bezejmenné (tudíž bezcenné) připomínky, je to poslední, co by mne podnítilo k psaní tohoto článku. Všem anonymům a agentům s krycími jmény přeji hezký nový rok plodný na skvělé a duchaplné příspěvky.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.