Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Záměr

Návrh na vybudování spolkového domu pro občany Klecan
formou rekonstrukce a adaptace budovy č. 968
v objektu Dolních Kasáren a úpravy jejího okolí.

Výstavba spolkového domu patří k pěti základním pilířům rozvoje města Klecany, tak jak byly definovány ve Strategickém plánu rozvoje města.  Výstavba vyřeší stávající naprostý nedostatek prostor pro setkávání občanů a pořádání kulturních akcí.

Strategický plán počítal s realizací stavby spolkového domu až v roce 2012. Nedošlo však k pronájmu a rekonstrukci fary, s níž bylo ve Strategickém plánu počítáno od roku 2009 jako s komunitním centrem a tak občané Klecan stále nemají žádné společenské, oddechové a shromažďovací prostory. Z tohoto důvodu se potřeba výstavby spolkového domu dostává do popředí.  Nyní se nabízí možnost rekonstruovat budovu č. 968 v Dolních Kasárnách pro tyto účely. Hlavním posláním spolkového domu bude obnova venkovského života a jeho tradic, umožnit dětem i dospělým trávit volný čas smysluplnou činností. Kromě společenského sálu pro pořádání plesů, koncertů a divadelních představení a kluboven pro zájmové spolky zde bude založeno komunitní a integrační centrum. Komunitní centrum bude sloužit jako místo setkávání občanů, rodičů a dětí, relaxační a vzdělávací středisko pro obyvatele Klecan všech věkových kategorií. Lidé se sem nebudou chodit pasivně bavit, ale zapojovat se vlastní činností do života komunitního centra. Je zde plánován klub seniorů, klub rodičů a dětí a Otevřený klub pro mládež zaměřený na sociální začlenění ohrožených dětí a mládeže z cílové skupiny ve věku 12-20 let. Pro práci s touto mládeží máme předjednanou spolupráci se zkušenou sociální pracovnicí, která má mnohaleté profesionální zkušenosti s vytvářením preventivních volnočasových programů. Důležitou roli budou mít i aktivity jako chovatelství, ekologické pěstitelství, ekologická výchova apod.

Nabídka aktivního a smysluplného trávení volného času může rozhodujícím způsobem ovlivnit děti a mladé lidi a tak předcházet kriminalitě a užívání drog. Děti zde naleznou podněty a možnosti přípravy na budoucí povolání.
Pro zlepšení dostupnosti spolkového domu je nutné zvážit možnost vybudování přímé cesty ze středu města, např. od kostela kolem zámku.
 
Navrhujeme, aby se město Klecany ujalo rekonstrukce budovy. Občanské sdružení Pravý Hradec zajistí organizační a personální část projektu, Město Klecany technickou a investiční.

Naše představa o využití budovy č. 968 a přilehlého pozemku:

ZAHRADA

  • prostranství pro hry dětí, houpačky, ping-pongový stůl, kuličkové hřiště apod.
  • venkovní scéna s pergolou
  • multifunkční dopravní hřiště a závodní dráha pro šlapací auta
  • kryté minigolfové hřiště
  • ohniště s posezením
  • bylinková/permakulturní zahrádka
  • výběhy domácích zvířat (slepice, kachny, kozy) pro chovatelský kroužek

BUDOVA

Na financování rekonstrukce je možno získat dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) pro Středočeský kraj, který zde rozděluje prostředky jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie.

Projektová žádost bude vyžadovat partnerství žadatele - Města Klecany, občanského sdružení Pravý Hradec a případně dalších subjektů.

Předpokladem dalšího fungování a udržitelnosti projektu je pravidelný roční finanční příspěvek města na provoz komunitního centra.

Jako první krok navrhujeme vypracování architektonické studie celkového řešení a využití celého pozemku. Studie bude sloužit jako podklad pro jednání rady nebo zastupitelstva a připomínkování klecanských občanů a spolků. Podle výsledků jednání a připomínek se dopracuje. Upravená studie bude potom použita jako podklad pro územní rozhodnutí, v rámci této dokumentace budou ověřeny i sítě. Po vydání územního rozhodnutí se zpracuje projektová dokumentace pro stavební povolení.

Upravená studie může rovněž sloužit jako podklad pro zahájení prací na žádosti o dotaci k ROP.

Zadání studie po projednání Radou a podle jejích připomínek zajistí Pravý Hradec.

V Klecanech, 7. 6. 2010
Pravý Hradec

 


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.