Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Beton nebo příroda


Přál bych si, aby se na podzim v místních komunálních volbách objevilo téma „Klecany krásnější“, namísto „více peněz z EU fondů na beton a asfalt.“ Ale proč čekat až do voleb, které se konají jednou za čtyři roky, když toto téma je na pořadu dne téměř neustále?

Klecany považuji za krásné a svým způsobem unikátní místo pro dobrý a spokojený život. A nejsem určitě sám. Stačí vzít návštěvu na procházku hájem na vyhlídku ke křížku. Projít se alejí stromů od fary ke kostelu. S dětmi vyrazit na jarmark nebo vánoční zpívání. Nebo v létě na zahradě s úžasem sledovat návštěvu největších evropských brouků - majestátních roháčů


Klecany mají krásu i ducha! Navštívil jsem různá místa ve světě a vím, že mám štěstí, že moje rodina a já můžeme žít právě tady. Bojím se ale, že tyto hodnoty mohou být ohroženy.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Jak jistě víte, jedním z klíčových nástrojů ochrany území a jeho udržitelného rozvoje je územní plán. Klecany mají svůj územní plán z roku 2010 (http://www.mu-klecany.cz/web/cs/plany-a-dokumenty/uzemni-plan) a v létě loňského roku došlo k návrhu a projednání změny č. 1 tohoto územního plánu. Nejrozsáhlejší území dotčené tímto návrhem se nachází v jedné z historických částí Klecan, jež se překrývá i s oblastí Hradiště, od které nejznámější klecanský spolek, Pravý Hradec, odvozuje své jméno. Podle nově ohlášeného a aktualizovaného návrhu změny územního plánu by v této oblasti měly vyrůst nové rodinné a bytové domy.

  


V reakci na tuto změnu (ale zpětně i původní územní plán) se v loňském roce vzedmula zásadní vlna odporu od lidí, kteří k této lokalitě mají blízký vztah. Nejdříve v podobě velkého množství formálních námitek k navrhované změně územního plánu doručených na městský úřad, a pak také v podobě otevřeného dopisu zastupitelům města Klecany, ke kterému se připojilo 260 lidí.


Oblast, které se změna územního plánu týká, je dnes z větší části přirozeným a ničím nerušeným útočištěm přírody a výše uvedený dopis uvádí argumenty občanů proti zástavbě této lokality.

Mezi největší obavy patří:

1. negativní dopad na kvalitu života v dané oblasti nejen během výstavby v obtížném svahu a
2. v dlouhém období rostoucí negativní dopady na nedostačující infrastrukturu obce v podobě dopravy, školství, ČOV a jiných obecních služeb.

STRATEGICKÝ PLÁN: BYTOVKY NE!

Klecany mají formálně zpracovaný Strategický plán rozvoje města.  Tento dokument byl zpracován již v roce 2008 a na straně 78 doslova uvádí:

„Vzhledem k udržení stávajícího poměrně vysokého standardu bydlení by ve městě neměly být umísťovány další vícepodlažní bytové objekty, nová zástavba by neměla působit s ohledem na stávající zastavěnost rušivě.“

Nechápu, proč je územní plán v rozporu se strategickým plánem.

Doslova stovky nových bytů v obci a homogenní demografie jejich nových obyvatel v podobě zejména mladých rodin s dětmi exponenciálně akceleruje zátěž na obecní infrastrukturu. Nové byty rostou opět v Astra parku a zastávám názor, že si Klecany nemohou dovolit, aby vznikaly další byty i v srdci Klecan. Je to precedens, díky kterému vyrostou bytovky i v protilehlém svahu ulice Do Klecánek. A když budou tam, proč ne i na dalších místech v Klecanech, kde je ještě alespoň kousek místa?

Klecany ale nejsou nafukovací. Hodně zjednodušeně řečeno: pokud ráno vyrazíte autem do práce, zůstanete viset v zácpě už za cedulí; pokud pojedete autobusem, budete čekat ve frontě a mačkat se už od kostela, ale možná do práce nevyrazíte vůbec, protože se vaše dítě nedostane do školky.

A jak uvedl ředitel klecanské školy, pan Vladimír Lacina, v článku zveřejněném před několika měsíci na iDnes (http://zpravy.idnes.cz/skoly-nevi-podle-jakeho-klice-odmitat-deti-u-zapisu-fxc-/domaci.aspx?c=A131031_152910_domaci_brm): „Zatím jsme vždycky vzali všechny děti. Ale za dva tři roky už to nepůjde." A nedej bože, abychom chtěli místo 30 maximálně 20 dětí ve školní třídě, pak se problém jen dále zvětšuje. (http://www.novinky.cz/zena/deti/319419-kdyz-trida-praska-ve-svech.html)

ALE PROČ SE NEPODĚLIT?

Stavební zákon definuje cíle územního plánování takto:

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Myslím si, že bychom měli říct „ne“ nové výstavbě. Ne, pokud se nejedná o udržitelný rozvoj. Ne, pokud řešení jednoho problému vytváří problémy nové. Ne, pokud takové rozhodnutí pošpiní krásu Klecan a rozdrobí jejího společenského ducha.

Hlas jednoho občana je názor. Hlas více občanů se stává veřejným zájmem. Vyjádřete také svůj názor a přijďte na veřejné projednání 23.6. Své námitky či připomínky pak můžete uplatnit do 30.6.Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.