Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
NUDZ - představení

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

NUDZ - představení

NÚDZ - Národní ústav duševního zdraví

mezinárodní centrum klinického výzkumu
National Institute of Mental Health

Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ)

 

jihozápadní pohled

 

jihovýchodní pohled

je primárně koncipován jako mezinárodní vědeckovýzkumná a vzdělávací instituce, která má vzniknout s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropské unie v rámci finanční podpory požadované z programu Výzkum a vývoj pro  inovace (VaVPI), jehož nedílnou součástí je podpora rozvoje regionů mimo území hlavních měst. Domníváme se, že vzhledem k rozsahu plánovaných investic a tuzemskému i mezinárodnímu významu navrhovaného Centra by jeho realizace přispěla k rozvoji města Klecany, celého mikroregionu, jeho politiky, jeho socioekonomického i demografického profilu a navázala by na ostatní zdroje financování rozvoje ze zdrojů tuzemských a evropských, čímž by mohlo dojít k propojení společných zájmů.

 
pohled - objemový model 

Cíle a zaměření NÚDZ

Zaměřením a cílem činnosti NÚDZ je zajistit pro Českou republiku:

• mezinárodní projekty výzkumu a vývoje (VaV) v oblasti neurobiologie onemocnění mozku, tj. projektů základního výzkumu
• mezinárodní projekty VaV v oblasti aplikovaného výzkumu se zaměřením na medicínské technologie a aplikované neurovědy a rychlý přenos jejich výsledků do medicínské praxe s cílem zajistit
• maximální možnou úroveň veřejné zdravotnické péče v oblasti diagnostiky, prevence a léčby neuropsychiatrických onemocnění a poruch ve stáří vývojem nových diagnostických a léčebných postupů
• činnost NÚDZ lze v zásadě rozdělit na 85% vědeckovýzkumné ku 15% léčebně preventivní činnosti. Z toho je 40% aplikovaný a 60% základní výzkum. V oblasti průmyslového výzkumu bude přibližně 20% tvořit výzkum a vývoj nových technologií a software, 10% pre-klinický vývoj technologií a léků a 10% klinický vývoj technologií a léků. Klinický výzkum je realizován prostřednictvím výzkumných laboratoří, ambulancí, denních stacionářů, rehabilitačních pracovišť a klinických lůžek.
• Lůžková část  pak bude poskytovat hotelové a léčebné služby pro vybrané okruhy neuropsychiatrických potíží u osob, které se budou podílet na výzkumu. Z těchto důvodů tedy nejde o osoby závislé na drogách, neklidné, nebezpečné sobě nebo okolí, apod. Půjde o lidi s problémy, které zná téměř každý z nás – problémy se spaním, bolesti hlavy, úzkosti, strach z veřejného vystupování, zapomnětlivost a roztržitost, neschopností prožít radost a mnoho dalších potíží, které souvisejí s narušeným fungováním mozku a výzkumným zaměřením instituce. V našem zařízení nebudou pacienti chroničtí, kteří vyžadují déle trvající pobyt v uzavřeném zdravotnickém zařízení. V souladu se zaměřením těchto výzkumných lůžek je nezbytný rychlý obrat klientů, očekávaná doba hospitalizace je jen několik dní, jen ve vybraných případech maximálně pak 2-4 týdny.    
• sledování epidemiologických ukazatelů duševního zdraví, demografického vývoje a  poskytování relevantních informací pro strategické plánování v oblasti udržitelného rozvoje z hlediska duševního zdraví české populace
• přístup k finančním zdrojům mezinárodních poskytovatelů (zejména 7. Rámcového programu EU, Public Health a e-ContentPlus)
• rozvoj technologicky orientovaných, inovačních firem v oblasti diagnostických přístrojů a biotechnologického průmyslu
• zatraktivnit ČR pro špičkové zahraniční odborníky a umožnit tak využití jejich   znalostí v ČR, jako základního východiska pro trvalý rozvoj znalostí českých odborníků v oblastech humánní medicíny, farmacie, biotechnologií, biomedicínckého inženýrství a navazujících oborů.
 

situace - možnosti umístění

Činnost NÚDZ bude zajištěna cca 450 kmenovými zaměstnanci. Z toho bude nutno nově přijmout do stavu cca 290 osob (v tom cca 45 lékařů, 52 VŠ pracovníků nelékařských oborů, 120 SŠ specialistů – laborantů, rehabilitačních pracovníků, zdravotních sester, technicko hospodářských pracovníků, apod., jejichž zdroj předpokládáme z města Klecany a přilehlého regionu) a dále je zahrnuto cca 70 zahraničních i tuzemských specialistů vč. postgraduálních studentů. Stejně tak investor počítá s přednostním zajištěním souvisejících služeb ústavu (závodní, bufetové, restaurační stravování, prádelna, hotelové služby, provoz knihovny a kongresového centra, sportovního a relaxačního centra, garáže a autoprovoz, údržba budovy vč. parku, apod.) místními a regionálními podnikateli, malými a středními podniky, aj.  

severozápadní pohledaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaseverní strana
 
 
 severní pohledy

     
Naplnění výše uvedených základních cílů NÚDZ není možné bez rozsáhlé spolupráce.

  • Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků


Předložená vizualizace je, adekvátní současné fázi přípravy NÚDZ, pouze zjednodušenou objemovou studii proveditelnosti a představuje současné zpracování požadavků investora na nezbytný „obsah“ vzhledem k zaměření ústavu a omezení daná umístěním, velikostí a charakterem stávajících pozemků.

Z tohoto důvodu návrh zahrnuje cca:
        
podzemní patro: garáže, datové centrum

podzemní patro: mateřskou školku, relaxační a rehabilitační prostory, technologie, zvěřinec, jídelnu,  restauraci, obchody, lékařské technologie, specializovaná vědeckovýzkumná pracoviště, aj.

nadzemní patro: ambulance, lékárnu, technicko hospodářskou část ústavu a její pracovníky, restauraci, knihovnu, studovnu, další odborná pracoviště ústavu.

nadzemní patro: velkou posluchárnu, 2x flexibilní posluchárny, lůžkovou část pro ambulantní/výzkumné osoby, výzkumná pracoviště, aj.

nadzemní patro: ředitelství nad prostory poslucháren, zázemí lékařů, ubytování (jak hotelového typu tak pro dlouhodobější pobyt v bytech/garsoniérách pro tuzemské i zahraniční spolupracovníky, účastníky kongresů, stáží, vědeckovýzkumné spolupracovníky, postgraduální studenty, aj.,  další výzkumná pracoviště.

Jednotlivé provozy budou provázány přes komunikační uzly (6 hlavních komunikačních uzlů ).
Projekt počítá s použitím moderních technologií šetrných k životnímu prostředí. Celý objekt je koncipován jako nízkoenergetický s využitím alternativních zdrojů  (fotovoltaické články, tepelná čerpadla, sluneční kolektory).

Jedná se o základní návrh, který bude před stavebním řízením na základě dalších upřesnění zadavatele a připomínek města dále upravován. Nicméně základní rámec se nemění a díky jednoduchosti návrhu, lze vše provázat v rámci pater a jednotlivých uzlů.

Investor prohlašuje, že v případě zájmu ze strany města Klecany, plánuje vytvořit životu města otevřené a přístupné vědecko výzkumné a vzdělávací centrum s parkovou úpravou, vybudováním přístupové komunikace (včetně vybudování jednostranného chodníku pro pěší od zastávky autobusu U hřbitova). Centrum, které by mělo vytvořit obyvatelům nové pracovní a podnikatelské příležitosti, ale také kvalitní vzdělávací, kulturní a relaxační využití volného času.

Za realizační tým:

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.,
ředitel Psychiatrického centra Praha,
president EPA (European Psychiatric Association) a FEAM (Federation of the European Academies of Medicine)
V Praze dne 4. listopadu 2008    

 

Posuzování vlivů na životní prostředí - stanovisko Ministerstva životního prostředí

posuzovani_vlivu_NUDZ.PDF  formát PDF (228kB)

Celá složka je k nahlédnutí na Městském úřadu Klecany-podatelna

 

Materiál ke stažení - objemové studie - půdorysy

1np.pdf formát PDF (228kB)

1pp.pdf formát PDF (240kB)

2np.pdf formát PDF (240kB)

2pp.pdf formát PDF (340kB)

3np.pdf formát PDF (204kB)

Rez_pricny.pdf formát PDF (192kB)

 
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

NUDZ - představení

Vložil: salome - 2009-11-23 09:16:24

Ostatní přebytek zeminy v předpokládaném rozsahu cca 20 000 m2 bude uložen na řízené skládce, případně využit pro jiné účely včetně rekultivace v rámci závěrečných sadových úprav areálu.
Budeli přebytečná zemina uložena na skládce Ve struhách,kudy se tam bude vozit?Nebo na které řízené skládce bude uložena?Děkuji za odpověď.

Odpovědět

re: NUDZ - představení

Vložil: TvrdohlavyByk - 2009-11-23 11:10:59

Tak na to jsem také koukal, jsou tam ale vůbec divné počty - měl jsem za to, že se objem materiálu - písek, beton, zemina... počítá v m3...uvážím li, že 1 nákladní auto poveze ca 40m3, tak jich bude 500...

Odpovědět

re: re: NUDZ - představení

Vložil: salome - 2009-11-23 13:53:38

Údaje jsem jen zkopírovala,my to měli na ZDŠ taky v metrech krychlových,mě jde spíš o to která ulice to odskáče a jestli to budou vozit přes město.Jinak mě ještě zajímá toto:Další částí je zvěřinec:
Myši a potkani – chovné prostory, karanténa, skladovací a pomocné prostory.
- EEG laboratoř
- Mikrodialýza
Co tam budou na zvířatech zkoušet?

Odpovědět

re: re: re: NUDZ - představení

Vložil: donkey66 - 2009-11-23 20:03:48

Taky mě ten zvěřinec zajímal,našla jsem jednu jejich výroční zprávu,kde popisují výzkum na potkanech,týká se to většinou sledování výskytu křečí po podání různých látek a zjišťování prahu bolestivosti,ale je toho určitě mnohem víc.O jejich výzkumné činnosti toho moc nevím,ale tu léčebně preventivní znám docela dobře.Jako výzkumné a výukové pracoviště nemusí PCP zajišťovat žádnou spádovou oblast pro příjem pacientů a mohou si tudíž své pacienty vybírat.A oni si vybírají většinou mladé lidi s prvním záchytem psychotického onemocnění/např.schizofrenie/a ty se jim daří léčit a zařadit zpátky do života.Mají fakt dobré výsledky,jejich pacienti jsou spolupracující,motivovaní k léčbě a žádné velké riziko nevhodného chování od nich nehrozí.Pracují s větším okruhem diagnoz,ale tohle je považováno za to nejpřínosnější.A tak je mi trochu záhadou,proč tady chtějí zkoumat běžné problémy každého z nás a nebo jestli budou ve své práci pokračovat,proč ji tak neprezentují.Možná by tak u lidí získali více sympatií....Chtělo by to z jejich strany asi více informací.

Odpovědět

NUDZ - představení

Vložil: pkuba - 2009-11-22 12:24:50

Dobrý den webmastere, požádal bych Vás o vložení kompletního pusudku vlivu na ŽP. Je ke stažení na url: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC1179
Doufám, že po přečtení bude všem jasné, jak dramatickým zásahem do prostředí stavba bude. Jen si dovolím zmínit plynové kotelny celkového výkonu 2,3 MW a elektrický příkon 2 MVA. Předem Vám děkuji. P.Kuba

Odpovědět

re: NUDZ - představení

Vložil: webmaster - 2009-11-23 08:32:12

Dobrý den

dnes večer budu pracovat na zaslaných podkladech od pana Alexandra Borovičky z PCP. Podívám se i na zaslaný odkaz.

Odpovědět

re: re: NUDZ - představení

Vložil: TvrdohlavyByk - 2009-11-23 11:14:09

Odkaz pana Kuby je shodný s odkazem, co jsem dával jako jeden z úvodních příspěvků na novém fóru. Je to zpráva EIA - posuzování vlivů na ŽP. No nicméně uvidíme tedy večer, jak se NUDZ vyvinul a necháme se překvapit...

Odpovědět

NUDZ - představení

Vložil: salome - 2009-11-20 07:00:18

Proč by to nemohlo být někde jinde?Asi jde o dohodu investora a majitele pozemku požehnanou městem.Zatupitelstvo na svém zasedání rozhodlo.
Nastínili samá pozitiva a je to.
Informovanost a osvěta směrem od úřadu se zlepšila,z rozhlasu a z polepených dveří na poště a autobusových zastávkách se dovíme spoustu důležitých info.typu že je cvičení žen,v rozhlase zase že není,ale podstatné info,možná na úřední desce,když je vše hotovo a neomylně rozhodnuto.Ale zase každý se může zúčastnit
schůzí zastupitelstva a tam říci svůj názor.
To je ale vše.
Zazněla tu myšlenka referenda,(1) Místní referendum se koná, jestliže
o a) se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města, nebo
o b) přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda (dále jen "návrh přípravného výboru") a zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města rozhodne o jeho vyhlášení.

(2) Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem alespoň v obci nebo v její části, jde-li o místní referendum podle § 1 písm. c), anebo ve statutárním městě

do 3 000 obyvatel ...... 30 % oprávněných osob, do 20 000 obyvatel ...... 20 % oprávněných osob, do 200 000 obyvatel ...... 10 % oprávněných osob, nad 200 000 obyvatel ...... 6 % oprávněných osob.
Myslím,že je vše rozhodnuto, protože se zastupitelstvo nikoho neptalo a již o věci rozhodlo a přece nyní nebude rozhodovat jinak.

Odpovědět

NUDZ - představení

Vložil: likra - 2009-11-19 22:14:11

Mne spíš zaujala jiná věc, a to, že mateřská školka v NÚDZ je plánovaná do podzemního podlaží.
Tak to je opravdu na pováženou. Kdo jen tohle dětem mohl naplánovat? Může to být sebelíp vybavené a nazdobené, ale bez přímého výhledu ven?
Nechtěla bych mít v takové školce dítě.

Odpovědět

re: NUDZ - představení

Vložil: TvrdohlavyByk - 2009-11-20 08:04:52

Tak na to jsem taky koukal, školka v suterénu...ugchhhgrblefuj, to mohlo fakt napadnout jen někoho v bílym pláštíku, můžeme se opravdu těšit na "vědecké kapacity", ještě by mohla být vedle ta laboratoř s krysama, protože když do nedávna mohla být vedle školky ubytovna pro úkáčka, tak tohle by bylo taky dobrý...No ale myslim, že to bude nějaká VIP školka třeba pro ty zaměstnaný tam a nějakou další elitu, naši klecanskou školku pro obyčejné děti doufam rušit nebudou:-).Mě furt vrtá hlavou, z čeho bude financovanej do budoucna ten provoz, když třeba víme, jak ostrouhává při rozpočtovém dělení financí ČR věda...aby na celu tu srandu nakonec skrytě (infrastruktura) i oficielně (jako na farní charitu Neratovice) nepřispívalo město Klecany...

Odpovědět

NUDZ - představení

Vložil: Boleslavsky Pavel - 2009-11-10 11:25:15

Dobrý den, zajímalo by mne, co na to představitelé města. Má otázka směřuje na p.Kurhajce, protože jak víme pan Němeček nekomunikuje s nikým. Jakým způsobem se hodláte k této stavbě, která nemá nic společného s územním plánem Klecan rozhodnout? Dle této studie se k ní máte do 20 dnů vyjádřit. Určitě by občany zajímalo jaké je Vaše stanovisko. Asi je brzy, ale nemělo by se v případě kladného posouzení stavby NUDZ vypsat místní referendum, stejně jak to udělali v Klánovicích? Myslím, že občané města (zatím jsem neslyšel jediný kladný hlas) zde nechtějí další takovou obludu(Ahold), navíc skoro v centru města. Nebo si myslíte, že je to všem jedno?

Odpovědět

re: NUDZ - představení

Vložil: salome - 2009-11-10 13:04:31

Dobrý den pane Boleslavský,když se prodával mokřad,bylo proti prodeji v petici kolem 250
podpisů.Věc dopadla,jako by petice nebyla.Názor 250 lidí byl smeten,a rozhodlo se jinak,tak jak si malá část obyvatel myslí,že je správně.Jsem přesvědšena,že ti kdo nejsou na akci zainteresovaní,nebudou pro.Je škoda,že se vedení města nezabývá názory prostých občanů.Ti vidí věc poněkud z jiného úhlu.

Odpovědět

re: re: NUDZ - představení

Vložil: Boleslavsky Pavel - 2009-11-10 15:24:51

Zdravím Salome, tak petice je asi jedna věc a referendum, jak ho udělali v Klánovicích druhá. Každopádně si myslím, že lidé o tom zatím moc neví. Město se o tom v Zpravodaji asi šířit nebude, v rozhlase také ne, i když to mají Krajským úřadem přímo nakázáno (vývěska a rozhlas nebo tisk). Prostě si takové věci bedeme muset ohlídat sami. Nakonec nějaké páky na mě máme, jak už tenkrát říkal do kamery ČT starosta Malík.

Odpovědět

re: re: re: NUDZ - představení

Vložil: salome - 2009-11-11 11:32:12

Zdravím pana Pavla,velice pochybuji,že by referendum vyhlásilo vedení města ze své vůle,
jedině,že by určitá poměrná část občanů města
projevila zájem o uspořádání.Nevím ,nevím.

Odpovědět

re: re: re: re: NUDZ - představení

Vložil: Boleslavsky Pavel - 2009-11-13 08:04:38

Zdravím, má odpověď i vám je níž u Rozhněvaného Byka. Nejde jen tady na něco nadávat a jen psát, je třeba jednat.

Odpovědět

re: re: re: re: NUDZ - představení

Vložil: marka - 2009-11-11 17:11:46

Máte možnost se o nějaké řešení postarat. Konečně máte šanci udělat něco jiného, než kritizovat. Vedení města vás s tím určitě nevyhodí, zvláště když to předeme zveřejníte. Jen směle do toho.

Odpovědět

re: re: re: re: re: NUDZ - představení

Vložil: salome - 2009-11-12 07:01:35

Vážená Marko,dovovuji si připomenout dva výroky,když se jedna občanka domáhala svých práv, ze starého fóra :1)místostarosta -
mi rozladěně houkne do ucha, že „jedinej, kdo se v tom pořád
šťourá“, jsem já (no, nikdo jiný to za mě zřejmě neudělá), jinak nikdo! Vyzve mě,
abychom si nejprve uklidili před vlastním prahem a neotírali se o druhé
2.)Je lépší lidem nic neříkat - pan radní.
Zatím uklízím před vlastním prahem.Zda vedení vyhodí či nevyhodí,je otázka která není na místě,ale výše zmíněné názory nasvědčují určité nepochopení řešit problém.
Ale sdělit názor i kritický já mohu.

Odpovědět

NUDZ - představení

Vložil: salome - 2009-11-09 06:42:16

Já myslím,že je třeba si položit otázku,zda obyvatelé města Klecany potřebují takovéto stavby či né.A když už by město chtělo vyjít vstříc nějakému investorovi,proč nenabídne pozemek dříve zastavěný a v němž se s výstavbou počítá(dřívější objekt JZD)?Proč se staví na polích na zeleni?

Odpovědět

re: NUDZ - představení

Vložil: marka - 2009-11-09 10:57:15

A potřebovaly Klecany Ahold nebo Astra Park? Postavily se tyto objekty na dříve zastavěných plochách? Škoda, že salome začala radit a kritzovat až v poslední době.

Odpovědět

re: re: NUDZ - představení

Vložil: salome - 2009-11-10 11:41:46

Jsem zásadně pro přirozený rozvoj města,podle potřeb žijícíh obyvatel,a tím přirozeně se rozvíjející infrastrukturu,kdo potřeboval v Klecanech AHOLD nechť se ozve,který z původních obyvatel Klecan potřeboval Astra Park nechť se též ozve,a řekne,co mu toto přineslo,hlavně pozitivního.
Nechci radit,ale kritizovat,zajisté neoprávněně,jestliže zmíněné stavby přinášejí prospěch většině stálých obyvatel města.Jde však o životní prostředí,někdo chce
žít v přírodě,někdo chce žít mezi posprejovaným betonem,bez fauny flory.
Vám se líbí zdecimovaná rozježděná zvěř dopravou do Aholdu?Proč dále zatěžovat životní prostředí exhalacemi z výfuků,proč likvidovat ornou půdu a zeleň,proč se neponaučit a stavět na dříve zastavěných pozemcích?

Odpovědět

NUDZ - představení - hurá

Vložil: TvrdohlavyByk - 2009-11-06 21:59:33

Bravo,no hurá,musím po pravdě říci, že se mi ulevilo a snad bych se měl i trochu omluvit :-)))...hotové Lurdy,nebo minimálně Sanopsíčko... děkuji,že po vpravdě nechutně rýpavém vyprovokování touhy po zvýšené informovanosti řekněme běžného občana jsou k mání nějaké informace včetně obrázků. Ten barák nevypadá věru zle jako když si člověk přečte o hmotě 185x55x18metrů s třemi vzrostlými stromy jak stojí v nekomentované zprávě EIA. Otázkou však bude co související infrastruktura - čistička, tlak vody, chodníky , veřejné osvětlení...bude vždy investorem NUDZ, nebo se zjistí, že na to město bude muset doplácet a z čeho? Jak financování celého chodu areálu "uživí se to a kým" ? , co zbytek běžného chodu města, už teď mám pocit, že malinko pokulhává a je patrné, že sounáležitost při kooperování s takovým projektem někoho z města nadobro "vycucne".Jsou již nějaké smlouvy (o smlouvách budoucích...)mezi městem a investorem o využití nějakých prostor a za kolik? Bude areál uzavřen a s vrátnicí (pracovní místo pro vrátného:-) ), nebo volně přístupný dovnitř i ven ? Co nějaké pandemické "mezinárodní" choroby - dneska jeden pšíkne a druhej už má chřipku jako prase... tak se mějme hezky v Klecanech,zdraví tb
p.s.ještě si rýpnu - to info na hlavní stránce Klecan o NUDZ se v chronologii posunulo ještě před vzduchoplacve ač je datum stejný a vzduchoplavci tam byli jako první :-)...

Odpovědět

re: NUDZ - představení - hurá

Vložil: Boleslavsky Pavel - 2009-11-10 11:31:11

Taky se mi nezdá, že by v mezinárodním psych.centru těchto rozměrů(450 zaměstnanců!!) někdo bádal, zda pan Vomáčka nemůže spát a proč se potí, či má deprese. Zadavatelem tohoto řízení je Psychiatrická léčebna Bohnice, tak to se máme na co těšit. Nebudete se Tvrdohlavy Byku zlobit, když Vám budu fušovat do řemesla rýpače č.1?

Odpovědět

re: re: NUDZ - představení - hurá

Vložil: donkey66 - 2009-11-13 19:58:55

Zdravím oba pány rýpače,děláte záslužnou činnost a tak vám chci jen osvětlit co je psychiatrické centrum.Je to zařízení,které v žádném případě nemá nic společného s PL Bohnice,pouze stojí na jejím pozemku a má stejnou adresu,což mate lidi.Můžete se kouknout na jejich stránky www.pcp.lf3.cuni.cz.Jinak si také myslím,že by se našlo i vhodnější místo,ale s prof.Hoschlem se cvokhausu s nebezpečnými chovanci na útěku asi opravdu bát nemusíme.Tak se mějte hezky a ať vám to pěkně rýpe...........

Odpovědět

re: re: re: NUDZ - představení - hurá

Vložil: TvrdohlavyByk - 2009-11-18 21:25:46

Dobrý den paní Evo Kaiserová alias Donkey66. Jestli čteme zde v diskuzi pod představením NUDZu správně a vnímáme i mezi řádky, tak tady už se to obavami o "úprky chovanců z ústavu" netýká. "Rýpání" je zcela z jiného úhlu pohledu a stavu věci. Z vyprávění pamětníků pamatuji dokonce jednoho Chovance, na kterého se chodili lidi v Klecanech pravidelně koukat, i když vzhledem k věku mu to asi tak neutíkalo, jak máte představu Vy - byl to totiž fotbalista, běhal jen po hřišti a hrál zde za Klecany :-))....Příště než začnete prosím poukazovat, kdo do čeho rýpe, tak si pozorně přečtete o čem je vlastně řeč a to "rýpání"- takhle jste se krapátko ztrapnila a je to jako bych o Vás napsal, že si pletete internát s internetem:-)))..., díky za pochopení, Tomáš Bažant.

Odpovědět

re: re: re: re: NUDZ - představení - hurá

Vložil: donkey66 - 2009-11-18 23:12:17

Dobrý den pane Tomáši Bažante,reagovala jsem na příspěvek p.Boleslavského,který píše,že se máme na co těšit,když zadavatelem je PL Bohnice(příspěvek nad mým).Jinak úhel rýpání chápu dobře a přání dobrého rýpání jsem myslela celkem upřímně,s vaší nastražeností jsem jen nepočítala.

Odpovědět

re: re: re: re: re: NUDZ - představení - hurá

Vložil: TvrdohlavyByk - 2009-11-19 07:12:07

OK, pan Boleslavský sice napsal Psychiatrická léčebna Bohnice (PLB),ale zřejmě tím myslel Psychiatrické centrum Praha (PCP), jehož transformací má NUDZ vzniknout...Přesto si na obranu "rýpačů" dovolím jediné - po roce po schválení kdy se projekt údajně několikrát celý zgruntu měnil, prostě slušela tomu celému nějaká informovanost a osvěta - třeba i ve vyspětlování zkratek PCP, PLP, NUDZ...tak se nezlobte, jdu na internát pustit si internet:-)))tb

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: NUDZ - představení - hu...

Vložil: donkey66 - 2009-11-19 08:35:51

Proto jsem tam napsala ty jejich internetové stránky,aby se každý mohl podívat,myslím,že to není stejná záměna jako třeba internát a internet,hodinky a holinky ap.Vaší obrany si myslím nebylo třeba,nijak jsem vás nenapadla.Jinak k uvedení jmen,nemám s tím až takový problém, jak asi doufáte,přesto nepodepsat se vy sám,já respektuji vaši přezdívku a vaše jméno nezjišťuji ani nikde neuvádím.Myslím,že se to tak dělá v různých diskuzích a není s tím žádný problém,pokud lidé nepřekročí nějaká pravidla slušných mravů,což se jistě nestalo.Je to vaše praktika,váš způsob komunikace,jen z toho tak trochu zamrazí........

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: re: NUDZ - představení ...

Vložil: TvrdohlavyByk - 2009-11-19 10:26:42

No tak už se na mne nezlobte, omlouvám se, že jsem použil Vaše jméno, víte, jinde ve fóru k tomuto tématu jsou lidi hrozně chytří, že kdo má jenom přezdívku, tak vlastně ani nemá právo mít názor...Vlastně jsem Vás chránil, aby o "Donkeyovi66" nepsal někdo něco hanlivého, že se neumí pořádně podepsat....já tady mám takovou přezdívku jakou mám, protože mě nefungovalo přihlášení, ale každý ví, že TvrdohlavyByk je TomasBazant...:-)

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: re: re: NUDZ - představ...

Vložil: Boleslavsky Pavel - 2009-11-19 21:17:55

Zdravím Býka i Donkey, jsem rád že jste zakopali sekerky. Myslím že bychom měli zaměřit naše úsilí jiným směrem. Já se přiznám, že se mi to tady nelíbí, nechápu proč by to nemohlo vyrůst někde jinde, třeba v Mexiku, nebo v Klecánkách, či v zámecké zahradě, nebo nakonec pořád se mluví jak je naše náměstí nevyužité, prostě určitě by se nějaké vhodnější místo našlo. Ale vážně, myslím si,že ostaní občané Klecan zatím toho o stavbě NUDZ moc, nebo hůře vůbec nic neví.Neměli bychom třeba v tomto směru udělat nějakou osvětu? Mám pocit že M.úřad to radši nedělá. Co se tedy dohodnout na nějakém společném postupu. Co vy na to?

Odpovědět

re: re: re: re: re: re: NUDZ - představení - hu...

Vložil: TvrdohlavyByk - 2009-11-19 07:13:19

jejda, překlep PLP je myšleno PLB...:-)

Odpovědět

re: re: NUDZ - představení - hurá

Vložil: TvrdohlavyByk - 2009-11-10 21:36:28

TvrdohlavýBýk se pane Boleslavský rozhodně zlobit nebude, bude-li chtít víc lidí mít seriozní informace i od radnice. Je to už skoro ROK představení a odsouhlasení projektu 14xsouhlas zastupitelů (lze nalézt v zápisu Změ 15.12.2008), od té doby "legendami opředené" ticho po pěšině... Chápu, otevřít si tam kantýnu s vychlazenýma lahváčema, nebo jim spravovat sanitky může být dobrý job...ale my jsme občané a kromě pozitiv pro místní podnikatele namátkou třeba právě z radnice nás zajímají i negativa. Osobně si myslím, že celkem 450zaměstnanců (část pracujících v režimu 24h)by si zasluhovalo rozhodně řešení hromadné dopravy (na účet či s příspěvkem NUDZ),což se třeba vůbec nikde nedočtete...Vizualizace výše s viladomy není sice vůbec odpudivá, ovšem úsporná opatření dokážou v projektech divy a nedivil bych se nakonec tomu objektu - cituji zprávu EIA "Objekt je řešen kompaktně, jako jedna velká hmota, dělená vertikálně do pruhů" a ta jedna velká hmota má mít 185x55x17,25m - opět ze zprávy EIA.To když pronásobíte, tak je to objekt ca 10.000m2 velký, jestli se členitým půdorysem docílí poloviční zastavěné plochy 5.000m2, což je schváleno st.úřadem KL. nevím.... Ovšem myslím, že nejvíce informací má o.s.Pravý Hradec, jenž už má dokonce přislíbeny nějaké prostory (zbydou-li volné?!)..., takže takhle nějak se pracuje na radnici, něco někdo naslibuje a pak abychom se nedivili, co všechno budou muset Klecany platit z peněz VŠECH daňových poplatníků a kam bude investor město tlačit k jeho či "společné" představě "plně funkčnímu a městu otevřenému areálu NUDZ"...Takže pane Boleslavský, fandím nám - žádejme od radnice seriozní a neměnné informace doplňující toto představení ze strany PCP.
p.s.poslední dobou mívám potíže se spánkem,tak se tam taky přihlásím ať mě opečují a prozkoumají :-)))

Odpovědět

re: re: re: NUDZ - představení - hurá

Vložil: Boleslavsky Pavel - 2009-11-13 08:00:00

Asi bychom opravdu měli začít chodit na zasedání města, spojit se s dalšími, popřípadě založit občanské sdružení a zvážit další společné kroky.Jednotlivec tady asi moc nezmůže. Žijeme neříkám že v právním státě, ale trocha demokracie tu snad zůstala. Co vy na to?

Odpovědět

re: re: re: re: NUDZ - představení - hurá

Vložil: TvrdohlavyByk - 2009-11-18 21:41:58

http://www.klecany.cz/deskafiles/oznameni-1172.PDF
info z úřední desky Mú- zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby NUDZ dne 15.12.v 9:30na st. úřadě v Klecanech - budova Mú.
Opravdu bych klidně srovnal nějaké občanské "nesouhlasy" s "úspěšností" petice ca 250lidí proti prodeji části mokřadu pro asfaltku CG, kde za to byly "aspoň" 2mil.kč, které jsou však buhví kde...
Radnice s NUDZ zkrátka počítá, průběžné informovanosti občanů netřeba, jen by mě zajímalo, jestli se dočkáme stavby dle vizualizace výše, nebo se to zase nějako změní...

Odpovědět

re: re: re: re: re: NUDZ - představení - hurá

Vložil: Boleslavsky Pavel - 2009-11-19 21:22:14

Ale já s ní nepočítám. Ptám se znovu, co se dát dohromady a něco začít v tomto směru podnikat. Jsem zvědavý co tomu řeknou ti lidé co si tam teď staví domečky...

Odpovědět

re: NUDZ - představení - hurá

Vložil: webmaster - 2009-11-07 09:58:11

p.s. 1 - Vzduchoplavci - je to systémová věc. V jeden den se novinky řadí od nejstarší. Aby byl NÚDZ na prvním místě, musel bych ho vložit o den později. (Ale klidně to můžu udělat :o)) Mimochodem, doufám, že jste si Vzduchoplavce přečetl - je to senzační článek a v nejbližsí době nás - Vás čeká pokračování historie pomníčku hraběte Tassila...

p.s. 2 - materiál o NUDZ mám od starosty tuším od června, připravil jsem si podklady a zapomněl... omlouvám se všem a hlavně p. Kurhajcovi, pokud bych ho umístil dříve, nemuselo možná dojít k tak ostré diskuzi.

Odpovědět

re: re: NUDZ - představení - hurá

Vložil: TvrdohlavyByk - 2009-11-08 18:38:24

Ok webmastere, taky jsem si uvědomil, jak se ty novinky řadí, když jsem dával 2za jeden den :-)...
To je fakt škoda, že nějaké ty informace nebyly k mání dřív i když jak píše pan Borovička z PCP on se ten projekt stále ještě vyvíjí a upravuje...Ale nevadí, zcela otevřeně jsem přijal hlavní roli megarýpala - někdo to udělat musel, nemůžou všichni mlčet, nebo kývat...:-). Taky mě ještě napadlo, co třeba horní kasárna, jak jsou min.vnitra (sice zast. schálilo využití pro bydlení)a nedopadl snad nakonec prodej v elekronické aukci - co kdyby tam byl nakonec nějaký ten opravdu na férovku cvokhaus...no nic, nebudu už strašit:-)))


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.