Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Klecanský zpravodaj 1/2007 pokračování

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 1/2007 pokračování

Změny v roce 2007

Znáte základní změny novely Zákoníku práce?
Není snad mezi námi nikdo, kdo by nepostřehl dlouhé tahanice a nekonečná jednání našich vrcholných politiků nad podobou novely Zákoníku práce. Ze všech médii jsme byli informováni, že i přes mnoho nedostatků, které obsahuje, vejde od 1. 1. 2007 nové znění Zákoníku práce v platnost. Chtěli bychom Vás upozornit alespoň na základní změny:

1. Představuje komplexní úpravu pracovněprávních předpisů. V tomto ohledu nově obsahuje úpravu z dosavadních zákonů o mzdě a o platu, ze zákona o cestovních náhradách, a přejímá také úpravu z některých předpisů k překážkám v práci, k dovolené, k hmotnému zabezpečení ve studiu při zaměstnání, k uvolňování k výkonu funkce v odborech apod.

2. Výrazně posiluje princip smluvní volnosti účastníků pracovněprávních vztahů. Hlavním principem nového zákona je zakotvení zásady „co není zakázáno, je dovoleno“. Práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od zákoníku práce, jestliže to tento zákoník výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit.

3. Pracovní smlouva bude flexibilní. Bude v ní možné sjednat vedle podstatných náležitostí pracovní smlouvy (druh, místo výkonu práce, den nástupu do zaměstnání) i další nároky, resp. pracovní podmínky, které budou vyhovovat nejen zaměstnanci, ale také zaměstnavateli. Zaměstnavatel bude muset uzavřít ve všech případech pracovní smlouvu písemně. Zaměstnavatelé budou moci uzavírat se zaměstnanci i dohody umožňující práci z domova (tzv. homeworking nebo teleworking); to budou moci provést nejen v pracovní smlouvě, ale i v jiné dohodě, např. smlouvou podle občanského zákoníku; tato možnost dosud neexistuje.

4. U skončení pracovního poměru nedochází k zásadním změnám. Nebyla uzákoněna možnost výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bez uvedení důvodu. Zachovány zůstávají kvalifikované výpovědní důvody, pouze výpovědní důvod „porušení pracovní kázně“ se nahrazuje důvodem „závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci“ což bude výhodnější pro zaměstnavatele.Výpovědní doba se sjednocuje pro zaměstnavatele i zaměstnance na dva měsíce. Zaměstnavatel již nebude povinen zaměstnanci, kterého propouští z organizačních důvodů, nabídnout jiné volné místo v podniku.

5. Odstupné bude činit nejméně trojnásobek průměrného výdělku. Tato zákonná výše odstupného je konstruována jako minimální, a to u zaměstnanců, u nichž dochází k rozvázání pracovní poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů organizačních změn nebo dohodou z týchž důvodů. Zaměstnanci, u něhož dojde k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem nebo z důvodů zdravotních, pří slušní při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanácti násobku průměrného výdělku.

6. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. V dohodě o provedení práce byl zvýšen limit pro tuto práci na 150 hodin ročně, limit pro dohodu o pracovní činnosti (polovina stanovené týdenní pracovní doby, tj. maximálně 20 hodin týdně) zůstal. Ostatní omezení už v novele nejsou.

7. Působnost a pravomoc odborů nový Zákoník práce v pracovněprávních vztazích žádným
způsobem nezvyšuje ani nerozšiřuje.

Celé znění novely Zákoníku práce lze najít např. na www.zakony.cz.
D. H.

Aktuálně

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali za darování Vánočního stromu, který zdobí naše náměstí Václava Beneše Třebízského. Jedná se vlastně o špičku smrku, který byl určen k poražení.

MěÚ


Středočeské vodárny a.s. oznamují, že od 2. do 17. ledna 2007 budou v Klecanech prováděny odečty spotřeby vody. Pověřený pracovník vodáren bude odečítat vodoměry převážně v dopoledních hodinách. Pokud Vás nezastihne doma, je možno stav vodoměru předat některým z následujících způsobů:

  • lístek se stavem vodoměru umístit na viditelné místo u Vašeho vchodu
  • lístek s adresou a stavem vodoměru vložit do krabice v samoobsluze v sídlišti, nebo do schránky na Městském úřadě
  • stav vodoměru sdělit telefonicky nebo SMSkou na číslo uvedené na lístečku, který naleznete ve své poštovní schránce.

Středočeské vodárny a.s. a pověřený pracovník, který bude odečty provádět předem děkují za spolupráci.

Naši jubilanti

V prosinci oslavili svá životní jubilea:

Josef Turek (79), Olga Bretová (78), Lola Sedláčková (76), Jarmila Šebková (71), Hana Mayerová (81), Miroslav Grégr (77), Jiřina Koktanová (74), Vlasta Jordánová (75), Naděžda Mervartová (72)

a v lednu oslaví:

Milena Novotná (74), Miroslav Musil (77), Antonín Lipovec (83), Jaromír Dočekal (76), František Lojín (71), Věra Lukášová (75), Vlastimil Prokop (76), Eva Karlová (82), Libuše Tapušíková (79), Věra Štemproková (73), Helena Oczadlá (71), Otto Herdicz (70), Blažena Dvořáková (95), Jiří Dušek (79).

Všem srdečně gratulujeme.

Pomník VBT a jeho tvůrci

Pomník V.B. Třebízského stojící mezi kostelem a farou, postavený v roce 1894 z podnětu českých spisovatelů, je pokladem jehož uměleckou hodnotu si většina klecanských občanů neuvědomuje. Jeho tvůrci byli vynikající umělci, nejlepší ve své době – na konci 19.století.

Postavením pomníku byl vzdán hold spisovateli v té době nejoblíbenějšímu Bylo ustanoveno družstvo pro jeho stavbu. Mezi členy družstva byli: Josef Václav Sládek – básník, Ferdinand Schulz – prozaik, dramatik a novinář, Josef Myslbek – sochař, Josef Janáček – hospodářský správce v Klecanech, přítel a ctitel VBT, jehož domácnost Třebízský rád navštěvoval.

Návrh podstavce a kamenného zábradlí je díle dnes již téměř zapomenutého architekta Jiřího Stibrala – na přelomu 19. a 20.století byl vyhledávaným a uznávaným umělcem. Relief V.B. Třebízského vytvořil Josef Mařatka – v té době na začátku skvělé umělecké dráhy. Sochu Ukřižovaného vytvořil Josef Václav Myslbek, nejvýznamnější sochař své doby, který ovlivnil několik generací umělců. Pomník je proveden z hořického pískovce. Kamenické práce provedla dílna bratranců Ducháčkových z Prahy. Dozor při stavbě pomníku prováděl stavitel J.Blecha a architekt R.Debín z Karlína.

Zastavme se blíže u jednotlivých umělců:
Josef Václav MYSLBEK (1848 – 1922)

je nejvýznamnější z českých sochařů své doby. V letech 1864 – 70 se vyučil v sochařské dílně, studoval na pražské Akademii v letech 1868 – 72. Stal se profesorem na Uměleckoprůmyslové škole a později (1896 – 1919) na Akademii výtvarných umění v Praze.. Jeho atelierem prošla celá řada vynikajících umělců: Josef Mařatka, Quido Kocián, Bohumil Kafka, Jan Štursa, Otakar Španiel a další. O jeho vynikající postavení mezi sochaři svědčí to, že byl nazýván „Jeho veličenstvo“ – podle inicial jeho křestních jmen. Bylo to míněno v žertu i v úctě zároveň. Jeden z jeho žáků – Karel Pokorný – o Myslbekovi řekl: „Práce, kterou za padesát let vytvořil, stačila by pro deset sochařů.“ Myslbek pro každé dílo vytvořil řadu skic, nákresů a modelů. Nejznámější jeho sochou je sv. Václav, k tomuto pomníku patří i postavy světců. Na tomto pomníku pracoval 35.let a vypracoval přes 50 modelů. Rovněž velmi známý je pomník K.H.Máchy v Petřínských sadech. Pro Národní divadlo vytvořil sochy Dramatu, Opery, alegorii Hudby (pro ni zpracoval 30 modelů během 20 let). Známé jsou postavy z české mytologie umístěné na Vyšehradě (do r. 1945 byly na Palackého mostě). Jsou to Lumír s Písní, Záboj a Slavoj, Libuše a Přemysl, Šárka a Ctirad. V chrámu sv. Víta je socha kardinála Bedřicha Schwarzenberka patřící v Myslbekově portrétní tvorbě k nejkrásnějším.

Ukřižovaný, či Krucifix, světově proslulé dílo předělával 30x a pracoval na ně 12.let.Nejprve byl vztyčen nad hrobem Stupeckých na Olšanech, potom na hrobě matky malíře Hynaise ve Vídni a na rodinné hrobce barona Ringhoffera v Kamenici. Jako první český sochař za tuto plastiku dostal zlatou medaili na pařížském Salonu v roce 1892.Další vavříny sklízel na výstavách ve Vídni, Berlíně, Chicagu. Když dílo spatřil francouzský geniální sochař A.Rodin prohlásil: „.. nikdo na světě nevytvořil Krista lepšího.“ Tento Kristus je v Klecanech na pomníku V.B.Třebízského!

...pokračování příště.
Jiří Böhm

Masopust

Čas od Třech králů (6. ledna) do Popeleční středy je obdobím nevázaného veselí, tancovaček, zabíjaček, maškarních merend a průvodů. Období masopustní hýřivosti v jídle následuje po adventním postu a předchází dlouhý sedmitýdenní půst před velikonočními svátky. Vrchol masopustu jsou tři dny před Popeleční středou. Po vsích chodily průvody maškar, které koledovaly a žertovaly s přihlížejícími, jejich vyskakování při tanci mělo zajistit bohatou úrodu. Maškary dostávaly od hospodyně koblihy a šišky, vajíčka, uzené maso a obilí. V okolí Prahy byl ústřední postavou průvodu medvěd obtočený hrachovinou. Hospodyně nezapomínaly na pradávný zvyk – utrhnout si z medvěda kousek hrachoviny, který se dával husám do hnízda, aby zdárně vyseděla housata. První chodil v průvodu biřic (nebo laufr), který pátral, do kterého stavení budou maškary vpuštěny. Za ním šly ostatní masky – medvěd s medvědářem, myslivec (ten nakonec medvěda zastřelil), silná zvířata jako kůň, kohout nebo býk, muži převlečení za ženy a naopak, později i postavy představující různá řemesla, např. dráteník, řezník, sklenář, fotograf. Medvědovi se přisuzovaly magické vlastnosti a to především plodnost, která mohla být přenesena na ženy i na celé hospodářství. Žádná z žen si nedovolila tanec s medvědem odmítnout.

Na konci obchůzky, většinou před hospodou, byl medvěd zastřelen. Maškary jej odnesly do hospody, kde dostal napít piva a to ho vrátilo do života. Tím začala tancovačka, která pokračovala až do úterní půlnoci, kdy začínala Popeleční středa a s ní přísný čtyřicetidenní půst. Rej maškar a obřadní obchůzky byly původně vyhrazeny jen pro svobodnou mužskou mládež a mladé ženaté muže. Co vykoledovali, utratili na tancovačce v hospodě.

Tradice masopustní obchůzky s maškarou byla tak silná a životná, že se církvi nepodařilo nikdy vymýtit ji ze života venkovského lidu, ač se o to všemožně snažila přísnými tresty a zákazy.

Od pamětníků jsme se dověděli, že i v Klecanech chodily kdysi maškary, vodil se medvěd a pochovávala se basa. Nad její rakví se pronášely smuteční proslovy, ve kterých se připomínalo, co se v obci za poslední rok přihodilo.

Vybráno ze zprávy Okresního muzea v Brandýse nad Labem a knihy Lidová tvorba (K. Skopová)

-zt-

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.