Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Diskuzní fórum

Vaše připomínky ke škole Klecany

Zpět na seznam | Zpět na hlavní témata

Vaše připomínky ke škole Klecany

Vložil: Ivo Kurhajec - 2007-12-28 09:24:47

Šťastný Nový rok 2008 a dobré vykročení naší ZŠ a MŠ Klecany ,Všem dětem,učitelům,personálu a sponzorům přeje starosta.

Vaše připomínky ke škole Klecany

Vložil: Ivo Kurhajec - 2007-08-24 11:31:05

Vážení občané v naší ZŠ a MŠ začne nový školní rok za pár dní a došlo k některým změnám.Odstoupila Mgr.Janovská z funkce ředitelky školy,které děkuji za vykonanou práci a přeji na novém působišti úspěch v práci.Od počátku její nemoci jí zastupoval její statutární zástupce p.Hadrava,kterému pomáhala pí.Rauschová.Situace se uklidnila a stabilizovala.Od nového školního roku povede školu p.Hadrava s pí.Rauschovou.Jsme v úzkém kontaktu a řídíme po vzájemných dohodách rekonstrukční práce ve škole,jídelně a školce.Do konce září bude vyhlášeno výběrové řízení na místo ředitele(-ky).O těchto a dalších krocích budete informováni nejem námi,ale i vedením školy.Přeji Všem dětem,rodičům,vedoucím funkcionářům,učitelům,pracovníkům školy a jejich zařízení příjemný start do nového školního roku 2007-2008.

Vaše připomínky ke škole Klecany

Vložil: budulínek - 2007-08-22 14:21:44

jak to tady pozoruji tak všichni Klecanskou školu jenom odsuzujete a vidite v ni to nejhorší. nechápu jak můžete školu odsuzovat jen z toho co okolo sebe slyšíte...Ano škola má nějaké nedostatky ale to má každá škola. Studovala sem 9 let na této škole a za nic bych jí nevyměnila, byl tam skvělí kolektiv, a hlavně skvělí učitelé kteří nás nikdy neschazovali a když jsme natom nebyli nejlépe se známkami tak nás hned neodepisovali a věřili nám....nestačí posuzovat něco nebo nikoho podle toho co slyšíte musíte to zažít na vlastní kůži.....

Vaše připomínky ke škole Klecany

Vložil: opetraslavikova - 2007-06-17 11:32:44

Dobrý den,nemám připomínku, pouze chci poděkovat všem, kteří ve škole pro děti uspořádali dětský den. Synovi se velmi líbil.Takže, děkuji.Petra Slavíková

Vaše připomínky ke škole Klecany

Vložil: Mgr.Dagmar Rauschová - 2007-05-21 22:58:59

Vážená či vážený marko,
k Vašemu příspěvku chci dodat jen následující.Veřejným míněním nepohrdám, naopak si názoru veřejnosti vážím, pokud je pravdivý, pramení z vlastní zkušenosti, je tvořivý a může školu posunout k lepšímu. Bohužel skutečnost je taková, že se k nám do školy donesou názory zkreslené a lživé,které školu staví do horšího světla, než to ve skutečnosti je.
Uvítáme i to, když si o škole přijdete popovídat přímo s námi, a to během konzultačních hodin ( každou první středu v měsíci - 16 -18hod.), třídních schůzek či po domluvě kdykoli jindy. A když s sebou vezmete i další rodiče, které něco ohledně školy tíží, tím lépe.
Děkujeme za pochvalu pochodu Za sovičkou a věřím, že toho,co se Vám na škole bude líbit, bude čím dál tím více.

Vaše připomínky ke škole Klecany

Vložil: marka - 2007-05-15 10:29:00

Vážená,
ve svém pohrdavém postoji k veřejnému mínění zapomínáte, že ti, kteří si o škole povídají na hřišti, na ulici a v autobuse jsou rodiče, kterým záleží na tom, kdo jejich děti také vychovává a nějakou zkušenost s vaší školou mají. Kde jinde by si o tom měli povídat?
Časem se vám možná podaří pověst školy v očích veřejnosti zlepšit. Pochod za sovičkou se vám povedl, díky.

Vaše připomínky ke škole Klecany

Vložil: Mgr.Dagmar Rauschová - 2007-05-11 17:45:38

Vážení,
jak jsem slíbila ve svém posledním příspěvku, chci Vás informovat o inspekční zprávě.Inspekční zprávu z poslední březnové inspekce jsme již obdrželi, a to na konci dubna.V současné době je ve stadiu tzv.připomínkování, to znamená, že jsme využili možnosti do 14 dnů po obdržení zprávy zaslat ČŠI své připomínky k bodům, v nichž byly uvedeny nepravdivé informace či závěry, či k bodům, ve kterých máme k závěrům inspekce určité výhrady.
Opět chci zdůraznit hlavně těm, kteří naprosto zasvěceně hodnotí naši školu v autobuse, v obchodě, na pískovištích či na ulici, že podle nového systému hodnocení škol není žádná kontrolovaná oblast hodnocena známkou jako dříve, ale termíny - příkladná, funkční, riziková.Pro nedočkavé zvědavce uvádím, že v inspekční zprávě jsou zastoupena všechna tři hodnocení.Na přesné znění zprávy na internetu si však musíte ještě nějakou chvíli počkat.

re: Vaše připomínky ke škole Klecany

Vložil: opipe - 2007-05-11 20:27:27

Samochvála smrdí - termín riziková je ve správě hodně citován, to vše je nekvalitní neprofesionální diletanská práce ředite.

Vaše připomínky ke škole Klecany

Vložil: marka - 2007-04-10 16:08:52

Začnu zeširoka, citátem:
Budování vesnice: povinnosti vůči škole a obci
Možná jste již slyšeli často citované africké přísloví: „K výchově dítěte je třeba celé vesnice.“ Mám za to, že platí i opak: „K výchově vesnice je třeba dítěte.“ Těžko lze nějaké společenství považovat za úplné, pokud v něm nejsou děti vedeny k činorodému občanství. Pokud do budování vesnice nezapojíme děti, společenství samo se začne vytrácet, jakmile generace dětí dospěje.
Co mám na mysli, mluvím-li o vesnici či společenství? Mám na mysli školy, sousedství, náboženské komunity, kluby, spolky, politické organizace, dobrovolné organizace a další podobné skupiny. Vesnicí či obcí myslím všechny skupiny mimo rodinu, které nejsou součástí pracovního procesu. V obci jste plodní, v ní přispíváte k obecnému dobru – a děláte to zadarmo. Vaší odměnou je samotná účast a pocit, že svou obec spoluvytváříte.
Dnes jsme svědky naléhavého zájmu o budování a udržování obce. Rozšířil se pocit, že jsme od sebe příliš izolováni, že je mezi námi málo důvěry, že si poskytujeme málo podpory. Ano, v posledních letech skutečně klesala důvěra v každou významnější instituci, ať už se jednalo o školy, vládu či náboženství. Klesala rovněž občanská angažovanost.
Jak souvisí zapojení se do těchto organizací s rodičovstvím? Čím jsou naše děti starší, tím větší vliv na ně má prostředí obce – a tím menší vliv máme my, rodiče. V určitých oblastech rodiče odvádějí výbornou práci v rámci rodiny, ale pro dospívající jsou popularita a společenské postavení mezi vrstevníky natolik důležité, že převáží nad nejlepšími rodičovskými snahami vštípit dětem lepší hodnoty.
Všichni víme, že škola hraje ve vývoji dítěte klíčovou roli. Různé sportovní kluby nabízejí dětem příležitost pěstovat týmové sporty. Není žádných pochyb, že děti jsou příjemci důležitých služeb, které naše obce poskytují. V této kapitole chci ovšem zdůraznit „druhou stránku“ obce v životech našich dětí. Mám na mysli povinnosti, které naše děti mají vůči obci, a jejich zodpovědnost za ni. Nezapomínejme, že děti nejsou v rámci obce pouze příjemci, nýbrž pomáhají obec spoluvytvářet.)
Tolik citát z knihy Kdo koho vychovává od Williama J. Dohertyho.
Základní škola vynášela smrtku v pátek 30. března a mateřská škola v pondělí 2. dubna. Není škoda, že děti k vynášení smrtky nepozvaly své rodiče a sousedy v sobotu 31. března o velikonočním jarmarku? Nebyla to hezká příležitost pro děti a jejich učitele udělat něco pro svoji obec?
Co si o tom myslíte?

Vaše připomínky ke škole Klecany

Vložil: Mgr.Dagmar Rauschová - 2007-03-29 21:42:08

Vážení,
již 10 let učím na klecanské škole český jazyk a hudební výchovu, několik posledních let pracuji jako výchovný poradce a v současné době, po dobu nemoci paní ředitelky,se podílím společně s panem Hadravou a paní Bláhovou na vedení školy. Většina z Vás ví, že jsme na začátku března měli ve škole inspekci a výsledkem její práce je inspekční zpráva. Ta je také důvodem, který mě přiměl k tomuto příspěvku. Již ze tří míst(autobusu, kadeřnictví a pískoviště)se k nám donesly zvěsti o tom, jak je inspekční zpráva hrozná, jak je škola hodnocena známkou 3-4 a co tedy s tímto katastrofálním stavem hodláme dělat.Autorovi této pomluvy i ostatním chci vysvětlit následující.Inspekční zpráva je nejdříve doručena vedení školy, které má právo se k ní vyjádřit - tzv.připomínkovat ji.Dalším, kdo ji dostane do ruky, je zřizovatel - v našem případě MěÚ Klecany.I ten se k ní může vyjádřit.Teprve po veškerém připomínkování a dalších závěrech se inspekční zpráva včetně připomínek dostává na internet.Toto "kolečko" trvá 2-3 měsíce.Chci tímto ujistit veřejnost, že do dnešního dne jsme žádnou inspekční zprávu z letošní inspekce ještě nedostali a že bude veřejnost včas a pravdivě o výsledcích inspekce informována.
Ráda bych se zmínila ještě o naší dnešní akci.Dnes jsme měli ve škole Den otevřených dveří(informace na našich stránkách, plakátky na veřejných místech).Děti s námi strávily dnes skoro 10 hodin a těšily se, že předvedou návštěvníkům různé své dovednosti.Těšily se marně, zájem veřejnosti byl totiž téměř mizivý.Mrzí to hlavně děti, ale i nás učitele. Doufali jsme, že se přijdou podívat hlavně ti, kteří pro školu i učitele měli na diskuzním fóru jen slova kritiky a urážky.Že by se přece jen báli nepravdivosti svých slov?
Hodně nás mrzí i to, že se nepřišel podívat nikdo z vedení města.Je pravdou, že jsme jim neposlali oficiální pozvání, za což se omlouváme,ale na druhou stranu o této akci věděli z jednání Školské rady, kulturní komise, z plakátku v jejich vitrýně.Možná to mohl být začátek hezké spolupráce a nás by to určitě dvojnásob potěšilo. Byl přece včera Den učitelů......
Byli bychom rádi, kdybyste si všichni našli ke škole cestu, a my se zase vynasnažíme, abychom vrátili klecanské škole její dřívější zvuk.

re: Vaše připomínky ke školství v Klecanech

Vložil: Dana Snížková - řed.ZUŠ - neregistrovaný - 2007-02-19 10:54:59

Vážená paní Vitoušová,
po přečtení Vašeho příspěvku, bych chtěla reagovat na některé připomínky týkající se ZUŠ.ZUŠ je stále v ponájmu základní školy a my sami bychom velmi uvítali, kdyby celá budova patřila nám i se všemi povinnostmi z toho vyplývajících. ZUŠ, jak uvádíte, je financována ze státního rozpočtu, z vlastních zdrojů a z příspěvků zřizovatele. Ze státního rozpočtu dostáváme finanční prostředky na platy a zákonné odvody, které nemohou být použity na nic jiného! Finance od zřizovatele využíváme buď na úpravu budovy (např. malování) nebo pomůcky pro žáky (letos částku využijeme na nákup počítače, skeneru a tiskárny do učebny výtvarného oboru). Školné, které vybíráme, zahrnuje i školné žáků z poboček (asi 220 žáků z Klecan a 194 žáků z poboček). Z toho vyplývá, že školné musí být solidárně investováno do všech poboček. Co se týká svícení-V ZUŠ se průměrně vyučuje až do 20,00 hodin. Já jako ředitelka odjíždím ze školy poslední, až veškerá výuka skončí s tím, že kontroluji, jestli je všude zhasnuto. Co se týká keramické pece, všechny výpaly paní učitelka přesně zapisuje včetně spotřeby, takže kdykoliv jsme ochotni tabulku předložit a pokud to bude nutné, finančně se na úhradě podílet. Pokud budte mít zájem, tak Vám předložím přesný výčet toho, na co škola využívá školné žáků, aby Vaše informace byly přesné a dostatečné.

re: Vaše připomínky ke školství v Klecanech

Vložil: Jarmila Vitoušková - neregistrovaný - 2007-02-18 17:05:51

Vážené dámy,vážení pánevé,
nemohu jinak,než zareagovat na Vaše některé příspěvky,přestože si myslím,že mnohým zde nejde o konstrukci,ale naopak o ještě větší destabilizaci stavu.Následkem toho je stav,že jakýkoliv pokus o objektivní pohled na dannou problematiku je v zozporu se zájmy většiny těch přispívatelů zde.
Opravdu se nedivím ředitelce školy,že se dosud nesnížila k tomu,aby zaujímala jakékoliv stanovisko k Vaším příspěvkům.Stala by se zákonitě jedním z těch,kterým je současnou situací dovoleno "plácat" o věcech,kterým snad ani nerozumí.Je jasné,že by se na ní znovu všichni vrhli, ať by napsala cokoliv a i kdyby psala zlatým písmem.Není zájem jí poslouchat.Ve své podstatě to dělá nejen na mě dojem,že určité skupině lidí jde nejen o likvidaci paní ředitelky,ale školství v Klecanech vůbec.

Z mého bývalého veřejného působení v obci mám přece jen některé informace,na které bych zde ráda upozornila.
Především není pravda,že bývalá paní ředitelka Mgr.Pocová byla odvolána.NEBYLA,odešla po intenzivním a urputném honu na ní.Že to byla ředitelka velmi schopná svědčí i její současná pracovní pozice.
Kdo se před těmi šesti/sedmi léty angažoval v tom nechutném pokusu zlikvidovat bývalou paní ředitelku je přece známé.Mimo jiných to byla i paní ŠŤASTNÁ,která v té době byla členkou RŠ.Paní Šťastná,která tvrdila a všem zainteresovaným "nacpala" do hlavy,že jen paní Mgr.Janovsá,která byla i snad její kamarádkou,může školu v Klecanech přivést k její veliké prosperitě.A tak jí přivedla!!Pamatuji si to já,tím spíš si to musí pamatovat lidé,kteří v té době rozhodovali.(Pokud nejdou ve šlépějích některých politiků a nechtějí úmyslně ztratit paměť.)
Je pravda,že nově nastoupivší paní ředitelka začala časem paní Šťastnou tlačit k tomu,aby si doplnila vysokoškolským vzděláním kvalifikaci.Ani paní ředitelce Janovské se nezdálo dostačujícím vzděláním paní Šťastné její Střední ekonomická škola,aby mohla vyučovat nejen ve speciální třídě.Ten "absurdní" požadavek ředitelky školy se stal momentem ke spuštění útoků na ní ze strany jmenované paní "učitelky.
Co na plat,že oním požadavkem chtěla ředitelka školy zkvalitnit ve škole výuku.Pokud si vzpomínám,i tato skutečnost byla předmětem kritiky ředitelky školy.Paní Šťastné stačí oběhnout mnoho různých několikahodinových školení,získat zadarmo certifikáty,a domnívá se,že jí tyto nahrdí VŠ vzdělání.(Kdo v tu dobu za ní učí??)
Od září minulého roku,kdy se blížily komunální volby udělala paní Šťastná svou trvalou a velmi intenzivní agitací mnoho dobrého pro současné vedení obce!!!Dokonce i v prostorách apolitické školy vysvětlovala užaslým kolegyním,jak to bude skvělé,změní-li se vedení obce.Reciprocita je tedy namístě.

Neosobujte si zde prosím právo,mluvit ředitelce školy do jejích pedagogických kompetencí.Nedomnívejte se,že jestliže jste absolvovali některou z existujících základních škol,že problematice základního vzdělávání rozumíte!Ona myslím také neradí nikomu z Vás,jak máte svojí práci vykonávat.Jste si jistí,že vy všichni,kteří tu písánkujete,vykonáváte svojí práci opravdu na sto procent?

Trochu jiná situace je,co se týká vybavenosti a technického stavu budovy školy.Tuto povinnost řeší zákon a je jen povinností obce,aby byla řediteli školy k dispozici.Obec rozhoduje nejen o výši příspěvku na vybavenost školy,ale rozhoduje i o investorovi a výši příspěvku na rekonstrukce budovy.Ředitelka školy,pokud mě paměť neklame,každoročně žádala (také letos)o finanční prostředky.Nemůže ale rozhodnout,která firma opravy schválené obcí udělá.K tomu může jen mlčet.Pokud dostane od obce 80 milionů na rekonstrukci čtyřicet let staré budovy školy,tak, jak to probíhá v Praze a ze třech dodavatelů si vybere nejlacinějšího a nejlepšího,bude v Klecanech škola výstavní!!!V Klecanech to probíhá tak,že jsou do školy posíláni dva až tři,no řekněme řemeslníci,které ještě den před zahájením školního roku učitelé prosí,aby práci dodělali,aby mohli navečer ředitelka a učitelky spolu s uklízečkami školu úklidem zprovoznit pro děti. S K A N D Á L N Í !!
No a ty dotace obce tedy do milionů opravdu nejdou!!

Jestlipak všichni víte,že ředitelka školy dostává od obce peníze na provoz-elektřina,voda,plyn... Z těchto prostředků jsou ale hrazeny i takové provozy jako je ubytovna,domov důchodců, ZUŠ.V ubytovně se obyvatelé vodou v zimě zahřívají,v létě si vodou chladí pivo a paní ředitelka platí!!Nakonec se jí vytkne,že nešetří!!V ZUŠ se svítí pozdě do večera,takže sotřeba el. energie je vysoká.Jenže tato škola dostává vlastně trojí dotace.Od státu,od obce a také od lidí/dětí,které se v oné škole zájmově vzdělávají.S tím se docela dobře hospodaří,když ZŠ platí jejich energie.A že spotřeba je vysoká,to je neoddiskutovatelné.Jen keramická pec spotřebovává veliké množství el. energie.Proč nemá obec zájem na tom,aby byly namontovány na určené budovy vodoměry,elektroměry atd.Nebo by se snad čekalo od ředitelky ZS,aby to sama namontovala??Tak by se dalo jistě šetřit!!Není-li zájem obce na těchto samozřejmostech,dokonce ani na tom,aby vyvolali jednání o nějakých paušálech,pak tedy PARDON!!Pamatuji se,že ze strany ředitelky školy tato snaha byla iniciována nejméně dvakrát!!!!!Byla odmítnuta.
Hrozit ředitelce školy inspekcemi je poněkud zvlášní iniciativa. Navíc, když ČŠI objednává pan inženýr,který ve škole Klecany nemá ani svoje děti,ani nemá celkem s Klecany jako obcí, mnoho společného,kromě toho,že mu tam firma pana starosty staví dům.Je to takřka neuvěřitelné!!
Doufám,že paní ředitelka přijme tuto skutečnost v klidu.Inspekce nechodí po školách proto,aby učitele a ředitele příliš chválila,ale proto,aby je burcovala k větším a lepším výsledkům v oblasti vzdělávání!!Tedy kritizovala.Nelze proto očekávat,že inspekční správa bude (byla) snůškou superlativ.Zvláště v tomto případě,kdy má obec mimořádný zájem na odvolání ředitelky.Kdyby dali představitelé obce ředitelce školy pokoj alespoň v době,kdy všichni ve škole pracují na ŠVP.Je to neskutečně náročná práce,o níž nemůžou mít laici ani tušení!!A ti učitelé,ani ředitelka za takovou činnost,kterou dělají doma po večerech,zaplaceni nejsou.Na to státní prostředky nejsou.Kdo z Vás by dělal něco zadarmo???Že by pan inženýr dělal něco ve svém zaměstnání zadarmo??Ale proč na tu učitelskou lůzu neposlat kontrolní orgán!!ČŠI je kontrolní orgán a nepochybně ví,kdy a jak reagovat,aniž jim musí někdo radit.

Při probíhajícím masopustu jsem se zcela náhodou dostala do blízkosti paní ŠŤastné a jejích věrných,jímž líčila,jak skvělého ředitele má vybraného pro ZŠ Klecany a jakési užší vedení školy.Samozřejmě že byl vybraný po konzultaci s vedením obce!!No!!!Není to skandální???Zkuste se zeptat představitelů obce,kde se bere jejich odvaha paktovat se a podléhat takovému člověku jako je paní Šťastná,která všude zostouzí a nepravdivě mluví o škole, v níž vlastně neoprávněně učí a hanobí i učitelky,s nimiž tam učí!!Všude se píše o tom,že nový ředitel přichází do funkce na základě proběhlého konkurzního řízení.V Klecanech konkurz jistě také proběhne,protože jeho vyhlášení je povinnost zřizovatele vyplývající ze zákona.Přece jen se bude ale čímsi lišit.Vítěz konkurzu je již naším představitelům obce a paní Šťastné znám už nyní!!Ostatní případní zájemci budou křovím,které ztrácí čas.NEUVĚŘITELNÉ!!!Nebudu se vyjadřovat k příspěvkům týkajících se mateřské školy.Zasloužilo by to samostatný rozbor,ale zaznělo zde také mnoho nepravd,lží a polopravd.

Přeju vám všem,abyste v Klecanech dobře a spokojeně žili.Doporučuju ale zároveň, zamést si především před svým prahem a nemluvit za každou cenu o věcech,o nichž mnoho nevíte. S pozdravem J.V.

re: Připomínky k ředitelce ZŠ Klecany

Vložil: Dušan Šebek - neregistrovaný - 2007-02-16 14:10:08

Vložil: Náročný tatínek:

Patříme k rodičům, kteří nevozí denně dítě do školy do Prahy. Začnu nejprve argumenty proč jsem nechal dítě v Klecanech: Adam není vytržený z prostředí spolužáků ze školky, převážení tam a zpět není náročné na čas i peníze, sehnat školu bylo snadné, protože místa bylo dost. Co převážilo: hrozná pověst školy daleko přesáhla území Klecan - ač jsem v Klecan, dám na vlastní úsudek a ne na hloupé řeči ostatních. Před zápisem jsme si se ženou zjistili, kdo bude mít první třídu, jaký je to učitel... Zdejší škola je pověstná fluktuací učitelů a neschopností udržet kvalitní lidi - tak to nevím, mám syna na škole dva roky, s prací učitelek na I. stupni a zvláště naší třídní pí. Rychlé jsem zcela spokojen a nevím o tom, že za ty dva roky nějaký učitel uprchl (mluvím o prvním stupni). Před termínem zápisu na zdejší školu jsme dostali krásný barevný letáček s pozvánkou a klasické pokyny pro dítě, které půjde do první třídy (a vím, že další rok to bylo stejné). Zápis se nesl v duchu pohádky o krtečkovi, která se promítla i do výzdoby třídy, kterou Adam navštěvuje druhým rokem. Zájmy dítěte mají přednost - v areálu je ZUŠ, tělocvična, plácek na sport, školní družina, zahrada vše v oploceném areálu. Syn je ve škole, kde učitelka plně pracuje s dětmi, všem se věnuje, ač jsou všichni ti prevíti ukecaní, látku zvládají, dostávají spoustu úkolů, což si myslím, vůbec není na škodu a celý rok hrají hru, která je skvěle motivuje k ještě lepší práci, mimoškolní četbě, poznávání. Paní učitelka s námi neutále komunikuje, posílá i několikrát týdně zprávy o činnosti a pokud se Adam umaže od křídy, rozhodně na tom nemá zásluhu škola a nevím, proč by se mi za to měl někdo omlouvat! Pokud se kvalta školy posuzuje podle komunikace učitel - rodiče, pak je to naprosto jedinečné. Paní učitelku práce s dětmi opravdu baví a děti to samozřejmě vycítí! Adam nechodí v 1. třídě v rámci kroužku na angličtinu (zde jsem zastánce toho, aby dítě zvládlo základy čtení a psaní ve svém jazyce a adekvátní čas pro výuku další řeči vidím 3. třídu - to je prosím můj názor a nemusí být správný), ale máme problém kloubit čas s jeho koníčky - hra na hud. nástroj - v areálu školy, pozemní hokej - opět v areálu, ještě loni chodil na judo, láká ho keramika - v areálu školy. Na tyto kroužky si pohodlně přejde z družiny, kam jej pošle paní družinářka, která ostřížím zrakem hlídá jak čas odchodu, tak příchodu. Rozhodně Klecanská škola se synem neexperimentuje, ale vychovává z něj slušného občana a snaží se mu poutavou formou přiblížit okolní svět. Paní učitelka se snaží pracovat i s rodiči mimo vyučování, každý rok pořádá v sobotu program pro děti a rodiče... ostatně koukněte se na internetové stránky školy do deníčků tříd... ŠKOLA JE VŽDY O KVALITĚ UČITELŮ. NEDAT DÍTĚ UČITELKÁM JAKO JE RYCHLÁ, NEBO VULTERINOVÁ, ale raději je vozit do Prahy je zločin (ostatním učitelům, které neznám osobně a jsou stejně kvalitní se omlouvám). Musím však souhlasit s tím, že stav není ideální a je třeba se zasazovat o změnu. Naši dědové se rvali, aby v Klecanech byla škola. A tím, že tam nebudeme posílat své děti a starat se o to, aby kvalita výuky byla na co nejvyšší úrovni, tak bez toho tam můžeme poslat buldozery a postavit tam sklady. Tím, že si budu beze jména stěžovat na internetovém fóru nic nezměním. Máš problém, něco ti vadí? Dá se s tím něco dělat, pokud problém pojmenuješ, budeš na něj upozorňovat, popřípadě si i stěžovat... Ale měl bych mít tolik slušnosti a říci Já Novák si stěžuju na tohle a to. A ne já náročný Vám musím říci, škola v Klecanech je hrozná, má strašnou pověst... Já mám syna ve druhé třídě na Klecanské škole a mohu zde zodpovědně říci, že to byla skvělá volba. (a jiná mě ani nenapadla a jsem tomu rád.) Za poslední rok, nedostala školská rada jedinou písemnou stížnost a tuším, že MěÚ také ne. Ale kecalů máme plno. Jak je to možné? Jsem podnikatel a rád věnuji peníze na školu i tu Klecanskou, protože investuji do vzdělávání svého dítěte. Krásně to napsala D. Horová - kdo nic neudělá, nic nepokazí... a žvaněním ani nepomůže. A jde o naše děti a naši školu!

re: Připomínky k ředitelce ZŠ Klecany

Vložil: Náročná maminka: - neregistrovaný - 2007-02-16 12:57:08

Patříme k rodičům, kteří vozí denně dítě do školy do Prahy. Začnu nejprve argumenty proč nechat dítě v Klecanech: : Kubík je vytržený z prostředí spolužáků ze školky, převážení tam a zpět je náročnější na čas i peníze, sehnat kvalitní školu nebylo snadné. Co tedy převážilo: hrozná pověst školy daleko přesáhla území Klecan. Zdejší škola je pověstná fluktuací učitelů a neschopností udržet kvalitní lidi. Před termínem zápisu na zdejší školu jsme dostali cyklostylovaný papír co školák musí a co nesmí; předlistopadová kultura z něho vyzařovala. Nebyl čas na hrdinství - zájmy dítěte mají přednost. Zkušenosti: Byl problém nějakou školu sehnat, školy v přilehlých částech Prahy 8 jsou přeplněné. Syn je ve škole, kde učitelka NEDÁVÁ do stejné lavice děti, které se nemají rády (aby si nepovídaly). Učitelka nám pošle písemnou omluvu, když si Kubík umaže oblečení při mytí tabule. Paní učitelku v Praze práce s dětmi opravdu baví a děti to samozřejmě vycítí! Kubík chodí v 1. třídě v rámci kroužku na angličtinu - jeho nejoblíbebější školní aktivitu (to nejsou "nesmysli", Hannah). Omlouváme se všem, kteří se snaží pohnout stavem školy vpřed, ale na dítěti odmítáme experimentovat!!!

re: Vaše připomínky ke školství v Klecanech

Vložil: maminka - neregistrovaný - 2007-02-13 19:23:02

Obdivuji práci pí. učitelek v mateřské školce ,jsou velice trpělivé, mají velké zkušenosti a hlavně mají rády děti. O zdravotním stavu dětí - není vinna učitelka, ale rodiče by měli sami zvážit zdravotní stav svého dítěte a sami posoudit zda je či není vhodné být v kolektivu .Jaké si to uděláme , takové to budeme mít !!!!!Zdravím pana RACIA a doufám, že ho rýmička neporazí !!!!!!!

re: Vaše připomínky ke školství v Klecanech

Vložil: mamina - neregistrovaný - 2006-12-13 07:46:02

Pane Kučera, v zájmu mého dítěte je kromě studia nevytrhávat ho z kolektivu a nedělat mu z domova noclehárnu. Když dám dítě dojíždět do Prahy ztratí kontakty na své kamarády a polovinu dne stráví dojížděním. Stále si ještě myslím, že lepší by bylo začít řešit problémy v klecanské škole než houfně děti přehlašovat na jiné školy.

re: Vaše připomínky ke školství v Klecanech

Vložil: Borza Peter - neregistrovaný - 2006-12-07 15:00:43

Od začátku sleduji diskusi na stránkách Klecan a souhlasím ze spousty názorů občanů z Klecan i jiných občanů, kteří v Klecanech nežijí, ale navštívili školu. Do diskuse jsem se nechtěl zapojit proto, že jsem ve Školské radě a moje manželka dělá ve školce. Ne proto, že bych se bál nějakých postihů nebo sankcí vůči mé manželce od paní ředitelky, ale z toho důvodu, že nechci říct svůj názor, aby si někdo nemyslel, že je to názor Školské rady, nebo mé manželky. Co mě přinutilo se zapojit do diskuse? Otázka paní Sýklové „jestli je petrja pan Borza a paní Šťastná.“ Paní Sýklová odpovím Vám rovnou, nejsme. Své názory sděluji raději sám a také si za nimi stojím a myslím si, že bych se pod ně podepsal. S postřehem pana petrja bohužel musím souhlasit , ale celou vinu bych nenechal na bedrech paní ředitelky. Kdybych to mohl rozdělit procentuelně, tak za součastný stav školy může paní ředitelka z 80% a z 20% zastupitelstvo obce. Musím říct, že paní ředitelka jako manager školy je úplně mimo a bohužel, tato práce je nad její síly. Také podle toho škola vypadá a má špatné jméno. Jako učitelka matematiky, je od většiny rodičů chválena a rodiče jsou s její výukou spokojeni. Já osobně si myslím, že paní ředitelka by měla větší klid, kdyby funkci složila. Pomohla by obci a svému zdraví. Teď to nemyslím, jako jízlivou a zlou poznámku, ale jako skutečnost nad kterou by se měla zamyslet. Omlouvám se, pokud jsem se jí dotkl.

re: Vaše připomínky ke školství v Klecanech

Vložil: mamina - neregistrovaný - 2006-11-15 15:08:46

Moje dítě také chodí do klecanské školy a moje pocity z toho jsou celkem dost rozporuplné. Co se týká třídní učitelky je všechno v naprostém pořádku. Horší je to už s výukou angličtiny a matematiky. Ve čtvrté třídě, kdy se s angličtinou začíná jsem z hrůzou zjistila, že dcera má v sešitě zapsané nesmysly. Když jsem se jí na to zeptala, tvrdila, že paní učitelka sešity nekontroluje. Jak se pak má dítě začínající s jazykem učit, když učebnice je celá v angličtině včetně zadání a sešit je v tomto stavu nepoužitelný? V matematice měla dcera problémy pochopit výklad ve škole, takže jsem jí musela sehnat domácí doučování. Posléze jsem zjistila, že takto postupovali i jiní rodiče. Myslím, že děti by si měly doma učivo procvičovat a ne abychom my, rodiče, suplovali školu a doučovali je.

re: Vaše připomínky ke školství v Klecanech

Vložil: Pavla Šebková - neregistrovaný - 2006-11-15 11:53:45

Můj syn chodí do druhé třídy školy v Klecanech a já jsem zcela spokojená. Jeho paní učitelka je výborná (měla tuto třídu i jako prvňáčky), syn chodí do školy rád a výuku zvládá zcela bez problému. Z toho lze soudit, že paní učitelka učí dobře, srozumitelně a sama vím, že přistupuje k dětem i individuelně, dle jejich potřeb. Je velmi aktivní, navštěvuje s dětmi divadla, v pondělí byly děti v planetáriu a pořádá různé akce i o víkendu. Abych byla konkrétní, třeba v říjnu jsme se sešli jednu sobotu a děti si společně se svými rodiči a paní učitelkou vyrobily draka... Mě jako matce zcela vyhovuje i uzavřený komplex školního areálu. Syn i takhle malý, si může sám dojít na odpolední zájmy (kytaru, hudební nauku, pozemní hokej v tělocvičně aj.), na které ho v daný čas pošle paní učitelka z družiny. Což myslím také není zcela běžný jev ve školství, za což jsem jí (a nejen já) moc vděčná. Nemusím se bát, že syna srazí auto a také není potřeba ho neustále někam vozit a vodit za ruku. Věřím, že ho to vede i k větší samostatnosti. Takže já si nemyslím, že je škola v Klecanech špatná, protože vždycky je to o lidech a jejich přístupu. Problém nebude ve vztahu učitel, rodič nebo žák, ale pokud je, tak pravděpodobně někde výš! Nic není jen černé nebo bílé.

re: Vaše připomínky ke školství v Klecanech

Vložil: Jan a Olga Maňákovi - neregistrovaný - 2006-11-14 21:17:14

Patříme k rodičům, kteří vozí denně dítě do školy do Prahy. Začnu nejprve argumenty proč nechat dítě v Klecanech: : Kubík je vytržený z prostředí spolužáků ze školky, převážení tam a zpět je náročnější na čas i peníze, sehnat kvalitní školu nebylo snadné. Co tedy převážilo: hrozná pověst školy daleko přesáhla území Klecan. Zdejší škola je pověstná fluktuací učitelů a neschopností udržet kvalitní lidi. Před termínem zápisu na zdejší školu jsme dostali cyklostylovaný papír co školák musí a co nesmí; předlistopadová kultura z něho vyzařovala. Nebyl čas na hrdinství - zájmy dítěte mají přednost.

Zkušenosti: Byl problém nějakou školu sehnat, školy v přilehlých částech Prahy 8 jsou přeplněné. Syn je ve škole, kde učitelka NEDÁVÁ do stejné lavice děti, které se nemají rády (aby si nepovídaly). Učitelka nám pošle písemnou omluvu, když si Kubík umaže oblečení při mytí tabule. Paní učitelku v Praze práce s dětmi opravdu baví a děti to samozřejmě vycítí! Kubík chodí v 1. třídě v rámci kroužku na angličtinu - jeho nejoblíbebější školní aktivitu (to nejsou "nesmysli", Hannah).

Omlouváme se všem, kteří se snaží pohnout stavem školy vpřed, ale na dítěti odmítáme experimentovat.

Rádi si přečteme NEANONYMNÍ reakce. (což platí i pro ostatní sekce)

re: Vaše připomínky ke školství v Klecanech

Vložil: Danas - neregistrovaný - 2006-11-11 18:00:24

Vůbec si nemyslím, že by byla klecanská škola horší než ty pražské.Mnozí učitelé jsou dobří. Myslím, že problém je spíše v hlavní manažerce školy, která nedává lidem dostatek kompetencí, nedostatečně je motivuje a vázne komunikace s veřejností a s jednotlivými učiteli. Navrhovala bych provést dotazníkové šetření školy mezi rodiči a jednotlivými učiteli. Tím by se alespoň problém jasně definoval a mohlo by se hledat řešení.

re: Vaše připomínky ke školství v Klecanech

Vložil: Martin K. - neregistrovaný - 2006-11-10 16:18:57

Nemůžu říct, co se mi na škole nelíbí, protože v ní nemám děti ani známé. Jedinou konkrétní věc jsem zatím četl na http://194.228.111.171/zpravy.html - když políčku školy zadáte Klecany doklikáte se na výsledky školní inspekce provedené v minulém roce. ZUŠ a MŠ dobadly hezky, základní škola moc ne. Na jednání zastupitelstva kde se výsledky té inspekce řešily s paní ředitelkou mi přišlo, že má až nad hlavu starostí se školskými reformami, přechodem na princip obecné školy atd. Trochu to na mě dělalo dojem, že by radši učila než se zabývala řízením. Podle klecanského zpravodaje se ve škole pořád maluje, vylepšuje nebo zavádí internet takže se zdá, že to bude v lidech. Ale to už jsou jen moje dojmy.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.